MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“

08.09.2013 20:32

MUDr. Ludmila Eleková

 

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Již několik let se veřejně a kriticky vyjadřuji k očkování. V poslední době moje aktivita evidentně vzbudila pozornost lidí, kteří na očkování nějakým způsobem vydělávají nebo s ním mají spojenou kariéru. Jak se říká, potrefená husa se ozve (sk: trafená hus zagága — pozn.red.). Je pozoruhodné, jaký charakter mají reakce druhé strany na informace, které jsem zveřejnila.

       Kdyby šlo o věcný spor, o zjištění vědecké pravdy, debata by byla vedena jiným způsobem.

       Je důležité, aby si to uvědomili čtenáři, kteří si nejsou zcela jisti, že chápou věcnou podstatu sporu. Situace je jednoduchá. Na jedné straně máme roky zaběhnutý systém povinného očkování, v jehož dobro věří lékaři, úředníci příslušných úřadů i pacienti. Lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na plošném očkování, z něj mají finanční zisky a spojují s ním kariéru nebo profesionální identitu.

       Na jakých základech tento systém stojí, je obecně známo — jde o přesvědčení, že očkování vymýtilo nemoci, díky jemu nemáme epidemie, naše děti neumírají na dříve běžné infekce, prostě je nám ku prospěchu. Nežádoucí reakce jsou mírné a vzácné, rizika nemocí jsou větší. Očkování je jedinou prevencí infekcí, kdyby se přestalo očkovat, vrátily by se epidemie. Očkování je největším vynálezem medicíny 20.století. Tak dále a podobně, všichni to známe. Že to nebude tak úplně pravda, v poslední době vyplývá na povrch mimo jiné i díky mým aktivitám. Kromě mě mnoho dalších lidí (včetně renomovaných vědců a lékařů) začíná otevřeně říkat, že se očkováním možná není vše v pořádku. Začínáme říkat, jak vlastně funguje, co dělá s celou imunitou, jaké může mít následky a že tyto následky mohou být mnohem horší než nemoci, proti kterým má očkování ochránit. Ukazujeme na možné souvislosti s dnešní epidemií u dětí — alergie, autoimunitu a poruchy vývoje. Informace máme z renomovaných zdrojů, odborných časopisů, prací vědců, kteří rozhodně nejsou proti očkování, materiálů regulačních úřadů apod.

       Mezi námi stojí rodiče, kteří se bojí o své děti. Mají informace z obou stran — z oficiálních zdrojů a neoficiálních zdrojů. Mohou si kvalitu těchto informací porovnat, kladou otázky svým lékařům, vakcinologům, mně i jiným lidem, kritizujícím očkování. Mohou si porovnat kvalitu odpovědí. A hlavně mají před sebou své děti, děti svých příbuzných a známých a vidí jejich zdravotní stav. Porovnání informací s realitou jim dá nejlepší odpověď.

       Z různých zdrojů se dovídám, že rodiče stále častěji docházejí k závěru, že očkování pro své děti nechtějí. Naprostá většina z nich byli takoví, jejichž dítě očkováním utrpělo. Ale přibývá i rodičů čerstvě narozených dětí, kteří váhají s očkováním od začátku. Proočkovanost evidentně klesá, zejména u novorozenců. Vím, že někteří pediatři nechtějí brát do péče novorozence, jejichž rodiče předem řeknou, že nebudou chtít očkovat podle kalendáře. Jako důvod uvádějí, že jich je hodně a narušuje to proočkovanost a tedy klidný život lékaře. Stává se terčem obtěžování ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, musí vysvětlovat jim i rodičům, ztrácí tím čas a také peníze. Kde zůstal pacient?

       Reakce zastánců očkování (včetně lidí, kteří jsou na něm profesně nebo finančně zainteresováni) zřetelně vypovídají o jejich motivech. Kdyby jim šlo o blaho a zdraví dětí, zaobírali by se tím, co píši, diskutovali by na věcné úrovni, měli by protiargumenty, které by dokazovali, že mají pravdu oni. Vedli by prostě neemocionální věcnou vědeckou debatu. Kdyby jim šlo o blaho dětí, dělaly by jim starosti, že je očkování spojováno s vážnými chronickými nemocemi, snažili by se pečlivě ověřit, jestli na tom náhodou něco nebude, možná by i z principu předběžné opatrnosti některá očkování nebo způsob jeho provádění přehodnotili.

       Ale to se neděje. Reakce druhé strany byla dosud uniformní — popírání všeho „z internetu“, přestože šlo o články z renomovaných odborných časopisů nebo materiály regulačních úřadů. Popírají bez uvedení obstojných důkazů. Studie financované a upravené farmaceutickou firmou, jejíž hlavní autor pak dostal u téže firmy teplé místečko, není důkazem. Ani studie napsaná „duchy“ (ghostwriting) není důkazem. Pokuty za ghostwriting dostalo několik firem vyrábějících vakcíny (napr. GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck — pozn.red.). Jak si můžeme být jisti, že studie, které byly předloženy regulačním úřadům a ministerstvu na podporu zavedení některých vakcín, byly v pořádku? Jaké informace má řadový pediatr, že s takovou jistotou odmítá evidentně patologické reakce na vakcínu jako normální nebo náhodné? Obávám se, že je vybaven pseudoargumenty, překroucenými informacemi, aby stále věřil a dokázal udržovat stranickou linii.

       Takže buď odmítají nebo stále dokola opakují to samé: očkování vymýtilo nemoci bla bla bla… Ale dosud jsem se nesetkala s reakcí zastánců očkování, kde by diskutovali některý mnou uváděný zdroj a dokázali, že nemám pravdu.

       Protože platí, že když dojdou argumenty, sáhne se po klacku, začaly se dít další věci. V poslední době se na internetu začaly množit nevybíravé útoky na mou osobu, včetně různých udání. Načasování těchto útoků souvisí s množícím se počtem rodičů, kteří nechtějí očkovat a poklesem proočkovanosti. Přemýšlejte, proč se zastánci očkování uchylují k těmto prostředkům? Podle nich nejsem odborník, jsem „jen“ obvoďačka, navíc homeopatka, podle jedné raději nejmenované doktorky ze Slovenska dokonce „domovníčka“. Tedy asi člověk mdlého rozumu, který neví, co říká. Nemám-li pravdu a šířím bludy, pak by odborníci vakcinologové s tituly před i za jménem neměli mít přece vůbec žádný problém moje tvrzení vyvrátit. Kdyby šlo o skutečně vědeckou debatu, vedla by se standardními prostředky.

       Jenže ono nejde o vědeckou debatu, jde o exkomunikaci kacíře. Lékař, který si dovolí říci, že posvátný způsob léčby nebo prevence je možná škodlivý, se v historii nikdy nesetkal s vděčností svých kolegů za to, že je upozornil na to, že svým pacientům možná ubližují. Naopak, setkal se s rozhořčením, výsměchem a perzekucí. Jsme v 21.století, ale jak je vidět, lidská povaha se od středověku zas tak moc nezměnila.

       Potrefená husa se ozve tím hlasitěji, čím přesněji byla zasažena. Kdyby lidem, zastávajícím se očkování, šlo skutečně o veřejné zdraví — které se neskládá z ničeho jiného, než se zdraví jednotlivců — moje informace by je zajímaly, zkoumali by je s cílem ujistit se, že jejich aktivita nemá dosud nerozpoznaný negativní účinek. Ujistili by se, že se nemýlí. Ujistili by se, že jednají skutečně ve veřejném zájmu, tedy zájmů jednotlivců, kteří tvoří společnost.

