Laktóza

23.08.2011 09:52
Sumárny vzorec: C12H22O11
Schéma molekuly: Schéma molekuly laktózy
CAS číslo: 63-42-3
Ako vyzerá: biela pevná látka
LD50: >10 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Laktóza (mliečny cukor) je disacharid odvodený z molekuly β-D-galaktózy a β-D-glukózy, ktoré sú spojené β1-4 glykozidickou väzbou. Ročne sa jej ako vedľajšieho produktu mliekarenského priemyslu vyprodukuje niekoľko miliónov ton. Vyskytuje sa v materskom mlieku cicavcov. Enzýmom laktáza sa v čreve štiepi na jednoduché sacharidy glukózu a galaktózu, ktoré vie organizmus vstrebať. U väčšiny cicavcov produkcia laktázy s vekom klesá. U skupín ľudí, ktoré konzumovali mlieko ako významnú časť potravy aj v dospelosti sa vyvinuli gény pre produkciu laktázy aj v dospelosti. Podľa niektorých zdrojov až 75% dospelých ľudí vo svete trpí poklesom aktivity laktázy, od 5% obyvateľov severnej Európy až po 90% populácie niektorých afrických a ázijských krajín. U ľudí s intoleranciou laktózy sa laktóza neštiepi na jednoduché sacharidy. Začnú ju spracúvať črevné baktérie, pričom vznikajú plyny ako vodík, oxid uhličitý a metán. To spôsobuje kŕče, napínanie, reflux, nadúvanie a iné črevné problémy.

       Vo farmaceutickom priemysle sa používa ako stabilizátor a nosič.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Pri kontakte s očami, pokožkou a pri vdýchnutí môže spôsobiť mechanické podráždenie. Nepovažuje sa za nebezpečnú látku. Pri požití väčšieho množstva môže podráždiť tráviacu sústavu. Skúmajú sa jej schopnosti ovplyvniť rast nádorov a rozmnožovanie.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.