Manitol

14.01.2012 17:44
Sumárny vzorec: C6H14O6
Schéma molekuly: Schéma molekuly mannitolu
CAS číslo: 69-65-8
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 13,5 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Manitol je biela kryštalická látka. Je to alkohol a cukor, izomér sorbitolu, podobný xylitolu. V tele sa len slabo absorbuje. Jeho vodný roztok je mierne kyslý, preto sa k nemu často pridávajú iné látky (napr. uhličitan sodný) na úpravu výsledného pH. V prírode sa vyskytuje ako zásobná látka, na uskladňovanie uhlíka a energie u mnohých baktérií, húb a rastlín, z ktorých sa aj získava.

       Používa sa v potravinárstve ako sladidlo a ako vrchný film na žuvačkách, cukríkoch apod. (E421).

       V zdravotníctve sa využíva okrem iného pri osmoterapii na zníženie vnútrolebečného tlaku, pri zlyhávaní obličiek, ako pomocné činidlo na vpravenie liečiv do mozgu, nakoľko má schopnosť dočasne otvoriť hemoencefalitickú bariéru. Pri vysokých dávkach má laxatívne účinky (preháňadlo). Vo vakcínach sa používa kvôli svojim zvlhčujúcim vlastnostiam a nízkej hygroskopickosti (schopnosti pohlcovať vlhkosť).

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Nebezpečný pri požití. Mierne škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s očami a pokožkou je dráždivý.

       O podaní tejto látky priamo do ľudského tela je len málo informácií. Krátkodobé aj dlhodobé nepriaznivé následky sú neznáme. Je kontraindikovaný u pacientov s anúriou (zastaveným vylučovaním moču) alebo srdcovým zlyhaním.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.