MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“

08.09.2013 20:32

MUDr. Ludmila Eleková

 

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Již několik let se veřejně a kriticky vyjadřuji k očkování. V poslední době moje aktivita evidentně vzbudila pozornost lidí, kteří na očkování nějakým způsobem vydělávají nebo s ním mají spojenou kariéru. Jak se říká, potrefená husa se ozve (sk: trafená hus zagága — pozn.red.). Je pozoruhodné, jaký charakter mají reakce druhé strany na informace, které jsem zveřejnila.

       Kdyby šlo o věcný spor, o zjištění vědecké pravdy, debata by byla vedena jiným způsobem.

       Je důležité, aby si to uvědomili čtenáři, kteří si nejsou zcela jisti, že chápou věcnou podstatu sporu. Situace je jednoduchá. Na jedné straně máme roky zaběhnutý systém povinného očkování, v jehož dobro věří lékaři, úředníci příslušných úřadů i pacienti. Lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na plošném očkování, z něj mají finanční zisky a spojují s ním kariéru nebo profesionální identitu.

       Na jakých základech tento systém stojí, je obecně známo — jde o přesvědčení, že očkování vymýtilo nemoci, díky jemu nemáme epidemie, naše děti neumírají na dříve běžné infekce, prostě je nám ku prospěchu. Nežádoucí reakce jsou mírné a vzácné, rizika nemocí jsou větší. Očkování je jedinou prevencí infekcí, kdyby se přestalo očkovat, vrátily by se epidemie. Očkování je největším vynálezem medicíny 20.století. Tak dále a podobně, všichni to známe. Že to nebude tak úplně pravda, v poslední době vyplývá na povrch mimo jiné i díky mým aktivitám. Kromě mě mnoho dalších lidí (včetně renomovaných vědců a lékařů) začíná otevřeně říkat, že se očkováním možná není vše v pořádku. Začínáme říkat, jak vlastně funguje, co dělá s celou imunitou, jaké může mít následky a že tyto následky mohou být mnohem horší než nemoci, proti kterým má očkování ochránit. Ukazujeme na možné souvislosti s dnešní epidemií u dětí — alergie, autoimunitu a poruchy vývoje. Informace máme z renomovaných zdrojů, odborných časopisů, prací vědců, kteří rozhodně nejsou proti očkování, materiálů regulačních úřadů apod.

       Mezi námi stojí rodiče, kteří se bojí o své děti. Mají informace z obou stran — z oficiálních zdrojů a neoficiálních zdrojů. Mohou si kvalitu těchto informací porovnat, kladou otázky svým lékařům, vakcinologům, mně i jiným lidem, kritizujícím očkování. Mohou si porovnat kvalitu odpovědí. A hlavně mají před sebou své děti, děti svých příbuzných a známých a vidí jejich zdravotní stav. Porovnání informací s realitou jim dá nejlepší odpověď.

       Z různých zdrojů se dovídám, že rodiče stále častěji docházejí k závěru, že očkování pro své děti nechtějí. Naprostá většina z nich byli takoví, jejichž dítě očkováním utrpělo. Ale přibývá i rodičů čerstvě narozených dětí, kteří váhají s očkováním od začátku. Proočkovanost evidentně klesá, zejména u novorozenců. Vím, že někteří pediatři nechtějí brát do péče novorozence, jejichž rodiče předem řeknou, že nebudou chtít očkovat podle kalendáře. Jako důvod uvádějí, že jich je hodně a narušuje to proočkovanost a tedy klidný život lékaře. Stává se terčem obtěžování ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, musí vysvětlovat jim i rodičům, ztrácí tím čas a také peníze. Kde zůstal pacient?

       Reakce zastánců očkování (včetně lidí, kteří jsou na něm profesně nebo finančně zainteresováni) zřetelně vypovídají o jejich motivech. Kdyby jim šlo o blaho a zdraví dětí, zaobírali by se tím, co píši, diskutovali by na věcné úrovni, měli by protiargumenty, které by dokazovali, že mají pravdu oni. Vedli by prostě neemocionální věcnou vědeckou debatu. Kdyby jim šlo o blaho dětí, dělaly by jim starosti, že je očkování spojováno s vážnými chronickými nemocemi, snažili by se pečlivě ověřit, jestli na tom náhodou něco nebude, možná by i z principu předběžné opatrnosti některá očkování nebo způsob jeho provádění přehodnotili.

