MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011 - DOPLNENÉ

25.02.2011 22:45

MUDr. Peter Lipták

 

       Tento článok je reakciou na reláciu Reflex, ktorá bola odvysielaná na TV Markíza 22.II.2011:

https://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reflex/55015

 


 

Vážená pani XYZ,

 

       stránka EU o očkovaní:

konferencia EK o budúcnosti prístupov k HIV, Malárii a TBC v novembri 2008 v Bruseli dôkladne rozanalyzovala problematiku TBC.

       Aby Ste mali predstavu o TBC pozrite si prednášku profesora Kaufmanna z inštitútu infekčnej biológie Maxa Plancka (Berlín), ktorá zhrnula súčasné postoje a prístupy EK k TBC:

       Nikde nie je ani zmienka, že vyspelé krajiny rušia očkovanie detí. Netýka sa to ani očkovania proti TBC a dokonca je vo vývoji 7 vakcín proti TBC, ktoré by mali chrániť aj dospelých a už sa čaká netrpezlivo na tieto nové vakcíny proti TBC.

       Očkovanie chráni iba deti pred TBC zápalom mozgových blán a miliárnou TBC pľúc. Stratégia očkovania v jednotlivých krajinách sa riadi podľa spoločných kritérií WHO. Na Slovensku tiež klesá výskyt TBC, ale pretože Slovensko má vyšší výskyt TBC ako v ČR (je to spôsobené migráciou a vysokým výskytom TBC v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine), tak podľa kritérií WHO sme zrušili preočkovanie v 13-tom roku, ale zatiaľ ponechali očkovanie novorodencov. Ak sa situácia ešte zlepší a výskyt TBC na Slovensku poklesne pod 10/100.000 obyvateľov, tak bude možné aj na Slovensku prejsť na model očkovania proti TBC iba u rizikových skupín. Takže sú na to presné kritériá podľa výskytu TBC v jednotlivých krajinách a nie pokrokovosť alebo zaostalosť krajiny. Je tu závislosť taká, že v krajinách so zaostalejšou životnou úrovňou je TBC viac a preto spravidla v týchto zaostalejších krajinách, alebo v krajinách, ktoré s nimi susedia je treba očkovať plošne. Na Slovensku dochádza v súčasnosti k zhoršovaniu sociálnej situácie veľkých skupín obyvateľstva, čo môže zastaviť pokles výskytu TBC, alebo viesť aj k jeho nárastu. TBC nepozná hranice. Preto je očkovanie v zaostalejších krajinách aj rozhodujúcim faktorom, ktorý chráni vyspelé krajiny pred prepuknutím epidémií TBC.

       Zdravotným problémom nie je očkovanie proti TBC ale ochorenie Tuberkulóza.

       Každoročne sa vyskytne 9 mil nových prípadov, každoročne zomrú 2 milióny pacientov, 100.000 novonakazených denne, 400 úmrtí každý deň. Očkovanie proti TBC tzv. BCG vakcína chráni iba deti proti závažným formám TBC. Jej účinnosť u detí je 80%. Nechráni však dospelých pred TBC pľúc. Preto v súčasnosti sa vkladá nádej do nových vakcín proti TBC, v rôznych štádiách výskumu je 7 nových vakcín proti TBC, ktoré by mali chrániť aj dospelých. Nádej do očkovania proti TBC, do nových vakcín vkladáme aj preto, lebo TBC baktérie sa stali multirezistentné na antibiotiká a takéto infekcie nevieme liečiť, nemáme na tieto infekcie účinné antibiotiká a preto je aj na TBC taká vysoká smrtnosť.

 

OECD data:

       Hlavne si pozrite a porovnajte priložené dokumenty. Situácia v preočkovaní detí v jednotlivých krajinách OECD sa musí vždy porovnať s výskytom týchto ochorení v týchto štátoch. Tak najviac vynikne význam očkovania. Vidno, že v krajinách, kde sa očkuje, sa nevyskytujú infekčné choroby proti ktorým sa očkuje.

       Vystihli ste to: Francúzsko, Rakúsko aj Švajčiarsko sú z hľadiska očkovania/výskytu infekčných ochorení u detí v EÚ naozaj problematické krajiny. Napríklad z hľadiska očkovania proti žltačke B je Francúzsko tretie od konca (predposledné je Švédsko a posledné Dánsko ale v týchto krajinách sa vzhľadom k vysokej životnej úrovni a sexuálnej výchove mladej populácie (prezervatív pri pohlavnom styku chráni pred prenosom žltačky B) žltačka B vyskytuje minimálne). Francúzsko nemá ako jediná krajina v EÚ ani zavedené monitorovanie výskytu žltačky B. Moderný prístup?

       Situácia vo výskyte osýpok/očkovaní proti osýpkam: sám som pred cca 15 rokmi hospitalizoval celý autobus detí z Francúzska na našej infekčnej klinike v BA, pretože na výlete po Slovensku medzi nimi prepukla epidémia osýpok (Morbilli, Measles), ktorú do autobusu zavliekol spolužiak z Paríža. Pre nás je toto ochorenie práve vďaka zavedenému očkovaniu MMR desaťročia neznáme. Vo Francúzsku, Rakúsku, Nemecku a najviac vo Švajčiarsku sú deti často postihnuté týmto ochorením. Toto ochorenie nie je nič príjemné a môže dieťa usmrtiť (mortalita vo vyspelých krajinách je 3/1.000 ochorení, v rozvojových krajinách je 28/100 ochorení - 28%), zanechať trvalé poškodenie nervového systému, poškodenie zraku... Ak by sme mali na Slovensku výskyt ako vo Švajčiarsku, kde je tento výskyt 15/100.000 obyvateľov, tak ročne by to bolo 800 prípadov a to by znamenalo úmrtie minimálne dvoch detí ročne. Vo vyspelom Švajčiarsku to znamená viac ako 1.000 zbytočných ochorení a sú možné až 3 zbytočné úmrtia detí ročne. Našťastie sa toto ochorenie vďaka očkovaniu vôbec u nás nevyskytuje.

       Viem si prestaviť, že potom by na Markíze ukazovali tie mŕtve deti a spovedali by nešťastných rodičov a dávali by to za vinu zdravotníkom.

 

       Takže opakujem, dôležitým zdravotným problémom, ktorý riešia lekári, nie sú následky očkovania ale infekčné ochorenia, ktoré zabíjajú deti... Infekčné ochorenia nepoznajú hranice, rozdeľovanie na vyspelé a rozvojové krajiny je zavádzajúce, úspešný boj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a koordináciu.

       Vo vyspelých krajinách je stupeň preočkovania populácie detí kritériom kvality zdravotnej starostlivosti. Takže EÚ, WHO, OECD...jednoznačne podporujú zvyšovanie preočkovanosti detskej populácie proti nebezpečným infekčným ochoreniam. Kritériom kvality je to aj v rozvojových krajinách, v týchto však si plošné očkovacie programy nemôžu vlády dovoliť pre finančné problémy. Finančné problémy často neznamenajú nedostatok zdrojov, ktoré niekedy poskytuje aj WHO a iné organizácie, ale znamená to často, že finančné prostriedky, ktoré sú alebo by mohli byť určené na očkovacie programy, často končia vo vreckách ich politikov.

       Na Slovensku štát v súčasnosti vynakladá cca 35 mil. € ročne na očkovací program pre deti. Je to pekný balík, ktorý by sa dal získať, len je treba rodičov presvedčiť o škodlivosti očkovania. Aký iný cieľ môžu mať pseudokampane na Markíze? Takže ak očkovanie sa rozhodli riešiť niektorí politici a podnikatelia namiesto zdravotníkov, a už začali aj s propagandou, tak to nie je dobrý signál pre zdravie detí na Slovensku.

 

       K jednotlivým postihnutiam, ktoré boli dávané do súvislosti s očkovaním na Markíze:

  • Veronika – v 3. roku života sa do roku 2008 preočkovávala 4. dávka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Prvé tri dávky sa očkujú v prvom roku života. Tie u nej nevyvolali nič, prečo potom 4. dávka viedla v priebehu niekoľkých týždňov k oslepnutiu? Ani rodičia nemajú jednoznačný názor, že k oslepnutiu viedlo očkovanie. Tak prečo potom sa podsúva iba toto vysvetlenie? Bez riadneho uvedenia záverov lekárskych vyšetrení, ktoré boli v takomto prípade určite vykonané? Preočkovanie v 3. roku života bolo v SR zrušené od roku 2009, keďže imunologické prehľady preukázali dostatočné ochranné titre protilátok a ďalšie preočkovanie sa realizuje až v 6. roku života.
  • Simonka – dostala rakovinu po zaočkovaní proti TBC. Očkovanie proti TBC – BCG vakcínou určite nespôsobuje rakovinu. Táto vakcína sa dokonca používa na liečenie niektorých onkologických ochorení keďže zvyšuje aj protinádorovú imunitu.. V tomto prípade sme sa tiež nedozvedeli nič konkrétne o skutočnej diagnóze, hoci táto musela byť presne stanovená, keď sa lekárom dokonca podarilo toto dieťa zachrániť.
     

       To, že očkovanie proti žltačke nevyvoláva cukrovku a ani iné autoimúnne ochorenie bolo opakovane preukázané v medzinárodných štúdiách...

       ...

       Opakovať antivakcinačným aktivistom dôkazy o účinnosti a bezpečnosti vakcín je zbytočné. Sú to fanatici, ktorých nepresvedčia žiadne fakty. Do tejto sekty patrí už roky aj pani Vranská–Rojková. Je typické, že táto pani má roky k dispozícii všetky fakty o očkovaní a o infekčných chorobách, pred ktorými deti očkovaním chránime, ale napriek tomu nie je schopná ich logicky spracovať.

       Primár Štofko je kontroverzná osoba. 50 závažných ochorení na pneumokokové infekcie a niekoľko úmrtí detí ročne nepovažuje za dôvod pre zavedenie plošného očkovania proti pneumokokom, hoci toto očkovanie tomu zabráni. Koľko chorých, postihnutých a mŕtvych detí by bolo pre tohto pána doktora dostatočným dôvodom? A ako chce tento pán doktor potom tieto deti liečiť, keď pneumokoky sú rezistentné na antibiotiká? No on ich liečiť nebude, on je známy neurológ.

       Takže opäť aby mala Markíza o čom točiť? A obviňovať zdravotníkov?

 

       Vyjadrenia pána dr. Prymulu Markíza šikovne využila. O toto sa vie perfektne už postarať pani redaktorka Paulínyiová, ktorá vyrába opakovane antivakcináčné relácie Markízy známe svojou jednostrannosťou. Pani redaktorke sa darí zatajovať pred verejnosťou skutočné fakty o očkovaní a o infekčných ochoreniach radšej neinformuje vôbec. Pán Dr. Prymula sa vyjadroval k situácii v ČR, kde je situácia vo výskyte TBC iná ako na Slovensku, čo pán doktor nemohol nepovedať, ale v relácii to nezaznelo. Pani redaktorka si reláciu postrihala po svojom. Ďalej: v časti, kde hovorí Dr. Prymula o zrušení očkovania proti detskej obrne, sa podsúva, že na Slovensku nebudeme postupovať podľa medzinárodných odporúčaní WHO. A prečo by sme nepostupovali? Keď celý náš očkovací program pre deti je zakotvený na medzinárodných odporúčaniach WHO?? Veď to pani redaktorke potvrdila aj osobne riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedláková. O skutočných postojoch dr. Prymulu k očkovaniu hovorí jeho podpis pod memorandom 1. Slovenského vakcinologického kongresu – v prílohe.

