MUDr. Mária Avdičová v Rádiu Lumen hrubo zavádzala/klamala širokú verejnosť

16.05.2011 03:09

Ing. Marián Fillo

 

       Toto je komentár k vyjadreniam MUDr. Márie Avdičovej, MPH, ktoré povedala v relácii o očkovaní, čo odznela v stredu 27.IV.2011 na Rádiu Lumen.

       Dr. Avdičová je vedúcou odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý má výnimočné postavenie medzi ostatnými RÚVZ, keďže vedie slovenský epidemiologický archív a je tiež sídlom Národného referenčného centra pre pertussis (čierny kašeľ) a parapertussis, ako aj Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy.

       Dr. Avdičová hneď v úvode svojho vyjadrenia pre Rádio Lumen (1 min. 43 sek.) hrubo dezinterpretuje Zákon č. 355/2007 Z.z.:

"Keď orgán na ochranu verejného zdravia, v tomto prípade Regionálny úrad (RÚVZ) a konkrétne epidemiológ, dostane hlásenie od ošetrujúceho lekára, že určitá osoba (rodič) odmieta očkovanie, tak je povinný zo zákona tohto rodiča osloviť, prejednať s ním toto porušenie zákona, ak rodič trvá na tom, klasifikuje sa to ako priestupok, a takisto je orgán na ochranu zdravia zo zákona toho istého povinný potom zahájiť priestupkové konanie, tzn. pozvať osobu na priestupkové jednanie a udeliť tejto osobe pokutu."

       Jednak nikde v Zákone č. 355/2007 Z.z. ani v príslušnej Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. nenájdete, že by bol lekár povinný hlásiť odmietnutie povinného očkovania rodičmi (nie je to dokonca uvedené ani len ako možnosť, nieto ešte povinnosť), jednak podľa § 56 ods. 2 Zákona č. 355/2007 Z.z.:

"Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10.000 Sk (331 €)."

       V zákone je teda pokuta uvedená len ako možnosť, nie ako povinnosť. Dr. Avdičová pritom vôbec nevybočuje z dlhého radu právnických dezinterpretácií a vyslovených klamstiev, ktoré dennodenne počúvame zo strany slovenských zdravotníckych orgánov - počnúc ministerstvom a končiac RÚVZ.

       Ďalej Dr. Avdičová pokračuje na margo zohľadňovania individuálneho zdravotného stavu očkovaných detí:

"To sú tzv. prechodné kontraindikácie, ak dieťa neprospieva, nemá dostatočnú váhu v čase predpísaného očkovania, alebo je choré, tak sa toto očkovanie bežne odkladá do doby, kým dieťa teda bude schopné absolvovať toto očkovanie."

       To by sa pani doktorka divila, koľko detských lekárov na Slovensku veselo očkuje deti aj napriek chorobe - dokonca vtedy, keď mamička príde s dieťaťom nie na preventívnu zdravotnú prehliadku (ktorej súčasťou býva očkovanie), ale kvôli tomu, že dieťa je choré!!! Tu mi neostáva nič iné, len dôrazne vyzvať všetkých rodičov na Slovensku (i v Česku):

       Ak už vôbec dávate svoje deti proti niečomu očkovať, tak v záujme ich zdravia to, prosím vás, NIKDY nerobte v prípade, že dieťa javí akékoľvek známky choroby - aj keby išlo len o príznaky ako "banálny" kašeľ či soplíky. Tie môžu síce byť iba prejavom "hlúpeho" nachladnutia, ale rovnako tak môžu byť prejavom oveľa vážnejšej choroby. Očkovanie by v takom prípade mohlo dieťa veľmi vážne poškodiť, s možnými trvalými následkami, ak nie dokonca úmrtím.

       Zabudnite na to, že detský lekár určite nebude očkovať deti, ktoré to nezvládnu. Mnohí detskí lekári (česť výnimkám) sú nebezpeční šialenci, ktorí bežne očkujú vyslovene choré deti, a to dokonca aj napriek kontraindikáciám, ktoré čierne na bielom uvádza výrobca v príbalovom letáku k očkovacej látke.

       Dr. Avdičová pokračuje:

"Dokonca máme aj trvalé kontraindikácie pre niektoré druhy očkovania. To sú napr. neurologické poruchy a očkovanie proti čiernemu kašľu, kde sa toto zohľadňuje."

       To by ma teda naozaj veľmi zaujímalo, ako sa to zohľadňuje, keď ÚVZ SR (= Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky = štátny úrad zodpovedný za (okrem iného) očkovanie - pozn. aut.) nevie odpovedať ani na tak primitívnu otázku, ako je:

"Ktorými konkrétne vakcínami sa majú očkovať deti, ktoré podľa príbalového letáku k hexavakcíne (Infanrix Hexa) majú v prípade encefalopatie neznámej etiológie po predchádzajúcom očkovaní proti čiernemu kašľu byť ďalej očkované vakcínami bez zložky proti čiernemu kašľu?"

       Odpoveď je veľmi jednoduchá: Dr. Avdičová hrubo klame/zavádza, lebo v skutočnosti sa to vôbec nezohľadňuje a dokonca ani zohľadňovať nemôže, pretože na Slovensku nemajú platnú registráciu nijaké vakcíny, ktorými by bolo možné očkovať dojčatá podľa platného očkovacieho kalendára s vylúčením zložky proti čiernemu kašľu. V praxi to znamená mať platne registrovanú vakcínu typu DT (záškrt + tetanus) alebo DT-Polio (záškrt + tetanus + detská obrna), avšak nijaká taká nie je u nás platne registrovaná pre dojčenský vek (tzn. do dvoch rokov života). Je síce platne registrovaná vakcína Imovax D.T. Adult typu DT, avšak tá je určená len pre dospelých, a je registrovaná aj vakcína Dultavax typu DT-Polio, avšak tá je určená len pre deti staršie než 6-ročné, nie pre dojčatá/batoľatá (tzn. nie do 2 rokov).

       Dr. Avdičová vo svojom vyjadrení nešetrí "perlami":

"Samozrejme, treba vo všeobecnosti si uvedomiť, že všetci sme vystavení rovnakému riziku."

       Väčšiu hlúposť už asi povedať nemohla. Samotná očkovacia Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. v § 5 rozdeľuje očkovania na:

  1. povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,
  2. povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  3. povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  4. odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  5. odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  6. očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
  7. očkovanie osôb na vlastnú žiadosť,
  8. povinné mimoriadne očkovanie.
     

       Ako vidíte, už samotná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR priamo v definícii počíta s tým, že niektorí ľudia sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu (riziku) určitých nákaz než iní ľudia (viď body 2 až 5). To priamo dokazuje, že buď klame Dr. Avdičová, alebo vyhláška MZ SR (prípadne oboje :-), pričom nech už je tak či onak, vyjadrenie Dr. Avdičovej je v ostrom rozpore s touto vyhláškou. Dr. Avdičová to ďalej korunuje slovami:

"Väčšina tých nákaz sa prenáša napr. vzdušnou cestou, tzn. tam povedať si, že toto dieťa je viac rizikové a toto menej a toto by malo byť alebo nemalo byť, na to neni žiaden odborný dôvod, preto ten očkovací kalendár je postavený univerzálne."

       Odborný dôvod je napr. to, že niektoré dieťa môže mať trvale oslabenú všeobecnú imunitu (je notoricky choré, hlavne v zimnom období), z čoho je (pri troche zdravého rozumu) jasné, že je náchylnejšie než iné deti na akékoľvek vzduchom prenosné ochorenia. Ďalším dôvodom je, že napr. deti, čo necestujú do Nigérie, Indie, Afganistanu či Pakistanu, nemajú od koho chytiť detskú obrnu. Potom niektoré deti majú zníženú schopnosť odbúravať z tela škodlivé látky (napr. hliník), ktoré sa vo vakcínach vyskytujú, a dalo by sa ešte dlho pokračovať. Dôvodov na úplnú individualizáciu očkovacieho kalendára je neúrekom a pokiaľ to chce Dr. Avdičová popierať, mala by vrátiť doktorský diplom.

       Vec sa má tak, že drvivú väčšinu vírusov a baktérií naše telá vymlátia hneď na vstupe, tzn. buď v rámci tráviacej sústavy alebo na slizniciach v dýchacích cestách a pod. Za to ďakujeme v prvom rade tzv. bunkovej (všeobecnej) imunite. Očkovanie je však (s výnimkou BCG vakcíny proti tuberkulóze) zacielené iba na tzv. humorálnu (špecifickú, protilátkovú) imunitu. Očkovaním sa teda umelo posúva rovnováha v prospech tvorby protilátok, čím sa oslabuje všeobecná imunita (nemôžu totiž súčasne naplno zabrať obe tieto zložky imunity), takže vo výsledku získame (aj to len možno) schopnosť brániť sa proti jednému typu škodcu výmenou za oslabenie schopnosti brániť sa proti drvivej väčšine škodcov.

       Dr. Avdičová sa však tvári, že je všetko jedno, že vôbec nezáleží napr. na tom, kto má v akom stave všeobecnú imunitu, a preto by sa mali očkovať (takmer) všetci "hlava-nehlava" bez ohľadu na vskutku podstatné faktory, bez nejakého poriadneho testovania imunity a hladiny protilátok pred očkovaním, a to podľa "univerzálneho" očkovacieho kalendára. Za takéto tvrdenie by si zaslúžila ocenenie "Bludný balvan", ktoré s radosťou rozdáva pavedcom Sysifos - český klub skeptikov.

       Bolo by asi pre čitateľa únavné, keby som komentoval každé jedno slovo Dr. Avdičovej, preto v ďalšom len vyberám z "perál", ktoré predniesla v Rádiu Lumen:

"Zatiaľ sa nedokázalo, že by zvýšenie detského diabetu sa pozorovalo v období očkovacej éry."

       Dr. Avdičová buď opäť nehanebne klame, alebo je prinajmenšom neinformovaná o slovenských štatistikách Národného centra zdravotníckych informácií. V takom prípade ale nechápem, prečo sa vôbec vyjadruje k niečomu, o čom nič nevie.graf nárastu detskej cukrovky na Slovensku

       Ako jasne vidno z grafu, počet chorých na detskú cukrovku (= diabetes mellitus 1. typu) sa viac než zdvojnásobil (a prepočet na 100.000 ľudí z vekovej skupiny 0-14-ročných detí viac než strojnásobil) za obdobie 20 rokov (1986 až 2006). Podotýkam, že od roku 1986 do roku 2009 (grafom znázornené obdobie) vzrástol počet povinných očkovaní na Slovensku zo 7 (1986) na 11 (2009). Dr. Avdičová teda jednoznačne a neoddiskutovateľne verejne v rozhlase zavádza širokú verejnosť nepravdivými tvrdeniami.

       Zdroj: Národný register pacientov s diabetes mellitus 1. typu

       Potom Dr. Avdičová papagájuje mnohokrát vyvrátené tvrdenie vakci-baróna Dr. Paula Offita, ktorý na patente na očkovanie proti rotavírusom zarobil pár desiatok miliónov dolárov:

"Podobne sa robia štúdie aj na iné choroby, napr. autizmus mnoho rodičov spája s očkovaním. Takisto Veľká Británia i Spojené Štáty urobili obrovské štúdie, kde sa nepotvrdilo, že by zavedením nejakého nového očkovania došlo k zvýšenej incidencii týchto chorôb. Jednoducho tie choroby tu boli dávno pred očkovaním a v súčasnosti by sme mohli pozorovať jedine ich zvýšený výskyt. Ale, samozrejme, keď sa tými číslami zaoberajú seriózne a prepočítava sa to na počet obyvateľov, tak sa vlastne zistilo, že ten výskyt tohto ochorenia nie je vyšší, ako bol v minulosti pred zavedením nejakej vakcíny."

Nárast autizmu v jednotlivých štátoch USA medzi rokmi 2002 a 2006       Dr. Avdičová svojím vyjadrením popiera overiteľné fakty, čím sa dostáva z oblasti vedy do oblasti fanatického zaslepeného sektárstva. Totiž aj americký proťajšok slovenského Úradu verejného zdravotníctva - CDC (Centers for Disease Control and Prevention) - na svojej stránke verejne priznáva dramatický nárast prípadov autizmu a porúch autistického spektra u amerických detí, a to dokonca čisto v priebehu štyroch rokov (od 2002 do 2006) - viď graf. Podotýkam, že Dr. Avdičová rozhodne NIE JE odborníčkou na autizmus.

       Zdroj: stránka CDC o poruchách autistického spektra

       Dr. Avdičová asi tiež nezaznamenala tlačovú správu o Svetovom dni povedomia o autizme, v ktorej sa hneď v úvode píše:

"Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu a aj vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého aj jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom."

       Navyše aj odborníci na autizmus, ktorí odmietajú súvislosť s očkovaním, sa zhodujú v tom, že výskyt autizmu rastie, viď článok "Paul Offit a „prvotný hriech“ autizmu".

       Dr. Avdičová následne obhajuje kombinované vakcíny argumentom, že znižujú počet vpichov a počet potrebných návštev u lekára. Podľa nej:

"V podstate vedci pri skúmaní účinnosti vakcín dospeli k záveru, že pri zmiešaní viacerých antigénov sa vlastne vzájomne tieto antigény potencujú a vlastne tie kombinované očkovacie látky dosahujú vyššiu imunogenitu, dosiahnu tvorbu vyššej hladiny protilátok."

       Áno, niektoré antigény sa navzájom potencujú, čo môže byť príklad záškrtového anatoxínu a antigénov čierneho kašľa, prípadne tetanového anatoxínu a antigénov hemofilov, avšak napr. u MMR vakcíny sa imunitná odpoveď na tri funkčné vírusy, čo sú v nej obsiahnuté, sotva môže potencovať. Sú to tri rôzne vírusy schopné množiť sa a teda v podstate vyvolať tri choroby. Takže miesto jednej choroby sú tam tri choroby naraz a asi len blázon by tvrdil, že zvládnutie jednej choroby je ťažšie než zvládnutie troch chorôb súbežne.

       Všimnite si však, že Dr. Avdičová úplne ignoruje hľadisko bezpečnosti vo vzťahu ku kombinovaným vakcínam, pričom to je práve hlavnou námietkou voči nim - ich nebezpečnosť, nie ich (ne)účinnosť. Pritom napr. veterinárom je známe, že psy a mačky častokrát vyslovene neznášajú kombinované vakcíny a že riziko nežiaducich účinkov rastie v priemere o 27% na každú ďalšiu zložku kombinovanej vakcíny v porovnaní so súčtom rizík samostatných vakcín. Viď článok "Očkovanie: Zverolekári sú lepší než detskí lekári".

       Povinné očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B obhajuje Dr. Avdičová slovami, že časť populácie má v tele vírus a tak ho matka môže preniesť na svoje dieťa:

"Preto bolo zavedené vyšetrovanie tehotných žien na tento antigén a očkovanie proti hepatitíde u HBsAg pozitívnych matiek sa potom uprednostní dokonca pred očkovaním proti tuberkulóze. Deti HBsAg pozitívnych matiek sú očkované hneď pri narodení a ešte im je aj podaný hyperimúnny gamaglobulín, ktorý ich ochráni proti tomu prvému náporu vírusu, kým sa po očkovaní vytvoria protilátky."

       To je síce pekné, ale nie je to vôbec dôvodom na plošné očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B (hepB), keďže drvivá väčšina matiek nie je HBsAg pozitívna. Dr. Avdičová pokračuje:

"Toto rozhodne nemá nič spoločné so sexom. Chcela by som aj zdôrazniť, že keď sa zavádzalo očkovanie, myslelo sa najmä na prenos injekčnými ihlami, biologickým materiálom. Malé deti, ktoré sa hrávajú na pieskoviskách, v súčasnosti sú obrovské riziká, pohodené injekčné striekačky. Rodič môže neviem aký pozor dávať, dieťatko môže takémuto riziku byť vystavené."

       Nuž, ak tehotenstvo a pôrod dieťaťa "nemá nič spoločné so sexom", tak je Dr. Avdičová asi starou dievkou bez akýchkoľvek skúseností a vedomostí v oblasti sexu - inak si to vysvetliť neviem. :-)  Odhliadnuc od toho, deti HBsAg pozitívnych matiek sa očkovali už dávno pred zavedením plošného povinného očkovania proti hepB, takže toto rozhodne nie je argumentom za povinné očkovanie proti hepB.

       Navyše asi Dr. Avdičová buď žije vo veľmi pochybnej štvrti, alebo pozerá priveľa amerických filmov. Ja (zrejme na rozdiel od nej) chodievam s deťmi na detské ihriská a tu v Žiline (konkrétne Solinky, Bytčica, Bôrik, Lesopark) som veru ešte jakživ voľne pohodenú injekčnú striekačku na detskom ihrisku nevidel. Mimochodom: samotná striekačka je z hľadiska šírenia hepB vlastne úplne neškodná. Ale nevideli sme ani voľne pohodené injekčné ihly.

