Na hraniciach Slovenska s Poľskom zabíja chrípka

08.01.2013 10:59

       [...]

       V južnej časti Poľska sa šíri nebezpečný vírus pandemickej chrípky A/H1N1, nazývanej tiež prasacia chrípka. Podľahli mu už dve osoby z oblasti Sliezska – z miest Bielsko Biala a Nowy Targ. „V nemocnici v Bielsko Biala sa údajne identifikovalo viac ako 13 pacientov, ktorí boli postihnutí pacientom. Menej uspokojivá je informácia, že okrem pacientov sa nakazilo aj niekoľko zamestnancov,“ informoval o situácii hlavný hygienik SR Ivan Rovný: „V nemocnici v Nowom Targu po nakazení zomrel 50-ročný pacient, ktorý bol pod chemoterapiou a jeho stav bol už pred nakazením veľmi vážny.“

       [...]

       Očkovanie sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy. Táto skupina zahŕňa osoby 59-ročné a staršie, dispenzarizovaných pacientov (bez ohľadu na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami. Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom, ako aj osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti a osobám žijúcim v kolektívnych zariadeniach (napr. študenti na internátoch).

 

       Viac na stránke aktuality.sk.

       K tomu viď článok Výskum ukazuje, že očkovanie proti chrípke nezabraňuje úmrtiam starších ľudí a ďalšie články z tohto prehľadu.