Mali by sa tehotné ženy vyhnúť všetkým vakcínam?

25.07.2010 00:37

Mercola.com - 8.VI.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Should Pregnant Women Avoid All Vaccines?"
       z angličtiny preložila Lenka a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Uplynulo už veľa mesiacov, odkedy si CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb v USA - pozn. prekl.) a ACIP (= Advisory Committee on Immunization Practices = Poradná komisia pre imunizačnú prax - pozn. prekl.) určili za svoju hlavnú prioritu očkovanie deti a tehotných žien v USA proti chrípke H1N1.

       Uvoľneniu vakcíny predchádzali len slabé klinické štúdie, na tehotných ženách absolútne žiadne. Potom štýlom “najskôr očkovať, potom sa pýtať” začali NIH (= National Institutes of Health = Federálne zdravotnícke výskumné ústavy - pozn. red.) a výrobcovia vakcín hľadať tehotné dobrovoľníčky na niekoľko testov bezpečnosti vakcíny proti H1N1.

       Medzitým ženy, ktoré veria, že kvôli tejto vakcíne prišli o svoje dieťa, vytvárajú podporné skupiny a blogy, kde zaznamenávajú svoje skúsenosti s cieľom vystríhať ostatné pred týmto očkovaním.

       V skutočnosti by sa však tehotné ženy nemali dať očkovať proti akejkoľvek chorobe.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Ako som už povedal mnoho krát, nie som proti očkovaniu. Som za bezpečné očkovanie. Bezpečnosť v zmysle, že čokoľvek, čo sa vstrekne do nášho tela, bude testované a preukázateľne bezpečné predtým, ako sa to uvedie na trh.

       Bezpečnosť, že keď ide o deti, mali by sme si byť obzvlášť istí, že rozsiahle klinické štúdie dokázali bezpečnosť danej vakcíny predtým, ako sa aplikuje dieťaťu – vrátane dieťaťa v maternici tehotnej ženy.

       Nanešťastie – a pre niektorých tragicky – CDC, FDA (= Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. red.) a ACIP nerozmýšľajú rovnakým spôsobom.

 

Objavujú sa hlásenia o potratoch a mŕtvo narodených deťoch

       Zlé bolo už to, že takmer okamžite po začiatku očkovacej kampane proti H1N1 začali blogy z celých USA a novinové správy vo Veľkej Británii ohlasovať spontánne potraty, mŕtvo narodené deti a iné patologické prejavy na matkách a ich deťoch.

       Odvtedy do 29.I.2010 bolo podľa Súhrnnej správy VAERS (= Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania - pozn. prekl.) o H1N1 nahlásených 9.319 rôznych nežiaducich reakcií vrátane 46 úmrtí. Niektoré z týchto správ sú o spontánnych potratoch zaznamenaných podpornou skupinou pre ženy, ktoré veria, že kvôli očkovaniu prišli o svoje dieťa.

 

Zapriahanie koňa za voz

       Ak pôjdete na vládnu webovú stránku pre klinické štúdie, uvidíte, že najmenej jeden výrobca vakcín ešte stále hľadá tehotné dobrovoľníčky na testovanie bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti H1N1.

       Najskôr mi dovoľte povedať, že spochybňujem etickú stránku akéhokoľvek farmaceutického testovania na tehotných ženách. No smutná vec na týchto štúdiách je, že sa začali až mesiace po tom, ako CDC postavilo tehotné ženy a ich nenarodené deti do frontovej línie v očkovaní proti H1N1.

       Hovoríme o zapriahaní koňa za voz!

       Ako som už hovoril v predchádzajúcich článkoch, táto vakcína NIKDY nebola testovaná na tehotných ženách – až doteraz. Je to preto, že v prípade "výnimočných stavov" ako sú pandémie, sa niektoré postupy, ako napr. klinické štúdie, môžu vypustiť, aby sa urýchlila dodávka toho, čo autority označia za lieky zachraňujúce život.

       Inými slovami, vyhlásením H1N1 za výnimočnú situáciu povolili autority najskôr očkovať, a až potom klásť otázky v súvislosti so skúškami bezpečnosti tejto vakcíny.

