Na zamyslenie – Prečo niektorí rodičia odmietajú očkovať svoje deti

27.01.2012 00:00

       [...]

       Môj názor je, že odmietanie očkovania je prejavom hrubej arogancie voči zdraviu vlastného dieťaťa, že je prejavom pohŕdania životom a hlúpym, prázdnym gestom bez racionálneho obsahu. Mnohí rodičia sa oháňajú rôznymi právami dieťaťa, lebo si niekde niečo prečítali a podobne. Áno, existuje Charta práv dieťaťa, to je pravda. Ale najzákladnejším právom v nej je právo na nerušený a harmonický psychický a fyzický vývoj a na život v zdraví. Zaslepení rodičia nedoprajú svojmu dieťaťu istotu ochranného očkovania a z vlastného egoizmu ho vystavujú nadmernému a zbytočnému riziku. A nielen svoje dieťa, ale aj široké okolie.

       [...]

       Tento trend bude zrejme pokračovať, kým sa nenájdu rozumní politici, ktorí tresnú do stola a povedia- tak a očkovať sa bude a hotovo aj napriek rôznym táraninám o občianskych právach a osobnej slobode. Súčasný postoj politikov a aj štátnych orgánov k očkovaniu je pokryteckým strkaním hlavy do piesku. Bolo by treba kompetentným pripomenúť, že práva detí sú v tomto štáte pošliapavané oveľa hrubším a tragickejším spôsobom, než by bolo znovu zavedenie inštitútu povinného očkovania. A posledné slovo patrí rodičom, ktorí sú presvedčení, že oni najlepšie vedia, čo je dobré pre ich deti. Žiaľ, občas sa v tom tragicky mýlia.

 

       Viac na stránke e-Kysuce.