MZ sankcemi za očkování zavdává důvod k pochybnostem nad ovlivněním farmaceutickou lobby

29.01.2015 00:00

       “Ministerstvo zdravotnictví by se mělo vydat cestou pozitivní motivace, otevřené veřejné diskuze a zejména osvěty. Místo represí by měl stát odpovědně přistupovat k obavám rodičů a snažit se získat jejich důvěru. K dispozici by měly být vyvážené informace o očkování, více možností volby, ať už jde o odložení očkování či volbu jiné šetrnější vakcíny, ale také záruka za odškodnění v případě nežádoucích účinků povinného očkování. Ministerstvo svým jednáním zavdává důvod k pochybnostem o tom, že je ovlivněno farmaceutickou lobby. Odpovědnost za dítě má přitom rodič, případně lékař, nikoliv stát,” uvádí Jana Drápalová, předsedkyně zelených.

       [...]

       Přístup členských států EU k očkování je různý: může být dobrovolné, dobrovolné a hrazené státem, povinné, ale bez sankcí, anebo povinné a sankcionované. Nejedná se čistě o odbornou debatu, ale o politickou, protože dochází ke střetu individuálních lidských práv se zájmem na veřejnou ochranu zdraví. SZ je přesvědčena, že poslanci by měli novelu odmítnout, protože za situace, kdy rodiče v současný systém nemají důvěru a nejsou k dispozici podrobné informace o cílech politiky v oblasti očkování, jsou takto navrhované sankce nepřijatelné.

 

       Viac na stránke Strana zelených.