Máme sa báť (ne)očkovaných?

06.08.2016 00:00

    [...]

    V diskusiách som sa dozvedel, že je nevhodné rozširovať pochybnosti. Začal som sa zrazu báť nového školského roku, lebo presne toto od svojich študentov vyžadujem. Aby pochybovali, nebáli sa klásť otázky, dokázali počúvať iné názory a približovali sa kľukatou cestou k pravde. Vzdelaní ľudia adorujúci kritické myslenie mi teraz ale odporúčajú nepochybovať. Začínam byť zmätený z toho, kedy môžem kritické myslenie uplatniť a kedy nie, kedy mám pochybovať a kedy je to už nevhodné. Spomenul som si na Sokrata, ktorý pochyboval, obťažoval ľudí svojimi otázkami a za to musel vypiť bolehlav. Otravujeme ľudí, ktorí svojimi pochybnosťami otravujú nás ostatných – slušných a vzdelaných občanov.

    Z diskusií som sa dozvedel ako v mierumilovne vyzerajúcich ľuďoch driemu najnižšie pudy. Nemajú problém hrdo sa prihlásiť k tomu, aby prišlo lekárske komando a nezaočkované deti nasilu bodlo. Toľko z citácie. Dozviete sa aj o Gaussovej krivke, rozloženia inteligencie populácie a nápade, že by nebolo zlé to zaviesť nielen pri očkovaní, ale aj pri voľbách. Len inteligentní by mohli hlasovať, plebs nech orie a seje. A potom si od tých istých ľudí prečítate komentáre a úvahy v médiách o nutnosti obrany slobody a demokracie pred fašistami. Súčasný svet je neskutočne zložitý.

 

    Viac na stránke čierna labuť.