       Ale to oni nedělají. Buď jen stále dokola bez důkazů opakují staré známé mantry nebo se uchylují k útokům. Nevěřím tomu, že by se nějaký běžný duševně zdravý občan cítil tak pohoršen nebo ohrožen mými informacemi, aby se uchýlil k útokům, které probíhají. I začínající student psychologie by poznal, že za těmi reakcemi je něco jiného. Buď skutečně vážný osobní zájem (lékař přijde o peníze, bude mít problémy s úřady, ztratí autoritu, vakcinolog bude vypadat neodborně, farmaceutická firma přijde o zisky apod.) nebo jsou za to placeni někým z uvedených.

       Chápu, proč to dělají a je mi jich líto. Proto je vyzývám: vzpamatujte se! Čím víc popíráte, tím víc ztrácíte kredibilitu (důvěryhodnost — pozn.red.). Lidé nejsou hloupí, umí si dát dvě a dvě dohromady. Zamysleli jste se někdy nad možností, že by mohlo být pravda úplně vše, co zveřejňuji? V jaké budete situaci, když budete jen popírat, útočit podpásovkami a nebudete adekvátně reagovat, přestože to máte v popisu práce? V USA v současné době probíhají výslechy pracovníků CDC, FDA a jiných odpovědných osob před výbory Kongresu. Epidemie regresivního autismu zasáhla i politiky. Kongresmani, kteří také mají autistické děti a vnuky, se jich ptají: kdy poprvé jste se dozvěděli, že by rtuť ve vakcínách mohla způsobovat problém, co jste s tím udělali, jaká jste přijali opatření, jak jste zkoumali vliv rtuti ve vakcínách na vývoj dětí, jaké jsou vaše finanční vazby na výrobce vakcín atd. Skutečně je grilují a oni často nemají uspokojivé odpovědi. Co když se podobně začne ptát někdo u nás?

       Vakcinologové, epidemiologové, pediatři a příslušní úředníci: vy jste prý ti odborníci. OK, dokažte to! Dokažte lidem, že máte pravdu vy a já se mýlím, dokažte, co lidé potřebují vědět:

 • Dokažte, že očkování mělo vliv na vymizení nemocí — tedy že v období od cca 2. světové války, po níž začaly plošné očkovací programy, ubývalo různě rychle nemocí, proti kterým se očkovalo a proti kterým ne. Dokažte to jinak než jen poukázáním na pouhou časovou shodu. Grafy ukazují jen korelaci, ne kauzální souvislost.
 • Dokažte, že protilátky z očkování skutečně chrání, že existuje souvislost mezi jejich hladinou a odolností proti nemoci.
 • Dokažte, že očkování skutečně chrání, tedy že očkovaní nemohou onemocnět. Nebo otevřeně mluvte o známém procentu selhání jednotlivých očkování, aby rodiče mohli dát skutečně informovaný souhlas. Když maminky novorozenců strašíte černým kašlem, řekněte jim také, jaká je šance, že právě jejich dítě nebude očkováním chráněno.
 • Vysvětlete, proč podle zákona nesmějí neočkované děti do kolektivu. Všichni víme, že nejméně jedna pětina řádně očkovaných stejně není imunní, ani učitelky dávno nejsou imunní, proč diskriminujete neočkované děti? Neexistuje důvod obhajitelný z hlediska veřejného zdraví, jediný důvod existence tohoto paragrafu je nátlak na jejich rodiče.
 • Dokažte, že očkovaní nemohou přenášet nemoc, proti které jsou očkovaní. Pokud to nedokážete, není možné diskriminovat neočkované děti v přístupu do kolektivu.
 • Dokažte, že funguje kolektivní imunita, tedy že určité procento proočkovanosti zaručuje, že nedojde k epidemii.
 • Dokažte, že imunita z očkování je stejně dlouhodobá a spolehlivá, jako imunita po překonání nemoci.
 • Dokažte, že očkované děti jsou celkově zdravější než neočkované. Kvůli tomu maminky očkují a kupují placené vakcíny — dokažte jim, že se rozhodly správně.
 • Dokažte, že očkované kojenci mají menší celkovou úmrtnost než neočkovaní, tedy že maminky očkováním zvýší šanci svých dětí na přežití. Měli byste to dokázat už jen proto, že matky běžně strašíte, že když nebudou očkovat, děti jim umřou na černý kašel.
 • Dokažte, že očkování nikdy nezpůsobilo smrt nebo vážné poškození zdraví. Dokažte, že očkování nemůže způsobit něco horšího než nemoc, proti které je namířeno.
 • Dokažte, že očkovaní netrpí více alergiemi a jinými poruchami imunity, ani více poruchami nervového systému.

       Tohle chce veřejnost slyšet. Tohle celé roky tvrdíte, tak to konečně dokažte. Doba, kdy vám někdo věřil prostě jen proto, že sedíte na správné židli a máte titul, ta doba je dávno pryč.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“

Re:Re:Re: můj pohled

Jožo | 24.09.2013

Naopak - bezcitné hovado je např. dr. Eleková, která si na šíření lží a na lidském zoufalství a beznaději založila celkem prosperující živnost z prodeje iluzí.

Re:Re:Re:Re: můj pohled

ferko | 26.09.2013

Jožo neštekaj hop kým nepreskočíš...Dokáž mi Jožo, že máš pravdu Ty a ja sa mýlim...trvám na tom že test je bezcitné hovado

Re:Re:Re:Re: můj pohled

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Uveď, prosím, aspoň jeden príklad lži Dr. Elekovej a toho, ako na tejto lži zarába ťažké prachy.

Ak neuvedieš, bude jasné, že klamár si Ty, len Ťa asi Dr. Eleková pripravuje o kšeft, lebo uzdravuje chronicky chorých, ktorých by si ty bol schopný "liečiť" do smrti (prípadne k ich smrti by si svojou "liečbou" významne prispel), tak soptíš...

Ale možno som ťa len zle odhadol, možno si len radový občan, čo sa nechá vodiť za nos Big Pharmou.

A čo tvoje IQ? Ak Dr. Eleková ako lekárka prosperuje, tak jedine tým, že svojich pacientov reálne uzdravuje (samozrejme, s ich vlastným prispením, keď ide napr. o stravu či pohyb). Inak by si nezarobila ani na slanú vodu. Ak Ti vadí, že Dr. Eleková svojich pacientov skutočne uzdravuje, kto je tu vadný - ona či Ty?

Ak však tvrdíš, že Dr. Eleková svojich pacientov neuzdravuje, uveď konkrétny príklad pacienta Dr. Elekovej, nie iba teoretické žvásty o tom, že v homeopatiku nie je jediná molekula účinnej látky, a preto nemôže liečiť.

Re:Re:Re:Re:Re: můj pohled

mili | 14.01.2014

homeopatika = placebo
neskutocny biznis so psychikou ludi!!!

Hnus

Petr | 10.09.2013

Až budu mít jednou dítě,tak ho rozhodně nenechám naočkovat..
Nechápu,jak můžou být lidé tak neuvěřitelné hloupý ,najivní a nezodpovědný,když do těla svého dítěte,který se mu narodí,nechají aplikovat néjaké latky o kterých ví uplny prd..Otevřete už konečně oči!
Podporovat ŠMEJDY rozhodně nebudu.
Dle mě,když se člověk narodí ,,tak má v sobě imunitu,kterou mu příroda poskytla,k tomu aby přežil na tomto světě.A to že někdo vyrábí viry k byznysu,je snad uplně jasný..Je to stejný jako v počítači,nekdo vyrobí vir,a vzápětí je antivir:-)

Re:Hnus

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Nie tak celkom, lebo značnú časť imunity získava od matky dojčením (kojením).

