Najčítanejšie články v lipni/júni 2017

29.09.2017 13:46
 1. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 3. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 4. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 5. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 6. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 7. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 8. Uznesenie Okresného súdu Žilina v spore žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
 9. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 10. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 11. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 12. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 13. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 14. Kde sú aké očkovania povinné
 15. Mýty a fakty o očkovaní psov
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 17. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 18. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 19. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 20. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 23. Gény NIE SÚ hlavnou príčinou autizmu
 24. Čo možno neviete o očkovaní12. časť (Vitalita 8/2012)
 25. Autizmus po očkovaní MMR
 26. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 27. Vysoké horúčky po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde, ochrnutie po MMR vakcíne
 28. O priebehu kliešťovej encefalitídy u detí
 29. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 30. Plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokom sa nám draho nevypláca, vyplýva z údajov VšZP