 

       Markíza špekuluje o jednotlivých prípadoch, kde sa usiluje verejnosť presvedčiť, že sú to následky očkovania. U každého prípadu, kde sa tvrdí, že vznikol následkom očkovania sa musí preukázať príčinná súvislosť. V prípadoch diskutovaných v relácii neboli predložené dôkazy, z ktorých by sa dala príčinná súvislosť s očkovaním potvrdiť. Pritom každý medializovaný prípad dieťaťa má určite veľmi bohatú lekársku dokumentáciu – vyšetrenia, laboratórne testy, konziliárne vyšetrenia, správy z hospitalizácií... A s každým týmto prípadom sa zaoberali celé tímy lekárov. Pediatri, detskí neurológovia, infektológovia, onkológovia. Takže bez vyjadrenia konkrétnych ošetrujúcich lekárov postihnutých detí ťažko môže komerčná televízia naznačovať nejaké objektívne závery.

       Na druhej strane detí, ktoré sú postihnuté infekčnými chorobami je na Slovensku niekoľko stoviek. A nie sú žiadne pochybnosti, že ich ochrnutie, mentálne alebo zmyslové postihnutie vzniklo ako následok konkrétneho infekčného ochorenia. Takisto o štatistike detí, ktoré zomreli na infekčné ochorenia by mali byť diváci informovaní. Prečo Markíza nedoplní svoju reportáž o snímky z ústavov pre viacnásobne postihnuté deti a neporozpráva ich príbehy? Prečo nenavštívi cintoríny a neinformuje o miestach posledného odpočinku týchto nešťastných detí a prečo neporozpráva ich príbehy? Prečo sa neinformuje o štatistikách koľko detí vďaka očkovaniu neochorelo?

       Informoval niekto, že minulý rok zomrelo na prasaciu chrípku 60 ľudí z toho 6 úmrtí boli tehotné ženy, ktorých bábätká sa našťastie lekárom podarilo z mŕtvych matiek zachrániť?? No nebol by to rozumný námet na reportáž a súčasne pripomenutie, že tehotné ženy sa majú dať zaočkovať proti chrípke? Je smutné, že televízia Markíza dokáže vyprodukovať takýto zavádzajúci program.

 

Pozdravujem Vás
Peter Lipták
--
MUDr.Peter Lipták 
Ambulancia praktického lekára
Námestie SNP 10, 81466 Bratislava
tel.:+421 2 57887 258, fax: +421 2 57887 259, mobil: +421 903 44 00 16
e-mail: lipp@pobox.sk
Stránka ambulancie: https://www.zzz.sk/?profil=39
Blog: https://liptak.blog.sme.sk
Stránka spoločnosti všeobecných lekárov https://www.vpl.sk

 


 

Prílohy:

  1. Incidence of Selected Communicable Diseases
  2. Posolstvo účastníkov I. slovenského vakcinologického kongresu
  3. Childhood Vaccination Programmes

 


 

Viď tiež komentáre:

 

