Lekári už môžu bonzovať. V očkovaní išlo o osobné údaje

08.05.2012 00:00

       Od prvého mája sú v očkovaní opäť zmeny. Týkajú sa rodičov, ktorí svoje deti odmietajú očkovať. Úrad na ochranu osobných údajov vydal záväzné stanovisko, ktorým udelil všetkým pediatrom povolenie evidovať rodičov neočkovaných detí.

       "Ak niekto odmietne chrániť svoje dieťa, je potrebné to riešiť. Očkovanie je najbezpečnejší spôsob ako sa vyhnúť mnohým devastačným ochoreniam," tvrdí prof. MUDr Svetozár Dluholucký, CSc.

 

       Viac na stránke Noviny.sk.