Najčítanejšie články v auguste 2015

31.01.2016 14:53
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 4. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 5. Ad: Očkovanie rozumné aj nerozumné (Zem&vek 7/2015)
 6. Typická vakci-propaganda pre typické vakci-ovečky (Ad: Kdo odmítá povinné očkování, hraje ruskou ruletu, tvrdí lékař)
 7. Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov
 8. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 9. Proč se NEočkovat proti chřipce
 10. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 11. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 12. Petícia za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovaná Európskemu parlamentu
 13. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 14. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 15. Kde sú aké očkovania povinné
 16. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 17. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 18. Lekárske časopisy sú predĺženou rukou marketingových oddelení farmaceutických spoločností
 19. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 20. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 21. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 22. Lekárka nám jednostranne vypovedala dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 23. Ad: Jiří X. Doležal: „Biomatkám sklaplo, očkování zůstalo povinné“ (reakce prof. Strunecké, Mgr. Synkové a Ing. Filla)
 24. Mýty a fakty o očkovaní psov
 25. Ako som vyplnil májový dotazník Konferencie biskupov Slovenska o diskriminácii na základe náboženstva
 26. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 27. Voices for Vaccines: 12 skutočností, ktoré ukazujú, že ide o propagandistické spiknutie Emory University, CDC a farmaceutického priemyslu
 28. Glycerol
 29. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 30. Norimberský kódex — slovenský preklad