Musí dostať včeličku? Povinné očkovanie porušuje podľa ústavného právnika naše základné právo na súkromie

21.10.2012 02:46

Mamina - 10/2012 - Dáša Balogová

 

ilustračný obrázok - očkovanie chlapca       Zoberieme zdravie našich detí do vlastných rúk alebo sa budeme spoliehať výlučne na názor lekárov? Riskovať infekčnú chorobu alebo radšej nežiaduce následky vakcín? Je v poriadku, ak nám štát nedáva právo na voľbu, ale prikazuje, ako sa máme rozhodnúť?

 

Precedensy

       V Česku pred dvoma rokmi prebehla kauza, ked tamojší najvyšší správny súd dal za pravdu manželom Čechovcom, ktorí odmietali povinné očkovanie svojich detí. Súd rozhodol, že štát nemôže rodičov trestať, pretože povinnosť očkovať je iba vo vyhláške, nie na úrovni zákona. A mimochodom, tak isto je to aj u nás. Takmer vo väzení za rovnaký „prečin“ skončila ďalšia Češka Andrea. Odsúdili ju najprv na rok väzenia s dvojročnou podmienkou, no po odvolaní ju museli oslobodiť – z rovnakého dôvodu ako Čechovcov. Prípady rodičov rebelov pribúdajú aj u nás. Bratislavčanku Denisu predvolali na regionálny úrad verejného zdravotníctva „na koberec“ po tom, čo nedala zaočkovať svojho trojročného syna, argumentujúc rizikom autoimunitných ochorení či cukrovky. Hoci jej argumenty nedokázali vyvrátit, bola obvinená z priestupku. Keď sa však odvolala, úrad obvinenie stiahol. Prečo asi? A ako to teda je? Hrajú sa s nami úrady na mačku a myš?

 

Za odmietnutie priestupok

       Na prvý pohľad zákon hovorí jasne – očkovať sa musí.

„V súlade so zákonom 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa zákonný zástupca, ktorý nezabezpečí dieťaťu povinné očkovanie, vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, dopustí priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva si na základe hlásenia lekára pozve zákonného zástupcu dieťaťa, aby ho informoval o význame očkovania a rizikách, hroziacich dieťaťu v prípade, ak nebude zaočkované. Ak zákonný zástupca naďalej trvá na odmietnutí povinného očkovania, rieši to úrad priestupkovým konaním,“

vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Mgr. Lenka Skalická. A čo ak sa nedostavíte ani na náhradný termín očkovania? O tom hovorí už len vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008. Podľa nej to musí váš detský lekár oznámiť úradu, a to pri každom odmietnutí očkovania. Znamená to teda, že môže bez vášho súhlasu a vedomia manipulovať s vašimi osobnými údajmi a informáciami, spadajúcimi pod lekárske tajomstvo?

„S cieľom riešenia priestupku podľa zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti oprávnení poskytovať Úradu verejného zdravotníctva SR aj regionálnym úradom a orgánom hlásenie o odmietnutí povinného očkovania spolu s údajmi neplnoletých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu, a ich zákonných zástupcov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a tiež dátum, kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté,“

uvádza hovorkyňa. Vyplýva z toho, že lekár je iba oprávnený, ale nie povinný? Alebo inak – nahlásiť vás môže, ale nemusí?

 

 

Môžu vás trestne stíhať?

       Čo ak vaše dieťa ochorie na chorobu, proti ktorej ste ho odmietli očkovať? Podľa Trestného zákona môžete byť stíhaní, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobíte rozšírenie nebezpečnej nákazy. Pritom spomedzi chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje, zákon uvádza iba tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detskú obrnu a hepatitídu typu B. Zvyšných päť povinne očkovaných chorôb, teda osýpky, mumps, ružienku, pneumokoky a hemofily typu B, zákon neuvádza. Navyše, ak máte na základe odborných štúdií pochybnosti o účinnosti vakcíny a beriete do úvahy prípadné riziko očkovania, nemôže to byť považované za nedbalosť, ale uvážené rozhodnutie s cieľom ochrániť zdravie svojho dieťaťa.

 

Diery v zákone

       Aktivista za slobodu v očkovaní Ing. Marián Fillo tvrdí, že súčasná očkovacia legislatíva je protiústavná. No prinajmenšom je nejasná. Ide tu totiž o vzájomný konflikt hneď niekoľkých zákonov.

