Máte obavy z geneticky modifikovaných očkovacích látek?

16.12.2012 16:33

Mercola.com - 2.X.2012 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Are You Concerned Over Genetically Modified Vaccines?"
       z angličtiny preložila Ing. Kateřina Gallinová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Pokud jste kdy měli pochybnosti o vhodnosti jezení geneticky modifikovaných (GM) potravin, tak pravděpodobně budete hluboce znepokojeni i aplikací GM vakcín.

       Takovéto očkovací látky jsou již vyráběny - některé jsou dokonce na seznamu doporučených očkování CDC – ačkoliv, stejně jako v případě GM potravin, víme velmi málo o jejich dlouhodobých účincích.

       Ve niže zveřejněném rozhovoru se mnou Vicky Debolt, PhD, RN, vedoucí výzkumu a bezpečnosti pacientů v NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. red.), mluvila o mnoha důvodech, proč bychom měli být velmi opatrní při zacházení s touto novou technologií, která je mnohem víc, než bychom si mohli myslet, propletená s ostatními biotechnologickými „inovacemi“, jako jsou GM potraviny.

 

Nikdo neví, co se stane, když lidem vpíchnete GM vakcíny

       Objevilo již několik seriózních varování, například v Journal of Toxicology and Environmental Health[1] vědci v roce 2006 uvedli:

„Geneticky modifikované (GM) viry a z nich připravené vektorové vakcíny jsou značně nepředvídatelné a nesou s sebou riziko řady škodlivých účinků… Horizontální přenos genů … je již dobře zaveden. Nové kmeny hybridních virů, vznikající rekombinací genetickým inženýrstvím připravených virů s jejich přirozeně se vyskytujícími příbuzným, mohou mít úplně nepředvídatelné vlastnosti s ohledem na výběr hostitelů a potenciál ohrožení zdraví

       … Máme nedostatečné znalosti, abychom mohli definovat jak pravděpodobnost neočekávaných událostí, tak i následky genetických modifikací.“

       Ačkoliv bylo toto napsáno již před šesti lety, změnilo se za tu dobu - až na pokročilejší technologii - velmi málo. Dnes existuje několik typů GM vakcín, některé se již vyrábějí, některé jsou ve fázi vývoje či výzkumu:

 • DNA vakcíny: do těla je zavedena DNA pro tvorbu mikrobiálních antigenů a předpokládá se, že vaše buňky tuto DNA přijmou a začnou vyrábět molekuly antigenů. Federální výzkumný ústav pro alergie a přenosná onemocnění (National Institute of Allergy and Infectious Diseases = NIAID), jenž spadá pod Federální výzkumné ústavy zdraví (National Institutes of Health = NIH), uvádí „Jinými slovy, buňky vašeho vlastního těla se stanou továrnami pro výrobu vakcíny“.[2]
 • holé DNA vakcíny: typ DNA vakcín, u něhož jsou mikroskopické částice, pokryté DNA, zavedeny přímo do vašich buněk.
 • rekombinantní vektorové vakcíny: jsou podobné DNA vakcínám, ale jako nosič (vektor) pro zavedení mikrobiální DNA do vašich buněk jsou používány viry nebo baktérie.
   

       Také jsou vyvíjeny experimentální GM vakcíny, které používají nádorotvorné rakovinné buňky a buňky lidské, psí, opičí, prasečí, hovězího dobytka, hlodavců, ptáků a hmyzu. Co se stane, když do lidského těla vpravíme cizí DNA, je záhadou. Spustí to nežádoucí změny lidských buněk nebo tkání? Bude se kombinovat nebo se změní genetický materiál lidské DNA? Přenese se do dalších generací? Nikdo neví …

       Vicky Debold řekla:

„Nevíme, jaký podíl (GM) DNA může být vložen do našeho vlastního genomu, nevíme, jaký podíl může být přenesen na naše děti, také nevíme, co se stane, když je imunitní systém vystaven DNA, která byla rekombinována řadou způsobů, jakým lidské tělo, po věky věků, nebylo  nikdy vystaveno … jaké nemoci imunitního systému se díky tomu mohou objevit.