Re:Re:Hnus

pochybovač | 11.09.2013

Somarina, dojčené deti môžu byť viac choré ako tie na sunare.

Re:Re:Re:Hnus

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Iste, ale len v jednotlivých prípadoch.
V priemere sú však dojčené deti zdravšie.

Re:Re:Re:Re:Hnus

pochybovač | 14.09.2013

Chorá matka by nemala kojiť. Čo také má materské mlieko čo nemá sunar? 9 z 10 bábatiek by si vybralo sunar.

Re:Re:Re:Re:Re:Hnus

Ajven | 05.11.2013

Tak toto si riadne strelill :))) Ty si predajca Sunaru?? :))

Re:Re:Re:Re:Re:Hnus

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Spýtaj sa MUDr. Viery Haľamovej.
Tá Ti to určite vysvetlí fundovanejšie než ja.

Ale aspoň jeden príklad za všetko - materské mlieko obsahuje živé imunitné bunky:
https://www.askdrsears.com/topics/feeding-eating/breastfeeding/why-breast-is-best/how-human-milk-protects-babies-illness
Tie v Sunare (ani nijakom inom umelom mlieku) zaručene nenájdeš.

A v tejto knižke nájdeš kopec štúdií na túto tému:
https://www.quenoosseparen.info/documentos/LMlargoplazo.pdf

Re:Hnus

róza | 07.03.2014

... presne tak

Chcípneme všichni,,ale člověk si říká kdy? :-)

Roman | 10.09.2013

Nejlepší je podstoupit co nejvíce očkování..Třeba rtuť mě baví nejvíc..:-)
Připadám si potom,jako terminátor..¨Jo a syntetické écka,tak ty přímo miluju:-))Jo a nejraději mám geneticky upravené potraviny,chutnájí jako umělá hmota a tu taky miluju.Prosté co říct víc,snad jenom děkuji bože.
:-D

Re:Chcípneme všichni,,ale člověk si říká kdy? :-)

Martina | 10.09.2013

Hi hi, myslim, ze po všech vakcínách bych nebyla silná jak iron men, ale mrtva alluminium women :))
Ne, važně. Mě to fakt trápí. A dr. Elekove ani zbla nezávidim. Ten tlak bude stoupat. A že ji jde o kšeft? Neblázněte, studovat věc 10 let, pak vydávat knížky za 80,-kc, být terčem útoků, s cílem mít narvanou ordinaci a moct pracovat 24 hodin denně? Nevím nevím, nezdá se mi to.
Každopádně jíme dobrovolně chemii, proč nemít i dobrovolné očkování.

Re:Re:Chcípneme všichni,,ale člověk si říká kdy? :-)

pochybovač | 11.09.2013

Elekova dokopy nič nezverejnuje a tlak je minimalny.

Re:Re:Re:Chcípneme všichni,,ale člověk si říká kdy? :-)

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Už na ňu podávajú trestné oznámenia, tak mi to osobne nepripadá ako minimálny tlak.

OK,

Gambit | 10.09.2013

a když se zodpoví všechny ty otázky, co pak se stane? Přestanete s antiva propagandou? Zřeknete se knih, dáte je do sběru, odvoláte všechny svý dosavadní názory a články? Já myslim, že ne, protože všechny tyhle otázky už byly dávno zodpovězený, ale kdo je nechce vidět, tak je prostě nevidí. A jede se dál v lhaní a klamání lidí.

Re:OK,

Martina | 10.09.2013

Ale Gambit, tady přece nejde o to udělat z něhoho idiota. Mě by srazilo na kolena, kdyby malá byla vážně nemocná, nedejbože by nebyla. Já si fakt nepotřebuji honit ego, chodit zpětně na diskuzní fóra a kasat se nebo přiznávat tam, že jsem se rozhodla špatně a jsem hlupka. Chci osvětu, studie, relevantní odpovědi na otázky. A ty chybí.

Re:OK,

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Pokiaľ už všetko bolo dokázané (zodpovedané nestačí, lebo tu ide predsa o "medicínu založenú na dôkazoch"), tak stačí len máličko: uveď, kde to bolo dokázané (odkazy na príslušné štúdie).

Re:Re:OK,

pochybovač | 11.09.2013

Štúdia = štatistika = nie je to dôkaz... Základná logická chyba ktorej sa dopúšťaš... Preto to ma hodnejbager take lahke.

Re:Re:Re:OK,

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

OK, nech je po Tvojom.
Nech teda Gambit uvedie odkazy na (akékoľvek) dôkazy.

Re:Re:Re:Re:OK,

spamer | 14.09.2013

Presne tak. Ak niekto obhajuje medicínu, musí podávať dôkazy. Ty medicínu vyvraciaš príkladmi a preto žiadne dôkazy podávať nemusíš. Je to základ logiky a kto to nechápe, s tým je škoda strácať čas.

Re:Re:Re:Re:Re:OK,

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

No vidíš. A napriek tomu, že nemusím, predsa to robím. :-)

Re:Re:OK,

pochybovač | 11.09.2013

oprava: chyby ktorej sa budget dopúšťa ... podľa štatistiky nemožno nič dokázať, naopak možnou ňou niečo vyvrátiť, čo Fillo spravil.

imunita

Martina | 10.09.2013

Jinak ke zdraví naší neočkované malé:
Je ji 9 měsíců a má perfektní protiinfekční imunitu. Já měla 3 týdení virózu, moje mamka (její babička) 2 x ATB - měla silný kašel, dávila se, zvracela, horečky, pak se celá osypala - a to spolu strávily hodně času v inkubační době a malá měla jen lehčí virózu - jen trošku kašílek, teplotu 38 (normálně má 37,1), do týdne úplně zdravá. Jo a naši hodně cestují - Indie, Afrika,... a očko mají propadlé. Já tedy i kojím, také to má jistě vliv. Eleková píše, že očko oslabuje imunitu - jo, oslabuje. Jo a "teste" maminy nesnědly moudrost světa, ale věřte, že mamina, která je s dítětem stále, spíš pozná, že něco není OK a to spíš než lékař, který dítě vidí pár minut jednou za blue moon.

Re:imunita

Milena | 10.09.2013

Na to Vám můžu jen říct, že buďte ráda, že jste měla štěstí, víc štěstí než rozumu :-(
Jiná vážná infekce může dopadnout pro dítě tragicky. Jsem zvědavá, jestli Vám pak bude díky Vašemu laxnímu přístupu dcera děkovat. Zatím to byla akorát klika v "ruské ruletě".

Re:Re:imunita

Martina | 10.09.2013

Pani Mileno,
nepoložím ji na resuscitaçni lůžko, aby do ni napraly Hexu.

Re:Re:Re:imunita

Martina | 10.09.2013

... ale lidé cestují, pak chodí nakupovat,...Nemůžete dítě zavírat ve vakuu, nikam nechodit. Samozřejmě v době akutní fáze spolu nebyly. Maminka byla řádně zaléčena a my s malou z opatrnosti šli k lékařce. Maminka přechodila virózu, jen co ji klesla teplota, jela na kolo (40 km po Vysočině) a zase se ji to rozjelo, ale pořádně, večer ta vyrážka a pak nutnost atb.
Když měla naše malá 3 měsíce, byli jsme u přátel na návštěvě, přespali jsme tam. Jejich 3 letá dcera druhý den soplila, prskala, kašlala. Odjeli jsme. Jejich malá plně proočkovaná s chronikou rýmou posléze opět stonala, naše Emča ani soplík. Jen ten den byla víc unavená.
Známá zaočkovala, do týdne měl malý ATB a to mu byly jen 3 měsíce.
Další: od té doby, co očkujeme, malý má pořád polypy v nose, furt
ORL,... už nechce očkovat.
Emča má mimo jiné alergii na bilk kr mléka, pediatrička ani alergoložka neví o kaseinu v hexe, ale doporučují očkovat. Jenže ona má polyvalentní alergii. Vše testujeme přes moje MM. Vadí ji i neocate (to je speciálni mléko pro alergiky). Kdo tady hazarduje?

Re:Re:Re:Re:imunita

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

No, ako by to tá pediatrička mohla vedieť, keď to výrobca neuvádza v českom/slovenskom príbalovom letáku?

Re:Re:imunita

Magda | 11.09.2013

Verte tomu, pani Milena, že nás je tu takých podozrivo veľa - takých, čo máme, ako vravíte, "viac šťastia ako rozumu". Náš malý je neočkovaný a zdravý ako rybička. Ak je raz imunita dieťaťa nepoškodená očkovaním, tak si poradí s hocijakou chorobou a ruskú ruletu hrajú tí, ktorí dávajú očkovať - poškodí vakcína moje dieťa alebo nepoškodí? Nepoškodila! Fúha, to sme mali ale šťastie!
Hovorte si, čo chcete, ale neočkované deti neochorejú len preto, že vy a vám podobní by si to tak priali - aby boli choré, lebo sú neočkované. Skôr to bude naopak.

Re:Re:Re:imunita

Martina | 11.09.2013

Děkuji paní Magdo,
a to máte zdravého klučinu. Prof Prymula a další by jistě řekli, jak jste nezodpovědná a strašil Hep B na pískovišti.

Mně přijde jak vy Slováci říkáte "choré" dávat do alergika alergeny - a to do svalu. Nemá šanci se toho zbavit. Reaguje mi na jídlo přes moje mléko. Já si dám lžičku másla nebo sýru, za cca 12 hodin to mám v MM, nakojím, ona má fleky po obličeji. Já ji léky na potlačení nedávám, ty jsem odmítla, ona mi na ně neadekvátně reaguje (Fenistil zelené průjmy, po prednisonu 20 hodinový řev, křik, pláč,...) . Naopak jsem si sehnala lékařku, která mi předepsala adrenalin,... Nevím, co by se stalo, kdyby olízla čokoládu (z MM na malinký čtvereček silně reagovala). Prostě vše zavádáme postupně. Příkrmy dáváme, na alergeny zvykáme - jen reakce musí být v normě.

Já Elekové věřím. Prostě se ptám v okolí a co píše, to se děje. Kamarádka se vrátila z lázní (jezdí a malým rehabilitovat) a byla tam i maminka s dítětem, jenž bylo poškozené Hexou.
Pokud se po tom začnete ve svém okolí pídit a ptát se, dáte paní Elekové z mnoha poznatcích za pravdu.
Bratr pracuje v IT firmě, lidem je tam většinou kolem 30, relatině mladý personál. Řádí tam zarděnky. Jen pár lidí onemocnělo. Takže Eleková nekecká, když píše, že se to posouvá do pozdějšího věku.

Můj "problém" je v tom, že jsem si myslela, jaké výhody poskytuje očkování. Zaočkuji, dítě bude zdravé - jenže to tak není. Jo a já se nemohu cpát aspartanem, gutamátem, jednoduchými cukry,... - cítím se lépe. Zdraví nezajistí vakcíny, je mi líto.

Re:Re:Re:Re:imunita

stara mama | 12.09.2013

Veru, máme v rodine staršie očkované deti=1x do mesiaca na ATB a neočkované-13. mesačné. ani raz ATB - je to snáď jasné ako facka, keďže si to môžeme overiť na vlastných vnúčatách, okrem teploty pri prerezávaní zúbkov a trocha soplíka pri tom NIČ, zvláda to SUPER.
Ja dávam za pravdu Dr.Elekovej a držím jej palce v jej práci, pretože to nerobí pre prachy, tak ako ostatní, ale robí to aj z vlastných skúseností, je tiež matka a má svoje skúsenosti a vedomosti a hlavne je to bojovníčka, ktorá si stojí za tým o čom je presvedčená tak ako ja.

Důkazy

Roman_01 | 10.09.2013

"Dokažte, že očkování mělo vliv na vymizení nemocí — tedy že v období od cca 2. světové války, po níž začaly plošné očkovací programy, ubývalo různě rychle nemocí, proti kterým se očkovalo a proti kterým ne. Dokažte to jinak než jen poukázáním na pouhou časovou shodu. Grafy ukazují jen korelaci, ne kauzální souvislost."

By mě zajímalo, co si ta ženská představuje pod pojmem důkaz :) Jedna taková časová shoda může být náhoda, ale když k tomu samému došlo i ve všech ostatních zemích ve stejnou dobu? To už by musela být pořádná náhoda.
Navíc odpůrci očkování svoje teorie stavějí na mnohem pochybnějších náhodách typu "nechal jsem očkovat svoje děcko a o měsíc později začalo trpět autismus, tímpádem za to může očkování." A to, že spousta jich onemocní i před očkováním a že spousta jich po očkování neonemocní, to už jaksi nebere v úvahu.

Re:Důkazy

Martina | 10.09.2013

... jasně, chce to studii. Kdybych ve 2 měsících očkovala a malá pak měla polyvalentní alergii (má ji i bez očkování), svedla bych to nejspíš na očko. Stejně tak si nemyslím, že očko může za vše - fakt se cpeme hnusem, nehýbeme se, nervujeme se, kouříme, hodlujeme alkoholu... Jdu po ulici a dívám se na lidi - většina už padesátníků je tlustých, nateklých, nemohoucích,...
A kolik je tlustých dětí - to nemají z očka, to je strava.
Zas na druhou stranu opravdu znám děti, kterým se "rozbil" motorický vývoj a imunita krátce po očku.
Eleková předložila důkazy, že neočkovaní jsou méně nemocní, méně alergičtí,... Píše, že můžete mít neočkovaného alergika, její neočkovaná dcera snad byla v jednom kole nemocná. Jsou jistě i děti, kteří jsou propíchaní durch and durch a jsou OK. Jasně, individuální imunita.
Kdybych měla volbu očkování a malá byla zdravá, možná bych ji dala DTaP, ale ten vakci tlak hlava nehlava je tak silný, že každý přemýšlivý řekne prr a studuje.

Re:Re:Důkazy

lokša | 10.09.2013

předložila důkazy...?

Re:Re:Důkazy

Milena | 10.09.2013

A jaké důkazy paní Eleková předložila? Ve své knize akorát tak píše, že to "vypozorovala" na svých homeopatických pacientech. To jsou ty důkazy? Pár lidí a "pozorování" ?

Re:Re:Re:Důkazy

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Dr. Eleková predsa uvádza odkazy na štúdie, z ktorých vychádza. Aj v knihe, aj v článkoch.

Pozorovanie na svojich pacientoch je tiež svojho druhu dôkaz, ale - striktne vzaté - len subjektívny dôkaz. Na argumentáciu iným nie dosť dobre použiteľný, lebo samozrejme aj druhá strana môže tvrdiť (a tvrdí), že na svojich pacientoch nijaké nežiaduce účinky očkovania nepozorovala.

Re:Re:Re:Re:Důkazy

pochybovač | 11.09.2013

Taký "dôkaz" sa dá ľahko vyvrátiť inou štatistikou a preto to má hodnýbager také ľahké. Štatistika nie je dôkaz. Dôkaz má 100 % potvrdiť hypotézu. To je základ logiky a definícia dôkazu. Na zákonoch = dokázaných hypotézach sa dá stavať ďalšia teória a rozvýjať veda. Inak by sme ostali v dobe kamennej alebo na stromoch.

