Najčítanejšie články v máji 2013

02.08.2013 09:34
 1. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 2. Lekárka nám jednostranne vypovedala dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 3. Krátky rozhovor pre Nový čas pre ženy č. 18/2013
 4. Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. O očkovaní v májových číslach časopisov Dieťa, Nový čas pre ženy, Zem a vek
 7. E-mail RÚVZ TT pediatrom ohľadne ochrany osobných údajov pri udávaní rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie svojich detí
 8. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 9. E-mail poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od matky očkovaním postihnutého syna
 10. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 11. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 12. Kde sú aké očkovania povinné
 13. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 14. Ako na RÚVZ - časť 1.
 15. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 16. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 17. Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania
 18. Robo Papp o (ne)očkovaní svojej predčasne narodenej dcérky
 19. Výzva na protest proti pripravovanej zmene legislatívy v oblasti očkovania
 20. O očkovaní v aprílových/dubňových číslach časopisov Dieťa i Mama a ja + zrušené živé vysielanie relácie SuperMama o očkovaní na TV JOJ v utorok 2.IV.2013
 21. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 22. Vitamínom D proti chrípke v zimnom období
 23. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 24. Nové videá o očkovaní - Dr. Andrew J. Wakefield + Teal Scott
 25. Proč se NEočkovat proti chřipce
 26. Mýty a fakty o očkovaní psov
 27. Hippokratés: „Potraviny budiž vašimi léky!“ (Meduňka 1/2013 a 2/2013)
 28. O besede s MUDr. Petrom Liptákom v Senci v utorok 9.IV.2013
 29. Detský lekár-odborník odhaľuje mýty o očkovaní
 30. Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému

 


Zostavenie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.