 

Vládne smernice majú pre tehotné ženy dvojaký meter

       Jedným z miest, kam chodia tehotné ženy pre informácie ako mať zdravé tehotenstvo a dieťa je webová stránka CDC. Tam v časti "Vrodené chyby: Mať zdravé tehotenstvo" uverejňujú abecedu tipov, ako zabezpečiť, že sa počas tehotenstva Vášmu dieťaťu nič zlé nestane.

       Je podľa mňa zaujímavé, ak nie ironické, že pod "A" v tejto abecede stojí:

"Vyhýbajte sa vystaveniu toxickým látkam a chemikáliám – ako sú rozpúšťadlá na čistenie, olovo a ortuť, niektoré insekticídy a farby. Tehotné ženy by sa mali vyhýbať výparom z farieb."

       Odkaz pod "toxickými látkami" vás zavedie na stránku March of Dimes (americká charitatívna organizácia s cieľom predchádzať vrodeným chybám, predčasným pôrodom a úmrtiam novorodencov - pozn. prekl.). Stránka uvádza rozličné druhy látok, ktoré môžu poškodiť alebo prerušiť vývin embrya.

       "C" je fajčenie cigariet, ktoré môže spôsobiť vážne zdravotné problémy matke aj dieťaťu, od vrodených porúch k predčasnému pôrodu, syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a iným.

       "L" v abecede sú legálne drogy ako alkohol – pre ktorý nie je známy bezpečný limit – a kofeín, ktorý sa nachádza okrem kávy a čaju aj v mnohých voľne predajných liekoch, potravinách a nápojoch.

       "O" je upozornenie na niektoré voľne predajné lieky s obsahom prísad, ktorým sa treba počas tehotenstva vyhnúť.

       Takže – ak ste tehotná, CDC vám radí vyhnúť sa fajčeniu, alkoholu, kofeínu v potravinách, liekom, výparom z farieb, pesticídom a iným toxínom v prostredí, ktoré môžete vdýchnuť, zjesť, alebo dokonca prijať pokožkou.

       Čo ale vravia o vakcínach, z ktorých mnohé obsahujú presne tie isté látky, ktorým sa podľa nich máte vyhýbať, ako je formaldehyd, pesticídy a ortuť?

 

"V" ako vakcíny

       Očkovanie počas tehotenstva je  "veľmi dôležité zvážiť", hovorí CDC pod "V" v abecede tehotenstva. Nefungujúci odkaz smeruje na to, čo by malo byť stránkou CDC o očkovaní v tehotenstve.

       Ak si urobíte vlastný prieskum cez Google, nájdete tú správnu stránku tu. Tu sa dozviete, ktoré vakcíny CDC odporúča pre tehotné ženy a ktoré nie. Napríklad očkovania proti osýpkam sa treba vyvarovať. Rovnako tak očkovania živým vírusom chrípky.

       Ale bežná vakcína proti chrípke odporúčaná je, aj napriek tomu, že štúdie ukázali, že očkovanie proti chrípke nerobí zásadný rozdiel v tom, či tehotné ženy chrípku dostanú alebo nie (pre viac informácií čítajte nižšie).

       Pointou je, že CDC vynakladá veľké úsilie vo vysvetľovaní abecedy ochrany nenarodeného dieťaťa pred všetkými druhmi toxických látok – okrem tých vo vakcínach.

 

CDC: Povedzte nie toxickým látkam – pokiaľ neprichádzajú vo vakcíne

       Dôvod, prečo CDC neodporúča očkovanie živým vírusom chrípky je, ako hovorí stránka, že existuje “teoretické“ riziko prenosu vírusu na plod. Slovo "teoretické" sa na ich stránke niekoľko krát opakuje. Ako hovorí CDC, riziko je teoretické, pretože:

"Neexistujú žiadne dôkazy o riziku z očkovania tehotných žien inaktivovaným vírusom, bakteriálnymi vakcínami či modifikovanými toxínmi."

       Inými slovami CDC hovorí, že s určitosťou vie, že vdychovanie výparov z farieb, pitie alkoholu či kávy, alebo vystavenie sa pesticídom a ortuti môže predstavovať riziko pre vaše nenarodené dieťa – ale ak ide o vakcíny, chcú, aby ste verili, že žiadne riziko neexistuje.

