Najčítanejšie články v máji 2014

19.11.2014 23:55
 1. Zdravoveda.eu: údajne zdravý rozum, v skutočnosti farmaceutická propaganda (Ad: Škodlivé následky antiočkovacích hnutí)
 2. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 3. Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?
 4. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 5. Co vědí pediatři o očkování
 6. Tucna's blog: Stránka, ktorá obhajuje nekalé praktiky farmaceutických firiem, súvisiace s očkovaním
 7. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 2. část
 8. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 9. SpB TK KBS kontra Vatikán? (Ad: Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania)
 10. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 1. část
 11. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 12. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 13. Odpoveď ÚDZS na podanie Katky Tumpachovej ohľadne rakoviny z očkovania
 14. Očkovanie, autizmus, ignorancia
 15. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 16. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 17. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 18. Proč se NEočkovat proti chřipce
 19. Studie ukazuje, že toto neuvěřitelně jednoduché opatření snižuje výskyt dvou nejčastějších dětských nemocí o více než 50%!
 20. Teploty, kŕče a fľaky na pokožke po Infanrix Hexa + Prevenar
 21. Nové videá o očkovaní: beseda RC Macko, BA-Dúbravka, 6.II.2014; beseda v SND, BA, 19.I.2014; beseda v Břeclavi, 8.VI.2013
 22. Otvorený list firme GlaxoSmithKline (Ad: článok v časopise Zem & vek 5/2013)
 23. ŠÚKL nariadil stiahnutie výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa kvôli mikrobiálnej kontaminácii
 24. Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)
 25. Leukémia a následná smrť po očkovaní MMR vakcínou (Priorix od GlaxoSmithKline)
 26. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 27. Kde sú aké očkovania povinné
 28. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 3. časť
 29. Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom
 30. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou: „Očkovanie — Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach“ (Dieťa 3/2013)