Re:Re:Re:Re:Re:Důkazy

Magda | 11.09.2013

Rozvýjať, alebo skôr rozvyť, sa môžu tak vlci v lese, a nie veda :-D Ty si asi nemal z pravopisu dobré známky.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Důkazy

pch | 11.09.2013

hattalla je mrtvi, feudali vihnani len ten madarski pravopis ostal

Re:Důkazy

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Presne podľa tejto istej logiky potom môžeme s istotou tvrdiť, že autizmus je z 99% spôsobený očkovaním.

Ak sa niekto oháňa tvrdením, že korelácia nedokazuje príčinnú súvislosť (čo je pravda), tak potom to treba aplikovať všade rovnako - ako na nežiaduce účinky očkovania, tak aj na údajné priaznivé účinky očkovania.

přesně

test | 10.09.2013

https://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/

Re:přesně

Martina | 10.09.2013

No jo, MUDr Eleková předkládá důkazy. Taky bych se bránila, kdyby mě někdo odsouval od koryta.
Je to "jen" trestní oznánemí, to není odsouzení. Z toho bych neměla těžkou hlavu.
A třeba se věc začne konečně řádně zkoumat - těším se na výsledek. Snad se to nezamete pod stůl. Mělo by se bádat a měly by být porovnávací studie s neočko dětmi.
Když má být očko přínos, proč se bojíme řádné studie. Určitě tu budou zdravé plně neočkované děti - nechť jsou kontrolovány a sledovány.
Věřím, že už dnes máte alespoń cca 3 leté neočkovné děti, a pokud se spojí studie čr i sk, věřím, že bychom mohli mít předběžné závěry.
Pokud vyjde u kontrolované skupiny očkování jako jednoznačný přínos, pak lidé budou požadovat další vakcíny. Takže o co jde? Nebudou-li rodiče chtít, nedají zaočkovat, prostě NE. Tak proč je nevyužít ke studii?
Já jsem byla vždy pro očkování a neměla jsem pochyb, ale toto se mi nelíbí.

s vakcínou bych počkala

Martina | 10.09.2013

Dřív jsem dost vzhlížela k lékařům. Pak jsem porodila a chtěla si jen ověřit bezpečnost vakcín. A najednou začala hledat - proti očku byla všude jen ta Eleková. Pak někde na Slovensku nějaký inženýr. Přesto mě to začalo nahlodávat. Z Brna jsem si udělala výlet do Prahy k pí. Suchánkové z Rozalia, pak do Břeclavi na přednášu, kde byl i Prof. Prymula, koupila pár knížek o očku.
Malá má polyvalentní potravinovou alergii, která se projevila až mezi 3-4 měsícem. Lékařka to z preventivní prohlídky nepoznala, ani já ne. Kdybych ji nechala naočkovat, alergie se ji zhorší. Vím to, neboť jsem v kontaktu s jinými maminkami alerg. dětí. Takže lékař když očkuje 9 týdenní dítě, nemůže vědět, že něco nesprasí. Ale hlavně, Emča je alergická skoro navše, je to náročné. Přesto nemám kontraindikaci k očku. Prof. Prymula dokonce uvádí možnost očkovat na resuscitačním lůžku!!!

Poučný obrázek.

dALLaSS | 10.09.2013

O kolik procent se snížil výskyt těchto nemocí v USA po zavedení povinného očkování. https://docs.google.com/file/d/0BzXNkZ6O_1aMamlNRWdva1REdkU/edit?usp=sharing

Re:Poučný obrázek.

Martina | 10.09.2013

... to není relevantní. To jsou z netu staženy obrázky nejhoršího průběhu onemocnění - neví se odkud jsou děti, z jakého roku (ani se neví, jestli nebyly očkovány,...). Já nevytahuji aktuální odkazy z ČR dětí, kteří jsou po vakcinaci poškozeny. Navíc Američané jsou proočkovaní jak kuřata a náklady na zdravotnictví lezou hodně vysoko. Taky každým rokem nechodíme na očko chřipku,... a co vše do nich perou a žijeme.
Mě vadí, že lékaři neznají složení vakcín, nerespektují kontraindikace, jen tlačí očkovat. A když jsou v úzkých, opírají se o zákon (vyhlášku), ne důkazy. Neumějí věcně argumentovat na dotazy rodičů. Když jsem se lékařky ptala, zda-li jsou více proočkované děti méně nemocnější, řekla "NE!?" Prostě nechápala, jak se tak blbě můžu ptát. Přece očkuji, aby dítě bylo zdravější, ne naopak. A když jsem ji říkala o známé, které očkovala dítě Prevenarem a Hexou a dítě se ji zabrzdilo na vývoji, řekla "může bejt". Pak se zarazila a řekla "ale to se srovná", pak se zarazila a řekla "ale to nemuselo být z očkování". Takže malej si šel pocvičit Vojtovku, po uzdravení doočkovali Hexou, bez Prevenaru. Klučina zatím dobrý. To se mi nelíbí.

Re:Poučný obrázek.

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Ešte krajší obrázok by bol, ako vďaka očkovaniu vzrástol výskyt alergií, autoimunitných chorôb, neurologických porúch (vrátane autizmu) atď. atď.

ceník paní Elekové

test | 10.09.2013

Vřele doporučuji shlédnout ceník vyšetření a poradenství paní Elekové :D V cecnách si nezadá s mocnou farmaloby :D

Postraší všechny duchem slabé a doluje a doluje :D Není to žádná samaritánka pracující za kilčo na hodinu :D


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/58594_161843694009868_559194657_n.jpg

Re:ceník paní Elekové

Martina | 10.09.2013

... to je o ničem. Lidem, kteří neví, předložte raději důkazy ve prospěch očkování. Na svoji kůži jsem pocítila ze strany provakci lidí jen nátlak, strašení, ze strany nevakci lidí diskuzi, vysvětlení, ...

Re:ceník paní Elekové

Zuza | 10.09.2013

A? Na rozdiel od ockovania je vyšetrenie v jej ambulancii dobrovoľné a nikto vás za jeho neabsolvovanie nebude sankcionovat....

Re:ceník paní Elekové

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

To má podľa Teba žiť zo vzduchu alebo z lásky?

Ten cenník mi vôbec nepripadá byť nejaký premrštený. Pozri sa, koľko berie bežný právnik:
https://www.akvyhnanek.cz/cenik.php

Je ale rozdiel skasírovať miliardy Kč ročne za stovky tisíc vakcín, na ktorých je marža 90% a viac, oproti pár hodinám konzultácií, ktorých ale nemá denne 10, lebo by to nestíhala, keďže robí aj radového obvoďáka.

A podľa Teba lekári v nemocnici pracujú zadarmo? Nejak si neviem vysvetliť, prečo Ťa rozčuľuje, že lekárka za svoju prácu chce dostať primerane zaplatené. To je predsa úplne normálne, nie?

Re:ceník paní Elekové

toNic | 23.09.2013

vy jste dobry chucpe. Lidi jako vy na tomhle svete zpusobuji jen same utrpeni. Zavidite, pomlouvate, lzete zkuste to misto jako placeny diskuter v parlamentu

a paní Eleková se diví?

test | 10.09.2013

Vždyť sama jako husa potrefená naočkovaná šíří bludy a kecy. Kdyby měla "koule" a byla přesvědčená o své pravdě, vystaví se bez očkování nákaze a předvede se, jak si s ní poradí! Co třeba tetan? To ale paní Eleková neudělá, protože dobře ví, že bludí. Proč to vlastně dělá? Protože touží po penězích, které z vystrašených lidí vytříská díky homeopatické neléčbě. Měli by jí zavřít babu jedovou!