       Nič nemôže byť ďalej od pravdy!

       CDC sa vám už neunúva povedať, že jedným z dôvodov, prečo neexistujú dôkazy o rizikách, je to, že niekoľko vakcín (vrátane tých proti chrípke) vlastne nebolo vôbec klinicky skúšaných na tehotných ženách. Až doteraz.

       Predtým, než Novartis a iní výrobcovia začali na jeseň 2009 robiť na tehotných ženách klinické skúšky vakcín proti chrípke, všetko čo mali, boli len pokusy verejného zdravotníctva zvané "dozor po predaji".

       A to nie je žiadna útecha pre Connie Sylvester, matku z Ohia, ktorá prišla o svoje dieťa len týždeň po očkovaní proti H1N1

 

'Kiež by som to vedela skôr'

       Connie bola v polovici sedemnásteho týždňa tehotenstva, keď 22.X.2009 išla na chrípkovú kliniku. Hovorí, že 16.X.2009 mala pravidelnú tehotenskú prehliadku a všetko bolo v poriadku.

       "Bola som na ultrazvuku a veľa krát som počula srdiečko bábätka," vravela. "Mám ešte dve deti, s bezproblémovými tehotenstvami. Toto prebiehalo tiež normálne. A potom som dostala vakcínu proti chrípke."

       Jej vakcína proti H1N1 bola z viac-dávkovej ampulky, ktorá obsahovala thimerosal (ortuť). Connie dostala príbalový leták, čo je povinnosť uložená federálnou vládou pre všetky vakcíny, ale nepovedali jej, že na tehotných ženách neprebehli žiadne klinické skúšky.

       "To bolo vo štvrtok," vraví Connie. "Do soboty som sa už cítila naozaj zle. V nedeľu som sa zvíjala v kŕčoch. V pondelok som telefonovala svojej lekárke a ona mi predpísala lieky proti bolesti. V utorok boli bolesti stále zlé, tak som šla do ambulancie, aby ma lekárka prehliadla. Potom mi v stredu odtiekla plodová voda a vo štvrtok 29.X.2009 som porodila mŕtve dieťa."

       Conniein pôrodník odmietol čo i len uvažovať o tom, že by očkovanie mohlo súvisieť s jej spontánnym potratom. Lekár tiež odmietol nahlásiť jej prípad do VAERS.

       "Tak som to musela urobiť sama," vraví Connie.

 

Pitva ukázala normálne dieťa

       Odhodlaná zistiť, prečo prišla o dieťa, Connie požadovala jeho pitvu – a zistila, že s jej dieťaťom nebolo vôbec nič zle, nič, čo by spôsobilo smrť a spustilo spontánny potrat.

       Preto Connie verí, že vakcína spôsobila v jej tele niečo, kvôli čomu prišla o dieťa. O niekoľko týždňov neskôr poskytla Connie dva rozhovory v rádiách v snahe zamerať pozornosť na možnosť spontánneho potratu po očkovaní proti H1N1.

       Vytvorila tiež skupinu National Coalition of Organized Women (Celoštátna koalícia organizovaných žien) a zverejnila svoje telefónne číslo – (614) 893-8775 – na stránkach médií v snahe povzbudiť ostatné ženy, ktoré po očkovaní trpeli nežiadúcimi účinkami, aby jej zavolali.

       "Moja lekárka dodnes nepripúšťa spojitosť s tou vakcínou. Povedala mi, nech ani neuvažujem o snahe spájať očkovanie so stratou môjho dieťaťa, že tieto dve veci nemajú súvis," povedla Connie. "Ale ja viem, že na vine je očkovanie. Myslím si, že to bola ortuť vo vakcíne. Tehotné ženy by nemali byť očkované vôbec. Pýtala som sa mojej lekárky, či je vakcína bezpečná. Teraz je moje dieťa mŕtve. Keby som vedela, čo viem teraz, nikdy by som sa nedala očkovať. Kiež by som to bývala vedela!"

 

Čo vieme o vakcínach a tehotenstve?

