Lži, demagógia a reklama farmaceutických firiem vydávané za odbornosť - DOPLNENÉ

07.12.2010 04:44

Ing. Marián Fillo

 

       Doplnenie: článok bol pôvodne vydaný 4.XII.2010 o 18:44 a doplnený o P.S. 7.XII.2010 o 4:44.

 

       V našom Prehľade správ nenájdete články zo stránky Sprievodca očkovaním. Je to tak preto, lebo stránku sponzoruje farmaceutická firma Pfizer (jedna z prvých dvoch najväčších farmaceutických firiem sveta popri firme Johnson & Johnson). Pri ozname o sponzoringu sú (ako inak) ubezpečenia o tom, že firma "nijakým spôsobom nezasahuje do obsahu stránky, výberu otázok, a ani nijako neovplyvňuje autorský kolektív pri tvorbe textov a/alebo odpovedí na otázky návštevníkov stránky". Tým sa zrejme má vyvolať dojem, že stránka je objektívna, a že sponzoring firmy Pfizer nie je žiadnym konfliktom záujmov. V ubezpečení sa však nehovorí o výbere "odborníkov" pre túto stránku, takže konflikt záujmov mohol nastať už tam, aj keby toto ubezpečenie bolo pravdivé, čomu však nemám dôvod veriť.

       Nech už je, ako chce, stránku Sprievodca očkovaním považujem za stránku reklamnú a oznamy o komerčných reklamách na našej stránke nezverejňujeme. Okrem vyššie uvedeného ma v mojom názore utvrdzujú lži, demagógia a papagájovanie reklamných sloganov pod rúškom odbornosti - stránka totiž nesie podnadpis "Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi." Pozrime sa teda na to, ako táto údajná odbornosť vyzerá v praxi:

       Už je to pár mesiacov, čo nás Sprievodca očkovaním ubezpečoval o neškodnosti hliníka v očkovacích látkach. Pritom opak je pravdou, viď článok "Je hliník v očkovacích látkach naozaj neškodný?". Oplatí sa k tejto téme prečítať si aj článok "Je hliník novým thimerosalom?" od detského lekára Dr. Roberta W. Searsa i rozhovor "Nebezpečenstvá hliníka vo vakcínach" s odborníkom na toxikológiu hliníka Dr. Davidom Ayoubom. V spomínaných článkoch vidno, že autori sa opierajú o fakty a citujú seriózne zdroje, čo o článku na Sprievodcovi očkovaním rozhodne nemožno povedať.

       Pozrime sa teraz na iný príklad údajnej odbornosti, v skutočnosti však lží, demagógie a klamlivej reklamy - odpoveď na otázku "Je bezpečné, užitočné a nákladné očkovanie proti rakovine krčku maternice?" čitateľky Kataríny. V odpovedi údajného odborníka prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. sa dočítame:

"Očkovanie proti rakovine krčku maternice (tzv. HPV vakcína) je vysoko bezpečné a užitočné očkovanie. Je to jedna z prvých skutočne účinných foriem prevencie rakoviny, ktorá je u žien druhou najčastejšou a len na Slovensku pre ňu zomrie viac ako 200 žien ročne. No a ak si zvolíte očkovanie tzv. štvorvalentnou HPV vakcínou, Vaša dcéra bude chránená aj pred tzv. genitálnymi bradavicami a nádorom konečníka. Očkovanie proti HPV už patrí medzi tie, ktoré sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou a v plnom rozsahu sa realizuje vo vyspelých štátoch sveta. Cena očkovania, podobne ako aj príspevok zo strany zdravotných poisťovní sa mení a aktuálne Vám to bude vedieť zodpovedať lekár Vašej dcérky. Je primeraná kvalite očkovacej látky a hoci sa môže zdať byť vysoká, stačí porovnanie: Čo je pre život "drahšie" - dobrý horský bicykel alebo 100% ochrana pred rakovinou krčku maternice na celý život?"

       Odhliadnuc od notoricky sa opakujúcej absencie citácií akýchkoľvek zdrojov pre tvrdenia spomínané v odpovediach na otázky čitateľov Sprievodcu očkovaním, má táto odpoveď celý rad vážnych nedostatkov.

       V prvom rade: nejestvuje nijaké očkovanie proti rakovine krčka maternice (RKM), ale len očkovanie proti HPV (Human Papilloma Virus). Človek by si povedal, že odborník formátu prof. Dluholuckého by to mal vedieť, ale pán profesor vie prekvapiť - to mu nemožno uprieť. Totiž RKM je ochorenie, pri ktorom bol vo väčšine prípadov (nie však vo všetkých) zistený výskyt DNA ľudského papilloma vírusu (HPV). V niektorých prípadoch však nebol HPV potvrdený, takže je možné a pravdepodobné, že HPV nie je jediným pôvodcom rakoviny krčka maternice. Ďalej okrem HPV sú potrebné ešte ďalšie faktory, keďže zdravý imunitný systém si s HPV zväčša (90% všetkých nákaz HPV) poradí do 2 rokov. Odborníci na HPV udávajú, že od nákazy až po rozvinutie sa choroby prejde 10 až 20 rokov. Keďže prevažná väčšina prípadov RKM sa prejaví v rozmedzí 30 až 50 rokov veku ženy, ak by malo byť očkovanie proti HPV naozaj očkovaním proti RKM, muselo by chrániť pred nákazou HPV prinajmenšom do 40 rokov veku, či ešte lepšie do 50 rokov veku ženy. To by však muselo byť preukázané, že dievčatám, zaočkovaným proti HPV v 12 rokoch života (ako sa odporúča) vydržia očkovaním vytvorené protilátky najmenej 28, ideálne 38 rokov. Nič také však preukázané nie je. Preukázateľná je len účinnosť jednej vakcíny 5 rokov a druhej 7,4 roka. To naozaj nestačí na tvrdenie, že vakcína proti HPV je vakcínou proti RKM. Tým sa aj tvrdenie o užitočnosti tohto očkovania stáva prinajmenšom veľmi sporným.

       Čo sa týka bezpečnosti, stránky ako Truth about Gardasil a viaceré ďalšie dokumentujú úmrtia a vážne poškodenia zdravia spôsobené týmto očkovaním. Okrem toho, množstvo nežiadúcich účinkov očkovania uvedených v príbalových letákoch týchto vakcín rok od roka rýchlym tempom narastá. Do Systému hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA (Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS) bolo k septembru 2010 s Gardasilom (očkovacia látka proti HPV na Slovensku predávaná pod názvom Silgard) spojených 77 úmrtí a 18.461 hlásení nežiadúcich účinkov. Spolu bolo s očkovaním proti HPV (tzn. vrátane Cervarixu) spojených 137 úmrtí. Pritom rôzne zdroje udávajú morálku hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA na 1%-10% (u nás je hlboko pod 1%). V skutočnosti teda úmrtí i ďalších nežiadúcich účinkov tohto očkovania bude pravdepodobne najmenej 10-násobok uvedeného počtu. Pritom 60 úmrtí na konte Cervarixu v porovnaní so 77 na konte Gardasilu však neznamená o cca 20% vyššiu bezpečnosť Cervarixu, ale len to, že v USA uprednostňujú viac domáci výrobok (Gardasil) než dovoz (Cervarix). Okrem toho, ak bolo očkovanie vykonané u dievčaťa, ktoré už má za sebou nákazu jedným z kmeňov HPV, proti ktorým je očkovanie (dočasne) účinné, očkovanie môže zvýšiť riziko RKM až o 44%. Pritom sa ukazuje, že k nákaze HPV môže dôjsť aj inak než pohlavným stykom, takže posun očkovania proti HPV pred prvý pohlavný styk daného dievčaťa (čo je skutočným dôvodom, pre ktorý sa očkujú tak mladé dievčatá) nie je dostatočným opatrením zabezpečujúcim, že dievča nemá za sebou nákazu HPV.

       Vo svetle vyššie uvedeného sa mi - na rozdiel od prof. Dluholuckého - toto očkovanie rozhodne nezdá byť "vysoko bezpečné".