       Ale to se neděje. Reakce druhé strany byla dosud uniformní — popírání všeho „z internetu“, přestože šlo o články z renomovaných odborných časopisů nebo materiály regulačních úřadů. Popírají bez uvedení obstojných důkazů. Studie financované a upravené farmaceutickou firmou, jejíž hlavní autor pak dostal u téže firmy teplé místečko, není důkazem. Ani studie napsaná „duchy“ (ghostwriting) není důkazem. Pokuty za ghostwriting dostalo několik firem vyrábějících vakcíny (napr. GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck — pozn.red.). Jak si můžeme být jisti, že studie, které byly předloženy regulačním úřadům a ministerstvu na podporu zavedení některých vakcín, byly v pořádku? Jaké informace má řadový pediatr, že s takovou jistotou odmítá evidentně patologické reakce na vakcínu jako normální nebo náhodné? Obávám se, že je vybaven pseudoargumenty, překroucenými informacemi, aby stále věřil a dokázal udržovat stranickou linii.

       Takže buď odmítají nebo stále dokola opakují to samé: očkování vymýtilo nemoci bla bla bla… Ale dosud jsem se nesetkala s reakcí zastánců očkování, kde by diskutovali některý mnou uváděný zdroj a dokázali, že nemám pravdu.

       Protože platí, že když dojdou argumenty, sáhne se po klacku, začaly se dít další věci. V poslední době se na internetu začaly množit nevybíravé útoky na mou osobu, včetně různých udání. Načasování těchto útoků souvisí s množícím se počtem rodičů, kteří nechtějí očkovat a poklesem proočkovanosti. Přemýšlejte, proč se zastánci očkování uchylují k těmto prostředkům? Podle nich nejsem odborník, jsem „jen“ obvoďačka, navíc homeopatka, podle jedné raději nejmenované doktorky ze Slovenska dokonce „domovníčka“. Tedy asi člověk mdlého rozumu, který neví, co říká. Nemám-li pravdu a šířím bludy, pak by odborníci vakcinologové s tituly před i za jménem neměli mít přece vůbec žádný problém moje tvrzení vyvrátit. Kdyby šlo o skutečně vědeckou debatu, vedla by se standardními prostředky.

       Jenže ono nejde o vědeckou debatu, jde o exkomunikaci kacíře. Lékař, který si dovolí říci, že posvátný způsob léčby nebo prevence je možná škodlivý, se v historii nikdy nesetkal s vděčností svých kolegů za to, že je upozornil na to, že svým pacientům možná ubližují. Naopak, setkal se s rozhořčením, výsměchem a perzekucí. Jsme v 21.století, ale jak je vidět, lidská povaha se od středověku zas tak moc nezměnila.

       Potrefená husa se ozve tím hlasitěji, čím přesněji byla zasažena. Kdyby lidem, zastávajícím se očkování, šlo skutečně o veřejné zdraví — které se neskládá z ničeho jiného, než se zdraví jednotlivců — moje informace by je zajímaly, zkoumali by je s cílem ujistit se, že jejich aktivita nemá dosud nerozpoznaný negativní účinek. Ujistili by se, že se nemýlí. Ujistili by se, že jednají skutečně ve veřejném zájmu, tedy zájmů jednotlivců, kteří tvoří společnost.

       Ale to oni nedělají. Buď jen stále dokola bez důkazů opakují staré známé mantry nebo se uchylují k útokům. Nevěřím tomu, že by se nějaký běžný duševně zdravý občan cítil tak pohoršen nebo ohrožen mými informacemi, aby se uchýlil k útokům, které probíhají. I začínající student psychologie by poznal, že za těmi reakcemi je něco jiného. Buď skutečně vážný osobní zájem (lékař přijde o peníze, bude mít problémy s úřady, ztratí autoritu, vakcinolog bude vypadat neodborně, farmaceutická firma přijde o zisky apod.) nebo jsou za to placeni někým z uvedených.

