Mali by ste sa dať zaočkovať proti chrípke?

22.10.2011 23:04

International Medical Council on Vaccination - 20.X.2011Dr. David Brownstein

 

       Pôvodný článok "Should You Get A Flu Shot?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Dr. David Brownstein       Jeseň je časom, kedy treba zvážiť, či sa Vy a Vaši blízki dáte zaočkovať proti chrípke. Vídam reklamy v lekárňach, hovoriace: "Tu sa môžete dať zaočkovať proti chrípke". Nuž, dovoľte mi oboznámiť Vás s určitými údajmi, ktoré Vám pomôžu v rozhodovaní. Časť tohto článku pochádza z môjho spravodaja, zvaného "Dr. Brownstein’s Natural Way to Health" ("Prirodzená cesta Dr. Brownsteina ku zdraviu"). Viac informácií o tomto spravodaji nájdete na mojej stránke www.drbrownstein.com.

       CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva — pozn. red.) odporúča očkovanie proti chrípke všetkým 6-mesačným deťom a starším. Avšak zhodnotenie vyše 51 štúdií, v ktorých bolo sledovaných spolu 290.000 detí, hovorí: "... niet žiadneho dôkazu, že by očkovanie detí vo veku 6 až 24 mesiacov proti chrípke bolo účinnejšie než placebo. U detí nad 2 roky bolo očkovanie účinné v prevencii chrípky len v 33% prípadov." Inak povedané: očkovanie proti chrípke bolo zbytočné pre dve tretiny zaočkovaných detí. Ďalšia štúdia zistila, že vakcína Flumist (na Slovensku nedostupná intranazálna (do nosa vstrekovaná) živá vakcína proti chrípke — pozn. prekl.) "... neposkytla žiadnu ochranu pred hospitalizáciami detí, obzvlášť detí s astmou. Naopak, zistili sme (300%) zvýšené riziko hospitalizácie u tých, čo boli zaočkovaní vakcínou Flumist."

       Možno si myslíte, že očkovanie proti chrípke môže chrániť starších ľudí pred chrípkou. Zhodnotenie 75 štúdií zistilo, že očkovanie starších ľudí bolo neúčinné v prevencii komplikácií chrípky. V skutočnosti výskumníci dospeli k záveru, že dostupné dôkazy, podporujúce očkovanie starších ľudí proti chrípke, sú tak mizernej kvality, že tieto štúdie neposkytujú žiadne vodítko ohľadne bezpečnosti očkovania proti chrípke.

       Skôr, než sa dáte zaočkovať proti chrípke, by ste mali porozumieť zloženiu vakcíny. Vakcína proti chrípke obsahuje zmes vaječných bielkovín, vrátane kontaminujúcich vtáčích vírusov. Obsahuje aj polysorbát 80 (spájaný s neplodnosťou u zvierat), formaldehyd (známy karcinogén), Triton X100 (detergent), sacharózu (repný/trstinový cukor) a thimerosal (zlúčenina, ktorej 50% váhy tvorí ortuť). Viacdávkové balenia vakcíny proti chrípke obsahujú ortuť, ktorá je treťou najjedovatejšou chemikáliou pre človeka. Nemali by ste zjesť ani si dať vpichnúť nič, čo obsahuje ortuť. Pri pohľade na túto hojnosť jedovatých zložiek Vám musí byť jasné, že je najlepšie vyhnúť sa vpichovaniu vakcíny proti chrípke do ľubovoľnej živej bytosti.

       FluLaval, v USA najčastejšie predpisovaná vakcína proti chrípke, obsahuje 25 μg ortuti, ako aj formaldehyd. Formaldehyd známou je rakovinotvornou látkou (karcinogénom). V skutočnosti táto dávka thimerosalu je vyše 250x vyššia než bezpečnostný limit EPA (U.S. Environmental Protection Agency = Úrad pre ochranu životného prostredia USA — pozn. prekl.) ohľadne prípustnej dávky ortuti. Ortuť je nervovým jedom (neurotoxínom) a tretím najjedovatejším prvkom pre človeka. Vpichovanie ortuti do ľubovoľnej živej bytosti by malo byť zakázané zákonom.

       Ako sa môžete ochrániť pred chrípkou? Udržujte si primerané hladiny vitamínu A a D, čo pomáha imunitnému systému v boji proti vírusovým nákazám. Okrem toho denný príjem vitamínu C (2 až 5 g) tiež môže pomôcť. Na záver, primeraný príjem vody na udržanie hydratácie pomáha imunitnému systému odvrátiť chorobu.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 45 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.