„Povinnosť podrobiť sa očkovaniu stanovuje zákon o ochrane verejného zdravia. Na druhej strane platí zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého sú zdravotnícki pracovníci povinní rešpektovať právo pacienta na informovaný súhlas – aj v oblasti povinného očkovania.“

Ak lekár zaočkuje vaše dieťa bez toho, aby vás podrobne informoval o účele a prípadných rizikách očkovania, prípadne to spraví bez vášho vedomia či súhlasu, tento zákon porušuje. Ďalšou nejasnosťou je, že zákon o ochrane verejného zdravia neurčuje konkrétne povinné očkovania, tie stanovuje iba vyhláška 585/2008.

„Keďže každé povinné očkovanie je zásahom do základných ľudských práv a podľa Ústavy SR ich je možné obmedziť iba zákonom, stanovenie povinných očkovaní vyhláškou je protiústavné. Navyše, nikde sa nepíše, v akej lehote má lekár neočkovanie nahlásiť. Takže to môže urobiť aj o dva roky, teda po uplynutí premlčacej lehoty,“

hovorí Fillo. Ako ďalej vysvetľuje, nahlasovanie o nezaočkovaní je okrem toho v konflikte so zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o rodine, ktorý vám zaručuje právo chrániť záujmy maloletého dieťaťa, ako aj s medzinárodným Dohovorom o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.

 

Je pokuta legálna?

       Napriek legislatívnym nejasnostiam počítajte s tým, že do regionálneho úradu verejného zdravotníctva vás „na koberec“ za neočkovanie dieťaťa predvolajú tak či tak. A v prípade, že dieta aj tak nedáte zaočkovať, budete musieť zaplatiť pokutu.

„Hoci zúčastniť sa na konaní na úrade nie je povinné, neúčasťou riskujete, že bude rozhodnuté o vás bez vás. Stratíte možnosť predostrieť svoje argumenty. Niektoré regionálne úrady však dávajú pokutu, či už prídete a predložíte hoci aj tisíc logických argumentov a vedeckých štúdií, alebo neprídete vôbec,“

hovorí Ing. Fillo. Na mieste vám môžu napariť pokutu až 331,- €. Je síce zakotvená v zákone, ale zároveň v rozpore s medzinárodným dohovorom.

 

Pýtajte sa

       Ing. Marián Fillo z portálu www.slobodavockovani.sk radí u pediatra klásť podrobné otázky o očkovaní a nič nepodpisovať. Formuláre či poučenia o odmietnutí očkovania môžu podľa neho obsahovať priznanie viny, preto stačí odmietnuť ústne. Rovnako radí nepodpisovať žiadne súhlasy, vyhlásenia ani poučenia na pojednávaní na regionálnom úrade, ktoré môžu byť tiež formulované v tom zmysle, že ste si vedomí, že ohrozujete verejné zdravie a zodpovedáte za prípadné následky ochorení, čo môže byť neskôr použité proti vám.

 

Zastarané právne úpravy

       JUDr. Ján Drgonec, DrSc. ústavný právnik:

„Každý medicínsky výkon sa spája so štatistickou pravdepodobnosťou neúspechu. To znamená trvalého poškodenia pacienta. Vo väčšej alebo menšej miere. Platí to aj pre povinné očkovania. Zverejňujú sa štatistiky, ako sa očkovaním znížil výskyt takého či onakého ochorenia, ale nezverejňujú sa údaje o poškodeniach, zmrzačeniach, či dokonca úmrtiach očkovaných detí. Hoci k tomu všetkému pri povinnom očkovaní dochádza. S prihliadnutím na túto stránku zdravotnej starostlivosti sa v práve zásahy do telesnej integrity zaraďujú medzi zásahy do základného práva na súkromie, ktoré sa môžu vykonať len so súhlasom pacienta. V prípade detí so súhlasom rodičov. Zásahy do práva na súkromie sa môžu vykonať na základe zákona. Povinné očkovanie sa zakladá na úprave vo vyhláške ministerstva zdravotníctva. To ho mení na formu porušenia základného práva na súkromie. Myslím, že celá problematika povinného očkovania by sa mala konečne právne upraviť spôsobom, ktorý sa rozlúči s koncepciou, vytvorenou za socializmu. Jej základom je popieranie možnosti jednotlivca rozhodovať o sebe samom.“

 

Prídete o prídavky ci škôlku?

