Močovina

18.11.2014 11:48
Sumárny vzorec: CON2H4
Schéma molekuly: Schéma molekuly močoviny
CAS číslo: 57-13-6
Ako vyzerá: bezfarebná až biela tuhá látka
LD50: 8471 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Močovina je organická tuhá látka bez farby a zápachu, veľmi dobre rozpustná vo vode , prakticky netoxická. Vodný roztok je neutrálny. Je to dôležitá surovina pre chemický priemysel. V organizmoch sa využíva v mnohých procesoch, z nich najdôležitejší je vylučovanie metabolitov dusíkatých zlúčenín močom u cicavcov. V organizme vzniká v pečeni oxidáciou aminokyselín, následne rozpustená v krvi prechádza do obličiek, kde sa vylučuje ako súčasť moču. V nefrónoch (štrukturálnych a funkčných jednotkách obličiek) hrá dôležitú úlohu pri resorpcii vody a niektorých iónov do krvného obehu. Koncentrácia v krvi sa pohybuje približne v rozmedzí od 2,5 do 6,7 mmol/liter. Malá časť močoviny sa vylučuje aj potením. Pri zlyhávaní obličiek dochádza k zadržiavaniu močoviny – urémii.

       Močovina sa používa ako surovina v chemickom priemysle, ako súčasť hnojív a krmív, v doprave ako súčasť posypového materiálu, v kozmetike, v laboratórnych podmienkach na denaturáciu bielkovín, v alternatívnej medicíne na urinoterapiiu, v zdravotníctve ako súčasť rôznych krémov na podporu rehydratácie pokožky, injekčne na vyvolávanie potratov.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Mutagénna pre somatické bunky cicavcov.

       Močovina môže byť dráždivá pre pokožku, oči a dýchacie cesty. Vysoké koncetrácie v krvi môžu byť škodlivé. Požitie malého množstva močoviny — ako sa napríklad nachádza v ľudskom moči — spolu s vodou nie je nebezpečné. Po požití sa vstrebáva len malá časť. Hladiny v krvi do 0,96 mg/ml nevyvolávajú žiadne toxické účinky. Pri hladinách cca 1,5 mg/ml sa objavuje nechutenstvo, nevoľnosť a zvracenie.  U pacientov so zlyhávaním obličiek, ktorí mali v krvi 3–6 mg/ml boli hlásené nevoľnosti, zvracanie, slabosť, letargia a krvácanie.

       Pri injekčnom podaní za účelom vyvolania potratu (v tomto prípade sa vstrekne priamo do maternice do 250 ml roztoku močoviny) sa uvádzjú tieto nežiadúce účinky: bolesť v podbrušku, slabosť, zmätenosť, nepravidelný rytmus srdca, svalové kŕče a bolesti, slabosť, tŕpnutie, bolesť končatín, nezvyčajná únava či slabosť, pocit ťažkých nôh.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická a jazyková úprava)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.