       Samozrejme, ak niekto žije v takto nebezpečnom prostredí, môže dať svoje deti zaočkovať dobrovoľne. Rozhodne však také niečo nie je dôvodom na plošné povinné očkovanie. Argumentácia Dr. Avdičovej je teda horšia než chabá. Ďalej podľa Dr. Avdičovej:

"Vakcíny obsahujú prídavné látky, ktoré zabraňujú ich znehodnoteniu, ide však o mikromnožstvá látok, ktoré sú hlboko pod hranicou ohrozenia zdravia a nepôsobia v takýchto množstvách ani neurotoxicky, ani nemajú iný patologický účinok na zdravie očkovaného jedinca."

       Možno u väčšiny očkovaných osôb tieto látky nespôsobia problémy ihneď resp. do pár týždňov po očkovaní. To však neznamená, že by sa nimi spôsobené problémy nemohli prejaviť neskôr a už vôbec to neznamená, že sa neprejavia u menšinovej časti očkovaných osôb. Napr. množstvo hliníka vo vakcíne proti tetanu môže byť pre bežného dospelého únosné, ak by však mal poruchu obličiek, bolo by to vysoko nad úroveň, ktorú znesie bez vážneho zhoršenia zdravia.

       K neeticky vyrábanej vakcíne proti ružienke (očkovací vírus ružienky je množený na bunkách pochádzajúcich z umelo potratených detí) Dr. Avdičová poznamenáva:

"Keď sa vedci pokúsili vyrobiť vírus, ktorý chceli dostať do očkovacej látky tak, aby nevyvolal ochorenie, ale zároveň aby vyvolal tvorbu protilátok, bolo ho treba pomnožiť do tých vakcín, proste vytvoriť mu prostredie, kde by on prežil a kde by bol potom po čistení použitý do vakcíny po jeho oslabení (atenuovaní) atď. A keďže poškodzuje tie plody, teda tieto bunky embryonálne sú mu vhodné pre jeho rast, tak logicky že vedci siahli po embryonálnom tkanive. Vydarilo sa to, vírus sa tam naozaj perfektne množil, a preto sa vlastne odobrali bunky z jedného embrya, ktoré sa v laboratóriu vyčistili. Tieto bunečné línie sa v súčasnosti už neberú z embryí, ale sa v laboratórnych podmienkach tieto bunečné línie ďalej pestujú. Čiže z tohto dôvodu by som naozaj k tomu nemala výhrady ani z hľadiska etického. A z hľadiska odborného: nebolo inej cesty."

       Jedno klamstvo za druhým:

       V prvom rade, nešlo o odobratie buniek z JEDNÉHO embrya, ale bolo ich prinajmenšom niekoľko desiatok, viď článok "Stručná história ľudských diploidných bunkových kultúr".

       V druhom rade nie je pravda, že by sa v súčasnosti nebrali bunkové kultúry z embryí (tzn. ľudských plodov), napr. bunková kultúra PER.C6 vnikla pár desaťročí po vzniku bunkových kultúr MRC-5 a WI-38.

       V treťom rade nie je pravda, že "z hľadiska odborného nebolo inej cesty", pretože napr. v Japonsku sa podarilo pestovať vírus ružienky na bunkách králikov, viď článok "Vakcíny z umelých potratov: utajená pravda".

 

       Podčiarknuté a sčítané, ťažko možno uveriť tomu, že by človek so vzdelaním a zamestnaním v oblasti epidemiológie mal tak veľké medzery vo vzdelaní vo svojom odbore. To by ale znamenalo, že Dr. Avdičová zrejme úmyselne klame verejnosť s nejakým značne pochybným úmyslom. Ale ak by nie, v takom prípade je jej neznalosť zásadných faktov vskutku katastrofálna. V oboch prípadoch však nemá na svojom mieste čo hľadať a bolo by od nej čestné, keby si čo najskôr podala výpoveď.