       Chápu, proč to dělají a je mi jich líto. Proto je vyzývám: vzpamatujte se! Čím víc popíráte, tím víc ztrácíte kredibilitu (důvěryhodnost — pozn.red.). Lidé nejsou hloupí, umí si dát dvě a dvě dohromady. Zamysleli jste se někdy nad možností, že by mohlo být pravda úplně vše, co zveřejňuji? V jaké budete situaci, když budete jen popírat, útočit podpásovkami a nebudete adekvátně reagovat, přestože to máte v popisu práce? V USA v současné době probíhají výslechy pracovníků CDC, FDA a jiných odpovědných osob před výbory Kongresu. Epidemie regresivního autismu zasáhla i politiky. Kongresmani, kteří také mají autistické děti a vnuky, se jich ptají: kdy poprvé jste se dozvěděli, že by rtuť ve vakcínách mohla způsobovat problém, co jste s tím udělali, jaká jste přijali opatření, jak jste zkoumali vliv rtuti ve vakcínách na vývoj dětí, jaké jsou vaše finanční vazby na výrobce vakcín atd. Skutečně je grilují a oni často nemají uspokojivé odpovědi. Co když se podobně začne ptát někdo u nás?

       Vakcinologové, epidemiologové, pediatři a příslušní úředníci: vy jste prý ti odborníci. OK, dokažte to! Dokažte lidem, že máte pravdu vy a já se mýlím, dokažte, co lidé potřebují vědět:

 • Dokažte, že očkování mělo vliv na vymizení nemocí — tedy že v období od cca 2. světové války, po níž začaly plošné očkovací programy, ubývalo různě rychle nemocí, proti kterým se očkovalo a proti kterým ne. Dokažte to jinak než jen poukázáním na pouhou časovou shodu. Grafy ukazují jen korelaci, ne kauzální souvislost.
 • Dokažte, že protilátky z očkování skutečně chrání, že existuje souvislost mezi jejich hladinou a odolností proti nemoci.
 • Dokažte, že očkování skutečně chrání, tedy že očkovaní nemohou onemocnět. Nebo otevřeně mluvte o známém procentu selhání jednotlivých očkování, aby rodiče mohli dát skutečně informovaný souhlas. Když maminky novorozenců strašíte černým kašlem, řekněte jim také, jaká je šance, že právě jejich dítě nebude očkováním chráněno.
 • Vysvětlete, proč podle zákona nesmějí neočkované děti do kolektivu. Všichni víme, že nejméně jedna pětina řádně očkovaných stejně není imunní, ani učitelky dávno nejsou imunní, proč diskriminujete neočkované děti? Neexistuje důvod obhajitelný z hlediska veřejného zdraví, jediný důvod existence tohoto paragrafu je nátlak na jejich rodiče.
 • Dokažte, že očkovaní nemohou přenášet nemoc, proti které jsou očkovaní. Pokud to nedokážete, není možné diskriminovat neočkované děti v přístupu do kolektivu.
 • Dokažte, že funguje kolektivní imunita, tedy že určité procento proočkovanosti zaručuje, že nedojde k epidemii.
 • Dokažte, že imunita z očkování je stejně dlouhodobá a spolehlivá, jako imunita po překonání nemoci.
 • Dokažte, že očkované děti jsou celkově zdravější než neočkované. Kvůli tomu maminky očkují a kupují placené vakcíny — dokažte jim, že se rozhodly správně.
 • Dokažte, že očkované kojenci mají menší celkovou úmrtnost než neočkovaní, tedy že maminky očkováním zvýší šanci svých dětí na přežití. Měli byste to dokázat už jen proto, že matky běžně strašíte, že když nebudou očkovat, děti jim umřou na černý kašel.
 • Dokažte, že očkování nikdy nezpůsobilo smrt nebo vážné poškození zdraví. Dokažte, že očkování nemůže způsobit něco horšího než nemoc, proti které je namířeno.
 • Dokažte, že očkovaní netrpí více alergiemi a jinými poruchami imunity, ani více poruchami nervového systému.