Re:a paní Eleková se diví?

Martina | 10.09.2013

Dobrý den anonyme.

Ona si tetanovku nenechala obnovit - a světe div se, žije. Nevím jak Vy, ale já nemám obnoven černý kašel, nikdy jsem se neočkovala proti Hep.B, hemof, pneumokokům ... ani jako malá a taky dýchám. Navíc neříká, že není smrtelný. Jen zvažuje riziko nákazy a léčbu v.s. postižení z vakcíny.
A prachy? Ona není jediným homeopatem, ale jak jsem pochopila, na Hexu je tu pouze GSK - tam budou peníze, o jakých se nám nezdá.

Re:Re:a paní Eleková se diví?

test | 10.09.2013

Čemu v textu nerozumíte? Můžu také napsat expozice ...

Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

Martina | 10.09.2013

Proč by to proboha dělala, teste? Ona netvrdi, ze se jedna o banalni nemoc. Píše, že je smrtelná. Tvrdí, že je třeba zvážit riziko nákazy a riziko poškození vakcínou. A když už člověk onemocní, neznamená to 100% smrt. Pro mě to znamená: opravdu hrozí, že se moje dítě v 9 týdnech nakazi tet. toxinem? Nemám tu vakcinaci odložit? Ona se neočkuje, neb je přesvědčená, že riziko nákazy je nizší než rizika plynoucí z vakcíny. Nikdo po Vás přece také nechce, abyste vzal/a všechny vakcíny světa v jeden den to vpravil/a do svého těla.

definujte jedným slovom

nechápavý | 11.09.2013

Čo je to vakcína? Čo je to nákazlivá choroba? Čo je to vírus?

Re:definujte jedným slovom

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

použi Wikipediu

Re:Re:definujte jedným slovom

nechápavý | 12.09.2013

Na internete je kopa blbostí. Vrýátane wikipédie. https://sk.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dkovanie

Re:a paní Eleková se diví?

Marcelo | 10.09.2013

Takže test, trochu to otočme. Napísal si otázku, že prečo sa Mudr.Eleková zámerne nenakazí nejakou chorobou proti ktorej očkovanie ľudí "chráni". Lenže ona nikomu nezakazuje sa očkovať ak to tak chce a týmto spôsobom sa chce chrániť a verí tomu. Naproti tomu ty si na strane povinného očkovania, kt. štát núti úplne zdravím ľuďom / deťom za účelom ich ochrany. Pričom vylučuje akékoľvek odmietnutie a akékoľvek závažné vedľajšie resp.negatívne účinky, napriek tomu, že príbalový leták je ich plný. Takže moja ponuka pre teba :
Zaplatím Ti aplikáciu všetkých vakcín, kt.má dostať podľa povinného očkovacieho kalendára dieťa vo veku povedzme 6 mesiacov. Samozrejme aby som ťa neochudobnil o ich ochranný efekt prerátame to na tvoju aktuálnu váhu, teda ak má mať priemerné 6 mesačné dieťa tabulkovú váhu 7,3kg a ty máš napr. 73kg, dáš si aplikovať 73/7,3=10 vakcín hexa do jednej nohy a 10 vakcín pneu do druhej. Samozrejme si to v polročných intervaloch ešte 2x zopakujeme. A po jeden a pol roku môžeš chodiť z média do média ako žijúci ( ??? ) , nespochybniteľný a nevyvrátiteľný dôkaz tvojich tvrdení. Viem, že nie som s touto ponukou originálny, ale hrozne sa k tvojmu "inteligentnému" príspevku nastískala. Berieš ?

Re:Re:a paní Eleková se diví?

test | 10.09.2013

Pindáte kraviny, víc netřeba dodávat ---

Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

Martina | 10.09.2013

To je to, co mě štve. Test, Honey badger (či jaký si dal nick). Úplně kazíte proočkovanost - já bych chtěla slyšet přínosy očkování. Jenže takovýto zastánci jsou pod přezdívkami, straší, nemají věcné argumenty.
Dám příklad, bude vakcína proti rakovině tlustého střeva, plic, žaludku, angíně, cukrovce, infarktu,...(domyslete si další) tak to do sebe nechám naprat a budu zdravější?
Hele, o tom asi zdraví nebude, nevím.

Re:Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

nechápavý | 11.09.2013

Prínosy očkovania:
1) zisk farmaceutickej spoločnosti
2) obmedzenie populácie
3) IQ test
4) vybavenie si účtov s blbcami

Re:Re:Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

stara mama | 12.09.2013

Si nechápavý, chápeš ???

Re:Re:Re:Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

nechápavý | 14.09.2013

stará mama: Nechápem, osvetli.

Keď ti budú všetci hovoriť aká si múdra, mala by si rozmýšľať v čom je problém. :-)

Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

Marcelo | 11.09.2013

..ďaľšia "inteligentná" reakcia, ktorej autor má zjavne taký pretlak skutočných argumentov, že od radosti nevie, ktorý skôr vytiahnuť...:))
Howgh

Re:Re:Re:a paní Eleková se diví?

stará mama | 12.09.2013

test, ale ťa trafil že ?? Si to dostal priamo do čela hehe...,

nepohodlní pro farmakofirmy

Martina | 10.09.2013

Dobry den pane Fillo,
Vy i MUDr. Eleková děláte perfektni osvětu. Co píšete je pravda, ptám se mamin, vidím jejich děti. Ochota očkovat klesá. Kdo se zajímá, hned dávám odkaz na Vaše stránky, pediatričce i alergoložce dám obě knižky od pí. Elekové. Koupím si další a propůjčuji dál. Upřímě se divím, že "zápasíte" jen s takovým nýmandem jako je hojný budget, pokud se nezlepší, možná pak low budget. Ani ten právník za nic nestál. Nejžalostněji v mých očích dopadl MUDr. Lipták. Jen nechapu, proč se očkuje celosvětově. A jak je to s tím Japonskem. Někde jsem četla, že snad pět očkují kojence. Taky mě zajímalo, kolik neočkovaných dětí za 3 roky v ČR umřelo či se léčí na TBC. No, bylo by žalostné zjistit, že očkováni BCG mnoha dětem ublížilo a ještě jsme to platili. A u Vás to stále do dětí myslím ládují. A proč není víc lékařů či aktivistů jako jste vy, to se bojí? Pane Fillo, s rostoucím nezájmem očkovat bude sílit tlak na lidi jako jste vy. A pak ty mediální kauzy, když neočkovaný dostane černý kašel, spalničky,... Prostě nedokáži si představit, že je očkování omyl, ničíme si zdraví a ještě za to platíme.

Re:nepohodlní pro farmakofirmy

Ing. Marián FILLO | 10.09.2013

BCG už zrušili aj u nás.

Za 3 roky odhadujem počet chorých detí s TBC na pár desiatok. Rozhodne menej, než bolo vážnych nežiaducich účinkov BCG.

Ja nie som zďaleka jediný "aktivista" na tomto poli na Slovensku, len som asi najviac na očiach. Je nás rozhodne viac, ale mnohí lekári, ktorých kariéra by bola ohrozená, keby sa verejne vyjadrili proti očkovaniu, sú radšej ticho a možno mi sem-tam napíšu, ale potom to vyzerá, že (takmer) všetci lekári sú za očkovanie, čo - zodpovedne prehlasujem - rozhodne nie je pravda. Panuje tu však silná autocenzúra a strach z vakci-demagógov, čo sú pri kormidle.

cenzura

pochybovač | 10.09.2013

Zaujímal by ma dôkaz že boli naozaj choré na TBC, lebo vyhláseniam doktorov ani testom neverím.

Dufam ze tento prispevok nebude cenzurovany a zmazany, ale necudoval by som sa.

Re:cenzura

Ing. Marián FILLO | 10.09.2013

Ja som po dôkazoch nepátral, ale čo viem, tak v posledných dvoch rokoch, čo sa očkovalo, bolo vykázaných po 11 ochorení na TBC u detí (drvivá väčšina u rómskych detí). Keďže BCG vakcína nebráni vzniku TBC, predpokladám, že po zrušení BCG bol výskyt veľmi podobný.

A nie, nemám dôvod zmazať Tvoju otázku, lebo je k veci.

trn v oku

Honey badger | 09.09.2013

Je mi strasnym trnom v oku nadpis tvojej stranky "jediny necenzurovany slovensky dennik o ockovani". Si vymazal vacsinu mojich prispevkov k tomuto clanku. Zaujimave, ze vsetci, ktori argumentuju proti tvojim clankom su trollovia a ich prispevky sa na tvojej necenzurovanej stranke moc nezohreju. Kde je ta tvoja sloboda? Kde je ta tvoja necenzura? Krasnu paradigmu tu vytvaras pre tvojich vstupencov.

Re:trn v oku

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Tebe asi ani 300x nestačí opakovať pravidlá?
Keď ich notoricky porušuješ, tak sa nediv, že Tvoje príspevky mažem!
Áno si, troll, lebo si tu anonymne, vôbec Ti nejde o hľadanie pravdy, len sa tu bez najmenšieho podkladu navážaš do názorových oponentov, vecná kritika nikde, akurát to tu spamuješ odkazmi na nejaké bezvýznamné blogy.

Nijakú Tvoju skutočne vecnú kritiku som nezmazal, tak láskavo netrep hlúposti, dobre?

Pokým sa nenaučíš vecne debatovať, tak Ťa budem mazať. Zapamätaj si to!

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Mimochodom: čo Ťa vedie k tomu, že notoricky sviníš diskusiu pod článkami na www.slobodaVockovani.sk? Fakt ma nenapadá nič iné než to, že Ti za to platia, ale predsa len ma zaujíma Tvoja odpoveď. Ja sa na Tvoj blog nehrniem, ani na FB stránky mojich oponentov, tak nechápem, čo Tebe nedá spávať, že si snáď najpravidelnejším čitateľom www.slobodaVockovani.sk? Dobre Ti platia či čo?

Re:Re:trn v oku

Honey badger | 09.09.2013

Vies co mi neda spavat? To, ze svojimi pavedeckymi clankami ohrozujes deti. A ludom sa snazim dokazat, ze tie clanky su zavadzajuce - preco tu nenechas moje argumenty, aby sa ludia sami SLOBODNE a BEZ CENZURY rozhodli, ci trepem somariny alebo ci fakt mam nejaky argument?

Re:Re:Re:trn v oku

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Takže spasiteľský syndróm... Hmmm... Dojemné vysvetlenie. Ešte pouvažujem, či tomu uverím. Mimochodom: keď si taký obetavý, prečo máš problém podpísať sa plným menom?

V tomto príspevku opäť napádaš moju osobu bez toho, že by si vecne uviedol aspoň jeden jediný príklad mojej pavedy. To sa volá osobný útok a nemá to nič spoločné s vecnou diskusiou. Takéto príspevky mažem a budem Ti ich mazať naďalej a nielen Tebe. Zmazal by som aj tento, ale vykazuješ mimoriadnu nechápavosť, tak ho tu nechávam ako ilustráciu.

Opakujem: Tvoje (ani iných) vecné argumenty nemažem.
Mažem:
1. spamy (reklamy na anonymné blogy) - pre šetrenie časom už nemienim ani čítať Tvoje komentáre s odkazom na anonymné blogy, ale rovno mažem.
2. vulgarizmy, osobné útoky bez štipky vecnej kritiky
3. trestne stíhateľné príspevky (v Tvojom najlepšom záujme - pamätaj, že nemám problém zistiť Tvoju identitu)

Veronike môžeš odpovedať vecne a nechám to tam. Tvoje od veci/haterské príspevky, rovnako tak nariekanie nad tým, že Ti mažem Tvoje komentáre (porušujúce pravidlá), ale budem mazať.

A na tento článok Dr. Elekovej môžeš odpovedať svojím článkom, ktorý rád zverejním (kľudne tam tento článok rozober na súčiastky a nasekaj tam more odkazov na štúdie), ale podmienkou je, že sa podpíšeš plným menom.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:Re:trn v oku

dovody Honey Budgera | 10.09.2013

...hm, to nebude spasitelsky syndrom, to bude skor pycha (ak to teda niesu (aj) peniaze...) Kazdy spasitel predsa oplyva cnostami ako su laska, ucta, pokora, miernost, atd. A z jeho prispevkov to veru nebadat. Citim skor pychu, namyslenost, povrchnost, prekrucanie, trestuhodnu lahostajnost voci inym, nenavist. :(

Re:Re:Re:Re:Re:trn v oku

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Práveže to sedí, lebo súčasťou spasiteľského syndrómu je pýcha - domnienka, že (domnelý) spasiteľ vie, čo je pre ostatných dobré, a chce im to nanútiť aj proti ich vôli. To samozrejme skutočný Spasiteľ nerobí.

A áno, cítiš dobre, len si asi neporozumel(a), čo mám na mysli pod spasiteľským syndrómom.

V tomto kontexte mi napadol jeden pekný výrok zo seriálu South Park:
"Nedovolíme jim spáchat sebevraždu, i kdybychom je měli všechny postřílet." :-)

Re:Re:Re:trn v oku

ferko | 03.10.2013

Ach jaj jedojed kapský
Mne stačilo tvoje "vedecké" odporúčanie očkovať deti s leukémiou v remisii...a dobre, že pán Fillo nezmazal tie tvoje bludy..aby sa ludia sami slobodne rozhodli.

Re:trn v oku

Ing. Marián FILLO | 10.09.2013

Mimochodom, hovorí sa o tŕni v päte, nie v oku.
V oku môžeš mať smietku alebo brvno, podľa toho, na ktorej strane stojíš. :-)

Re:trn v oku

Marcelo | 10.09.2013

Tak takto milý jazvečík. Sú tu stále veľké debaty o dokazovaní rôznych názorov ( pro a protiočkovacích ). Skúsme to teda trochu zjednodušiť. Už som sa s touto otázkou obrátil aj na tvojho dátového guru Vlašánka. Odbil ma , že týmto sa on nezaoberá a mám skúsiť niekoho iného. Takže skúsim Teba. Otázka znie :
Vieš mi predložiť aspoň jednu-jedinú placebom ( rozumej čistým fyziologickým roztokom ) kontrolovanú, dvojito zaslepenú, dlhodobú ( aspoň niekoľko rokov trvajúcu ) klinickú štúdiu štátom povinne nanútenej vakcíny, ktorá nebola financovaná samotným výrobcom tejto vakcíny ?

Re:Re:trn v oku

Honey badger | 10.09.2013

Takato studia nema vo vakcinologii miesto, bolo by to neeticke. Kebyze citas moj blog, tak by si vedel, preco. Alebo ked mas fobiu z mojho blogu, skus si dohladat na nete, preco. Takato studia neexistuje a ani nebude. Pretoze nie je eticke vedome vystavit deti potencialne nebezpecnym chorobam.

