Najčítanejšie články v jaseni/septembri 2016

25.12.2016 21:08
 1. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 2. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 5. Skoncovať s povinným očkovaním, alebo áno? (Ad: „Očkovať, alebo áno“) — 2. časť
 6. Proč se NEočkovat proti chřipce
 7. Nová kniha Mgr. Petra Tuhárskeho: „Hovorme o očkovaní …a nebojme sa pýtať“
 8. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 9. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 10. Skoncovať s povinným očkovaním, alebo áno? (Ad: „Očkovať, alebo áno“) — 3. časť
 11. ASIA syndróm — autoimunitné a zápalové procesy vyvolané adjuvanciami (Dieťa 10/2013)
 12. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 4. časť
 13. Mýty o očkovaní - rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou
 14. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 15. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 16. Nový film „Man Made Epidemic“ („Človekom stvorená epidémia“) o súvislosti MMR vakcíny s autizmom (slovenské titulky)
 17. Kde sú aké očkovania povinné
 18. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 19. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 20. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 21. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 22. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 23. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 24. Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B ničí pečeň, ktorú by malo chrániť
 25. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 26. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 27. Čína zakázala vedúcemu pracovníkovi GlaxoSmithKline vycestovať z krajiny
 28. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 29. Vakcíny, používané na Slovensku, pri ktorých výrobe boli použité telá umelo potratených detí
 30. Mýty a fakty o očkovaní psov