Vedecké lži očkovacieho priemyslu nie sú ničím iným než recyklovanými vedeckými lžami tabakových molochov

09.03.2016 20:15

Natural News3.III.2015Mike Adams

 

    Pôvodný článok Vaccine industry science lies are nothing more than recycled Big Tobacco science lies
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok    Budete milovať, keď vám budú nafúkaní oddaní stúpenci vedy vzdorovito tvrdiť, že len oni sami majú monopol na „preukázané údaje“ o našej skutočnosti. Ukazuje sa však, že počas väčšiny 20. storočia ten istý druh nafúkaných vedcov tvrdil tiež, že fajčenie (cz: kouření) je výborné pre vaše zdravie.

    „Viac lekárov fajčí Camelky než akékoľvek iné cigarety“ bol nadpis celostránkovej reklamy, zverejnenej v Časopise Amerického zväzu lekárov (angl. Journal of the American Medical Association = JAMA). Tabakové molochy zaplatili lekárom, aby títo vychvaľovali úžasné zdravotné prínosy fajčenia cigariet, a akýkoľvek lekár, čo sa odvážil poukázať na možnú súvislosť fajčenia s rakovinou, bol podrobený tomu istému očierňovaniu zo strany tabakového priemyslu, vedeckej cenzúre a slovnému napádaniu, ktorým sú dnes podrobení poctiví vedci, ktorí spochybňujú bezpečnosť geneticky manipulovaných organizmov (GMO) alebo ortuti v očkovacích látkach.

    V skutočnosti veda nemá nikdy monopol na pravdu a robí ohromné chyby (napr. schvaľovanie fajčenia cigariet) ako na bežiacom páse. Veda je tiež na predaj a nechá sa ľahko skorumpovať korporátnymi záujmami.

    Recenzované (angl. peer-reviewed) vedecké časopisy sú často tiež len o málo viac než zbierkou korporáciami plateného kvázi-vedeckého bulváru. Marcia Angell, bývalá šéfredaktorka Lekárskeho časopisu Nového Anglicka (angl. The New England Journal of Medicine = NEJM), napísala:

„Jednoducho nie je viac možné veriť veľkej časti zverejňovaného klinického výskumu alebo spoliehať sa na úsudok uznávaných lekárov či na záväzné lekárske smernice.“

    Vo svojom článku „Farmaceutické spoločnosti a lekári: príbeh korupie“ (angl. Drug Compa nies & Doctors: A Story of Corruption) hovorí:

„Nijak ma neteší tento záver, ku ktorému som pomaly a neochotne dospela počas 20 rokov mojej práce šéfredaktorky NEJM.“

    Majme to na pamäti a pozrime sa bližšie na podobnosti medzi vedeckými lžami tabakových molochov a vedeckými lžami očkovacieho priemyslu:

„Vedecké“ lži tabakových molochov (1920–1994) „Vedecké“ lži očkovacieho priemyslu (súčasnosť)
Všetky naše výrobky sú bezpečné! Všetky naše výrobky sú bezpečné!
Nikotín nie je návykový! Očkovacie látky neobsahujú ortuť!
Fajčenie nespôsobuje rakovinu. Očkovanie nespôsobuje autizmus.
Všetci (kúpení) vedci s nami súhlasia! Všetci (kúpení) vedci s nami súhlasia!
Veda v tom má jasno. Veda v tom má jasno.
Ľudia, ktorí útočia na cigarety, sú „proti vede“. Ľudia, ktorí útočia na očkovanie, sú „proti vede“.
Nikdy nemôžete vyfajčiť priveľa cigariet. Nikdy nemôžete byť zaočkovaní priveľa vakcínami.
Viac lekárov fajčí Camelky než akékoľvek iné cigarety. Všetci lekári odporúčajú MMR vakcíny — bez ohľadu na to, čo obsahujú.
Výskum, ktorý preukazuje bezpečnosť našich výrobkov, bol uverejnený v početných vedeckých časopisoch. Výskum, ktorý preukazuje bezpečnosť našich výrobkov, bol uverejnený v početných vedeckých časopisoch.
JAMA propaguje naše výrobky. JAMA propaguje naše výrobky.
Chemické prísady v našich cigaretách sú neškodné. Chemické prísady v našich očkovacích látkach sú neškodné.
Je len náhodou, keď dospelí dostanú po fajčení cigariet rakovinu. Je len náhodou, keď sa deti po očkovanínú autistickými.
Niet žiadneho dôkazu, že by fajčenie komukoľvek škodilo. Niet žiadneho dôkazu, že by očkovanie komukoľvek škodilo.
Úradníci vlády USA hovoria, že fajčenie neškodí verejnému zdraviu. Úradníci vlády USA hovoria, že očkovanie prospieva verejnému zdraviu.
Ste hlupák/hlupaňa, ak nefajčíte. Ste hlupák/hlupaňa, ak neočkujete.
Fajčenie podporujúce posolstvá (product placement) v hollywoodskych filmoch a televíznych reláciách. Očkovanie podporujúce posolstvá (product placement) v hollywoodskych filmoch a televíznych reláciách.
Lekárske časopisy financované tabakovými molochmi. Lekárske časopisy financované výrobcami vakcín.
Spoločenský tlak a „hanobenie“ sa používajú na ponižovanie tých, čo nefajčia. Spoločenský tlak a „hanobenie“ sa používajú na ponižovanie tých, čo sa nedávajú očkovať.