Používání různých forem cizí DNA má potenciál způsobit velké množství problémů, nejen protože je zde možnost rekombinace s naší vlastní DNA, ale také proto, že tím může dojít k spínání a vypínaní epigenetických částí naší DNA.“

 

Pomocné látky používané v GM vakcínách mohou být ještě toxičtější než ty běžné

       Pomocné látky jsou do vakcín přidávány za účelem nabuzení imunitní reakce organismu na virové nebo bakteriální antigeny, obsažené ve vakcíně. Za ideálních podmínek je antigen to, na co vaše tělo reaguje a vytváří proti tomu protilátky (např. vpíchnutý laboratorně upravený virus nebo baktérie). Kvůli nabuzování reakce imunitního systému umělou cestou mohou výrobci vakcín použít menší množství antigenu, což činí výrobu méně nákladnou a výrobek ziskovějším (ale rozhodně ne bezpečnějším, jelikož pomocnými látkami jsou obvykle cizorodé látky, kovy nebo sloučeniny, které mohou způsobit, že imunitní systém zareaguje přehnaně a zaútočí na své vlastní tělo).

       Běžným adjuvans ve vakcínách je hliník, který je velmi dobře známým neurotoxinem (nervovým jedem). Může v těle, včetně mozku, způsobovat chronické záněty. Ačkoli jsou sloučeniny hliníku jako adjuvans v inaktivovaných vakcínách používány v USA již desetiletí, nejsou dostatečně silné pro použití v GM vakcínách. Podle Vicky Debold se proto farmaceutické společnosti zajímají především o olejovité adjuvans, jako je např. skvalen, a další látky, které mohou hyperstimulovat (silně podněcovat) odpověď imunitního systému.

       Bylo prokázáno, že olejovité adjuvans ve vakcínách (např. skvalen) dokáží vyvolat silné akutní zánětlivé odpovědi imunitního systému, které vyvolají zvýšenou produkci protilátek. Jsou také spojeny s blíže neurčenými chronickými záněty v těle, které mohou způsobit mozkové dysfunkce a dysfunkce imunitního systému včetně autoimunitních onemocnění.[3] Zatímco FDA dosud neschválil pro použití v USA žádnou vakcínu, obsahující jako adjuvans skvalen, jsou skvalenové adjuvans používány v některých vakcínách, prodávaných v Evropě a jiných zemích.

 

GM vakcíny, které mohou být podány vašim dětem…

       Mnozí nevědí, že navzdory absolutně neznámým dlouhodobým účinkům na zdraví jsou GM vakcíny již řadu let používány a podávány americkým (i českým a slovenským - pozn. red.) kojencům, dětem a dospělým. Mezi jinými např.:

 • vakcína proti hepatitidě B: inaktivovaná rekombinantní DNA vakcína, schválená pro podávání novorozencům a dětem v roku 1991, části genu viru hepatitidy B jsou klonovány v kvasinkách
 • rotavirová vakcína: živá oslabená vakcína, schválená pro podávání kojencům a dětem v roce 2006, obsahuje buď genetickým inženýrstvím upravené lidské kmeny rotavirů, nebo rekombinantní hybridy lidských a hovězích kmenů rotavirů[4]
 • HPV vakcína (Gardasil/Silgard, Cervarix): rekombinantní vakcína, schválená v roku 2006, připravuje se z virům podobných částic (virus like particles = VLP) a může také obsahovat vektorový systém baculoviru hmyzích buněk
   

       A pak jsou zde „hybridní“ vakcíny, které překračují (velmi úzkou) hranici do světa GM vakcín… například jsou geneticky upravovány kozy (na „farma“ zvířata), aby v mléce produkovaly vakcínu. Pokud budou výzkumy, vedené vědci z texaské A&M, úspěšné, budou takto vyrábět „jedlou“ vakcínu proti malárii s takovým konečným cílem, aby děti byly současně s pitím mléka očkovány. Pokud vám vakcína ve vašem mléce zní poněkud „mimo“, neměla by, protože společnosti vyrábějící GM potraviny jsou silně propojeny s těmi, vyrábějícími GM vakcíny.

 

Úzké vazby mezi GM potravinami a GM vakcínami

       Společnosti, které vyrábějí vakcíny a geneticky modifikované organismy, jsou hluboce propletené, teprve nedávno se kvůli specializaci různě rozdělovaly a sloučovaly. Většina zisků z vakcín putuje k pěti společnostem, které v roce 2010 držely téměř 80% trhu:[5]

 • Sanofi Pasteur
 • GlaxoSmithKline
 • Merck & Co.
 • Pfizer
 • Novartis
   

       Tyto společnosti, které při výrobě vakcín používají genetické inženýrství, jsou rovněž primárně zodpovědné za zavedení genetického inženýrství do výroby potravin. Například:

 • gigant v genetickém inženýrství Syngenta (třetí v celosvětovém prodeji zemědělského osiva) je dceřinou společností firem Novartis a AstraZeneca
 • v roce 2001 se Bayer CropScience stala hlavním producentem geneticky modifikovaných plodin tím, že koupili zemědělské oddělení společnosti Aventis[6]
 • v roce 2004 byl Aventis začleněn do společnosti Sanofi, nová skupina Aventis-Sanofi se stala třetí největší farmaceutickou společností na světě, její vakcínové oddělení Aventis Pasteur si změnilo název na Sanofi Pasteur a tato společnost je největší firmou na světě, která se věnuje pouze vakcínám
 • před rozdělením obchodu s vakcínami a obchodu s geneticky modifikovanými plodinami byl Aventis znám především kvůli debaklu se StarLink kukuřicí (StarLink je GM druh kukuřice, který se pěstoval jako krmivo pro zvířata a v roce 2000 kontaminoval americký potravinový řetězec). Bayer nyní prodává Liberty Link plodiny Aventisu, které byly vyvinuty, aby snesly vysoké dávky herbicidu Liberty (glufosinátu)[7]
 • Stauffer Seeds vznikl odloučením od Stauffer Chemical, dřívějšího oddělení Novartisu,[8] Stauffer Seeds a Prodigene prováděly na prasatech klinické studie jedlých vakcín s přenosným gastroenterovirem (TGEV), vloženým do kukuřice[9]
 • Prodigene byl přistižen při kontaminování potravinového řetězce jeho jedlou vakcínou a společnost tak na trhu skončila, ale ještě předtím obdržela šestimiliónovou investici od Governors Biotechnology Partnership. To se stalo v době, kdy byl guvernérem Iowy Tom Vilsack, nynější ministr zemědělství Obamovy vlády, který nechtěl experimentální farmaceutické plodiny nijak omezovat. Na požadavky zamezení kontaktu mezi farmaceutickými a běžnými jedlými plodinami odpověděl, že bychom němeli reagovat přehnaně a ochromit tak toto odvětví průmyslu[10]
 • před rokem 1997 fungovala společnost Monsanto (světový lídr v GM plodinách) ve třech částech - Ag Business (zemědělské produkty), Chemicals Business (chemické produkty) a Pharmaceuticals Business (farmaceutické produkty), která se nyní jmenuje Pharmacia a je dceřinou společností Pfizeru, světově největší farmaceutické společnosti a největšího výrobce vakcín pro zvířata, zpracovávaná potravinářským průmyslem[11][12]
 • GlaxoSmithKline, ačkoliv vyrábí jen málo produktů pro potravinářství a zemědělství, genetickým inženýrstvím upravoval rostliny, zvířata a mikroorganismy pro použití ve vakcínách, farmaceutickém a lékařském výzkumu[13]

 

Bill Gates a Warren Buffet podporují propagaci jak vakcín, tak i GMO

       Nejvlivnějšími, samozřejmě i nejbohatšími, obhájci genetického inženýrství a vakcín jsou Bill Gates a Warren Buffet. V oboru těchto technologií mají obchodní i filantropické zájmy, které jim umožňuje takto mísit jejich nadace Bill and Mellinda Gates Foundation (Buffet jí daroval více než 1,5 miliardy dolarů).

       Oni a firmy, které k tomu přizvali, používají daňovou ochranu neziskové organizace pro investování do obchodních společností. Gates a Buffet si odepisují dary nadaci z daní, ale jejich nadace může peníze (ve formě grantů a investic) přímo převádět obchodním společnostem založeným za účelem výroby ziskových produktů. Toto, evidentně, vytváří obrovský konflikt zájmů.

       Například Monsanto a jiné biotechnologické společnosti spolupracují přes Alianci pro Zelenou revoluci v Africe (Alliance for a Green Revolution in Africa - AGRA) s Gates Foundation, aby podpořili používání GM plodin v Africe. Gates Foundation věnovala organizaci AGRA stovky miliónů dolarů a v roce 2006 byl pro projekt AGRA najat Robert Horsch, který byl výkonným ředitelem Monsanta po dobu 25 let. V kostce: projekt může být prováděn pod rouškou altruismu a udržitelnosti, ale ve skutečnosti jde o něco jiného. Je to pouze multimiliardový podnik, jak přeměnit Afriku v kontinent přátelský k GM plodinám.        Gates Foundation také silně investovala do nákupu výrobků Monsanta, v roce 2010 to dělalo přes 23 miliónů dolarů.[14]

       Gates Foundation dále blízce spolupracuje s obřími farmaceutickými společnostmi („Big Pharma“), jimž Bill Gates slíbil 10 miliard dolarů za to, že dětem po celém světě poskytou a aplikují různé druhy vakcín, což je také bráno jako humanitární úsilí o záchranu životů. Jenže děti, žijící v chudobě v rozvojových zemích, nejvíce potřebují dostatek zdravé stravy, čistou vodu, lepší hygienu a zlepšení životních podmínek. Toto jsou klíčové prostředky pro boj s infekčními nemocemi, které se zdají být Billem Gatesem, Warrenem Buffetem a neziskovými organizacemi, finančně svázanými s farmaceutickými obry, úplně ignorovány - na úkor dětí.

       Gates Foundation dokonce financuje sledování antiočkovacích skupin a skrz investiční i filantropické projekty podporuje následující společnosti, vyrábějící vakcíny:

 • Sanofi Pasteur
 • GlaxoSmithKline (GSK)
 • Merck (MSD)
 • Pfizer
 • Novartis

 

Důležité změny v oblasti GM potravin i vakcín na obzoru

       Před Vaším rozhodnutím o očkování je důležité znát všechna fakta a uvědomit si, že v mnoha státech umožňují zákony o ochraně veřejného zdraví zcela legálně odmítnout podání vakcíny, kterou nechcete, abyste Vy nebo Vaše dítě dostali. V současnosti všech 50 států USA umožňuje ze zdravotních důvodů osvobození od očkování (tyto důvody musí potvrdit M.D. - doktor klasické medicíny, nebo D.O. - doktor osteopatické medicíny), 48 států náboženské důvody pro odmítnutí očkování a 17 států uznává výhradu svědomí, osobní a filozofické důvody pro odmítnutí očkování.

       Nicméně stát Washington nyní vyžaduje, aby rodiče pro uznání výjimky z povinného očkování z filosofických důvodů získali podpis lékaře či státem určeného zdravotnického pracovníka. Děje se tak, protože ve státech Washington a Vermont byly nezdravotní výjimky z povinného očkování omezeny, ve státech California a New Jersey jsou pod palbou a jsou důkazy, že se lobisté ze sdružení prodejců zdravotnického materiálu snaží ve státech Arizona, Connecticut, New York, Colorado a řadě dalších o zrušení nebo přísné omezení výjimek z povinného očkování.

       Americká svoboda rozhodování o zdraví je ohrožena zastánci nuceného očkování, kteří jsou zaměstnanci federálních nebo státních ministerstev zdravotnictví a spolupracují s farmaceutickými firmami nebo jimi podporovanými neziskovými organizacemi, aby donutili vládu k vytvoření a zavedení očkovacích zákonů typu „žádné výjimky“ a „jedna míra pro všechny“. Pokud chcete chránit Vaši svobodu v USA dělat informovaná, dobrovolná rozhodnutí o (ne)očkování, musíte začít jednat ještě dnes. (Národní očkovací pravidla jsou vytvářena na federální úrovni, ale vakcinační zákony jsou přijímány na státní úrovni, státní úroveň je to místo, kde Vaše činy na ochranu Vašich práv na rozhodování o očkování budou mít největší dopad.)

 

Odkazy na zdroje

[1]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16982535

[2]  https://www.niaid.nih.gov/topics/vaccines/understanding/pages/typesvaccines.aspx

[3]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1850095/

[4]  https://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Rotavirus.aspx

[5]  https://www.pharmpro.com/articles/201201/business-The-Expanding-Vaccine-Market/

[6]  https://www.sourcewatch.org/index.php/Bayer

[7]  https://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/genetic-engineering/ge-industry/other-companies/

[8]  https://www.syngenta.com/global/corporate/en/about-syngenta/Pages/company-history.aspx

[9]  https://www.grain.org/article/entries/245-eat-up-your-vaccines

[10]  https://www.organicconsumers.org/usda_watch.cfm

[11]  https://www.monsanto.com/whoweare/Pages/monsanto-relationships-pfizer-solutia.aspx

[12]  https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/industries/21/

[13]  https://www.gsk.com.au/about-us_poppy-production_poppynews.aspx

[14]  https://www.seattleglobaljustice.org/2010/08/for-immediate-release-gates-foundation-invests-in-monsanto/

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Máte obavy z geneticky modifikovaných očkovacích látek?

Senior

Helena | 18.12.2012

Tento článok je asi lepšie ani neprečítať, čo spôsobujú vakcíny, hliník v očkovacích látkach:
https://www.naturalnews.com/038390_vaccines_neurological_disorders_MMF.html
neurologické problémy, zahlmené videnie, "rozmýšľanie", chronická únava....
Asi lepšie to nečítať, ani linky k tomu.

Senior

Helena | 17.12.2012

Prekopírovala som:
when Obama supporter Bill Gates argued that money should not be spent on treating the elderly.

Neskutočné čo sa pripravuje v Amerike v zdravotníctve od budúceho roku, starí ľudia, veľmi chorí ľudia sa nebudú liečiť. Dnes je o tom článok na www.infowars.com už len čakám kedy sa aj mi budeme po nich "opičiť".

...

Zojita | 17.12.2012

Videl niekto film Children of Men ? Potom bude kazdy plakat ze sa deti nerodia..ja fakt nechapem o co im ide..

Kazdopadne tymto sa chcem podakovat panovi Fillovi za jeho stranku.
Dakujem vam ze ste mi pomohol rozhodnut sa spravne. Len vdaka tejto stranke som sa rozhodla dcerku neockovat. Vdaka vasim informaciam. Lebo toto ma podnietilo otvorit oci nelenit a citat a citat a dojst k spravnemu rozhodnutiu.
Drzim palce a zelam spokojne Vianocne sviatky v zdravi a pohode Vam aj vasej rodine.
Este raz dakujem a cenim si vas nazor

Zoja Fazekasova

Re:...

stara mama | 17.12.2012

Zojka, nech Váš poteší, že nie ste v tom sama, aj my sme sa rozhodli práve tak ako Vy, prajem Vám krásne sviatky.

Senior

Helena | 17.12.2012

https://www.infowars.com/bill-gates-funds-nano-cloth-whose-fibers-deliver-contraceptive-and-hiv-drugs/

Senior

Helena | 17.12.2012

Bohužiaľ mnohí ľudia nevedia ako nebezpečné sú geneticky modifikované plodiny (gmo) ako zmenia osadenie čriev, vyvolávajú minimálne 20 druhov chorôb, počnúc rakovinou. Veľa ľudí nevie, že umelé sladidlo Aspartam je gmo. Ale na Slovensku sa pestuje gmo kukurica, dáva sa dobytku a ešte nevieme kde všade. Mnohí ľudia nevedia, že prídavné látky v generikách sú vyrábané v Indii a Číne v továrňach, ktoré neprechádzajú kontrolou. U nás sa prebaľujú v továrni v Hlohovci (zabudla som názov) vraj patrí manželke pána Zajaca. A ľudia si potom naivne myslia, že generikum bolo vyrobené v EU. Pán Zajac veľmi doporučoval užívanie generík. OECD Slovensku doporučuje nahradiť originálne lieky generikami. Na internete som čítala, že Chemtrails obsahuje asi 10 druhov chémii, radioaktívne látky, pliesne, choroby vyrobené v laboratóriach. Ale piloti za peniaze to na nás veselo striekajú. www.aircrap.org
Kričala by som, že pomaly každý je uplatiteľný.
Ľudia nevedia, čo je Agenda 21 tzv. udržateľnosť, čo je Codex Alimentarius...
Ale elity sveta papajú len bio potraviny, nedávajú sa zaočkovať týmito svinstvami, plánujú žiť v krajinách kde nie je povolený postrek chemtrailsom...
Ani sa nečudujem, že sa vo veľkom pracuje na cenzúre internetu. Lenže weby čo čítam sú písané lekármi, vedcami...

sloboda rozhodovania

Magda | 17.12.2012

A keď lobisti postupne dosiahnu, že vo všetkých štátoch USA sa zrušia akékoľvek výnimky z očkovania, už budú spokojní? Či sa potom presunú do Európy, kde v mnohých západných štátoch je zatiaľ očkovanie úplne dobrovoľné? A o čo tým niekoľkým "mocným" vlastne ide? Aby sme všetci čo najskôr pomreli na tie ich svinstvá, čo nám dávajú do jedla, vody a vzduchu, a pichajú do svalu, a aby tu ostali sami a užívali si, čo po nás ostalo? A my si to len tak necháme? Môj rozum takéto jednanie nevie pochopiť.

Re:sloboda rozhodovania

Ing. Marián FILLO | 18.12.2012

Hoci po očkovaní nejeden človek zomrie na následky očkovania, väčšina to nejak prežije, ale spravidla tým-či-oným spôsobom podlomená.

A to vyzerá byť zaujímavý cieľ: Mať masu ľudí, povinne podrobenú opatreniu, ktorého skutočným účelom je oslabiť "ľudský terč" natoľko, aby sa stal jednak ľahšie ovládateľným, jednak doživotným zákazníkom.

A tá moc je pre niektorých sociopatov (á la Bill Gates) mimoriadne lákavá.

Re:Re:sloboda rozhodovania

Magda | 19.12.2012

Prajem mu (Gatesovi), aby ho niekto kvalitne zaočkoval.

Senior

Helena | 16.12.2012

Dnes na www.naturalnews.tv som si pozrela video o tom, že ktoré plodiny sú gmo, ktorým sa máme vyhýbať. Ale aj mi tu na Slovensku sa pomaly dožijeme, že budeme môcť pestovať len gmo. Každý deň sme postrekovaný chemtrailsom. Hlavná zložka chemtrailsu je hliník. Pomaly nám to úplne zničí pôdu. Gmo plodiny sú odolné hliníku. Urýchli nám to odchod do "nebíčka". V predošlom článku bolo o hliníku len mi tam chýbalo uvedenie hliníka z chemtrailsu. Mám pocit, že dnes je väčia totalita ako za totality. Mala som možnosť vidieť geriatrie v Bratislave a to množstvo dementných ľudí (na zaplakanie) a tým starkým sa podávajú lieky proti demencii a nie aby sa zastavil postrek chemtrailsom. Vieme farmácia chce zarábať. Videla som video ako hliník z chemtrailsu vyvoláva demenciu, alzheimera. Už aj mladí tým trpia...

Re:Senior

stara mama | 17.12.2012

aspoň čiastočne dobrá správa :
https://www.novinky.cz/ekonomika/259008-soud-uznal-vinnym-z-travicstvi-americky-biotechnologicky-kolos-monsanto.html

sloboda ?

stara mama | 16.12.2012

Tak konečne už rozumiem tomu , čo je to tá "Americká sloboda " brrr

Re:sloboda ?

Helena | 16.12.2012

Bohužiaľ ja túto web stránku pravidelne čítam, pravidelne počúvam ich videa. Ale MUDr. Mercola má veľký prehľad.

Záznamy: 1 - 13 zo 13

Pridať nový príspevok