MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011 - DOPLNENÉ

25.02.2011 22:45

MUDr. Peter Lipták

 

       Tento článok je reakciou na reláciu Reflex, ktorá bola odvysielaná na TV Markíza 22.II.2011:

https://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reflex/55015

 


 

Vážená pani XYZ,

 

       stránka EU o očkovaní:

konferencia EK o budúcnosti prístupov k HIV, Malárii a TBC v novembri 2008 v Bruseli dôkladne rozanalyzovala problematiku TBC.

       Aby Ste mali predstavu o TBC pozrite si prednášku profesora Kaufmanna z inštitútu infekčnej biológie Maxa Plancka (Berlín), ktorá zhrnula súčasné postoje a prístupy EK k TBC:

       Nikde nie je ani zmienka, že vyspelé krajiny rušia očkovanie detí. Netýka sa to ani očkovania proti TBC a dokonca je vo vývoji 7 vakcín proti TBC, ktoré by mali chrániť aj dospelých a už sa čaká netrpezlivo na tieto nové vakcíny proti TBC.

       Očkovanie chráni iba deti pred TBC zápalom mozgových blán a miliárnou TBC pľúc. Stratégia očkovania v jednotlivých krajinách sa riadi podľa spoločných kritérií WHO. Na Slovensku tiež klesá výskyt TBC, ale pretože Slovensko má vyšší výskyt TBC ako v ČR (je to spôsobené migráciou a vysokým výskytom TBC v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine), tak podľa kritérií WHO sme zrušili preočkovanie v 13-tom roku, ale zatiaľ ponechali očkovanie novorodencov. Ak sa situácia ešte zlepší a výskyt TBC na Slovensku poklesne pod 10/100.000 obyvateľov, tak bude možné aj na Slovensku prejsť na model očkovania proti TBC iba u rizikových skupín. Takže sú na to presné kritériá podľa výskytu TBC v jednotlivých krajinách a nie pokrokovosť alebo zaostalosť krajiny. Je tu závislosť taká, že v krajinách so zaostalejšou životnou úrovňou je TBC viac a preto spravidla v týchto zaostalejších krajinách, alebo v krajinách, ktoré s nimi susedia je treba očkovať plošne. Na Slovensku dochádza v súčasnosti k zhoršovaniu sociálnej situácie veľkých skupín obyvateľstva, čo môže zastaviť pokles výskytu TBC, alebo viesť aj k jeho nárastu. TBC nepozná hranice. Preto je očkovanie v zaostalejších krajinách aj rozhodujúcim faktorom, ktorý chráni vyspelé krajiny pred prepuknutím epidémií TBC.

       Zdravotným problémom nie je očkovanie proti TBC ale ochorenie Tuberkulóza.

       Každoročne sa vyskytne 9 mil nových prípadov, každoročne zomrú 2 milióny pacientov, 100.000 novonakazených denne, 400 úmrtí každý deň. Očkovanie proti TBC tzv. BCG vakcína chráni iba deti proti závažným formám TBC. Jej účinnosť u detí je 80%. Nechráni však dospelých pred TBC pľúc. Preto v súčasnosti sa vkladá nádej do nových vakcín proti TBC, v rôznych štádiách výskumu je 7 nových vakcín proti TBC, ktoré by mali chrániť aj dospelých. Nádej do očkovania proti TBC, do nových vakcín vkladáme aj preto, lebo TBC baktérie sa stali multirezistentné na antibiotiká a takéto infekcie nevieme liečiť, nemáme na tieto infekcie účinné antibiotiká a preto je aj na TBC taká vysoká smrtnosť.

 

OECD data:

       Hlavne si pozrite a porovnajte priložené dokumenty. Situácia v preočkovaní detí v jednotlivých krajinách OECD sa musí vždy porovnať s výskytom týchto ochorení v týchto štátoch. Tak najviac vynikne význam očkovania. Vidno, že v krajinách, kde sa očkuje, sa nevyskytujú infekčné choroby proti ktorým sa očkuje.

       Vystihli ste to: Francúzsko, Rakúsko aj Švajčiarsko sú z hľadiska očkovania/výskytu infekčných ochorení u detí v EÚ naozaj problematické krajiny. Napríklad z hľadiska očkovania proti žltačke B je Francúzsko tretie od konca (predposledné je Švédsko a posledné Dánsko ale v týchto krajinách sa vzhľadom k vysokej životnej úrovni a sexuálnej výchove mladej populácie (prezervatív pri pohlavnom styku chráni pred prenosom žltačky B) žltačka B vyskytuje minimálne). Francúzsko nemá ako jediná krajina v EÚ ani zavedené monitorovanie výskytu žltačky B. Moderný prístup?

       Situácia vo výskyte osýpok/očkovaní proti osýpkam: sám som pred cca 15 rokmi hospitalizoval celý autobus detí z Francúzska na našej infekčnej klinike v BA, pretože na výlete po Slovensku medzi nimi prepukla epidémia osýpok (Morbilli, Measles), ktorú do autobusu zavliekol spolužiak z Paríža. Pre nás je toto ochorenie práve vďaka zavedenému očkovaniu MMR desaťročia neznáme. Vo Francúzsku, Rakúsku, Nemecku a najviac vo Švajčiarsku sú deti často postihnuté týmto ochorením. Toto ochorenie nie je nič príjemné a môže dieťa usmrtiť (mortalita vo vyspelých krajinách je 3/1.000 ochorení, v rozvojových krajinách je 28/100 ochorení - 28%), zanechať trvalé poškodenie nervového systému, poškodenie zraku... Ak by sme mali na Slovensku výskyt ako vo Švajčiarsku, kde je tento výskyt 15/100.000 obyvateľov, tak ročne by to bolo 800 prípadov a to by znamenalo úmrtie minimálne dvoch detí ročne. Vo vyspelom Švajčiarsku to znamená viac ako 1.000 zbytočných ochorení a sú možné až 3 zbytočné úmrtia detí ročne. Našťastie sa toto ochorenie vďaka očkovaniu vôbec u nás nevyskytuje.

       Viem si prestaviť, že potom by na Markíze ukazovali tie mŕtve deti a spovedali by nešťastných rodičov a dávali by to za vinu zdravotníkom.

 

       Takže opakujem, dôležitým zdravotným problémom, ktorý riešia lekári, nie sú následky očkovania ale infekčné ochorenia, ktoré zabíjajú deti... Infekčné ochorenia nepoznajú hranice, rozdeľovanie na vyspelé a rozvojové krajiny je zavádzajúce, úspešný boj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a koordináciu.

       Vo vyspelých krajinách je stupeň preočkovania populácie detí kritériom kvality zdravotnej starostlivosti. Takže EÚ, WHO, OECD...jednoznačne podporujú zvyšovanie preočkovanosti detskej populácie proti nebezpečným infekčným ochoreniam. Kritériom kvality je to aj v rozvojových krajinách, v týchto však si plošné očkovacie programy nemôžu vlády dovoliť pre finančné problémy. Finančné problémy často neznamenajú nedostatok zdrojov, ktoré niekedy poskytuje aj WHO a iné organizácie, ale znamená to často, že finančné prostriedky, ktoré sú alebo by mohli byť určené na očkovacie programy, často končia vo vreckách ich politikov.

       Na Slovensku štát v súčasnosti vynakladá cca 35 mil. € ročne na očkovací program pre deti. Je to pekný balík, ktorý by sa dal získať, len je treba rodičov presvedčiť o škodlivosti očkovania. Aký iný cieľ môžu mať pseudokampane na Markíze? Takže ak očkovanie sa rozhodli riešiť niektorí politici a podnikatelia namiesto zdravotníkov, a už začali aj s propagandou, tak to nie je dobrý signál pre zdravie detí na Slovensku.

 

       K jednotlivým postihnutiam, ktoré boli dávané do súvislosti s očkovaním na Markíze:

  • Veronika – v 3. roku života sa do roku 2008 preočkovávala 4. dávka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Prvé tri dávky sa očkujú v prvom roku života. Tie u nej nevyvolali nič, prečo potom 4. dávka viedla v priebehu niekoľkých týždňov k oslepnutiu? Ani rodičia nemajú jednoznačný názor, že k oslepnutiu viedlo očkovanie. Tak prečo potom sa podsúva iba toto vysvetlenie? Bez riadneho uvedenia záverov lekárskych vyšetrení, ktoré boli v takomto prípade určite vykonané? Preočkovanie v 3. roku života bolo v SR zrušené od roku 2009, keďže imunologické prehľady preukázali dostatočné ochranné titre protilátok a ďalšie preočkovanie sa realizuje až v 6. roku života.
  • Simonka – dostala rakovinu po zaočkovaní proti TBC. Očkovanie proti TBC – BCG vakcínou určite nespôsobuje rakovinu. Táto vakcína sa dokonca používa na liečenie niektorých onkologických ochorení keďže zvyšuje aj protinádorovú imunitu.. V tomto prípade sme sa tiež nedozvedeli nič konkrétne o skutočnej diagnóze, hoci táto musela byť presne stanovená, keď sa lekárom dokonca podarilo toto dieťa zachrániť.
     

       To, že očkovanie proti žltačke nevyvoláva cukrovku a ani iné autoimúnne ochorenie bolo opakovane preukázané v medzinárodných štúdiách...

       ...