       Tohle chce veřejnost slyšet. Tohle celé roky tvrdíte, tak to konečně dokažte. Doba, kdy vám někdo věřil prostě jen proto, že sedíte na správné židli a máte titul, ta doba je dávno pryč.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Až na to, že to je kravina, lebo žiadna z tých troch štúdií neskúmala pomer Th/Ts 14 dní či viac.

A nie, nevieme, čo očkovanie s ľuďmi v skutočnosti robí, lebo doteraz nebolo dosť dobre vysvetlené a vedecky potvrdené, ako presne fungujú hliníkové adjuvanty, aká je ich farmakokinetika, kde všade a v akej miere sa u ĽUDÍ ukladá vakci-hliník (máme akurát obmedzené údaje od nejakých hlodavcov) atď. atď. Aj to je veľavravná ukážka faktu, že vakcinacizmus má žalostne málo spoločného s "evidence based" medicínou.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

ferko | 12.09.2013

Ja som z tvojej profesionálnej manipulatívnej ne/argumentácie už unavený, obdivujem trpezlivosť p.Filla a p.Tuhárskeho.
Ešte raz jazvec, tie štúdie čo si sem dal, to nie sú štúdie, ktoré by sledovali tých očkovaných mesiac,dva,tri,rok od vakcinácie, aby si ty bohorovne mohol vyhlasovať, že post-vakcinacne ziadny imunodeficit nehrozí, to akože odsleduješ týždeň po vakcinácii a si spokojný, že žiaden imunodeficit nehrozí? To je tá dobrá veda? Sám si povedal, že také ktoré by sledovali očkovaných dlhodobo neexistujú. Tak čo je to za vedu?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Peter Tuhársky | 14.09.2013

Ferko, to je tá vakcinačná veda. Vieš, lebo očakávané a žiaduce účinky očkovania (tvorba protilátok) nastanú po najmenej 3 týždňoch, ale nečakané a nežiaduce účinky sa povinne dostavia do 3-4 dní, koľko trvá hlavná fáza klinických skúšok. Chápeš, však? Lebo ja nie. To je na mňa asi príliš vedecké ;-)

Oni jednoducho jasnozrivo VEDIA, že je to bezpečné, a vedia to tak jasne, že to ani nepotrebujú skúmať. Asi kúpili palantyr na blšáku. A keď to niekto skúma namiesto nich a zistí, že to až také bezpečné nie je, tak to musí byť tá "bad science", to je predsa jasné. "Good science" je veda dobrá pre zisky farmafiriem, "bad science" je veda zlá pre zisky farmafiriem.

Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

ferko | 10.09.2013

No vidíš, taká dlhodobá štúdia neexistuje, ja sa pýtam prečo ?
A môžem ti aj hneď odpovedať, pretože by vyšlo na svetlo, že očkovanie spôsobuje dlhodobý imunodeficit. a rozprávke o kolektívnej imunite by bolo koniec.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 10.09.2013

Preco? lebo keby ano, tak by nam tu ludia mreli na infekcne choroby ako u AIDS, ale to sa nedeje.
A preto, lebo docasny pokles cd4/cd8 je fyzilogicky pri infekcii ako aj po ockovani, to len Buttram z toho robi paniku.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Trochu problém je však miera toho poklesu - na úroveň pacientov s rozvinutým AIDS. Síce dočasne, ale predsa. A v tom blbom "okne" sa môže všeličo prihodiť a neraz sa aj prihodí. Možno väčšinou nie, ale častokrát áno. A to je teda značný priešvih u niečoho, čo sa nazýva "prevencia".