       Vedci už vedia, že fyziologické zmeny v tele ženy počas tehotenstva môžu zmeniť jej metabolizmus a spôsob, akým jej telo absorbuje lieky. Jedno z najpresnejších hodnotení o týchto zmenách, ktoré som našiel, pochádza priamo od CDC.

       V šesťdielnom seriáli "Liečba tehotných žien pre výnimočné stavy infekcií a bioterorizmu: Špecifické fyziologické znaky tehotenstva" CDC vysvetľuje, že lieky v tele tehotnej ženy sú ovplyvňované štyrmi hlavnými faktormi:

  • vstrebávanie
  • distribúcia (rozvoz)
  • metabolizmus (trávenie)
  • vylučovanie

       Tieto štyri faktory sú ovplyvnené zvýšenou hladinou progesterónu, tráviacou sústavou ženy, jej krvným obehom – ktorý je zvýšený kvôli 30-50 percentnému nárastu minútového objemu srdca – a dokonca aj objemom jej plazmy, čo môže zvýšiť objem lieku v tele.

       Aktivita enzýmov v pečeni sa mení tiež, v zmysle, že liek, ktorý tehotná žena užila, nemusí byť metabolizovaný rovnako, ako by bol, keby tehotná nebola. Väčšina liekov je metabolizovaných v pečeni. Zmeny v obličkách môžu tiež ovplyvniť spôsob vylučovania lieku z tela.

       Ďalším faktorom je stupeň tehotenstva ženy – s hormónmi, ktoré sa menia z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, od počiatku k pôrodu. Mení sa aj jej krvný obeh, pulz, funkcia obličiek a pečene, čo znamená, že v prvých týždňoch tehotenstva nemusí liek metabolizovať rovnako ako ku koncu.

       Najzaujímavejšie na tomto dlhom seriále sa mi javilo byť, ako CDC priznáva vlastnú neinformovanosť o fungovaní imunitného systému tehotnej ženy:

       "Ako tieto zmeny v imunite ovplyvňujú odpoveď na očkovanie zo strany matky počas tehotenstva, nie je známe," hovorí CDC. "…obmedzené údaje o niekoľkých vakcínach (napr. hepatitída B, chrípka, streptokok skupiny B) naznačujú, že imunitná odpoveď tehotných žien je podobná ako tých, ktoré tehotné nie sú."

       Naznačujú? Myslel som, že sa tu bavíme o vede, nie o náznakoch založených na obmedzených údajoch.

       Pravda je, že je nevedecké predpokladať, že skúšky jednej vakcíny dopadnú rovnako ako skúšky inej. Ak si toho nie je vedomé CDC, aspoň výrobcovia si toho vedomí sú. Napríklad Sanofi Pasteur vo svojom príbalovom letáku k vakcíne proti H1N1 hovorí:

"Pretože klinické skúšky prebiehajú za rôzne sa meniacich podmienok, počty nepriaznivých reakcií pozorovaných pri klinických skúškach jednej vakcíny nemôžu byť priamo porovnávané s klinickými skúškami inej vakcíny a nemusia odrážať počty pozorované v praxi."

       Dôvodom, prečo CDC nemá nič len náznaky, je, že výskumníci vakcín pripúšťajú, že len málo štúdií skúmalo očkovanie počas tehotenstva, hlavne kvôli etike - možnému ublíženiu nenarodenému dieťaťu v mene výskumu.

       Pretože väčšina výskumníkov nie je ochotná podstúpiť toto riziko, spoliehajú sa na štúdie na zvieratách, aby videli, aké sú možné neurologické a fyziologické nepriaznivé účinky spojené s očkovaním počas tehotenstva.

       No nakoľko ani štúdie na zvieratách sa nerobia vždy, niekedy nemôžu vychádzať ani z nich, čo bol, podľa ich príbalových letákov, aj prípad H1N1.

 

Čo teda vieme o vakcínach proti chrípke a tehotenstve?

       V tomto momente jediné informácie, ktoré máme o očkovaní proti chrípke a tehotenstve, sú hlásenia z dozoru po predaji cez VAERS, ktoré, ako som už hovoril, ukazujú, že niektoré ženy hlásia po očkovaní proti chrípke spontánne potraty, či už ide o sezónnu chrípku, alebo H1N1.