       Opakovať antivakcinačným aktivistom dôkazy o účinnosti a bezpečnosti vakcín je zbytočné. Sú to fanatici, ktorých nepresvedčia žiadne fakty. Do tejto sekty patrí už roky aj pani Vranská–Rojková. Je typické, že táto pani má roky k dispozícii všetky fakty o očkovaní a o infekčných chorobách, pred ktorými deti očkovaním chránime, ale napriek tomu nie je schopná ich logicky spracovať.

       Primár Štofko je kontroverzná osoba. 50 závažných ochorení na pneumokokové infekcie a niekoľko úmrtí detí ročne nepovažuje za dôvod pre zavedenie plošného očkovania proti pneumokokom, hoci toto očkovanie tomu zabráni. Koľko chorých, postihnutých a mŕtvych detí by bolo pre tohto pána doktora dostatočným dôvodom? A ako chce tento pán doktor potom tieto deti liečiť, keď pneumokoky sú rezistentné na antibiotiká? No on ich liečiť nebude, on je známy neurológ.

       Takže opäť aby mala Markíza o čom točiť? A obviňovať zdravotníkov?

 

       Vyjadrenia pána dr. Prymulu Markíza šikovne využila. O toto sa vie perfektne už postarať pani redaktorka Paulínyiová, ktorá vyrába opakovane antivakcináčné relácie Markízy známe svojou jednostrannosťou. Pani redaktorke sa darí zatajovať pred verejnosťou skutočné fakty o očkovaní a o infekčných ochoreniach radšej neinformuje vôbec. Pán Dr. Prymula sa vyjadroval k situácii v ČR, kde je situácia vo výskyte TBC iná ako na Slovensku, čo pán doktor nemohol nepovedať, ale v relácii to nezaznelo. Pani redaktorka si reláciu postrihala po svojom. Ďalej: v časti, kde hovorí Dr. Prymula o zrušení očkovania proti detskej obrne, sa podsúva, že na Slovensku nebudeme postupovať podľa medzinárodných odporúčaní WHO. A prečo by sme nepostupovali? Keď celý náš očkovací program pre deti je zakotvený na medzinárodných odporúčaniach WHO?? Veď to pani redaktorke potvrdila aj osobne riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedláková. O skutočných postojoch dr. Prymulu k očkovaniu hovorí jeho podpis pod memorandom 1. Slovenského vakcinologického kongresu – v prílohe.

 

       Markíza špekuluje o jednotlivých prípadoch, kde sa usiluje verejnosť presvedčiť, že sú to následky očkovania. U každého prípadu, kde sa tvrdí, že vznikol následkom očkovania sa musí preukázať príčinná súvislosť. V prípadoch diskutovaných v relácii neboli predložené dôkazy, z ktorých by sa dala príčinná súvislosť s očkovaním potvrdiť. Pritom každý medializovaný prípad dieťaťa má určite veľmi bohatú lekársku dokumentáciu – vyšetrenia, laboratórne testy, konziliárne vyšetrenia, správy z hospitalizácií... A s každým týmto prípadom sa zaoberali celé tímy lekárov. Pediatri, detskí neurológovia, infektológovia, onkológovia. Takže bez vyjadrenia konkrétnych ošetrujúcich lekárov postihnutých detí ťažko môže komerčná televízia naznačovať nejaké objektívne závery.

       Na druhej strane detí, ktoré sú postihnuté infekčnými chorobami je na Slovensku niekoľko stoviek. A nie sú žiadne pochybnosti, že ich ochrnutie, mentálne alebo zmyslové postihnutie vzniklo ako následok konkrétneho infekčného ochorenia. Takisto o štatistike detí, ktoré zomreli na infekčné ochorenia by mali byť diváci informovaní. Prečo Markíza nedoplní svoju reportáž o snímky z ústavov pre viacnásobne postihnuté deti a neporozpráva ich príbehy? Prečo nenavštívi cintoríny a neinformuje o miestach posledného odpočinku týchto nešťastných detí a prečo neporozpráva ich príbehy? Prečo sa neinformuje o štatistikách koľko detí vďaka očkovaniu neochorelo?

       Informoval niekto, že minulý rok zomrelo na prasaciu chrípku 60 ľudí z toho 6 úmrtí boli tehotné ženy, ktorých bábätká sa našťastie lekárom podarilo z mŕtvych matiek zachrániť?? No nebol by to rozumný námet na reportáž a súčasne pripomenutie, že tehotné ženy sa majú dať zaočkovať proti chrípke? Je smutné, že televízia Markíza dokáže vyprodukovať takýto zavádzajúci program.

