Lékař nemá dělat jen „píchací servis“ na přání pacientů

02.08.2013 00:00

       [...]

       Nikoliv povinné očkování, ale každá vakcína používaná k povinnému očkování má své schválené indikace. Schválené indikace podání vakcíny lékař nesmí porušit a očkovat pacienty v situacích, kdy tyto odborné informační zdroje uvádějí, že se očkovat nemá nebo že se má třeba jen z nějakých medicínských důvodů s očkováním nestandardně posečkat. Není to sice časté, ale existují zkrátka děti, jejichž známý zdravotní stav je nevhodný nebo je přímou kontraindikací k podání určité vakcíny, a to i v režimu povinného očkování. Pokud lékař v takové situaci přesto vakcínu podá, je to jeho odborné pochybení a žádná obecná povinnost uložená mu zákonem jej neomlouvá. Pokud by se nesprávně očkovanému dítěti něco stalo, má lékař hmotnou odpovědnost za škodu, kterou způsobil svým jednáním i v tomto případě. Je bohužel skutečností, že někteří lékaři si tyto věci (spíše pro jejich vzácnost) nehlídají a rodičům nezbývá, než si je pohlídat sami a lékaře na ně upozornit. (Pokud tak učiníte, požadujte vždy zápis této skutečnosti do lékařské dokumentace a požadujte na odchodu vydání této lékařské zprávy. Ztratit se u nás totiž umí nejen soudní spis, ale i lékařská dokumentace.)

       Pravděpodobně ještě častější situace, kdy odpovědnost lékaři vzniká i v režimu povinného očkování, je v případě pozorovaných nežádoucích účinků po podání první vakcíny. Pokud se očkování skládá z více než jedné aplikace vakcíny a v jeho průběhu se vyskytnou nežádoucí účinky a komplikace, vzniká velice složitá situace. Nikdo totiž nemůže odborně říct a vědět, čím byla nežádoucí reakce právě v tomto případě způsobena a jak proběhne podání druhé, případně třetí dávky vakcíny. Mávání rukou v bílém plášti nad tím „že to je v pohodě“ nemá žádné vědecké odůvodnění. Každý rodič může v takovém případě žádat ukončení provádění povinného očkování pro pozorovaný výskyt nežádoucích účinků s NEZNÁMOU PŘÍČINOU. Není totiž vůbec podstatný klinický projev komplikace, ani jeho tíže, ale ta skutečnost, že nevíme, co komplikaci v daném konkrétním případě způsobilo.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.