Kyselina jantárová

17.09.2011 11:24
Sumárny vzorec: C4H6O4
Schéma molekuly: Schéma molekuly kyseliny jantárovej
CAS číslo: 110-15-6
Ako vyzerá: bezfarebné kryštály
LD50: 2260 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Kyselina jantárová (kyselina butándiová) je nasýtená karboxylová kyselina s dvomi karboxylovými skupinami. Je to biela alebo bezfarebná kryštalická látka rozpustná vo vode. Vyskytuje sa v Krebsovom cykle. Jej karboxylátový anión sa nazýva sukcinát. V súčasnosti sa využíva v potravinárstve ako regulátor kyslosti, konzervant a zvýrazňovač chuti (E363). Vzniká ako vedľajší produkt kvasenia cukru. Vo farmaceutických produktoch sa používa na kontrolu kyslosti, zriedkavo v šumivých tabletách.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Nebezpečná pri požití a vdýchnutí, pri kontakte s očami a pokožkou je dráždivá.

       Je horľavá a leptavá, môže spôsobiť popáleniny. Ako potravinové aditívum a výživový doplnok sa podľa FDA považuje za bezpečnú.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.