Najčítanejšie články v decembri 2015

31.01.2016 16:45
 1. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 2. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 3. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 4. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 5. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 6. Slovenský preklad knihy Dr. Wakefielda dokončený
 7. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 8. Proč se NEočkovat proti chřipce
 9. Kde sú aké očkovania povinné
 10. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 11. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 12. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 13. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 14. Mýty a fakty o očkovaní psov
 15. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 16. Obežník ohľadne nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK; Nová stránka o očkovaní na obzore?
 17. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 18. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“) — 13. Otrávenie vašich mozgov
 19. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 20. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“) — 12. Deer
 21. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 22. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 23. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 24. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 25. Sudca zrušil zákon mesta New York, požadujúci nútené očkovanie bábätiek neosožnými vakcínami proti chrípke
 26. Ako na RÚVZ - časť 1.
 27. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“) — 11. Priznanie konfliktu záujmov
 28. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 29. Slovníček prenosných ochorení
 30. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy