Najčítanejšie články v decembri 2013

18.11.2014 22:31
 1. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 2. Ad: Odporcovia systému či očkovania sa pri Kotlebovi viac spájajú
 3. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 4. Zdravoveda.eu: údajne zdravý rozum, v skutočnosti farmaceutická propaganda (Ad: Škodlivé následky antiočkovacích hnutí)
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 7. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 8. SpB TK KBS kontra Vatikán? (Ad: Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania)
 9. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 4. část
 10. Nové videá o očkovaní — relácie na TV Lux a RTVS Dvojke, beseda časopisu Dieťa
 11. Príušnice chránia pred rakovinou vaječníkov. Očkovanie proti nim vás okráda o túto ochranu
 12. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 2. část
 13. Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom
 14. Ad: Veríte očkovaniu? Názory za aj proti
 15. Proč se NEočkovat proti chřipce
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 17. Vedecké dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom
 18. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 1. část
 19. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 20. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 21. Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)
 22. Kde sú aké očkovania povinné
 23. Firma Merck (MSD) vyše 10 rokov vedome falšovala výsledky testov účinnosti vakcíny proti príušniciam (mumpsu), tvrdia dvaja virológovia z tejto firmy
 24. Takmer rekordná návštevnosť www.slobodaVockovani.sk v júli 2013 + anketa na www.cez-okno.net
 25. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 26. Po vyše mesiaci prísľubov účasti na besede o očkovaní si to Ministerstvo zdravotníctva SR rozmyslelo
 27. List predsedníčky IURO Etickej komisii MZ SR ohľadne stanoviska EK MZ SR k etickým aspektom povinného očkovania
 28. Liečba čierneho kašľa vitamínom C - 1. časť
 29. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 30. O toxicitě etylrtuti pro ty, kteří o ní stále pochybují