 

Diskusia: MUDr. Mária Avdičová v Rádiu Lumen hrubo zavádzala/klamala širokú verejnosť

american cialis

EsomboguE | 16.06.2021

<a href=https://vskamagrav.com>kamagra

cialis how long

EsomboguE | 30.05.2021

<a href=https://vscialisv.com/>how much does cialis cost

autizmus

Brano | 12.04.2016

pan Fillo, nie vo vsetkom s vami suhlasim. Ale Vakciny nesposobuju autizmus. Podla najhovsich vyskumov je hlavny spustat Autizmu stres u matky v prenatalnom obdobi. Nervove receptory dietatka reaguju na stresove hormony matky, hormony maju mensiu velkost molekul a na rozdiel soli (napr. Fraxiparin), niektorych antibiotik (velkych molekul), sa dostanu az k plodu. Placenta je uzasny organ. ADHD je sposobeny na druhej strany vysokym uzivanim paracetamolu (bezny paralen) matkami pocas tehotenstva. 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3153828/ 2. https://nymag.com/scienceofus/2014/05/first-world-prenatal-stress-is-harmless.html 3. https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602104857.htm 4. https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11331644

Re:autizmus

Brano | 12.04.2016

prosim nesirte strach, ak chcete sirit osvetu sirte prava matiek, zdruzujte neziaduce ucinky a zalujte miniesterstva, lekarov, vyrobcov. Spravil som si porovnanie a statistiku neziaducich ucinkov na pocet podanych vakcin v usa podla ich uradu na kontrolu. A v Amerike to maju vyborne zdokumentovane, tam si nikto nedovoli nieco nenahlasit, pretoze by z toho boli miliardove sudne zaloby, tam sudy funguju (narozdiel od slovenska). A vysledok ? V zavislosti od typu vakcin sa incidencia akehokolvek neziaduceho ucinku pohybuje od 100 000 az k 1 000 000 podanym vakcinam. Sanca ze budete mat neziaduci ucinok tu je, ale je extremne extremne mala. Zdravemu dietatku vakcina nemoze ublizit, sirte skor osvetu AKO si ma rodic vyziadat testy a AKE testy si ma pytat pre minimalizovanie rizik ockovania. Hlinik je naozaj problem, ale davky ortute ktore sme dostali do tela vy, ja ked nas ockovali za socika su ovela ovela vyssie ako davky hlinika. Vakciny su ovela setrnesie. V istom momente zivota sa musite rozhodnut doverovat vede a medicine pretoze by ste sa zblaznili. Ak by vakciny vyrabali slovenski vedci fakt by som sa bal, ale uvedomte si tu obrovsku celosvetovu vakcinaciu, nie je mozne zosnovat v tak komplexnom systeme konspiraciu.

injekcna striekačkaa neškodná z hľadiska HBV?

Miroslava | 10.04.2012

Napísať že poranenie pohodenou ihlou je z hľadiska HBV neškodné je totálne nezodpovedné! Práve naopak, HBV a HCV sú najrizikovejšie pri poranení neznámou ihlou (omnoho viac ako HIV, ktoré na vzduchu rýchlohynie). Stačí si do googlu zadať, ideál v angličtine, kľúčové slová a zistíte, že riziko nákazy HBV pri takomto poranení môže byť až 50%.

Re:injekcna striekačkaa neškodná z hľadiska HBV?

Ing. Marián FILLO | 03.07.2012

Realita je taká, že z vyše 100 takýchto incidentov, čo sa vyskytnú na Slovensku ročne, v ani jednom prípade nedôjde k nákaza HBV či HCV.

Re:Re:injekcna striekačkaa neškodná z hľadiska HBV?

hm | 19.07.2013

pane viete čo u zubára možete chytit?

Neznalosť zákona!

terxw at gmail dot com | 18.05.2011

UVZ udeluje pokuty a rieši priestupky - § 56, odsek 1 a 2, v platnosti od r. 2011, treba citat zakony poriadne, neznalosť zákonov neospravedlňuje!

Re:Neznalosť zákona!

Ing. Marián FILLO | 20.05.2011

Nepochopil som, čo ste svojím príspevkom chcel povedať.

Čoho konkrétne to má byť § 56 ods. 1 a 2?

Lebo vyhláška č. 585/2008 Z.z. platí od 1.I.2009 a jej novela č. 273/2010 Z.z. platí od 1.VII.2010, tak neviem čo to akože platí od r. 2011.

MUDr. Mária Avdičová v Rádiu Lumen hrubo zavádzala/klamala širokú verejnosť

Zuzana | 17.05.2011

Bolo by možno zaujímavé zaslať tento príspevok do redakcie rádia Lumen (prípadne MUDr. Avdičovej), nech sa k tomu v éteri vyjadria - ako pokračovanie relácie o očkovaní.

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok