Najčítanejšie články v dubni/apríli 2017

29.09.2017 12:45
 1. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 2. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 3. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 4. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. K práve prebiehajúcej mediálnej hystérii okolo osýpok v Rumunsku a Maďarsku
 7. Relácia „Ako urobiť z osýpkového komára somára?“ (prípadová štúdia „fake news“ na TV Markíza) / Slobodný vysielač / 20.III.2017
 8. Kde sú aké očkovania povinné
 9. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 10. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 11. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 12. Čo možno neviete o očkovaní13. časť (Vitalita 9/2012)
 13. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 16. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 17. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 18. Autizmus po očkovaní MMR
 19. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 20. Čo možno neviete o očkovaní43. a 44. časť (Vitalita 1/2017 a 2/2017)
 21. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 22. Samostatná očkovacia látka proti osýpkam v Nemecku opäť dostupná
 23. Osýpky: neúčinnosť a nežiaduce účinky očkovania, výhody prirodzeného prekonania choroby
 24. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 25. Osýpky, očkovanie proti osýpkam a zdravie budúcnosti
 26. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 27. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 28. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 29. Mýty a fakty o očkovaní psov
 30. Slovníček prenosných ochorení