Lekári majú udávať odporcov očkovania. Povinné očkovanie proti tuberkulóze má v januári skončiť

22.12.2011 00:00

       Odporcovia povinného očkovania dostanú k Vianociam od ministerstva zdravotníctva dva „darčeky“, no radosť im urobí len jeden. Rezort ministra Ivana Uhliarika odoslal 12. decembra do medzirezortného pripomienkového konania zmenu vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Ak vyhlášku vláda v zrýchlenom legislatívnom konaní schváli, od 1. januára 2012 sa novorodenci nebudú povinne očkovať proti tuberkulóze (TBC). Zároveň však pediatrom vznikne povinnosť oznamovať regionálnym úradom verejného zdravia každé odmietnutie povinného očkovania, medzi ktoré ďalej patrí napr. očkovanie proti tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam či pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

       Ako pre eTREND spresnila Lenka Šramková z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), lekár bude mať povinnosť udať regionálnemu ÚVZ meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovania a dôvody odmietnutia. Zároveň by mal viesť evidenciu odmietnutí povinného očkovania.

 

       Viac na stránke ZdravéZdravotníctvo.sk.