Lži o vakcínách: Vymýcení dětské obrny je podvod

05.07.2013 09:19

       [...]

       Zmizení „železných plic“, což byl obrovský přístroj s množstvím individuálně přizpůsobených dekompresních komor, kam byli umisťováni nemocní s obrnou, aby jim pomohly dýchat, vedlo mnohé k tomu, že uvěřili, že problém obrny je pryč. Ale železné plíce byly pouze nahrazeny jiným, mnohem menším přenosným přístrojem známým jako ventilátor. Ty jsou dnes používány k tomu, aby pomáhaly lidem postiženým jakoukoli formou omezení dechu, ať už z důvodu překrvení plic, obrny, či jiných paralýz, které znemožňují normální dýchání.

       Podle dr. Zuzany Humphries bylo krátce po roce 1955 zahájeno tutlání za účelem skrytí faktu, že vakcína proti obrně ve skutečnosti tuto nemoc šíří. Dr. Humphries vysvětlila v přenášce, https://www.youtube.com/watch?v=Twch-T-n8Ns , jak smrtící živý kmen viru obrny infikoval "mrtvé" Salkovy vakcíny z neaktivních virů a vytvořil epidemii nemocí podobných obrně, které byly označeny jako aseptická meningitida či Akutní měkká paralýza (Acute Flaccid Paralysis, AFP). Tento pojem zahrnuje Gullain-Barreův syndrom neboli „francouzskou obrnu“, traumatickou neuritidu, Reyův syndrom, enterovirální encefalitidu, transversní myelitidy a poliomyelitidu. 

 

       Viac na stránke OrgoNet.