Lekári upozorňujú na nedostatok očkovacích látok!

15.12.2011 05:52

       [...]

       Podľa lekárov sa v mnohých ambulanciách už očkovanie zastavilo a aj v ostatných spôsobí v krátkom čase úplné plošné zastavenie povinného očkovania detí a dospelých. „Tento kritický stav predovšetkým bezprostredne ohrozuje malé deti nebezpečnými infekčnými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť ich závažné zdravotné postihnutia, aj úmrtia,“ zdôrazňujú.

       „Dovoľujem si upozorniť, že neočkovanie po 1. decembri 2011, spôsobené preradením vakcín do osobitného spôsobu úhrady, je spôsobené neplnením si povinnosti zabezpečiť po novom očkovacie látky zdravotnými poisťovňami,“ poukázal predseda sekcie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej lekárskej komory Peter Lipták. Ako zdôraznil, neplnenie si tejto povinnosti zdravotnými poisťovňami spôsobuje súčasný kritický stav a ohrozuje zdravie predovšetkým detí ale aj ostatných občanov Slovenska.

 

       Viac na stránke topky.sk.

       Viď tiež článok "Ad: Je očkovanie potrebné?".