       To, či je očkovanie proti HPV skutočne účinnou formou prevencie rakoviny, doposiaľ nikto nikdy nedokázal. Fakty hovoria skôr o opaku - prinajmenšom v prípade, že po tomto očkovaní nebudú nasledovať preočkovania každých 5 či 7 rokov. Naopak - jednoznačne preukázateľne účinnou ochranou proti RKM sú tzv. cytologické vyšetrenia - testy sterov z krčka maternice. Toto vyšetrenie (a prípadné následné zdravotnícke zákroky) zabraňuje až 99% úmrtí na RKM a rozvinutiu sa 80% možných prípadov RKM. To sú výsledky, o ktorých sa nijakému z výrobcov očkovacích látok proti HPV nemôže ani len snívať. Dodajme k tomu ešte, že očkovaním pokryté kmene HPV predstavujú štatisticky len 70% všetkých prípadov rakovinu spôsobujúcich nákaz HPV, aj to len v USA a len v čase schválenia vakcíny. Je pritom známe, že keď sa jeden kmeň nejakého mikróbu očkovaním potlačí, jeho miesto pohotovo nahradí iný kmeň, ako sa to napr. nedávno zistilo u pneumokokov. Po anglicky sa tento proces povie "serotype replacement". Môžeme teda očakávať, že časom sa pomer zmení v neprospech očkovaním pokrytých dvoch kmeňov a dominantnými sa stanú iné kmene z celkovo 30 rakovinotvorných kmeňov HPV. Očkovanie tým pádom stratí akýkoľvek význam, pretože proti týmto iným kmeňom je neúčinné.

       Ako máme chápať, že sa očkovanie proti HPV realizuje vo vyspelých štátoch "v plnom rozsahu"? Ako plošné a povinné očkovanie proti HPV? To tak možno v USA, a aj tam je možné uplatniť si náboženskú výnimku z povinného očkovania. V nijakej inej krajine však očkovanie proti HPV nie je povinné.

       Cena očkovania proti HPV podľa všetkého nie je konečná. Je krajne nepravdepodobné, že by účinok očkovania trval 30 či 40 rokov (čo by bolo potrebné, aby očkovanie ozaj chránilo proti RKM), v budúcnosti budú zrejme potrebné preočkovania. A to nehovorím o cene za liečbu nežiadúcich účinkov tohto očkovania, ktorých sú hlásených desaťtisíce, v skutočnosti ich však budú státisíce až milióny. V priemere to rozhodne prevyšuje cenu dobrého horského bicykla. A to, že ochrana proti RKM nebude ani pri opakovaných preočkovaniach 100%, ale prinajlepšom len 70% (aj to len v úplne nerealistickom prípade, že každé očkované dievča si vytvorí po očkovaní dostatok protilátok), sa píše aj v príbalovom letáku k očkovacej látke.

       Žeby sa prof. Dluholucký hral na odborníka a nemal pritom prečítaný ani len príbalový leták? Nech je, ako chce, jeho odpoveď vyzerá ako skopírovaná z reklamných materiálov výrobcu, rozhodne to však nie je prijateľná odpoveď odborníka - vedca, ktorá by sa opierala o fakty a seriózne zdroje. Absencia akýchkoľvek citácií to len korunuje.

 

P.S.:

       Ešte som na Slovensku nezachytil, že by nejaký náš uznávaný odborník na HPV či prenosné ochorenia všeobecne povedal jednoduchú a pritom nespochybniteľnú pravdu: Najúčinnejšou prevenciou HPV v oblasti pohlavných orgánov (môže totiž postihovať aj iné časti tela), ktorá navyše nemá nijaké z nežiadúcich účinkov očkovania, je manželská/partnerská sexuálna vernosť, tzn. nestriedanie sexuálnych partnerov (opak promiskuity). Očakával by som, že hlavne kresťanskí lekári by toto mali hlásať, ale navzdory tomu, že súčasným ministrom zdravotníctva je nominant za stranu, ktorá kresťanstvo nesie vo svojom mene, nič také sa nedeje. Kde sa stala chyba???