MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“

08.09.2013 20:32

MUDr. Ludmila Eleková

 

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Již několik let se veřejně a kriticky vyjadřuji k očkování. V poslední době moje aktivita evidentně vzbudila pozornost lidí, kteří na očkování nějakým způsobem vydělávají nebo s ním mají spojenou kariéru. Jak se říká, potrefená husa se ozve (sk: trafená hus zagága — pozn.red.). Je pozoruhodné, jaký charakter mají reakce druhé strany na informace, které jsem zveřejnila.

       Kdyby šlo o věcný spor, o zjištění vědecké pravdy, debata by byla vedena jiným způsobem.

       Je důležité, aby si to uvědomili čtenáři, kteří si nejsou zcela jisti, že chápou věcnou podstatu sporu. Situace je jednoduchá. Na jedné straně máme roky zaběhnutý systém povinného očkování, v jehož dobro věří lékaři, úředníci příslušných úřadů i pacienti. Lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na plošném očkování, z něj mají finanční zisky a spojují s ním kariéru nebo profesionální identitu.

       Na jakých základech tento systém stojí, je obecně známo — jde o přesvědčení, že očkování vymýtilo nemoci, díky jemu nemáme epidemie, naše děti neumírají na dříve běžné infekce, prostě je nám ku prospěchu. Nežádoucí reakce jsou mírné a vzácné, rizika nemocí jsou větší. Očkování je jedinou prevencí infekcí, kdyby se přestalo očkovat, vrátily by se epidemie. Očkování je největším vynálezem medicíny 20.století. Tak dále a podobně, všichni to známe. Že to nebude tak úplně pravda, v poslední době vyplývá na povrch mimo jiné i díky mým aktivitám. Kromě mě mnoho dalších lidí (včetně renomovaných vědců a lékařů) začíná otevřeně říkat, že se očkováním možná není vše v pořádku. Začínáme říkat, jak vlastně funguje, co dělá s celou imunitou, jaké může mít následky a že tyto následky mohou být mnohem horší než nemoci, proti kterým má očkování ochránit. Ukazujeme na možné souvislosti s dnešní epidemií u dětí — alergie, autoimunitu a poruchy vývoje. Informace máme z renomovaných zdrojů, odborných časopisů, prací vědců, kteří rozhodně nejsou proti očkování, materiálů regulačních úřadů apod.

       Mezi námi stojí rodiče, kteří se bojí o své děti. Mají informace z obou stran — z oficiálních zdrojů a neoficiálních zdrojů. Mohou si kvalitu těchto informací porovnat, kladou otázky svým lékařům, vakcinologům, mně i jiným lidem, kritizujícím očkování. Mohou si porovnat kvalitu odpovědí. A hlavně mají před sebou své děti, děti svých příbuzných a známých a vidí jejich zdravotní stav. Porovnání informací s realitou jim dá nejlepší odpověď.

       Z různých zdrojů se dovídám, že rodiče stále častěji docházejí k závěru, že očkování pro své děti nechtějí. Naprostá většina z nich byli takoví, jejichž dítě očkováním utrpělo. Ale přibývá i rodičů čerstvě narozených dětí, kteří váhají s očkováním od začátku. Proočkovanost evidentně klesá, zejména u novorozenců. Vím, že někteří pediatři nechtějí brát do péče novorozence, jejichž rodiče předem řeknou, že nebudou chtít očkovat podle kalendáře. Jako důvod uvádějí, že jich je hodně a narušuje to proočkovanost a tedy klidný život lékaře. Stává se terčem obtěžování ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, musí vysvětlovat jim i rodičům, ztrácí tím čas a také peníze. Kde zůstal pacient?

       Reakce zastánců očkování (včetně lidí, kteří jsou na něm profesně nebo finančně zainteresováni) zřetelně vypovídají o jejich motivech. Kdyby jim šlo o blaho a zdraví dětí, zaobírali by se tím, co píši, diskutovali by na věcné úrovni, měli by protiargumenty, které by dokazovali, že mají pravdu oni. Vedli by prostě neemocionální věcnou vědeckou debatu. Kdyby jim šlo o blaho dětí, dělaly by jim starosti, že je očkování spojováno s vážnými chronickými nemocemi, snažili by se pečlivě ověřit, jestli na tom náhodou něco nebude, možná by i z principu předběžné opatrnosti některá očkování nebo způsob jeho provádění přehodnotili.

       Ale to se neděje. Reakce druhé strany byla dosud uniformní — popírání všeho „z internetu“, přestože šlo o články z renomovaných odborných časopisů nebo materiály regulačních úřadů. Popírají bez uvedení obstojných důkazů. Studie financované a upravené farmaceutickou firmou, jejíž hlavní autor pak dostal u téže firmy teplé místečko, není důkazem. Ani studie napsaná „duchy“ (ghostwriting) není důkazem. Pokuty za ghostwriting dostalo několik firem vyrábějících vakcíny (napr. GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck — pozn.red.). Jak si můžeme být jisti, že studie, které byly předloženy regulačním úřadům a ministerstvu na podporu zavedení některých vakcín, byly v pořádku? Jaké informace má řadový pediatr, že s takovou jistotou odmítá evidentně patologické reakce na vakcínu jako normální nebo náhodné? Obávám se, že je vybaven pseudoargumenty, překroucenými informacemi, aby stále věřil a dokázal udržovat stranickou linii.

       Takže buď odmítají nebo stále dokola opakují to samé: očkování vymýtilo nemoci bla bla bla… Ale dosud jsem se nesetkala s reakcí zastánců očkování, kde by diskutovali některý mnou uváděný zdroj a dokázali, že nemám pravdu.

       Protože platí, že když dojdou argumenty, sáhne se po klacku, začaly se dít další věci. V poslední době se na internetu začaly množit nevybíravé útoky na mou osobu, včetně různých udání. Načasování těchto útoků souvisí s množícím se počtem rodičů, kteří nechtějí očkovat a poklesem proočkovanosti. Přemýšlejte, proč se zastánci očkování uchylují k těmto prostředkům? Podle nich nejsem odborník, jsem „jen“ obvoďačka, navíc homeopatka, podle jedné raději nejmenované doktorky ze Slovenska dokonce „domovníčka“. Tedy asi člověk mdlého rozumu, který neví, co říká. Nemám-li pravdu a šířím bludy, pak by odborníci vakcinologové s tituly před i za jménem neměli mít přece vůbec žádný problém moje tvrzení vyvrátit. Kdyby šlo o skutečně vědeckou debatu, vedla by se standardními prostředky.

       Jenže ono nejde o vědeckou debatu, jde o exkomunikaci kacíře. Lékař, který si dovolí říci, že posvátný způsob léčby nebo prevence je možná škodlivý, se v historii nikdy nesetkal s vděčností svých kolegů za to, že je upozornil na to, že svým pacientům možná ubližují. Naopak, setkal se s rozhořčením, výsměchem a perzekucí. Jsme v 21.století, ale jak je vidět, lidská povaha se od středověku zas tak moc nezměnila.