       Podľa vyjadrenia hovorcu Ministerstva školstva SR PhDr. Michala Kaliňáka riaditeľka materskej školy nemôže zakázať prijať dieťa, ak neabsolvovalo povinné očkovania. Pri prijímaní predkladáte iba potvrdenie o zdravotnom stave od pediatra, nie o zaočkovanosti. Rovnako vám nemôžu siahnuť ani na prídavky na deti a rodičovský príspevok.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času (čo nezahŕňa rozhovor s redaktorkou časopisu Mamina)

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Musí dostať včeličku? Povinné očkovanie porušuje podľa ústavného právnika naše základné právo na súkromie

očkovanie sme odložili

Evad | 23.10.2012

Pred týždňom sme odložili očkovanie nášho ročného synčeka. Hlavný dôvod bol, že ho chceme chrániť proti nežiadúcim účinkom.
Veľmi nám pomohla táto webstránka. Na URZ SR v Žiline to prebiehalo veľmi pokojne a tá pani tam bola veľmi ústretová.
Predložili sme žiadosť na odloženie všetkého očkovania o 2 roky. Súhlasili, ale povedali, že na hepatitidu B je to možné odložiť len na jeden rok. Dúfam, že o dva roky to už nebude povinné.

Re:očkovanie sme odložili

jar | 23.10.2012

aj my chceme dat odklad ockovania dietata z dovodu chranenia pred neziaducimi ucinkami..da sa to odlozit az na 2 roky?treba ziadost pediatrovi alebo komu presne?sme zo stred.slovenska.chceme sa vyhnut nejakym opletačkam po uradoch,aj pokutam..viete nam poradit?

Re:Re:očkovanie sme odložili

Evad | 23.10.2012

Na očkovanie v 1. roku(Infarix Hexa, Prevenar) sme lekárovi povedali, že máme vážne obavy z očkovania a doniesli sme mu vytlačené (z tejto stránky), kde všade okrem Slovenska sťahujú Infarix Hexa a že chceme očkovanie odložiť o 2 roky, kým sa všetko neprešetrí. Lekár nás poslal na UVZ SR, aby sme sa tam išli poradiť, či je to správny krok. Pani z UVZ SR to pochopila, lebo situácia, keď sa sťahuje vakcína z trhu ešte nezažila. Tam sme jej nechali žiadosť a za týždeň telefonovala, že to prešlo.

Krvave hnacky ???

tatino | 22.10.2012

Alena a Irena....prosim Vas pekne, zdrapte tych vasich doktorov a nepustte ich z ruk dovtedy kym nevyplnia tlacivo o neziaducich ucinkoch po ockovani, a neposlu ho IHNED na statny ustav kontroly lieciv.....nech to tam ti uradnickovia zaeviduju.....inak za dalej nepohneme v tomto state kde sa nic nikoho netyka a vsetci len frflu ako sa neda nic robit!!! Kedy uz konecne tento zhrbeny narod prestane plakat a zhodi jarmo...nikto to za nas neurobi...sak sa uz konecne prebudme...co sa este musi stat aby sme sa konecne prestali bat a zacali si branit aspon svoje najzakladnejsie prava???

Re:Krvave hnacky ???

tatino | 22.10.2012

Alena, stara mama a Eva...som mal na mysly...nie Irenu...som sa sekol v autoroch prispevkov, ospravedlnujem sa...ale s tymi doktormi som sa nesekol...sak sa pozrite len v tento diskusii ste sa nasli tri s rovnakym stavom...kolko takych pripadov mohlo byt na celom Slovensku???

čistá spravodlivoať

maliar | 21.10.2012

Spravodlivosti sa nedočkáte. Treba zmaľovať doktora ktorí dá očkovanie, je jedno za akých okolností. Niektorí doktori majú strelné zbrane, berte na to ohľad.

povinné včeličky ?

stara mama | 21.10.2012

My sme už prvú včeličku/ky, ktorú/ré mal dostať náš vnúčik v 3.mesiacoch odmietli hneď s niekolkých dôvodov, pred dvoma mesiacmi náš starší vnúčik absolvoval preočkovanie , ktoré sa robí v 5. mesiacoch a hneď na to skončil s krvavými hnačkami neznámeho pôvodu v nemocnici na infúziách, čo nás riadne vystrašilo, vtedy sme ani len netušili, že u nás prehrmí aféra s vakcínami a následne potom aj v ostatných štátoch. Začala som sa o to zaujímať, hlavne o nežiadúcich účinkoch a o tom, čo obsahujú tieto vakcíny a dozvedela som sa viac, ako som chcela....Preto sme sa rozhodli už ďalej neriskovať, pretože toto je už stratená dôvera a to sa veľmi ťažko dá napraviť. Zhrmiem to v súčastnej dobe nemáme dôveru ku včeličkám.

Re:povinné včeličky ?

alena | 21.10.2012

Úplne Vas chapem. Bolo by dobré uverejnit aj Vas pribeh tu na stranke v sekcii pribehy,kedze nase oficialne statistiky sa tvaria, ze ziadne poskodenia zdravia babatiek a deti na SK neexistuju...zelam vela zdravia!

Re:povinné včeličky ?

jar | 21.10.2012

to by mala byt vyzva aj pre ludi,ktorí po ockovaní nemali vaznejsie neziaduce ucinky..nikdy neviete kedy mozte byt dalsi...alebo platí-clovek sa uci na vlastnych chybach?alebo radsej-clovek sa uci na chybach inych.

Re:povinné včeličky ?

Eva | 22.10.2012

Mozem sa spytat kolko dni po ockovani dostal hnacky? Nas bol tiez ockovany poslednou davkou hexy a po 6 dnoch dostal hnacky...dr.tvrdi ze to spolu nemoze suvisiet...

Re:Re:povinné včeličky ?

irena | 22.10.2012

Verte radšej smetiarom ako lekárom, tí sú ďaleko inteligentnejší a nikomu zákerne neubližujú a pritom vedome. Samozrejme vám to nepotvrdí ani jeden . My sme po očkovaní skončili na onkológii a tam ordinujú tiež takí odborníci, ktorých absolútne nezaujímali nijaké súvislosti s očkovaním, napriek tomu, že naša malá mala na pliecku riadny kráter, ktorý ešte počas chemoterapií bol veľký a zapálený. Tak a teraz sme na titanicu, každý sa na nás vysral , tvária sa že liečia ale ani papier nám nechceli dať, že dieťa má kontraindikácie na očkovanie slávni onkológovia a teraz tŕpneme čo bude s malou každý deň . Má každú chvíľu komplikácie a nechodí pravidelne do MŠ . Takto nám zničili úplne zdravé dieťa a teraz ruky preč od nás.

Re:Re:Re:povinné včeličky ?

mmm | 22.10.2012

Keď chcete aby vaše dieťa žilo, zoberte ho preč z onkológie.

Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

irena | 22.10.2012

Je to už 4a pol roka odvtedy ako to začalo a nieje to také jednoznačné, pretože ju nádor dusil a vrastal do hrdla, takže vtedy nemáte šancu a ani nemôžete začať alternatívnou liečbou, lebo vtedy išlo doslovne o minúty a verte že v tej chvíli vám ani jeden alternatívny liečiteľ nezaručí žiadne vyliečenie , to by musel byť super zdatný vedec . Ani alternaríva nemôže byť pre každého rovnako účinná, nakoľko je príčina u každého úplne iná.
A tých kvázi olejčekárov a fušerov je viac ako dosť čo vás oberú ešte popri chorobe o posledné peniaze a nezaručia vám aj tak nič.
Kombinovali sme chemickú liečbu s liečiteľom na diaľku, ktorý mal charakter a pýtal za pol roka liečby len raz vtedy 400 sk, ale výsledky boli hneď očividné prežila napriek tomu že jej dávali tak asi do 20% na prežitie. Ostatné deti tam prežili len máloktoré. Takže nieje vždy všetko také jednoznačné ako sa niekedy zdá a zobrať z onkológie môžete len vtedy ak máte ponúknuť čo iné a účinnejšie, lebo preberáta zodpovednosť za celý život dieťaťa.

Re:Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

mmm | 22.10.2012

Akým spôsobom ju liečil? Máte pravdu že doktori a alternatívni liečitelia sú jedna banda. Česť vínimkám.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

irena | 24.10.2012

Ja som ho nikdy nevidela,ale napr. nabíjal malej cez mobil dojčenskú vodu , ktorej celý bal som držala počas nabíjania rukou a čosi šepkal alebo niečo bzučalo. Malá keď bola oslabnutá po jeho pôsobení ožila a zlepšil sa jej krvný obraz. Vyliečil jej stafylokoka úplne.
Príbeh je tu napísaný o nej neuroblastóm po očkovaní hexou. Ale liečiteľ tam nieje spomenutý, lebo toho by bolo moc.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

hamburger | 26.10.2012

Znie to ako podvod. Nabíjanie dojčenskej vody cez mobil?

Re:Re:Re:povinné včeličky ?

Lukas | 22.10.2012

pozrite si tento pribeh, je to zaujimave; a ak aj tento chlapec to ma ako nasledok ockovania, tak sa vobec necudujem....
...mame doma miminko 4mesacne, ale "vcelicky"idu iba okolo, to budem radsej ak ho "zaockuju" ozajstne vcely, osy, ako aj mna v detstve!!

https://www.badatel.sk/kpm/pribeh-11-rocneho-chlapca-s-nadorom-v-hlave/

nech sa dari!

LUDIA DEPARAZITUJTE SA!!!!


pekny den prajem :D

Re:Re:Re:povinné včeličky ?

Helena | 23.10.2012

Ja dôchodkyňa sama som obeť očkovania. Čo dnes robí farmácia to nemá hraníc. Tiež som sa zobudila - ale neskoro. Prečítala som 4 knihy o biznise vo farmácii a rozprávala s jednou pani čo robí vo výskume liekov v Amerike. Kto vie angl. doporučujem pravidelne prebehnúť www.naturalnews.com www.naturalnews.tv www.mercola.com Chvála Bohu, že sú takí ľudia ako pán Ing. Fillo, kto sa touto problematikou zaujíma. Darmo je nás priveľa - depopulácia a farmácia potrebuje aby sme boli chorí.

Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

hamburger | 23.10.2012

Blbci si myslia že oni prežijú, ale zabiť nás chcú všetkých.

Re:Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

Helena | 24.10.2012

A ďalšia depopulácia sa robí, že sme každý deň postrekovaní chemtrailsom (veľmi nebezpečnými chémiami, morgellonmi) www.aircrap.org www.morgellonsresearchgroup.com
A ďalšia depopulácia je cez gmo (geneticky modifikované plodiny). Dávajú sa do liekov, napr. Healthy oil v Samoške je gmo (canola). V Tescu som videla papaju z Hawajských ostrovov. Všetka papaja pestovaná na Hawajských ostrovov je gmo. Atď.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

hamburger | 26.10.2012

Ďakujem. Neviem prečo používaš slovo depopulácia, keď sa černosi a cigáni množia geometrickým radom.

Re:Re:povinné včeličky ?

alena | 22.10.2012

my sme mali presne to iste-na 6.den dostal hnacku-volala som Dr. a ona po tel.skontatovala,ze to urcite nema s ockovanim nic spolocne a tak sa nic nikde ani nehlasilo...no vidim,ze nie sme sami...

Re:Re:povinné včeličky ?

alena | 22.10.2012

pre Evu
my sme mali presne to iste - na 6.den hnacky a Dr.ze to s tym nesuvisi...

Re:Re:Re:povinné včeličky ?

hamburgor | 26.10.2012

Zodpovednosť za zdravie dieťaťa majú rodičia. Je to právo od boha. Je jedno čo trepe doktor. Už dieťa nedajte očkovať a berte to ako pokus o vraždu. Je jeho otec chlap? Tak nech jedná ako chlap.

Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

alena | 05.11.2012

nastastie maly bol vtedy dojceny,takze hnacka odoznela a je poriadku-samozrejme, uz neockujeme,lebo je tam podozrenie,ze bude mat pelovu alergiu/alrg.astmu,tak dalsim preockovanim by sa alergia mohla naplno rozvinut a to samozrejme nechceme-zatial nepotrebuje ziadnu liecbu (u mna tato cas.naslednost nastala-takze u neho je tiez velke riziko) a pediatra sme vymenili a sme s nim velmi spokojní. Ano,otec je chlap,ale nasilie by nic nevyriesilo :-)

Re:Re:Re:Re:Re:povinné včeličky ?

hamburger | 06.11.2012

K doktorovi už nikdy nechoďte. Doktori sú absolútne zbytočný. Všetky choroby si možno vyliečiť svojpomocne. Jediný dôvod na návštevu doktora je rekonštrukčná operácia po havárii.

Re:Re:povinné včeličky ?

stara mama | 05.11.2012

ano, bolo to presne do jedneho týždna aj u nás a samozrejme lekárka skonštatovala, že to nie je z očkovania ,ako vo Vašom prípade, myslím, že lekári v takýchto prípadoch postupujú všetci rovnako, ako cez kopírak, naučené frázy omieľajú dookola a keď sa ich spýtate, tak z čoho ? To už nevedia, ale že to nie je z očkovania, to vedia naisto !!! A práve tu je ten pes nakopaný, ani jedna lekárka nedá prečítat a potom sa rozhodnúť rodičovi po preštudovaní napr.len takých nežiaducich účinkoch vakcín, je to hroza !!! Sama som prekvapená, že práve tým, ktorím by sme mali doverovať robia takéto veci, niektorí možno z nevedomosti a niektorí zo strachu zo straty zamestnania a další snáď, aby nevypadali smiešne pred kolegami. A tak si veselo očkujú a rodičia sa nezaujímajú, lebo doverujú a podaktorých ani len nenapadne, že to može vsetko mať veľmi zlé následky pre ich detičky. Takže milí rodičia doverujte, ale PREVERUJTE !!! Toľko by som chcela povedať tým, ktorí sa ešte len rozhodujú, my sme sa už rozhodli. Veľa šťastia Vám prajem.

Záznamy: 1 - 27 zo 27

Pridať nový príspevok