Najčítanejšie články v januári 2014

18.11.2014 22:45
 1. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 2. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 3. Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)
 4. Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?
 5. Tucna's blog: Stránka, ktorá obhajuje nekalé praktiky farmaceutických firiem, súvisiace s očkovaním
 6. Jak zůstat zdravá navzdory vašemu gynekologovi? (Meduňka 1/2014, 2/2014 a 3/2014)
 7. Nové videá o očkovaní — relácie na TV Lux a RTVS Dvojke, beseda časopisu Dieťa
 8. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 9. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 10. K očkovaniu sa treba postaviť realisticky — o prídavných látkach vo vakcínach treba objektívne hovoriť (Dieťa 9/2013)
 11. Ad: Padá hviezda kolektívnej imunity (Dieťa 1/2014) — OPRAVA
 12. Zamyslenie sa nad informáciami o čiernom kašli, ktoré na svojej stránke ponúka CDC
 13. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 14. Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom
 15. Ohliadnutie za rokom 2013 v oblasti (ne)očkovania
 16. Antiuspávanka (vianočná chvíľka poézie)
 17. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 18. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 19. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 20. Proč se NEočkovat proti chřipce
 21. Na základe čoho bolo u nás zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom?
 22. Proč se vůbec hýbat? (Meduňka 11/2013)
 23. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 24. Čo možno neviete o očkovaní — 27. časť (Vitalita 12/2013)
 25. Smrť po očkovaní MMR
 26. Odpovede na otázky mesačníka Nota Bene pre článok v októbrovom čísle časopisu (148/2013)
 27. ASIA syndróm — autoimunitné a zápalové procesy vyvolané adjuvanciami (Dieťa 10/2013)
 28. Nová štúdia zistila, že kurkumín prekonáva pneumokokové vakcíny v ochrane bábätiek
 29. Hořký sladký život (Meduňka 7/2013)
 30. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku