Najčítanejšie články v januári 2012

01.02.2012 09:41
 1. Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix
 2. Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 3. GlaxoSmithKline použil předčasně narozené děti jako pokusné králíky ve zmanipulovaných testech vakcín
 4. Výskumníci amerického Úradu verejného zdravotníctva hovoria, že matky by mali prestať s dojčením, aby sa zvýšila "účinnosť" očkovania proti rotavírusom
 5. Ružinovská pôrodnica ignoruje zrušenie povinného očkovania proti tuberkulóze
 6. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 7. 10 najvýznamnejších správ o očkovaní z roku 2011
 8. Důležitost horečky při infekcích
 9. V Zbierke zákonov vyšla eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR
 10. Zdravotná poisťovňa láka chudobných na hamburgery, čoby odmenu za zaočkovanie bábätka
 11. Liečba čierneho kašľa vitamínom C - 1. časť
 12. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 13. Ako na RÚVZ - časť 1.
 14. Hromadná pripomienka k novelizácii očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 15. Čoho sa očkovací priemysel bojí najviac?
 16. Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku
 17. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 18. Ľudská DNA vo vakcínach spôsobuje poškodenia mozgu
 19. Štúdia: Mechanizmy autoimunity a toxicity hliníkových adjuvantov v detskej populácii
 20. Kde sú aké očkovania povinné
 21. Usmievavá zubatá vyzýva na očkovanie proti chrípke
 22. Ad: Odpoveď RÚVZ Nitra na niekoľko otázok k MMR vakcíne a očkovaniu všeobecne
 23. Za akým účelom zbiera ÚVZ SR od pediatrov každý mesiac údaje o povinnom očkovaní?
 24. Pripomienka detských obetí očkovania
 25. Očkovacie ohliadnutie sa za rokom 2011
 26. Výrobca vakcín Merck (MSD) v 2. polroku 2009 zaplatil lekárom najmenej 18,8 milióna dolárov
 27. Neurologické poruchy po očkovaní Rotarix + Infanrix Hexa + Prevenar
 28.  Mala by byť účasť v klinických skúškach vakcín povinná? 
 29. Liečba čierneho kašľa vitamínom C - 2. časť
 30. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR

 


Zostavenie tohto prehľadu zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.