       Smutné na tom je, že rovnako, ako Connie Sylvesterová, mnohé z týchto žien majú lekárov, ktorí odmietajú čo i len zvážiť možnosť, že vakcíny môžu ublížiť im alebo ich deťom.

       Vážne ma zarmucuje, že tak veľa lekárov, ako aj hlavno-prúdových (mainstreamových) médií, stále ignoruje presvedčivý výskum, ktorý dokazuje, že očkovanie nemá žiadny vplyv na to, či tehotné ženy ochorejú na chrípku alebo chrípkové ochorenie – čo znamená, že v prvom rade nie je vôbec potrebné tehotné ženy proti chrípke očkovať!

       Napríklad:

       Táto štúdia od Vaccine Safety Datalink Workgroup (Pracovnej skupiny pre spájanie údajov o bezpečnosti vakcín) – tvorenej výskumníkmi z Kaiser Permanente (najväčšie konzorcium pre riadenú zdravotnú starostlivosť v USA - pozn. red.) a Národného imunizačného programu CDC – ukazuje, že neexistuje dôvod pre očkovanie tehotných žien.

       Táto štúdia zistila aj, že:

  • ženy, ktoré boli počas tehotenstva očkované proti chrípke, mali rovnaké riziko návštevy lekára kvôli chrípkovému ochoreniu ako neočkované ženy,
  • keď sa vylúčila astma, nebol žiaden rozdiel v riziku ambulantnej návštevy očkovaných a neočkovaných žien,
  • deti narodené ženám očkovaným proti chrípke mali rovnaké riziko nákazy chrípkou alebo zápalom pľúc, ako deti narodené neočkovaným ženám,
  • očkovanie proti chrípke nemalo ani výrazný vplyv na riziko chrípke-podobného ochorenia,
  • hospitalizácie kvôli ochoreniam dýchacích ciest boli výnimočné ako u očkovaných, tak aj u neočkovaných tehotných žien,
  • pobyty v nemocnici kvôli chrípke či zápalu pľúc boli zriedkavé a žiadna žena počas tehotenstva na ochorenie dýchacích ciest nezomrela

 
       Alebo zvážme túto štúdiu publikovanú v Journal of American Physicians and Surgeons (Časopis amerických praktických lekárov a chirurgov), ktorá podotýka, že odporúčanie ACIP-u očkovať proti chrípke počas tehotenstva nie je podporené citáciami vo vlastných smerniciach ACIP-u, ani v súčasnej medicínskej literatúre!

       V tej istej štúdii sa dozvedáme tiež alarmujúci fakt, že jediná štúdia bezpečnosti, ktorú ACIP cituje ohľadom očkovania tehotných žien:

"… má veľmi málo spoločného s bezpečnosťou očkovania proti chrípke. Ohlásené závery súviseli výhradne so zhubnými nádormi, prevažne po očkovaní proti obrne v tehotenstve."

       Kvôli stručnosti nebudem kopírovať všetky prekvapujúce odhalenia, ktoré autori tejto štúdie, doktori David Ayoub a F. Edward Yazbak zahrnuli do správy. No apelujem na vás, aby ste si ich prečítali sami. Buďte obzvlášť pozorní pri citovanom vedeckom dôkaze o thimerosale vo vakcínach, vrátane ich záveru, že:

"Keď spojíme nesporný experimentálny dôkaz o reprodukčnej toxicite thimerosalu a jeho metabolitov s obmedzeným počtom dostupných humánnych štúdií, je udivujúce, že odporúčanie ACIP-u očkovať proti chrípke počas tehotenstva nebolo predtým spochybnené.

Vynechanie týchto známych rizík hlavnej súčasti vakcíny proti chrípke z príbalových letákov by naznačovalo, že liečivo bolo jednoznačne nesprávne označené. …

Keď zvážime možné riziká pri vystavení organizmu matky a plodu ortuti, aplikácia thimerosalu počas tehotenstva je rovnako neoprávnená ako aj nerozumná." 

 

Čo teda vieme o ostatných vakcínach a tehotenstve?

       Rovnaké argumenty, aké použili Ayoub a Yazbak proti chrípkovej vakcíne pre tehotné, môžu byť použité pre ostatné vakcíny.

       Pravda je, že všetky vakcíny obsahujú zmes toxických látok, od antibiotík k adjuvantom a konzervačným látkam, ako je hliník, dezinfekčné a sterilizačné látky, súčasti pesticídov a detergenty.

       Pre mňa to stačí, aby som povedal, že predtým, ako tehotné ženy dostanú akúkoľvek vakcínu, mali by sa uistiť, že sa najprv o nej dozvedia čo najviac.

       To, že sa stanete informovaným užívateľom zdravotnej starostlivosti, vás povzbudí, aby ste sa pýtali svojho lekára a pomôže vám to prevziať kontrolu nad rozhodnutiami o vašom zdraví. Ak váš lekár nepodporuje vaše informované rozhodnutia ohľadom zdravia, zvážte konzultácie s iným lekárom, ktorý bude s vami pri dôležitých rozhodnutiach o zdraví Vás a Vášho dieťaťa pracovať ako partner.

       Jeden spôsob, ako získať podrobné informácie o vakcíne, jej zložkách a prípadných varovaniach, predbežných opatreniach a možných nežiaducich účinkoch, je prečítať si príbalový leták od výrobcu, ktorý je priložený k vakcíne.

       Mnohí všeobecní lekári však jednoducho nemajú čas čítať všetky príbalové letáky. Tak sa pri očkovaní tehotných žien spoliehajú predovšetkým na odporúčania zdravotníckych autorít. A podľa môjho názoru, odporúčania, ktoré od nich dostávajú, nevychádzajú zo solídnych dôkazov založených na vede.

       Pre viac dôkazov o tom, že CDC, FDA a ACIP hrajú v tejto téme hry s odhadmi, vráťte sa späť na túto časť šesťdielneho seriálu, ktorý CDC napísalo o tehotných ženách a vakcínach. Hovorí:

"To, či je použitie liečiva alebo vakcíny škodlivé pre embryo alebo plod, závisí na množstve faktorov, vrátane povahy činidla …

Možné nežiadúce účinky expozície embrya alebo plodu zahŕňajú okrem iného predčasné ukončenie tehotenstva, štrukturálne deformácie, obmedzenie vnútromaternicového rastu, predčasný pôrod, stratu sluchu a neurologické poruchy a poruchy chovania. …

Mimoriadne kritické je načasovanie expozície počas tehotenstva."

       Zjavné ignorovanie vlastných dôkazov! Tento článok pokračuje opisom možných nežiadúcich účinkov počas každého trimestra – a dôkaz poškodenia je usvedčujúci.

       Ak ste tehotná, alebo plánujete tehotenstvo a zvažujete akékoľvek očkovanie, táto správa by mala byť tým prvým, čo si prečítate! 

 

Dôkaz je jasný

       Dôkazy o tom, že tehotné ženy by mali mať najzdravší možný životný štýl, nemali by jesť a piť žiadne látky, ktoré by mohli ublížiť ich deťom, sú jasné. Podstata je, že keď ide o ochranu nenarodených detí, nemal by existovať dvojaký meter.

       Keď ide o očkovanie v tehotenstve, je lepšie uplatniť princíp predbežnej opatrnosti. Radšej byť opatrná, než ľutovať - o čom svedčia smutné blogy žien, ktoré prišli o svoje deti.

       Je tiež dôležité si uvedomiť, že ak vás postihne spontánny potrat, narodenie mŕtveho dieťaťa, alebo sa narodí dieťa s vrodenými chybami či inými problémami, môžete to sami nahlásiť do VAERS, dokonca aj keď to váš lekár neurobí.

       Ak ste tehotná, alebo plánujete tehotenstvo, prosím pokračujte aj naďalej v štúdiu o vakcínach. Súčasťou vykonania informovaného rozhodnutia je preštudovanie si príbalového letáku každej vakcíny, o ktorej uvažujete.

       Príbalové letáky väčšiny bežných vakcín, vrátane vakcíny proti chrípke H1N1, nájdete na tejto stránke

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.