 

Pozdravujem Vás
Peter Lipták
--
MUDr.Peter Lipták 
Ambulancia praktického lekára
Námestie SNP 10, 81466 Bratislava
tel.:+421 2 57887 258, fax: +421 2 57887 259, mobil: +421 903 44 00 16
e-mail: lipp@pobox.sk
Stránka ambulancie: https://www.zzz.sk/?profil=39
Blog: https://liptak.blog.sme.sk
Stránka spoločnosti všeobecných lekárov https://www.vpl.sk

 


 

Prílohy:

  1. Incidence of Selected Communicable Diseases
  2. Posolstvo účastníkov I. slovenského vakcinologického kongresu
  3. Childhood Vaccination Programmes

 


 

Viď tiež komentáre:

 

Diskusia: MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011

Re:Re:Re:Pre pana Liptaka

denisa | 28.02.2011

pekne napisane,hola pravda

Re:Pre pana Liptaka

matka | 03.03.2011

Je tragédiou, keď epidemiológovia a kompetentní prehliadajú túto skutočnosť, neodškriepiteľný dôkaz - plné čakárne novorodencov, s vážnymi komplikáciami po očkovaní BCG vakcínou, a tvária sa, že je to normálne.
Nie, nie je to normálne!
Pre každého chirurga po zákroku, je predsa hnisavá zapálená rana a zdurené zahnisané lymfatické uzliny jasným signálom PREBIEHAJÚCEJ INFEKCIE, s očakávanou vážnou komplikáciou, nevylučujúcou smrť.
Ako sa hovorí, "operácia sa podarila, no pacient zomrel".
U týchto detí, zaočkovaných "proti" TBC s komplikáciou, je vyvolávateľ ich infekcie istý-mykobaktérie tuberkulózy.
Tváriť sa, že tento HNIS a zdurené zahnisané lymf.uzliny sú normálnou reakciou - šírené odborníkmi s titulom mi pripadá ako vedomé zavádzanie verejnosti s cieľom zakryť FAKT, že tieto nevinné, bezbranné deti, povinne zaočkované - povinne nakazené tuberkulózou, nie sú zdrojom nákazy tuberkulózy pre rodinných príslušníkov, vnímavé osoby s imunodeficitom, verejnosť, tehotné ženy nevinímajúc.
Epidemiológom zjavne nevadí, že tieto nevinné detičky šíria proti svojej vôli tuberkulózu!
Nemali by byť náhodou izolované na infekčnom oddelení, keďže podľa odborníkov TBC je vážnym infekčným ochorením šíriacim sa bez hraníc??? Nechcem uvrhnúť tieto deti do nemocnice, ale zjavne nás tu niekto klame, manipuluje a prekrúca.
Niečo tu očividne nesedí, ak nikomu nevadí, že vakcínami nakazené deti šíriace tuberkulózu pod nariadením štátu nie je trestné.
Som len rodič laik a tak tomu celkom nerozumiem, môže mi to prosím objasniť odborník s titulom, prípadne epidemiológ?

prasacia chripka

XXX | 25.02.2011

pan doktor , chcete povedat ,že minuly rok zomrelo na SK 60 ludi na prasaciu chripku a z toho 6 tehotných žien,ktorých deti sa podarilo zachrániť ? poprosim teda "dokaz" , štatistiku !

Re:prasacia chripka

*** | 25.02.2011

a prečo nepoviete,kolko dievčat zomrelo po očkovaní na HPV ? kolko ich zomelo po očkovaní na tu vašu slavnu prasacu či inu chrípku ? určite to je velmi zaujímave číslo . Len to je tak , kto zomrie nezaočkovaný -hned je vinník jasný - lebo nebol zaočkovaný . ked niekto zomrie alebo ostane invalid po očkovaní , tak to samozrejme v žiadnom prípade nemože byt z očkovania,pane bože - ako si toto môžme my hlupy narod myslieť,žeby očkovanie bolo nebodaj nebezpečne ... takto sa vam to páči,že ? len nam ostatným bežným ludom nuteným pod tlakom vás a vám podobným,nám sa to nepáči , lebo vidime v tom take jasne spojitosti,ktore vy silou mocou prehliadate

polievka dr.liptaka

ja | 25.02.2011

važeny pan doktor, prirovnať vakcínu k polievke , kde sa netreba starať čo v nej plava je viac ako opovážlive . niesme teľce , aby sme žrali čo nám kto z vaších radoch nasype . dobru chuť,zožerte si ju sami . ešte že to bolo v reflexe tak super spracovane a nepostrihane zas len s vašou svatou pravdou a z vašími arumentami vychadzajucimi z grafou podplatených laboratorii ,financovaných vyskumov z farmafiriem . niesme teľce , rodičia už nebudu ticho , take vaše polievky si možte viete čo ... prezentovali ste sa na markíze myslím že dostatočne a konečne ste svojimi pseudovýrokmi pomutili hlavy aj zatial nezainteresovaným bežným ludom ,konečne sa o očkovaní začne hovorit aj v bežných domácnostiach :)

dobru chut
https://www.markiza.sk/clanok-relacia/reflex/548193-moze-ockovanie-ublizit

<< 1 | 2 | 3

Pridať nový príspevok