Diskusia: MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011

dr.liptakovi kazajku

matka | 26.02.2011

Tento všeobecný lekár pre dospelých Mudr. Lipták, pešiak farmaceutických poambulantných predajcov má teda guráž sa vyjadrovať k detským infekčným ochoreniam:)
Sa čudujem pediatrom a infektológom, že im lezie do kapusty a znášajú jeho hrubo zaujaté demagogické kecy.
Áno pán najmúdrejší doktor Lipták, všetci lekári, ktorí majú zdravý rozum a rozmýšľajú sú kontroverzní. Len vy ste tá jediná správna, dôveryhodná a hlavne korupcii farmamafie odolná osôbka, ktorej záleží na zdraví našich detičiek. Len im treba povinne naordinovať tú Vašu ospevovanú prezdravú polievočku, aby nezomreli na infekčné ochorenia, čím viac tým lepšie, a najlepšie aby sa rodičia nestarali čo je v nej. Až nato, že polievka by mala prirodzene podľa zákonitostí prechádzať prirodzenou slizničnou imunitnou bariérou a lymf.systémom, aby sa choroboplodné zárodky nedostali do krvi. Tak to zariadila príroda. Veď o tom je aj ten strach z tetanu pri odrení, alebo stúpení bábätka na hrdzavý klinec, kedy baktérie tetanu preniknú rovno do krvi, s tým že obídu prirodzenú slizničnú imunitnú ochranu, reakciu a tvorbu protilátok a môžu tak spôsobiť sepsu a zlyhanie vitálnych funkcii organizmu. A prečo by som mala naivne veriť, že vakcínami napichané priamo do krvi mykobaktérie tuberkulózy, dyftérie, čierneho kašľa, osýpok, obrny, mumpsu, rubeoly, pneumokoky, hemofily, ktoré sa šíria prirodzene kýchaním a dýchaním a prirodzená slizničná imunitná bariéra by zabránila prieniku do krvi, a tým aj šíreniu do ďalších orgánov, prečo by som mala veriť že napichanie týchto patogénov, pardón antigénov pod kožu, alebo do svalu, teda priamo do krvi je bezpečné, a nemôže spôsobiť komplikácie a rozšírenie do ďalších orgánov? Lebo WHO povedalo, že vakcíny sú bezpečné? Ja neviem, ale myslím si, že protilátky sa vytvárajú v lymfatickom systéme, ktorý zabraňuje práve prieniku patogénov do krvi a ďalších orgánov, a prirodzenou nákazou vytvorí aj kvalitné protilátky, podľa zákonitostí. Takže vpravenie antigénov do krvi určite nemôže byť bezpečné a bez následkov. To len človek, ktorý ružové okuliare nosí si myslí. Nakoniec, keď sa poobzeráte okolo seba bez ružových okuliarov, tak musíte uznať, čo dieťa, každé je sústavne choré, s tým autizmom, cukrovkou a autoimunitnými Vás nebudem dráždiť. Dokonca sú aj horšie a aj smrteľné následky.
Inak po vlastných skúsenostiach s Vami úplne súhlasím, že pre lekárov nie je dôležité riešiť následky očkovaní, ktoré tie očkovania spôsobili. To som zažila, že patogény mykobaktérií tuberkulózy napichané do krvi, sa môjmu synovi rozšírili až do kostnej drene, obličiek a dohnali nás až na onkologiu. Nevadí, že na onkologii sa to už nevolá tuberkulóza, ale leukémia a že zabíja rovnako, ba horšie, keďže sa "lieči" od veci a slepo, to už nikoho nezaujíma. Hlavne, že to nezneje infekčne a BCG vakcína má veľký úspech v boji proti TBC. No a po intenzívnej lekárskej starostlivosti sa tie mykobaktérie zabývali po celom organizme.
Neviem či sa mám smiať alebo plakať, keď čítam: "Zdravotným problémom nie je očkovanie proti TBC ale ochorenie Tuberkulóza."
Ešte ste pán doktor nezaregistroval vyjadrenia odborníkov vo svete, že priznali, že očkovanie "proti" TBC má vážne nežiadúce účinky? Ono, keby tí lekári nemali zviazané ruky a strach, určite by povedali aj o aké nežiadúce účinky sa jedná, ale aj to sa ráta, že povedali aspoň niečo, hoci môjmu synovi to už nepomôže.
Ak ste taký veľký humanista, choďte na stáž na detsku onkologiu, a keby ste mali snahu rozmýšľať, tak by ste tam prišli na množstvo zaujímavých poznatkov, čo by Vám určite prospelo a prebudilo by Vás to do reality a keby ste mal aj dostatok síl a ochoty pripustiť, že pravda nie je len to, čo si myslíte Vy, možno by ste zachránili stovky detí, a ušetrili by ste Markíze návštevu cintorínov a ústavov pre postihnuté deti.
Mimochodom, Markíza o ničom nešpekuluje, ale dala priestor za aj proti, respektíve dala priestor rodičom, ktorý majú právo vyjadriť svoju pravdu, názor a presvedčenie, čo je v normálnej demokratickej krajine, teda malo by byť samozrejmé. Snáď ich za to nenazvete "vrahmi detí."?!

Re:dr.liptakovi kazajku

matka1 | 27.02.2011

Veľmi dobre ste to pánovi doktorovi vysvetlili, myslím, že by som sa vyjadrila asi rovnako. Mali sme so synom ten istý problém po očkovaní ako vy a tiež sme si užili svoje, bohužiaľ náš syn následkom týchto "úžasných" vakcín, ktoré zachraňujú životy, zomrel. Rodičia sú najhlúpejší na svete a pravdu majú len lekári a nedajbože im protirečiť. Prosím, veľmi rada by som Vás kontaktovala, ak by ste mali záujem, nechám kontakt u pána Ing. Filla.

Re:dr.liptakovi kazajku

Ing. Marián FILLO | 28.02.2011

Nuž keď máte také skúsenosti, ako píšete, bolo by dobre sa s nimi podrobnejšie podeliť s ostatnými, napr. v príbehu, ktorý by sme radi zverejnili tuto:
https://www.slobodavockovani.sk/pribehy/

Čo poviete?

Polievka.... :-)

Peter | 26.02.2011

Pán Lipták, nedá mi ešte zareagovať na Váš výrok o vakcíne ako o polievke, na ktorú ja ako "laik", by som sa mal podľa Vás takýmto spôsobom pozerať. To ste pevne verím mysleli len zo žartu...... Podľa Vás to znamená, že aj akúkoľvek potravinu,ktorú by som si chcel kúpiť v potravinách,tak sa nemám zaujímať o jej zloženie a mám si ju kúpiť a zjesť a to len preto, že to odporúčajú "PACIENTI V BIELYCH PLÁŠŤOCH" ????? (prepáčte za tento expresívny výraz nebohého pána doktora Steffeka, ale sa mi veľmi páči a je výstižný ) To si ozaj myslíte, že ľudia sú až takí hlúpi,že bez akéhokoľvek rozmýšľania všetko zhltnú aj s navíjakom?

Sloboda rozhodovania by už konečne mala byť výsostným právom v našom štáte !!!

Peter | 26.02.2011

Pán Lipták, samozrejme máte nárok na svoj názor, máte nárok ho aj verejne prezentovať no nemáte nárok a právo nútiť rodičov a ich deti proti ich slobodnej vôli dať očkovať svoje deti a seba len preto, že vy ste presvedčený o svojej kamennej pravde. Na takomto spôsobe prezentovania "právd" už zlyhalo mnoho ľudí a systémov počnúc stredovekom až do súčasnosti. Každý sme slobodný a každý máme nepopierateľné právo rozohodovať sám za seba a za svoje neplnoleté deti. Ja, pokiaľ som o niečom presvedčený a niečomu verím a viem, že je to tak, tak to možem prezentovať a prezentujem svojmu okoliu takým spôsobom, že sa dotyčný sám rozhodne, či to, čo mu hovorím prijme za pravdu alebo nie a nevnucujem mu to, čo hovorím ja, že je to všeobecná kamenná pravda, ale že JA som o tom alebo onom presvedčený. Preto by som bol veľmi rád, keby ste pre každým Vašim vyjadrením na verejnosti alebo v médiách použili slovné spojenie "JE TO MÔJ OSOBNÝ NÁZOR "...., aby ste ľudí zbytočne nemiatli a neklamali a fikciách, ktoré šíria pročkovací lekári dotovaní farmaceutickým priemyslom. Jednoducho povedané, už je načase, aby sme sa v našom štáte mohli slobodne zveľadovať naše zdravie a zdravie našich detí a slobodne sa rozhodnúť o očkovaní/neočkovaní. Ten kto chce, nech sa zaočkuje a ten, kto nie, tak nech to nerobí. Tu neobstojí názor, že nezaočkovaní sú "nebezpečenstvo" pre ostaných ľudí...nakoľko možu podľa logického zdravého rozumu a vami prezentovanej pravdy "nakaziť" len nezaočkovaných (a aj to len vtedy, pokiaľ sú nakazení vírusom, ktorý vnikol do ich tela pri čiastočnej oslabenej imunite) , lebo zaočkovaní ľudia majú po očkovaní vytvorenú "imunitu" voči chorobám niekedy na celý život... :-) .

Trafena hus zagagala!

tin007 | 25.02.2011

Myslim, ze Vasa reakcia, p. Liptak jasne hovori o tom, ze reportaz v Reflexe trafila do cierneho! Uvedte, prosim, zdroje Vasich tvrdeni o tych umrtiach 60 ludi na prasaciu chripku a tiez "niekoľko úmrtí detí ročne". Maju sa tieto Vase "fakty" vztahovat na Slovensko, alebo EU, alebo cely svet, ci dokonca galaxiu?

Novodobý Mengele

Filip | 25.02.2011

Skutočnému Mengelemu sa ani nesnívalo,že v jeho šlapajách sa pôjde masovo a títo liptákovia budú môcť legálne páchať genocídu a takzvanými "slobodnými médiámi" budú ukazovaní ako odborníci.
Hrozná doba v ktorej sa toto nazýva "lekár" !

Pre pana Liptaka

XYZ | 25.02.2011

Pre pana Liptaka:
Co sa tyka tych cisel co uvadzate:``každoročne zomrú 2 milióny pacientov, 100.000 novonakazených denne, 400 úmrtí každý deň`` na TBC, bolo by fain spomenut v akej krajine... na SLOVENSKU? Afrike? Europe?

Neviem, ci ste sa boli niekedy pozriet na plucnom oddeleni v Podunajskych Biskupiciach na plne cakarne novorodencov (cakacka 2 tyzdne kym Vase dieta prijmu), kde tymto nevinnym babatkam osetruju hnisave a zapalene rany po BCG vakcine, neviem ci ste videli ich zdurene lymfaticke uzliny, ATB liecbu ktoru tieto male bezbranne babatka podstupuju, pripadne odstranenie lymfacickych uzlin v podpazusi! Sorry, ale este sa tie deticky ani nenarodia a uz sa im narusi cely lymfaticky a imunologicky system - to nieje podla Vas dostatocny dovod preco zastavit BCG na Slovenku? ine krajiny uz davno pochopili, aky bordel tato vakcina sposobuje!!!
V pribalovom letaku na BCG vakcinu stoji: `BCG Vaccine SSI sa nemá podávať osobám, u ktorých je známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny.` - I napriek tomuto upozorneniu, sa podava BCG radovo kazdemu 4dnovemu babatku!!!
Nejdem menovat meno lekarky z plucneho TBC oddelenie, aby nemala problemy, ale ona sama sa nestotoznuje z touto vakcinou a sama uvadza, ze vakcina narobi viac skody ako pomoze! Jej vyjadrenie je dokonca pristupne na nete, forum pre mamicky.

Obdivujem a klaniam sa Mudr. Petrovi Harbulakovi (gynekolog), ktoreho dcerka bohuzial ochorela na cukrovku po vakcinacii a tymto mu chcem podakovat, ze otvorene vystupil v Reflexe a s presvedcenim veri, ze jej to sposobila prave vakcina... Preco by lekar spochybnoval medicinu a jej `kvalifikovane` vyrobky???

Dakujem TV MARKIZA za super relaciu. Pani Paulínyová LEN TAK DALEJ, my rodicia sme Vam nesmierne vdacni!

Re:Pre pana Liptaka

Ing. Marián FILLO | 25.02.2011

Mali ste asi na mysli MUDr. Petra Hrabčáka, že?

Re:Re:Pre pana Liptaka

XYZ | 25.02.2011

ANO, MUDr. Peter Hrabčák - ospravedlnujem sa

<< 1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok