Miller, Neil Z.

28.12.2012 08:52

       je medicínsky výskumník a žurnalista. Je riaditeľom Thinktwice Global Vaccine Institute (doslova: "Dvakrát-premýšľaj" celosvetového výskumného ústavu očkovania). Posledných 25 rokov zasvätil vzdelávaniu rodičov a zdravotníkov o očkovaní, podpore informovaného súhlasu a boju za slobodnú voľbu v očkovaní. Je autorom niekoľkých kníh o očkovaní, vrátane:

  • "Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners" ("Príručka bezpečnosti očkovania pre rodiny a zdravotníkov, čo si robia starosti")
  • "Make an Informed Vaccine Decision for the Health of Your Child" (spolu s Dr. Mayerom Eisensteinom; "Čiňte informované rozhodnutia o očkovaní v prospech zdravia Vášho dieťaťa")
  • "Vaccines: Are They Really Safe and Effective?" (vyšlo v češtine pod názvom "Co možná nevíte o očkování")

       Neil Z. Miller prednášal pre (okrem iného) tieto ustanovizne:

  • International Chiropractic Pediatric Association (Medzinárodný zväz chiropraktických pediatrov)
  • International College of Integrative Medicine (Medzinárodná vysoká škola integratívnej medicíny)
  • Autism One/Generation Rescue
  • Hahnemann Academy of North America (Severoamerická Hahnemanova akadémia)
  • Dr. Gabriel Cousens' Tree of Life Rejuvenation Center (Zotavovacie stredisko "Strom života" Dr. Gabriela Cousensa)
  • University of Virginia

       Neil Z. Miller je častým hosťom v rôznych rozhlasových a TV reláciách, má vysokoškolský diplom z psychológie a je členom Mensy (združenia, ktorého členmi sú ľudia s mimoriadne vysokým IQ (inteligenčným kvocientom) - prvé 2% obyvateľstva, zoradeného podľa výšky IQ zostupne - pozn. prekl.).

       Kontakt: neilzmiller@gmail.com