Re:Re:Re:trn v oku

Marcelo | 10.09.2013

Takže konečne niekto zo zarytých proočkovancov to povedal na plnú hubu...Nezávislá klinická štúdia ani jednej povinnej vakcíny, ktorú sme ako rodičia povinný pod tlakom sankcií napratať do našich detí jednoducho neexistuje !!! A to som nepovedal ja, ani Fillo, ani iní "očkovací konšpirátori". Povedal to sám "veľký honey badger".
A vzhľadom k závažnosti tohoto záveru sú akékoľvek sprievodné a následné vyjadrenia ohľadne pohnútok a dôvodov prečo je to tak úplne irelevantné.
howgh

Re:Re:Re:Re:trn v oku

Honey badger | 10.09.2013

Zlaty standard nie je a ani nebude, lebo to sa u vakcin urobit neda. Vakciny sa hodnotia inak, tak, ako sa docitas na mojom blogu. Su to studie, nezavisle studie, ak sa Ti nezda, prever si to. Takze, to co "napraces" do svojich deti je x - krat preskumane a overene.

Re:Re:Re:Re:Re:trn v oku

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Samozrejme, že sa to dá, len tomu bráni ideologická predpojatosť a ešte viac asi strach z toho, čo by nakoniec vyšlo.
O tom, že tie "etické dôvody" sú bludný kruh, som Ti už písal niekoľkokrát a nebudem sa opakovať.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

pre (plateného?) diskutéra menom Hojný budget

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Prestaň spamovať túto diskusiu!
Keď máš niečo VECNÉ k tomuto článku, tak to sem napíš rovno, nie skrz reklamu na nejaký slaboduchý blog.

Ak máš proti Dr. Elekovej niečo osobné, vybav si to s ňou osobne a nezaplavuj svojimi pubertálnymi výlevmi túto diskusiu, OK? Kontakty sú tu:
https://www.lecivacesta.cz/en/

Keď máš odpovede na výzvy Dr. Elekovej, tak ich sem môžeš ich sem napísať priamo. Nemienim Ti ale trpieť reklamu na Tvoj blog. Stačilo mi prečítať prvé tri články a bolo mi jasné, ako si mimo.

Ak teda chceš, nech sa páči: uveď na tomto mieste nejaké štúdie či iné dôkazy, ktoré sú odpoveďou na výzvu Dr. Elekovej.

A Tvoje nenávistné osobné útoky bez štipky vecnosti Ti tu tolerovať nebudem. Zabudni na to!

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

bezpečné očkovanie

ferko | 09.09.2013

Honey badger, prosím ťa

Hľadám odbornú, publikovanú štúdiu, vedeckú prácu, peer-review, ktorá dokazuje bezpečnosť očkovania detí:

1. so subklinickou leukémiou
2. s leukémiou v remisii, onkopacientov
3. s autoimunitnými ochoreniami
4. s oslabenou imunitou, imunodeficitom
5. chronicky chorých
6. štúdiu, ktorá dokazuje, že vplyvom vakcinácie nedochádza k poklesu lymfocytov na dlhšie mesiac/rok, ale len na pár dní
7. štúdiiu, ktorá dokazuje ako vakcíny posilňujú zdravotný stav oslabených

Opýtaj sa aj Vlašaneka, možno má nejaké to eso, ktoré dokazuje, že očkovanie je bezpečné. Zaujíma ma to, teda existencia tých štúdií, vedeckých prác, peer-review (viď 7 bodov).
Ideš jazvec, daj linky. Zaujíma ma to.

Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

4. Imunodeficit je kontraindikacia ockovania.

Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Nie u neživých vakcín, prinajmenšom nie u Infanrixu Hexa.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

Relativna kontraindikacia.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23322428
https://jid.oxfordjournals.org/content/174/Supplement_3/S320.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18451443

Ja, a myslim ze aj Tucna, sme nevedeli najst odborne clanky, ktore by spochybnovali ockovanie, a preto som sa obratil na Filla. Ale clanky, ktore davaju odbovede na tvojich 7 bodov existuju, daju sa jednoducho dohladat. Ale toto nie je robota pre laikov ako si ty alebo ja, ale pre odbornika, napr. onkologa alebo imunologa. Zbytocne sa tu budeme ohadzovat studiami, ked s tym denno-denne nerobime a nevyzname sa v tom.

Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Keď je to pre Teba jednoduché, Hojný budget, tak ich nájdi.
Ak to pre Teba jednoduché nie je, tak netvrď, že je.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

6. Ferko, mas fulltext na tento clanok?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6228737
Lebo vsetci antivax panikarite koli tejto studii a koli slovam Buttrama.

Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Nemáme dôvod panikáriť, lebo sa nedávame očkovať.
Človeče, si na škole, nie? Tak čo si to nezoženieš cez školu? Alebo snáď Tvoja škola nemá zaplatený prístup do databázy NEJM?

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

Podla mna by ten clanok vo fulltexte zaujimal aj tvojich vstupencov. Ved su to neni slepe ovce veriace Buttramovi, ci?

Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Ako vidíš, je spoplatnený.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

Aj Buttram sa myli. Studie boli a nedokazali to, o com tak velmi strasil.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/487652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6990469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182454

Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

Prvá štúdia nič nevyvracia. Eibl a kol. pozorovali najväčší pokles okolo 14 dní od očkovania, ale táto štúdia sledovala ľudí len po 5. deň od očkovania.

Druhá štúdia taktiež nič nevyvracia, skúmala ľudí len 6 dní od očkovania.

Tretia štúdia taktiež nič nevyvracia a ani nemôže, lebo sledovala "TT-specific Interferon-gamma (IFN-gamma) secreting T cells", nie pomer T-helper a T-supressor lymfocytov ako Eibl a kol.

Takže márny pokus, anonymný (zaplatený?) medik... :-)

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

ferko | 09.09.2013

badger,

ja som myslel takú štúdiu/ie, ktorá/é by skúmala/sledovala tých očkovaných dlhšie mesiac,dva,tri aj rok od vakcinácie, teda ten pokles lymfocytov a zmeny počtu subpopulácií lymf.
Asi si neporozumel bodu 6.
Lebo ak také niesú, na základe čoho môžeš tvrdiť, že pokles počtu lymfocytov po očkovaní je len niekoľkodňový? Alebo sú? Vieš ja som len laik, som opatrný, pýtam sa preto lebo ma to veľmi zaujíma. Tie dlhodobé štúdie ma zaujímajú, ktoré by potvrdili, že naozaj ten pokles lymfocytov netrvá dlhšie, ale len pár dní. Neviem či mi rozumieš čo ma zaujíma, čo hľadám. Ja som ti na tie lymfocyty a zmeny počtu subpopulácií ly.,všelijaké atypické lymfocyty tak trochu háklivý,čo trochu hodne až moc háklivý preto hľadám. Hentie čo si sem dal linky, to nie sú tie ktoré hľadám.

Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 09.09.2013

Hej, chapem co hladas, ale myslim, ze taka studia neexistuje.
Chod darovat krv. Predtym ti vysetria krv. Urcite si zaockovany niekolkymi davkami vakcin. Ak budes mat lymfocyty ok, tak sa mozes domnievat, ze ockovanie nesposobuje dlhodoby imunodeficit. A ak chces vacsiu vzorku ludi, spytaj sa vsetkych naokolo, ake maju vysledky. :)

Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Ing. Marián FILLO | 10.09.2013

Tak to je celkom sranda, lebo sa veselo očkuje a nevieme, čo to s ľuďmi robí. Toť "evidence based" v newspeaku vakci-sekty.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:bezpečné očkovanie

Honey badger | 10.09.2013

Vieme, co to s ludmi robi. Chrani ich to pred infekcnymi chorobami. 3 studie vs 1? hovoria o tom, ze post-vakcinacne ziadny imunodeficit nehrozi.

Záznamy: 101 - 200 zo 217
<< 1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok