Lekári majú liečiť a nie udávať pacientov

21.12.2011 00:00

       Ministerstvo zdravotníctva chce narýchlo uzákoniť novú povinnosť lekárov - udávať svojich pacientov. Proti tomuto zámeru sa za necelé 4 dni postavilo vyše 2000 občanov, ktorí podporili hromadnú pripomienku k novele vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

       Vďaka ich podpore hromadnej pripomienky sa dnes uskutoční rozporové konanie, kde budú zástupcovia o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania rokovať so zástupcami ministerstva o stiahnutí predmetných ustanovení z novely vyhlášky č. 585/2008.

 

       Viac na stránke ChangeNet.sk.