       Potrefená husa se ozve tím hlasitěji, čím přesněji byla zasažena. Kdyby lidem, zastávajícím se očkování, šlo skutečně o veřejné zdraví — které se neskládá z ničeho jiného, než se zdraví jednotlivců — moje informace by je zajímaly, zkoumali by je s cílem ujistit se, že jejich aktivita nemá dosud nerozpoznaný negativní účinek. Ujistili by se, že se nemýlí. Ujistili by se, že jednají skutečně ve veřejném zájmu, tedy zájmů jednotlivců, kteří tvoří společnost.

       Ale to oni nedělají. Buď jen stále dokola bez důkazů opakují staré známé mantry nebo se uchylují k útokům. Nevěřím tomu, že by se nějaký běžný duševně zdravý občan cítil tak pohoršen nebo ohrožen mými informacemi, aby se uchýlil k útokům, které probíhají. I začínající student psychologie by poznal, že za těmi reakcemi je něco jiného. Buď skutečně vážný osobní zájem (lékař přijde o peníze, bude mít problémy s úřady, ztratí autoritu, vakcinolog bude vypadat neodborně, farmaceutická firma přijde o zisky apod.) nebo jsou za to placeni někým z uvedených.

       Chápu, proč to dělají a je mi jich líto. Proto je vyzývám: vzpamatujte se! Čím víc popíráte, tím víc ztrácíte kredibilitu (důvěryhodnost — pozn.red.). Lidé nejsou hloupí, umí si dát dvě a dvě dohromady. Zamysleli jste se někdy nad možností, že by mohlo být pravda úplně vše, co zveřejňuji? V jaké budete situaci, když budete jen popírat, útočit podpásovkami a nebudete adekvátně reagovat, přestože to máte v popisu práce? V USA v současné době probíhají výslechy pracovníků CDC, FDA a jiných odpovědných osob před výbory Kongresu. Epidemie regresivního autismu zasáhla i politiky. Kongresmani, kteří také mají autistické děti a vnuky, se jich ptají: kdy poprvé jste se dozvěděli, že by rtuť ve vakcínách mohla způsobovat problém, co jste s tím udělali, jaká jste přijali opatření, jak jste zkoumali vliv rtuti ve vakcínách na vývoj dětí, jaké jsou vaše finanční vazby na výrobce vakcín atd. Skutečně je grilují a oni často nemají uspokojivé odpovědi. Co když se podobně začne ptát někdo u nás?

       Vakcinologové, epidemiologové, pediatři a příslušní úředníci: vy jste prý ti odborníci. OK, dokažte to! Dokažte lidem, že máte pravdu vy a já se mýlím, dokažte, co lidé potřebují vědět:

 • Dokažte, že očkování mělo vliv na vymizení nemocí — tedy že v období od cca 2. světové války, po níž začaly plošné očkovací programy, ubývalo různě rychle nemocí, proti kterým se očkovalo a proti kterým ne. Dokažte to jinak než jen poukázáním na pouhou časovou shodu. Grafy ukazují jen korelaci, ne kauzální souvislost.
 • Dokažte, že protilátky z očkování skutečně chrání, že existuje souvislost mezi jejich hladinou a odolností proti nemoci.
 • Dokažte, že očkování skutečně chrání, tedy že očkovaní nemohou onemocnět. Nebo otevřeně mluvte o známém procentu selhání jednotlivých očkování, aby rodiče mohli dát skutečně informovaný souhlas. Když maminky novorozenců strašíte černým kašlem, řekněte jim také, jaká je šance, že právě jejich dítě nebude očkováním chráněno.
 • Vysvětlete, proč podle zákona nesmějí neočkované děti do kolektivu. Všichni víme, že nejméně jedna pětina řádně očkovaných stejně není imunní, ani učitelky dávno nejsou imunní, proč diskriminujete neočkované děti? Neexistuje důvod obhajitelný z hlediska veřejného zdraví, jediný důvod existence tohoto paragrafu je nátlak na jejich rodiče.
 • Dokažte, že očkovaní nemohou přenášet nemoc, proti které jsou očkovaní. Pokud to nedokážete, není možné diskriminovat neočkované děti v přístupu do kolektivu.
 • Dokažte, že funguje kolektivní imunita, tedy že určité procento proočkovanosti zaručuje, že nedojde k epidemii.
 • Dokažte, že imunita z očkování je stejně dlouhodobá a spolehlivá, jako imunita po překonání nemoci.
 • Dokažte, že očkované děti jsou celkově zdravější než neočkované. Kvůli tomu maminky očkují a kupují placené vakcíny — dokažte jim, že se rozhodly správně.
 • Dokažte, že očkované kojenci mají menší celkovou úmrtnost než neočkovaní, tedy že maminky očkováním zvýší šanci svých dětí na přežití. Měli byste to dokázat už jen proto, že matky běžně strašíte, že když nebudou očkovat, děti jim umřou na černý kašel.
 • Dokažte, že očkování nikdy nezpůsobilo smrt nebo vážné poškození zdraví. Dokažte, že očkování nemůže způsobit něco horšího než nemoc, proti které je namířeno.
 • Dokažte, že očkovaní netrpí více alergiemi a jinými poruchami imunity, ani více poruchami nervového systému.

       Tohle chce veřejnost slyšet. Tohle celé roky tvrdíte, tak to konečně dokažte. Doba, kdy vám někdo věřil prostě jen proto, že sedíte na správné židli a máte titul, ta doba je dávno pryč.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

can ubuy cialis on streets | 05.11.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> cheap cialis

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

cialis pills | 03.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a> generic cialis

Test firm, oxytocic starvation prescribable.

ezelaefewaq | 21.03.2020

https://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg <a href="https://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg</a> ast.prbe.m.slobodavockovani.sk.qqn.ae https://mewkid.net/when-is-regylia/

Two stem; heel gifts: area withdrawl simplest.

amakasadii | 21.03.2020

https://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg <a href="https://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20mg</a> psd.xaye.m.slobodavockovani.sk.ldx.fe https://mewkid.net/when-is-regylia/

Soud potichu potvrdil autismus z MMR vakcíny

Hanka | 08.02.2014

https://www.svetkolemnas.info/novinky/zdravi/286-ockovaci-skandal-soud-potichu-potvrdil-autismus-z-mmr-vakciny

Re:Soud potichu potvrdil autismus z MMR vakcíny

Morax | 30.06.2014

A predstavte si, nehlas ani potichu NEPOTVRDIL. To, co se tvrdi v clanku je lez, snadno dohledatelna v puvodnich zdrojich.

nebezpečí nejen pro mimi...?

anonym | 03.02.2014

možná je to paranoia, ale začínám mít pocit, že i já jsem se nechala dobrovolně "přiotrávit" pod vůlí maminky, která jako zdravotní sestra měla k dispozici různé očkování a chtěla pro mě to nejlepší... krom klasickych očkování v dětství a tetanu... jsem se nechala od dvaceti let napíchat: Tvinrix 2008, Silgard 2010, a FSME 2011... cca od roku 2009 jsem zhubla na hranici podvýživy, což trvá, mám problémy s trávením (myslela jsem že celiakie, ale ne), deprese, chronickou únavu a před rokem jsem začla brát léky na štítnou žlázu. chronickou alergickou rýmou trpím odjakživa, včetně nerozsáhlého exzému. myslela sem že bylo vše způsobené stresem-škola, první važne vztahy, ale přesto mi přišlo že je něco hodně špatně, protože sem vše nezvládala jako většina vrstevníků. ted začínám mít pocit, že to masivní očkování, přesto, že v dospělosti, mohlo mít vliv.ne to úplně způsobit, ale třeba zhoršit. jediné co jsem věděla že je jistě z očkování byla bolest svalu v místě vpichu na levém rameni, která se mi nic čas od času bezdůvodně objevovala.tak tolik me zkušenosti...

Re:nebezpečí nejen pro mimi...?

ivana | 05.02.2014

https://www.youtube.com/watch?v=yhwHH6708W0&feature=youtu.be

Re:nebezpečí nejen pro mimi...?

mudrc | 24.03.2017

Nerozumiem tomu prečo si myslíš že ti tie problém nespôsobilo priamo očkovanie. Si prečítaj čo tie vakcíny obsahujú. Samé jedy. Alebo si to malo po niekom zdediť? Sú to veci prudko poškodzujúce mozog a nervovú sústavu.

očkovanie dokument

Hagal | 15.01.2014

https://www.youtube.com/watch?v=zha3iuuvGUM

Vsetci co tu piseme sme ockovani

Martin | 14.01.2014

Ja som zaockovany tiez, za seba mozem povedat, ze vsetko co pise pani homeopatka su bludy.

Re:Vsetci co tu piseme sme ockovani

juraševskyj | 05.02.2014

Vzdyt jses cisty kokot zaplacen, abys tady psal blaboly

Re:Re:Vsetci co tu piseme sme ockovani

Olga | 18.02.2014

Já jsem také očkovaná a v naprostém pořádku. Nejsem od nikoho placená, abych psala bláboly :-), jsem starší ročník a své dítě jsem nechala také očkovat a kolem mne jsou všichni očkováni a všechny co znám, jsou v pořádku.

Re:Re:Re:Vsetci co tu piseme sme ockovani

marcelagalmisova@seznam.cz | 16.03.2014

hej, som tiez ockovana a v poho, ale je potrebne si uvewdomit, ze dnesne vakciny niesu to, co boli za nas, ked sme my mali 7 rokov...dalsia vec, namiesanu koktejl (hexa vakcina), som v zivote do tela nedostala, osypky, mumps a dalsie detske choroby som v detstve prekonala a som do konca zivota imunna, co moje deti nikdy nebudu a v dospelosti uz protilatky ziadne mat nebudu a to bude potom zahul.....vy tupci...

Re:Re:Re:Re:Vsetci co tu piseme sme ockovani

Lubo | 10.11.2014

Presne tak, to ja stale kazdemu hovorim. Keby tie dnesne vakciny neboli napchate kadejakymi chemickymi "srackami". Tiez aj sladkosti, cukriky ... uz nie su tak "ciste" .. chemicke svinstva dnes pchaju vsade, ide predsa o zisk... to ze dnesne deti maju rakoviny ich nezaujima.. Preto treba jest len nespracovane potraviny a sladkosti ak su nevyhnutne obcas, tak spravit domace zo surovin, ktore viem, z akeho su zdroja. Takze tak.

Re:Re:Re:Vsetci co tu piseme sme ockovani

Syslik | 15.12.2014

Co sa moze stat ak dieta nezaockujem? Vo veku 3 rokov mi ho nevezme do skolky.

Re:Re:Re:Vsetci co tu piseme sme ockovani

daniela | 27.05.2015

krávo dnes se očkuje mnohem více, víc vakcín najednou, brzy po porodu, mám taky dítě po očkování s meningitidou, ted autismus, epilepsie,konečná.....jsem zdravotník

Nesmysl

Jan Novák | 11.01.2014

https://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/
https://translate.google.cz/
Chcete epidemie moru a cholery? Nejste rádi za vymýcení pravých neštovic?

Re:Nesmysl

Jana Maleckova | 14.01.2014

:) jste to trochu popletl pane Novak, Zrovna cholera a mor nezmizely diky ockovani, ale diky zlepseni hygienickych podminek ;) A take vam doporucuji aby jste si nastudoval jak presne prave nestovice byly eradikovany. Byl to presny plan, ktery s ockovacimi kalendari ma pramalo spolecneho ;)

Re:Re:Nesmysl

Silvie Pelant | 03.02.2014

Jani,diky za krasnou odp. Takovych jako je pan Novak je bohuzel mnoho! :-(

Re:Re:Nesmysl

Jan Novák | 30.06.2015

S morem a cholerou jsem to popletl, to se omlouvám, ale existují nemoci jako tetanus, záškrt a černý kašel.

https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/05/odpurci-ockovani-zmanipulovali-anketu-lekar-roku-vyhrala-jejich-guru-se-756-hlasy/

https://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1414087747

https://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1161531085

https://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154458213

Přečíst tyto texty trvá jen nepatrnou chvilku. Nebuďte, prosím, odmítavá k jinému názoru a trochu jej vyslechněte.

Re:Re:Re:Nesmysl

Popletl | 24.03.2017

Tak ty si sa popletl? Neexistuje jediná dôverihodná vedecká štúdia, ktorá by dokazovala že očkovanie nejakú chorobu vyhubilo. Práve naopak. Je dobre známe že najväčšie epidémie a choroby v histórii spôsobilo práve očkovanie. HIV, SV40, španielska chripka a mnohé epidémie aj dnes. Dokonca si myslím že každý rok čo je sezónna chripka, tak je to výsledok najivných ludí čo sa vždy dajú zaočkovať a potom ju roznášajú nový kmen pečlivo namiešaný v labáku.

Re:Re:Re:Nesmysl

Ty si mor | 24.03.2017

Človek čo ani nevie že na mor sa nikdy neočkovalo, tak tu ide mudrovať. Vidno ako o tom máš naštudované. Načni študovať preštuduj si celú túto stránku a potom sa o tom môžeme rozprávať.

Re:Nesmysl

zuzanko | 04.02.2014

Proti moru a chorele sa nikdy neockovalo

Re:Nesmysl

Karel Novák | 05.02.2014

koukám, že i mezi námi "Nováky" se najdou opravdoví znalci - jinými slovy: nic o tom nevím, ale je to blbost :D

Re:Nesmysl

marcelagalmisova@seznam.cz | 16.03.2014

Cholera, mor a ostatne choroby niesu, pretoze ludia zacali pouzivat, mudlo, cistu vodu a nevylievali sracky z nocnikov von na chodnik, ale zacali zit cicilizovane, skuste si o tom nieco precitat, predtym nez tu napisete takyto blabol...

Nasledky ockovania

Katarina | 07.12.2013

Moje deti su ockovane a ziadne vacsie komplikacie som si nevsimla teda, az na to ze syn nal exem (avsak to ma v tej dobe pred 18 rokmi nenapadla suvislost s ockovanim aj ked neskor som si uvedomila ze exem skoro od narodenia) ALE poznam rodicov, ktorím po ockovani syncek dostal vysoke horucky a od vtedy ostal mentalne postihnuty, nevyvijal sa normalne nedaval ocny kontakt, nenaucil sa rozpravat a chodit sa naucil s pomocou az cca v 8 rokoch. lekarka im vtedy povedala ze stat rata so stratami ked posiela vojakov do boja a ze tak je to aj s ockovanim. Neviem sa ani vcitit do toho co musela prezivat ta matka, ved sa jej narodilo zdrave dieta! Takze tak mat dalsie dieta ockovat rozhodne nedam. Velmi si vazim p.doktorku Elekovu a dakujem za jej odvahu.

Epilepsie po očkování.

Kateřina | 02.10.2014

Moje zkušenost: nechala jsem 15letou dceru v nejlepší víře, že pro ni dělám to nejlepší, očkovat proti rakovině děložního čípku. Tři měsíce po poslední dávce u ní propukla epilepsie a od té doby (3roky) se léčí. Do té doby byla zdravá. Na toto riziko nás samozřejmě nikdo neupozornil, ačkoli prý je dokonce na příbalovém letáku k vakcíně (!).. nevím, neměla jsem odvahu ho následně číst, dopředu jsem si ho bohužel nepřečetla... Po lécích přibrala (je zavodněná) a neustále ospalá. První záchvat měla o prázdninách, po kterých nastoupila do prvního ročníku střední pedagogické školy, obor předškolní výchova. Bohužel ale nepřipadá v úvahu, aby kdykoli v rámci práce byla s dětmi sama, protože riziko, že by měla záchvat a kolem byly jen tří až pětileté děti, si na triko žádná ředitelka školy na sebe nevezme. Tedy vlastně neví, co bude dělat až letos odmaturuje. Prognóza: možná do konce života bude brát léky. Co až bude sama chtít mít děti..? Nevíme. Cítím vztek a bezmoc. Nikdy v životě bych už žádné očkování svým dětem ani sobě dobrovolně nedala.

Re:Epilepsie po očkování.

Hladovka | 29.03.2015

Aj epilepsia sa da liecit a vyliecit, skuste hladovku ci pitie mocu

Re:Re:Epilepsie po očkování.

liv | 09.04.2015

to ako myslis s tym pitim mocu a hladovkou
niekomu to vyliecilo epilepsiu???????????????

také nechci očkovat své dítě

Di | 27.10.2013

Dobrý den, rodit budu v únoru příštího roku a také jsem odpůrcem očkování, poté co vše jsem se o něm dozvěděla. Ale jak to mám udělat, aby mi miminko v porodnici nenaočkovali? Jak se může "obyčejný člověk" bránit?

Re:také nechci očkovat své dítě

Mirka | 27.11.2013

Ak budete mat nekomplikovany priebeh tehotenstva pouvazujte nad moznostou, ze by ste rodili doma, pod dozorom porodnej asistentky a tak budete mat 100% istotu, ze vam novorodenca neodoberu pri porode, nezaockuju, ze neprestrihnu pupocnu snuru pred dotepanim, ze sa bude moct dieta prisat bezprostredne po porode a ze prebehne bonding... Zelam vela stastia...Mirka

Re:také nechci očkovat své dítě

Jitka | 16.12.2013

Dobry den, syn se narodil v lednu 2013 a v porodnici ho neockovali. V porodnim prani jsem mela uvedeno, ze chci mit dite stale u sebe, a tak jsem byla pritomna u vseho, co s nim delali. Delali mu UZ ledvin, UZ kycli a brali krev z paty. O zadnem ockovani ani neuvazovali. To pak provadel detsky lekar, na mou zadost az v 7. mesici a pak v 9. mesici kombinovanou vakcinou Pediacel (schema 2+1). Vse probihalo bez problem, jak v porodnici tak s detskym lekarem. Preji hezky vecer.

Re:také nechci očkovat své dítě

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

V pôrodnici sa plošne očkovalo len proti tuberkulóze (TBC), ale ako na SK tak v CZ je už toto povinné očkovanie zrušené.

informace a desinformace

Milan | 13.10.2013

Veřejnost je informována povrchně a pouze okrajově. Internet místo informací je zaneřáděn exkrementy všeumělů. Mám obavu , že rtuť v 1ml vakcíny je zřejmě 100000x nižší než v mořských rybách nebo nakonec i v kosmetických přípravcích. Je tudíž na důveře ve zvolené vládní činitele a jejich kontrolní vliv k farmaceutickému loby. Homeopatii odmítám komentovat, protože tam, kde nic není , již ani jedenen boson, nebo gluon nevytrhne.

Re:informace a desinformace

Mirka | 27.11.2013

Ortut v morskych rybach a kozmetike neputuje bezprostredne do krvi alebo do svalu, ale je zneskodnovana sliznicnymi barierami a kozou, takze kontaminacia vnutornych organov je minimalna alebo ziadna....

Re:informace a desinformace

Martin | 26.09.2014

Samozřejmě máte pravdu co do ryb, ale je nutné si uvědomit, jakou cestou se rtuť do organismu dostává. Vakcinací jde přímo do krevního oběhu, zatím co jídlem je cesta poněkud jiná, že?

informovanosť

Milan | 13.10.2013

Laická verejnosť je vo vleku manipulácie obchodnej , vedeckej a aj rýpacej.Pamatám si na Černobil, keď sa

Pediatři

Martina | 30.09.2013

Jak teď může vypadat pediatr:
Dobře, tak po celou dobu praxe očkoval, nepochopil souvislosti, popíral vedlejší účinky, škodil dětem.
Častokrát předepisovat zbytečně ATB, opět škodil dětem.
Na viry či bakterie běžně doporučuje paralen, takže také špatně.
Chodíte na prevenci (čili screening) a v čekárně jsou nemocné děti, takže vlastně si akorát koledujete o to něco chytit. Hmm.
Když má dítě horečku, musí jít za pediatrem, proč by zdravý lékař chodil k nemocnému? Pohodlnější pro něj je donést mu dítě s horečkou a nechat jej čekat v ordinaci, paráda.

Vždyť ten pediatr vypadá jak bílý panáček, který nepoužívá hlavu a dělá co je mu nařízeno?
Ne všechno a všichni dělají špatně, ale chápu, proč může být MUDr. Eleková tak nenáviděna.

smekám!

Martina | 24.09.2013

před paní Elekovou a jí podobným dobrým duším, které přináší osvětu do tohole obludného, lživého, zkorumpovaného systému! A jsem ráda, že čím dál víc rodičů otevírá oči. Vydržte, vydržme:)

Re:smekám!

Ala | 02.10.2013

svata pravda! Drzim vam palce p. doktorka!

Re:smekám!

Silvie Pelant | 03.02.2014

Presne tak!! Vydrzme! ;-)

nechápu

evis | 19.09.2013

proč sem lezou lidé, kteří slepě důvěřují očkování, jen proto, aby tady mířili a uráželi bez jakýkoliv vědeckých argumentů ty, kteří nevěří a mají pro to své opodstatněné důvody. Já u prvního dítěte, jsem se zamýšlela, jestli očkovat či ne. Nevím proč, ale ještě jsem k tomu neměla žádné informace a stejně jsem z toho měla špatný pocit, přišlo mi to nepřirozené, vpravovat jehlou nějaké látky do těla tak malému miminku. a taky si pamatuji, když jsem já byla malá, jaké jsem z toho měla trauma a pocity.. Rozhodli jsme se, že toto nepodstoupíme a jsem šťastná!!! ani u dcery, ani u třetího dítěte, co teď čekáme, žádné očkování podstupovat nebudu!!! s manželem jsme zajedno! děti máme krásné, zdravé a když se podívám kolem sebe na ty očkované, tak jsou každou chvíli nemocné, na atb a vůbec mají něco takového divného v očích :-( paní Elekovou a pana Filla obdivuji a jsem jim vděčná za ty informace, díky kterým jsem došla k tomuto rozhodnutí. a je dobře, že je stále více rodičů, kteří se nad tímto tématem zamýšlejí. Nebude to dlouho trvat a celá pravda vyjde najevo, už se na to moc těším!!!

Re:nechápu

neznalý | 24.09.2013

Ozaj pani doktorka, určite sa nejako živíte a predpokladám, že dávate rady svojim pacientom/klientom. To asi nebude robiť z lásky k blížnemu a pokiaľ doporučujete čo koľvek na uzdravenie, napríklad homeopatiu, to niekto vyrába. To bude asi tiež nejaká "farmafirma", tam nejde o zisky ?

Re:Re:nechápu

Pacient | 26.09.2013

Pre neznaly: naozaj vam neprajem mat krvave ruky z atopickeho ekzemu a prebdene noci. kde vam kozni lekari povedia, ze to mate neliecitelne na cely zivot. A viete co mi po dvadiatich piatich rokoch zabralo? No ocista tela a homeopatia. Co ma dokopy stalo 20€. Kolko som nechala u koznych za tie roky? Tak co to do nas napichali za svinstva? Vy sa spamatate az ked ochoriete. Ale to vam neprajem!

Re:Re:Re:nechápu

evis | 30.09.2013

taky mám ekzém, vyskočil mi po přeočkování na tetanus a v prvním těhotenství se moc zhoršil. teď na to nejlépe zabírá čisté bambucké máslo, zkuste, vřele doporučuji.. neznaleho neresim, je to nějaky trapny troll

Re:Re:Re:nechápu

Alena | 03.02.2014

Atopický exém je genetická dispozice, resp. atopie jako taková a tudíž je jediným možným cílem jej zklidnit, do stavu, kdy se neprojevuje (atopický stav je skutečně na celý život, třeba nadměrně suchá kůže). Trpěla jsem jím od 6. týdne života, sám, bez léků, ať už konvenčních, nebo sluníčkové homeopatie, přešel po pubertě, jako hodně lidem. Taková je prostě povaha tohoto stavu, že obvykle v dospělosti sám vymizí. Může se vrátit, ano, zvláště ve stresu, ale to je taky jeho povaha.

Re:Re:Re:Re:nechápu

ty si geneticka | 24.03.2017

máš genetické testy keď toto tvrdíš? Mi nehovor. Brácho to mal a nikto z rodiny to nikdy nemal. Každý sme vakcínami poznačený inak.

Re:nechápu

Ana | 26.09.2013

Ja mam z ockovania tiez zly pocit. Pamatam si ako dieta, ze sa so mnou cosi stalo. Nesustredenost, atopicky ekzem, unava, nervove vykyvy, ktore mi presli do depresii. Ci je to z ockovania? Neviem. Ale moju prvu dceru mam ockovanu a ma presne rovnake priznaky. Ekzem vyzaduje 6ty rok dennodennu starostlivost. (Az homeopatia zacina zaberat) Druha dcera bez ockovania je uplne ina. Ziadny ekzem, je vnimava a vela sa smeje. Muz je cudzinec, kde sa neockuje. Je uplne zdravy. Ja sa pri nom aj pri kvalitnej strave, citim ako babka. Je mi to vsetko velmi podozrive. Jedine coho sa obavam, ze moze mala dcerka naozaj dostat nejaku chorobu. Poradte.

Re:Re:nechápu

evis | 30.09.2013

zkuste to homeopaticke vyruseni vakciny, nevim presne co je to za prostredky, ale kazdy homeopat poradi, funguje to i po delsi dobe. ja mam take ekzem, mela jsem jako mala, pak byl klid a pred lety se mi vratil po preockovani na tetanus. ted s tim nechci nic delat, jsem tehotna, tak jen pouzivam ciste bambucke maslo a zaznamenala jsem opravdu velke zlepseni, doporucuji vyzkouset.. az odkojim, vyzkousim tez detox. hlavne se NEBOJTE!! čeho se bojíte, to si na sebe přitahujete, takže obavy pryč a věřte že je a bude zdravá!!

Re:nechápu

Diana | 27.10.2013

Dobrý den, patřím mezi ty, kteří očkování nedůvěřují. Chtěla bych se vás jen zeptat, jak probíhala situace, kdy jste odmítali očkování u dítěte, od porodnice po další a další prohlídky u pediatra? Mám pocit, že už v porodnici se vás nikdo na nic neptá a rovnou vám dítě naočkují. Budu rodit v únoru 2014 a chtěla bych vědět jak na to. Děkuji, pokud si najdete chvilku na to mi poradit...

Re:Re:nechápu

Martina | 28.10.2013

Dobrý den Diano,
nikdo Vám bez Vaši vůle miminko nezaočkuje. Jen budete muset vyplnit dotazník ohledně TBC. Když jsou všechny odpovědi označeny NE, neočkují. Miminko mějte u sebe a máte jistotu. Pediatři jsou na neočko rodiče zvyklí, přibývá nás. Co slýchávám kolem, už to nebývá tak na nože.
Rodíte za cca 4 měsíce, máte čas si vše řádně pročíst, ev. navštívit besedu. Uživejte si bříško a mějte se!

Re:Re:nechápu

Bara | 04.11.2013

Jedine ockovani, ktere se davalo uz v porodnici bylo proti TBC a to je uz cca 4 roky zrusene. Ockuji se jen deti z rizikovych skupin. Takze v porodnici by vam dite nikdo zaockovat nemel. S pediatrem to ale uz je jine. Nemel by dite zaockovat bez toho aby vas poucil, tzn ze mate moznost odmitnout, ale v praxi je to nekdy boj. Snazte se nacist co nejvic informaci napr. na www.rozalio.cz nebo tady na Sloboda Ockovani. A zkuste se poptav v miste bydliste a okoli po pediatrovi ktery by byl pristupnejsi ohledne odmitnuti ockovani.

Re:nechápu

Jana | 12.11.2013

Pro Evis: co nechápete? moje děti jsou očkované a dodnes neví co je nemoc. vedle v baráku je matka, která má stejně staré děti a odkládá očkování. Její děti berou neustále ATB. měly i píchané uši (opakovaně), kašel s teplotou. Kde berete vy tu jistotu, že je vše v pořádku? Když je zle tak vám je doktor dobrý i nemocnice, ale jinak jste úžasné matky. Co mají tak divného v očích to by mě opravdu zajímalo. Jestli to nebudou Satani nebo mimozemšťané, když jsou očkované. To vám každá matka ukazuje očkovací průkaz a podle toho soudíte?

Re:Re:nechápu

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Tak to je snáď prejav mimoriadne zodpovedného prístupu, keď matka nedovolí očkovať deti, ktoré "berou neustále ATB".

Ako si to predstavujete? Že má dať očkovať akútne choré deti???

Keď mi je zle, ani vo sne mi nenapadne ísť do nemocnice - to tak leda že by som sa nejak fyzicky dochrámal, padol z rebríka apod. Ale s virózou či zápalom priedušiek naozaj nepoletím k lekárovi. Toľko rozumu mi zase Pán Boh nadelil, aby som to dokázal zvládnuť vo vlastnej réžii - sám na sebe, ako aj u svojich detí. A bez syntetických ATB.

Re:Re:Re:nechápu

mili | 14.01.2014

takych hrdinov poznam aj ja... ale na stare kolena sa im tie prechodene choroby vratili aj s urokami... ladviny a pod. ved vy uz ste tu spochybnili aj vynalez penicilinu!!! kto vlastne ste?

Re:Re:Re:Re:nechápu

Olga | 18.02.2014

Souhlasím s Vámi. Hrdinové, proti všem, výborní rodiče!!! My, kteří očkujeme, jsme špatní :-). To se jim to kecá, tzv. žijí s přírodou, proti všemu a proti všem. Toleruji to, ale nelíbí se mi, že jejich děti jsou bez možnosti si vybrat a musí chodit dále po světě bez základního očkování a ještě potom jsou rodiče lepší než nemocnice, no toto, to už snad není možné.

Re:Re:Re:Re:Re:nechápu

Michal | 12.08.2014

A akú možnosť si vybralo Vaše dieťa milá pani?

Žaloba na farmaucetické korporace

rodič | 15.09.2013

sice mimo témy...

Tato přednáška, která odezněla na podzim v roce 2011 v Berlíně, může otřást Vašim náhledem na "dobrý" farmaceutický průmysl, který jakoby neúnavně hledá prostředky k léčbě nemocí.
V druhé části přednášky se dozvíte děsivé pozadí chemoterapeutik. Říkají vám něco bojové chemické látky jako yperit? Víte že nacističtí bossové připravili model současné EU? A že po 2. světové válce si IG Farben rozebraly chamtivé klany Rockerfellerovců a Rothschildů? Poté se není co divit, že farmaceutické firmy se chovají tak bezohledně a nečestně.

https://www.czechfreepress.cz/zdravi/zaloba-na-farmauceticke-korporace.html

pro vsechny co neveri.....

marko | 13.09.2013

Vy co jste meli stesti s detmi a nepostihlo je temer nic po vakcinovani,Vam bych chtel rici ze muj syn to odnesl na travicim traktu.Vzhledem k tomu ze vecina populace trpi na parazity a lekari jenz vakcinuji na to neberou ohled,je vakcinovani dalsi nezodpovedna hra penez..Navic jim to platime ve finale vsichni.Syn prosel vsemi vakcinami a po prvni z nich jsem vedel ze je neco spatne.zacal jsem premlouvat zenu at to nedelame ale nedalo se s ni hnout.{ucitelka}.pri posledni vakcine maly sedel 3 dny na prdelce a kdyz chtel chodit tak padal a zena na nej jeste ze co mu je???proste super no ne.do 2 tydnu se mu obevili kruhy pod ocima purpurove barvy,plus laguny v oblasti ledvin v modrych ocich...vse parove..Cinska medicina nelze.{iridiagnostika}7 mesicu trvalo nez zacal znovu vypravet.Makrobiotyka mu pomohla a caje.potom mumio.a nyni resime parazity ktere mel od narozeni...psichyka se meni kazdym dnem ale nikdy bych nedal uz zadne dite do ruk teto zrude jenz si rika lekarska veda...
Takze vy co sem pisete ty narazky o tom jak je to dulezite tak se ptam kolik vam plati?Dnes jsem totiz potkal jednu ve zdrave vyzive a se na tom smala ...tak jsem ji poslal do prdelky i stou jeji velko Riti..Vam vsem co neverite preji ty same zkusenosti nebot,at uz vedome ci ne,jste hovada a ja na vas z vysoka SSSSSS.Prichazi totiz pravda ,pravda pri ktere je plac a lide skripaji zubama...Plac Deti a jsou nevinne.Neni vam hanba????Prisel jsem znova a prisel jsem jako slovo....

som lekar a odmietol som ockovanie

dokyo | 12.09.2013

mojho dietatka, urobim tak znova pri druhom aj tretom. Nemam najmensie obavy, svoj postoj som si obhajil aj pre RUVZ kam som bol predvolany. Moje dieta je zdrave a stastne,jeho imunita sa vyvija prirodzene tak ako to evolucia za miliony rokov "vymyslela". Nemam najmensi dovod pochybovat o prirode.

Drzte sa!

Re:som lekar a odmietol som ockovanie

Milan | 18.09.2013

Zdravim, prosim, poradte, ako sa da obhajit, predRUVZ ked ste boli predvolany. ako ste to dokazali? Dokazali ste to vdaka tomu, ze ste lekar (dostatocne vzdelanie) alebo ste mali vecne a vedecke argumenty. ako to prebiehalo? mozete prosim odpovedat verejne, pre vsetkych? vdaka

NOVÉ INFO !

Peter | 11.09.2013

https://www.naturalnews.com/042012_vaccine_facts_vaccine-damaged_children_CDC.html

vysledok

Rasto | 11.09.2013

tu mate vysledok vasho choreho rozumu https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9652634

Re:vysledok

Rasto | 11.09.2013

a ked vam decko ochorie na cierny kasel a bude mat komplikacie tak nezabudnite fillovi a elekovej podakovat
https://www.medicaldaily.com/skipping-whooping-cough-vaccine-dtap-boosts-disease-risk-could-undervaccination-lead-outbreak-256197

Re:Re:vysledok

ewisam | 11.09.2013

Mna by velmi zaujimalo Rasto, komu sa mam podakovat za bdelu komu dietata 24h po ockovani? Moze za to pediater, stat, rodic, vyrobca vakciny? Alebo je to len nahoda a zodpovedny nie je nikto ako za vacsinu v tomto state? Skus mi prosim dat jasnu odpoved dakujem.

Re:Re:Re:vysledok

ewisam | 19.09.2013

skus mi dat jasny dokaz ze pricina bola ockovanie. dakujem

Re:Re:Re:Re:vysledok

marcelagalmisova@seznam.cz | 16.03.2014

tak pokial mam dieta zdrave, dostane vakcinu a to co sa deje do 24 hodin po vakcine je podla Vas co??? Nieje to reakcia na ockovanie???

Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Tak to je fakt sranda, pretože podľa štatistík WHO má najvyšší výskyt čierneho kašľa na 100.000 obyvateľov v Európe Nórsko a potom Slovensko (99% zaočkovanosť).

Nejak mi to teda nesedí. Asi si páni demagógovia vybrali do porovnania len také krajiny, pri ktorých im vyšlo to, čo bolo marketingovým posolstvom sponzora štúdie.

Re:Re:Re:vysledok

Rasto | 19.09.2013

asi aj vdaka takym dobrakom ako si ty...nezabudni sa pozriet kde sa ten cierny kasel najcastejsie vyskytuje ...ci to nahodou nie su nezaockovane romske osady ty chytrak
....a este nieco pre tvoje ovecky
https://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/Pertussis_coverage.JPG

Re:Re:Re:Re:vysledok

toNic | 20.09.2013

Neurazejte, chovejte se slusne. Mam na mysli slova : dobrak, chytrak, ovecky.
Preji vam pekny den a kratky zivot

Re:Re:Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Rasťo,

keď si taký múdry a sčítaný, daj sem, prosím odkaz na nejakú štatistiku či štúdiu, ktorá pojednáva o tom, kde na Slovensku (u akého druhu obyvateľov apod.) sa najviac vyskytuje čierny kašeľ.

Jedno je však isté: vyše 80% chorých na čierny kašeľ sú plne zaočkované osoby:
https://cid.oxfordjournals.org/content/54/12/1730.long
:-)

Re:Re:vysledok

ferko | 29.09.2013

a keď dieťaťu diagnostikujú leukémiu po akomkoľvek očkovaní/akejkoľvek vakcíne....spomeň si na moje slová Rasťo/PR-agency

Re:Re:vysledok

no comment | 01.10.2013

... Jason Glanz, Ph.D., researcher of the study and senior scientist at Kaiser Permanente Colorado ...

https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml

... shop for our plans ;)

Re:Re:vysledok

ferko | 01.10.2013

vieš čo? poviem ti niečo, o čom netušíš...po očkovaní "proti" čiernemu kašľu sa zvykne reaktivovať tuberkulóza, to znamená aj očkovanie/vakcinácia BCG...nezabudni na to!

Re:vysledok

Martina | 11.09.2013

Ale Eková píše, že když nebudeme očkovat, narostou případy černého kašle. Ale také, že je léčitelný. Nebudou chráněni novorozenci, neb je matka nemůže ochránit svým MM.
Podle mě novorozenci nejsou chráněni ani dnes - ofic. medicína udává, že protilátky, jenž mají údajně chránit, jsou až po 2 a 3 dávce. A to je pozdě, pokud chceme "chránit" novorozence.
Bohužel přes vysokou proočkovanost je černý kašel na vzestupu. To si musí rodič zvážit, co chce risknout. Neměl by být tlačen.
Pro starší děti údajně není černý kašel tak nebezpečným.

Jo a ještě mě napadá: proč se ženě v těhotenství, zejména v 1 a 3 trimestu nedoporučuje glutamát, léky,...
Takže ve třetím timestru žena nesmí užívat většinu léků, má dbát na stravu,...aby nedošlo k poškození mozku dítěte (a to se filturuje přes placentu). Ale sotva dítě vyleze břicha, může již v porodnici dostat BCG, v 9 týdnech Hexu,... a to napřímo?
Eleková ani Fillo netlačí, jen dávají info a rodič se sám musí rozhodnout a za to jsem vděčná.

Re:Re:vysledok

Martina | 11.09.2013

jo a ještě další věc... Prof. Prymula na přednášce v Břeclavi říkal, že 80 % lidí po styku s nákazou neonemocní. Jen neumějí vychytat těch 20%, takže to perou do všech.

Re:Re:Re:vysledok

Rasto | 11.09.2013

80% zaockovanych alebo nezaockovanych????? vy aj rozmyslate co pisete?

Re:Re:Re:Re:vysledok

Martina | 11.09.2013

100 lidí neočkovaných se vystaví nákaze. 20 z nich onemocní.
Nevím, kde vzal tento údaj. Zeptejte se jeho.

Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

Rasto | 11.09.2013

a ked sa vezme 100 ockovanych a vystavi nakaze?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

Martina | 11.09.2013

Rasto, na to nejsou studie. Nebo já je nedohledala. Oni jen měří protilátky.

Hele, já se černého kašle také obávám. Kdybych věřila, že kolektivní imunita u dětského očkování funguje, nečkovala bych a tlačila na proočkovanost.

Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

To je závislé choroba od choroby. U každej to bude iné percento. U detskej obrny len cca 1% nakazených ochorie, u záškrtu sotva tretina, u osýpok väčšina...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

ivan | 24.09.2013

no fajn , štatistika, 1% zo 7 mld, väčšina zo 7 mld (? % komplikácii), ev. moje dieťa, susedove, ja, kto to bude medzi tými 20timi %tami ?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

To závisí na mnohých faktoroch, Ivan.

Niektoré (napr. hygiena, strava, stres) vieme ovplyvniť, iné (napr. genetika) ovplyvniť nevieme.

Každopádne NEPLATÍ, že očkovanie je jedinou dostupnou prevenciou vybraných prenosných ochorení resp. ich závažných komplikácií.

Re:Re:Re:Re:vysledok

martin. s | 21.09.2013

co si agresívny, ved nevieš normálne písať.
Co sa týka tvojich zdrojov, tak ale je strašne veľa prípadov negatívnych dopadov očkovania,
- ja neviem, pre mňa je napríklad len ten fakt, že očkovacia látka obsahuje ortuť a je všeobecne známe, že ortuť je veľmi jedovatá, dosť silným argutmentom.
Skús sa nadýchať ortute, či budeš niečo cítiť. Ja si myslím, že do tela také niečo nepatrí, ale na druhej strane aj ryby obsahuju ťažké kovy a predsa ich jeme. No ale si myslím, že čím menej jedov tým lepšie. Či ako?

Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Ako kto...
Ja ryby nejem.

Každopádne je veľký rozdiel medzi zjedením niečoho a pichnutím toho istého do svalu/pod kožu.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

mili | 14.01.2014

posledna veta... iny blud!!!

Re:Re:vysledok

Rasto | 11.09.2013

je lecitelny????? wtf...ved tie male deti sa pri tom mozu udusit, vznikaju smrtelne zapaly pluc, zapaly stredneho ucha a zapal mozgu.... z v tych spravachg mate jasne uvedene ze vyskyt sa zvysuje z nizsou preockovanostou. ak tu chorobu potlacime kolektivnou imunitou tak ju nedostanu ani novorodenci... to je snad zrozumitelne

Re:Re:Re:vysledok

Martina | 11.09.2013

1) i přes vysokou proočkovanost je černý kašel na vzestupu. Ta nemoc stoupá a klesá, má svoje cykly - byť se přočkovává. Přečtěte si Varovné signály od Prof. Strunecké..
Znám člověka, narodily se mu děti v 7. měsíci, katastrofální imunita. Přesto lékaři neočkovali. Děti dostaly černý kašel. Zvládly to, jsou z nich dospělí a jsou OK. Lékaři tenkrát usoudili, že tyto děti spíš zvládnou onemocnění než očkování.
2) p. Prymula říká, že černý kašel je v první fázi léčitelný ATB
3) obávám se, že kolektivní imunita úplně nefunguje.

Máte-li strach z černého kašle, nechejte své dítě očkovat. Pak bych na Vašem místě vzala i v úvahu doporučení přeočkovat všechny dospělí z okolí (sebe, manželku, prarodiče,...) proti černému kašli - nejspíš máte propadlé očkování.
Vy se rozhodněte a neste rizika, já udělám totéž.

Re:Re:Re:vysledok

ferko | 02.10.2013

ty si ešte nevidel male deti dusiť sa, na detskej onko. by si vystriezvel, smrteľne zapaly pľúc a zápaly mozgu, stredného ucha, systémové infekcie ako následok očkovania a pre mňa nepochopiteľnej liečby chemoterapiou...sa ťa pýtam...vieš ty vôbec o čom hovoríš ?...čo chceš potláčať?...žiadna kolektívna imunita neexistuje.. očkovaniu sa môžeme poďakovať za kolektívnu imunodeficienciu

Re:Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

Áno, Rasťo,

čierny kašeľ je liečiteľný a je jedno koľko otáznikov a "wtf" napíšeš.
Udusenie a smrteľné zápaly pľúc vznikajú leda tak v prípade, keď sa liečby ujme vyslovený diletant (čo je však u mainstreamovej medicíny, žiaľ, mimoriadne časté).
Bližšie k tomu tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/liecba-babatiek-s-ciernym-kaslom/

Tie Tvoje správy sú metodologicky úplne vadné, viď vyššie.

Plošné očkovanie vyrobilo akurát z najohrozenejšej skupiny skupinu ešte ohrozenejšiu, pretože cca do konca 5. mesiaca očkovanie aj tak neposkytuje prakticky žiadnu ochranu, a potom len cca 80% očkovaným, ale matky už materským mliekom spravidla žiadne protilátky na bábätko neprenesú (jedine, že by samé prekonali čierny kašeľ navzdory tomu, že sú očkované, čo je samozrejme tiež možné).

Navyše očkovanie nebráni nákaze, množeniu a šíreniu baktérie Bordetella pertussis, takže očkovaním vytvorená kolektívna imunita proti čiernemu kašľu je čistou fikciou, viď najnovší výskum, zverejnený pred mesiacom:
https://www.pnas.org/content/early/2013/11/20/1314688110.html

Re:vysledok

martin s. | 21.09.2013

Rasto čo tam akože má byť na tom linku. Len sa pýtam, lebo po anglicky neviem.

Dekuji

Lizaveta | 11.09.2013

Děkuji panu Fillovi za tento web, děkuji paní Elekove za její odvahu říct pravdu nahlas. Také díky Vaší práci a úsilí jsme s muzem dospěli k rozhodnutí neockovat své děti. Naší holčičce je rok a každým dnem jsem jistější ve svém rozhodnutí. V nasem nejbližším okolí je tolik děti, které očkování poškodilo (snížena imunita, zaseknuti ve vývoji, vysoká nemocnost, febrilni křeče, bohužel dokonce autismus), ze to snad ani není možné nevidět... Snad jedine popírat souvislost:( Jeste jednou nejen Vám, ale vsem, kteří se nebojí zveřejnit pravdu moc děkuji! A s hrdostí se radim do stále vzrůstajícího počtu pesaku, kteří Vám jdou naproti svým anonymním jednotlivým rodicovskym odbojem. Doufám, ze se naše úsilí jednou (a ne za dlouho) střetne např. ve zdobrovolneni ockování v CR. Děkuji Vám!Máte mou uctu, podporu a jste mým vzorem odvahy. Predavam info o Vasi práci vsem, kteri chtějí.

můj pohled

Ivan | 10.09.2013

Články o očkování sleduji poměrně dlouho ,protože mám dceru s autismem u které jsme zaznamenali zmšny po očkování v 15 měsíci života a to velmi negativní. Jsem rád, že se již někteří lidé přestali bát a to i někteří odborníci a snaží se situaci řešit nárůst autismu je opravdu velký. Mě samotného by asi nejvíce zajímaly dotazy kongresmanů a odpovědi zodpovědných kteří ve většině přípsadech vlastně ani žádnou zodpovědnost nemají a ani nenesou -bohužel. Jinak paní Elekové držím palce a přeji vše dobré

Re: můj pohled

test | 11.09.2013

Víte že autismus může vyvolat i píchnutí komára, který nasál krev ze zvířete, které se páslo na GMO plodinách!!!!?

Re:Re: můj pohled

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

Skús k tomu uviesť nejakú štúdiu.

Re:Re:Re: můj pohled

ivan | 24.09.2013

a štúdia o súvislosti očkovania s autizmom ? (len prosím Vás nie tú podvodnú zaplatenú právnikmi od wakefielda)

Re:Re:Re:Re: můj pohled

Ing. Marián FILLO | 26.12.2013

V čom konkrétne sa podľa Teba Dr. Wakefield dopustil podvodu?
Práveže bolo už pred dvomi rokmi spoľahlivo preukázané, že Dr. Wakefield sa žiadneho podvodu nedopustil, ale slovenské opice, ktoré sú ako obvykle pekných pár rokov za americkými a britskými opicami, budú asi do nekonečna opakovať dávno vyvrátené lži, aby sa (akože) stali pravdou, keďže ich učiteľom-vzorom je očividne Dr. Joseph Goebbels, všakže?

Mimochodom, logika nepustí: z čoho tí právnici mali tú štúdiu (ktorú vlastne???) zaplatiť, keď absolútne nijaké odškodné (ani jedinú deravú penny) nevydupali? Z vlastného vrecka? Právnici a z vlastného vrecka? :-)))))))))))))))))))))

Poprosím ešte o nejaký dôkaz, že štúdiu (ktorú presne?) Dr. Wakefielda zaplatili nejakí právnici, ktorí (ak som to dobre pochopil) mali vytrieskať milióny na (údajne vyfabrikovanej) súvislosti očkovania MMR s autizmom.

Ak žiadny dôkaz neuvedieš, beriem to tak, že si len propagandistický papagáj, ktorý si vôbec neoveruje propagandistické tvrdenia, len im slepo verí a papagájuje do zblbnutia.

Re:Re:Re:Re: můj pohled

Katka | 04.02.2014

Ja mám tú súvislosť doma !!!

Re:Re: můj pohled

test | 12.09.2013

Test, vždy sa teším na Tvoje odborné stanoviská, sú naozaj na nezaplatenie...,

Záznamy: 1 - 100 zo 219
1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok