MUDr. Marta ŠPÁNIKOVÁ: „Nežiaduce účinky očkovania sa nahlasujú, ale nie je ich veľa preto, že ich nie je veľa!!!“

15.03.2013 00:00

       [...]

       MUDr. Marta ŠPÁNIKOVÁ, pediatrička: „My máme problém s legislatívou okolo očkovania aj teraz a všetci vieme, že nie je dobrá. My na jednej strane nevieme vymôcť očkovanie ako povinné, lebo zákon býva vykladaný rôzne, na druhej strane nemáme úpravu, ktorá by dala jasné pravidlá očkovaniu a podľa toho aj správaniu dotknutých osôb. Takúto diskusiu na pôde vášho časopisu aj všade inde vítam, názory rodičov, pacientov, predstaviteľov poisťovní, legislatívcov, epidemiológov, ľudí zo zahraničia, kde očkovanie je na dobrovoľnej báze. Tie všetky sú obohatením. Ale to nebol prípad rozhovoru s pani dr. Elekovou. Ja sa nebránim vôbec zákonu, ktorý by stanovil, že očkovanie je dobrovoľné. Z medicínskeho hľadiska / včítane samozrejme epidemiologickej stránky veci/ si nemyslím, že je to dobré, ale slovenský lekár sa prispôsobí všetkému, zvykne si a zorganizuje prácu ako je treba.“

       [...]

       Ing. Renáta KRAUSOVÁ, šéfredaktorka časopisu „Dieťa“: „K rozhovoru s pani doktorkou Elekovou už len toľko: čitatelia ma požiadali, aby sme priniesli rozhovor, ktorý by sa pozrel na problematiku očkovania z opačného pohľadu, ako sme o nej písali doteraz. Preto neviem, čo je na tom také prekvapujúce, že som o to poprosila pani doktorku Elekovú – VŠEOBECNÚ LEKÁRKU, ktorá je známa nielen v Čechách, ale aj na Slovensku aj tým, že sa touto problematikou zaoberá podrobne a že lieči deti s následkami po očkovaní. Myslím, že z úplne pochopiteľných dôvodov som neoslovila napríklad VŠEOBECNÉHO LEKÁRA MUDr. Petra Liptáka, ktorý sa k problematike povinného očkovania vyjadruje veľmi často (napriek tomu, že tiež nie je pediater – ako sa často vyčíta MUDr. Elekovej, že preto nemá čo o tom hovoriť). Uverejnený rozhovor si nenárokuje byť vedeckým, ale pravdivým a podloženým faktami a dôveryhodnými zdrojmi určite áno. Verím, že každý autor, ktorý píše do Dieťaťa a poskytuje nám odpovede na naše otázky, sa usiluje priniesť pravdivé informácie, a to nezávisle od toho, čo si o jeho názore myslí a či sa s ním zhoduje ktokoľvek z kolegov. Jednotná línia strany a vlády skončila už veľmi dávno. A my nebudeme tí, ktorí diktujú odborníkom, čo majú písať!“

 

       Viac na stránke dieŤa.