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:bezpečné očkovanie

ferko | 09.09.2013

ty si niekde tu v diskusii tvrdil už sa mi to nechce hľadať, že k poklesu počtu lymfocytov po očkovaní dochádza, ale že len na pár dní, niekoľko dní v tom zmysle....môžeš mi teda vysvetliť ako je možné že po očkovaní BCG vakcínou bolo dieťa 1 rok leukopenické??....leukopénia bola diagnost. 4 mesiace po očkovaní/od očkovania..čiže od diagnostiky 8 mesiacov....keby mi ešte nejaký odborník vysvetlil, čo predchádzalo tej leukopénii po očkovaní BCG bolo by fajn, zaujíma ma to

Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

Ako vies, ze bolo leukopenicke koli BCG vakcinacii?

Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

ferko | 10.09.2013

lebo nie som cvok, stačí?

Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

Ferko a este Ta poprosim o fulltext tejto studie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6228737
Moja farmaceuticka firma mi dava dost penazi, ale nechcem minat, aby mi este ostalo na podplatenie zopar doktorov.
Pretoze mne sa nezda ani ten post-vakcinacny imunodeficit, ktorym ma tu strasite. Dohladal som 3 studie, ktore to nepotvrdzuju, takze mozno je to cele len vymysel Buttrama.

Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 10.09.2013

Och, toto je fakt trapas. Takže Tvoja škola nemá prístup k článkom NEJM? To je teda vážne zúfalé. Kam to naše lekárske školstvo speje? Och, joj!

Tie Tvoje 3 štúdie nijak nevyvracajú Eibla a kol., ako som už predtým uviedol, tak neviem, čo tu zase smolíš. 14 dní je iná káva než 5 dní či 6 dní. A sledovaný parameter bol pomer T-helper a T-suppressor lymfocytov, takže štúdia, čo sledovala úplne iný parameter, samozrejme nemá šancu nič vyvrátiť. Navyše, keby sme dajme tomu aj mali dve navzájom protichodné štúdie (čo nemáme), na základe čoho by si rozhodol, ktorá je tá správna (ak vôbec nejaká)? Na základe vakci-sektárskej dogmatickej ideológie?

A naozaj nechápem, čo sem stále pletieš toho Buttrama, však na tej nemeckej štúdii sa nijak nepodieľal. Autormi sú Eibl MM, Mannhalter JW, Zlabinger G. Keď tu na to dávaš odkaz, tak predpokladám, že si si to aspoň prečítal. Alebo nie? Alebo hľadáš obetného baránka, lebo Tvoja fundamentalistická sekta jednoducho potrebuje ideologického nepriateľa (ideálne jedného jediného), na ktorého by všetko zvalila? Buttram tú štúdiu len spomína, nijak sa však na nej nepodieľal, tak tvrdiť, že si ten pokles pomeru Th/Ts vymyslel, je vskutku úchylné.

Podľa Teba sa asi všetci kritici očkovania spikli proti očkovaniu len tak zo srandy, lebo nemali nič zábavnejšie na práci? Alebo je to komplot, financovaný Arabmi/moslimami či nejakým iným nepriateľom Západu? Už aj také obvinenie sa mi ušlo, tak som veľmi zvedavý, s akou konšpiračnou teóriou vyrukuješ Ty.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 10.09.2013

Do Buttrama sa navazam preto, lebo vstupenci tvojej sekty hodnotia tu studiu len na zaklade jeho tvrdeni. A on v minulosti tvrdil uz aj take pikozky, ze SBS je sposobeny vakcinaciou :) . Takze preto len nechcem byt ovca, ktora slepo veri jeho vyjadreniam. A ani tvoji citatelia nechcu byt ovce.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

To je super, že nechceš byť ovca, ale zatiaľ sa tak, žiaľ, správaš.

Shaken baby syndrome je niečo, čo sa často používa ako zástupná diagnóza na politicky neprijateľnú smrť bábätka, v skutočnosti spôsobenú očkovaním. To je, žiaľ, fakt. Vygoogli si "Alan Yurko", prípadne skukni na YouTube.com film "Vaccine Nation".

P.S.: Kebyže mám sektu, tak si žijem v bavlnke a vozím sa v Mercedese. V skutočnosti ale naše príjmy ako 5-člennej rodiny sú častokrát pod hranicou životného minima, ktorá je:
198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
To by sme mali mať mesačne aspoň 607.54 €, o čom môžeme napr. za posledné dva mesiace akurát tak snívať.
Naproti tomu tí, pre ktorých pracuješ (či už vedome alebo nevedome), majú príjmy niekoľkonásobne presahujúce štátny rozpočet SR.
K sektám viac tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-co-uz-nejaky-ing-moze-vediet-o-chorobach-/

Každopádne Buttram naozaj nemôže za to, na čo prišli tí nemeckí vedci. Našiel si si nesprávny terč.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Senior

Helena | 09.09.2013

Dnešný článok na jednom z mojich obľúbených webov:
https://naturalsociety.com/aluminum-barium-strontium-chemtrail-poisons/
Ako sme nútení do očkovania, nebezpečné gmo, mali by sme jesť organické - bio potraviny, každodenný postrek chemtrailsom (sypú na nás hliník, stroncium, bárium...a vyvoláva to snáď 50 druhov chorôb, v tomto článku sa hlavne zamerali na hliník z chemtrailsu, ktorý je aj v očkovacích látkach, teda hliník z chemtrailsu spôsobuje: degeneráciu mozgu, osteoporózu, bolesti v svaloch, problémy pri hovorení, vyjadrovaní, anémiu, tráviace problémy, problémy s pečeňou, koliku u bábätok a ide to z našich daní...)

Senior

Helena | 09.09.2013

Veľmi dobrý článok. Pani doktorke Elekovej prajem všetko najlepšie v jej boji pri odhaľovaní pravdy.
Bohužiaľ medicína je dnes veľký biznis (očkovania, psychiatrické lieky, lieky na vysoký cholesterol, lieky na osteoporózu...)
Mne jedna trojtitulová pani doktorka (ktorá sa vo svojom súkromnom živote zaoberá naturálnou medicínou povedala: "K lekárovi choďte len keď sa dolámete". Lenže aj ja som sa neskoro spamätala - som alergik z očkovania.

ah jaaj ...

Veronika | 09.09.2013

Podla mna je clanok uplne vytizny ...
Vy nechcete vediet odpovede .. na vsetky tieto otazky ??
Mna ako matku by to velmi zaujimalo...
KTO MI DA ODPOVEDE ??
Caka nas MMR ... ockovat NEBUDEME !
lebo milujem svoje dieta...

Re:ah jaaj ...

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Hojný budget,

Veronike môžeš odpovedať vecne a nechám to tu. Ale Tvoje od veci/haterské príspevky, spamy, ako aj nariekanie nad tým, že Ti mažem Tvoje komentáre (porušujúce pravidlá), budem mazať. Budem ich mazať dovtedy, dokým nepochopíš, čo to je vecná odpoveď.

Toto je zároveň posledný krát, čo som bol ochotný písať Ti vysvetlenie. Nabudúce už budem mazať Tvoje príspevky, porušujúce pravidlá, bez pol slova - každý príspevok s nepodloženým osobným útokom, každý príspevok s reklamou na Tvoj chorý blog, každý príspevok, v ktorom nebude nič vecné k téme článku. Za chvíľu Ti začne semester, tak si rozmysli, či budeš mrhať časom na zbytočné vypisovanie do tejto diskusie, alebo radšej pochopíš pravidlá a budeš sa správať podľa nich (prípadne nebudeš sem písať vôbec).

Ak sa domnievaš, že na Tvojom anonymnom blogu je niečo hodnotné, tak to sem skopíruj. Ale odkazy na Tvoj blog mažem a budem mazať - úplne nemilosrdne. A už ma ani nezaujíma, či pred tým odkazom bude niečo k veci. Buď sa naučíš argumentovať bez odkazov na svoj chorý blog, alebo budeš zmazaný. Táto diskusia tu nie je na to, aby si si v nej robil reklamu pre svoj anonymný blog. Howgh!

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Záznamy: 201 - 217 zo 217
<< 1 | 2 | 3

Pridať nový príspevok