Lékařství a očkování: víra na základech statistiky

28.08.2014 09:02

       [...]

       Ale stejně jako u kouření je jasné, že přiznat, že očkování může za některé nemoci, jejichž výskyt je časově blízko s počátkem očkování, může znamenat ještě větší odškodňování než v případě kouření. Do kouření nikdo nikoho nenutil, co vím, očkování je v řadě států povinné včetně ČR. A takové očkování proti TBC bylo v ČR povinné, nyní je ve Švédsku zakázané a WHO nedoporučované…

       [...]

       Nicméně když tak jsem procházel informace o očkování, jedno po druhém, nenašel jsem žádné, kterým bych očkoval své děti do deseti let. Hepatitidu B odložím do věku před sexuálním životem, pak po informování nechám asi rozhodnout dítě. Stejně tak zarděnky před těhotenstvím u svých dcer/dceři, pokud je do té doby neprodělá a test odolnosti bude nedostatečný. Ostatní vakcíny se současnými znalostmi splňují některé z těchto bodů:

  • nemoc se „prakticky“ nevyskytuje
  • nemoc nemá „prakticky“ závažné následky s úrovní zdravotnictví v ČR
  • očkování není „dostatečně“ účinné
  • očkování ztrácí účinnost příliš „rychle“
  • očkování má příliš velké nežádoucí účinky (např. vzhledem k předchozím bodům)

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.