Najčítanejšie články v júni 2013

02.08.2013 10:10
 1. Portugalsko zastavilo používanie vakcín Prevenar a Rotateq kvôli úmrtiu bábätka
 2. Reportáž z Demonštrácie za slobodu v očkovaní v Košiciach 5.VI.2013
 3. Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve? (Zem & vek 5/2013)
 4. SuperMama o očkovaní s Robom Pappom a MUDr. Martou Špánikovou konečne odvysielaná!
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať
 7. Japonské ministerstvo zdravotníctva prestalo odporúčať očkovanie proti HPV
 8. Nové videá o očkovaní - TV Markíza, TV JOJ, TV TA3
 9. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 10. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 11. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 12. Návrh na prerušenie priestupkového konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd
 13. TV JOJ v utorok 25.VI.2013 v Novinách o 19:30 informovala o svojvôli RÚVZ BA a ÚVZ SR
 14. Ako na RÚVZ - časť 1.
 15. Video-záznam z besedy o očkovaní s Dr. Liptákom v Senci v utorok 9.IV.2013
 16. Demonštrácia za slobodu v očkovaní v Košiciach v stredu 5.VI.2013 od 16:30
 17. Bezpečnost vakcíny Infanrix Hexa: důvěrný dokument, GSK určený úřadům
 18. E-mail poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od matky očkovaním postihnutého syna
 19. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 20. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 21. Kde sú aké očkovania povinné
 22. Může Infanrix hexa zabíjet miminka?
 23. Lekárka nám jednostranne vypovedala dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 24. Čo možno neviete o očkovaní — 17. časť (Vitalita 1/2013)
 25. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 26. Vitamínom D proti chrípke v zimnom období
 27. Co vědí pediatři o očkování
 28. Vyjadrenie bioetika prof. MUDr. Jozefa Glasu, PhD., CSc. k otázkam poslucháča rádia Lumen
 29. E-mail RÚVZ TT pediatrom ohľadne ochrany osobných údajov pri udávaní rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie svojich detí
 30. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 4. časť

 


Zostavenie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 40 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.