Legislatívny vývoj v oblasti očkovania za rok 2011 a začiatkom roka 2012

16.01.2012 00:00

       [...]

       Početné prípady poškodení očkovaním, ktorých stále pribúda, sú zo strany štátnych orgánov ignorované, systematicky nezaznamenané a údajne nepreveriteľné. Namiesto toho, aby MZ SR a ÚVZ zobrali vážne naše varovanie o početných poškodeniach očkovaním (náš laický odhad je každé 10 dieťa trpí vážnejším postihom v dôsledku vakcinácie) a prejavili záujem o zreálnenie dokumentovania takýchto prípadov a prijali v tomto smere opatrenia, deje sa niečo úplne opačné. Sprísňuje sa legislatíva pre rodičov, ktorí na základe vlastnej alebo cudzej negatívnej skúsenosti odmietajú niektoré z očkovaní, ako je to bežné v pôvodných členských štátoch EÚ. Lekári sú tlačení do polohy policajtov. Navyše sa zhoršili podmienky v oblasti informovanosti pacienta.

       Ministerstvo zdravotníctva 23.12. dalo do pripomienkového konania zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Keďže navrhovaná novela zákona č.355/2007 o.i. dopĺňa do zákona Uznanie choroby z povolania, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada doplniť do zákona stať o Uznaní poškodenia očkovaním.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.