Najčítanejšie články v marci 2012

02.04.2012 12:37
 1. Portugalsko zastavilo používanie vakcín Prevenar a Rotateq kvôli úmrtiu bábätka
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. o prof. RNDr. Anne Struneckej, DrSc. & prof. Strunecká o doc. Maďarovi
 4. Vyhodnotenie predvolebného prieskumu postojov politických strán k povinnému očkovaniu
 5. Kde sú aké očkovania povinné
 6. Základný kameň očkovacej teórie sa rozsýpa po tom, čo veda odhalila, že protilátky nie sú nevyhnutné na boj s vírusmi
 7. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 8. Poučenie z krízového vývoja na RÚVZ Komárno a RÚVZ Trnava
 9. Relácie o očkovaní na rádiu Lumen 21.II.2012 a 6.III.2012
 10. Opýtali sme sa: Aký máte názor na povinné očkovanie v našich krajinách?
 11. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 12. Odvolanie sa voči Rozhodnutiu RÚVZ Trnava (Ad: On-line brainstorming)
 13. Odpoveď MUDr. Františka Žáka (SSS-NM) na otázky k povinnému očkovaniu
 14. Odpoveď Ing. Kataríny Augustinič (SaS) na otázky k povinnému očkovaniu
 15. Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix
 16. Spôsobuje očkovanie MMR vakcínou autizmus? (úryvok z knihy Dr. Nataše Campbel-McBride)
 17. Odpoveď strany 99% na otázky k povinnému očkovaniu
 18. Čo obnáša byť aktivistom za slobodnú voľbu v očkovaní - pohľad manželky
 19. Ako na RÚVZ - časť 1.
 20. Prof. John Walker-Smith - spolupracovník Dr. Andrewa Wakefielda - vyhral žalobu proti GMC u Najvyššieho súdu Veľkej Británie
 21. Čo možno neviete o očkovaní - 6. časť (Vitalita 2/2012)
 22. Varovanie pre vegetariánov: mnoho liekov na predpis a vakcín sa vyrába s využitím tiel zvierat
 23. V sobotu 10.III.2012 sú voľby do NR SR
 24. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 25. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 26. Hypotonický syndróm, epilepsia a mentálna retardácia po očkovaní
 27. O očkovaní treba viesť diskusie - rozhovor
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 6. časť
 29. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 3. časť
 30. Autismus a neobvyklá vakcína

 


Zostavenie tohto rebríčka zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 45 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.