Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?

16.01.2014 05:00

Quackpot WatchTim Bolen, obhajca práv spotrebiteľov

 

       Pôvodný článok „Who are these so-called "Quackbusters"?
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Severo-Američania nejaký čas vedeli, alebo mali podozrenie, že tu (v USA — pozn. prekl.) bola istá organizovaná útočná skupina, zameraná proti spoločnostiam a lekárom/liečiteľom, ktorí ponúkali alternatívu voči paradigme medikamentov/chirurgie. Táto skupina samu seba nazývala „Lovci šarlatánov“ a sú to podvodníci.

       Teraz porozprávam o tom, PREČO sa táto úderka formálne zoskupila, AKO TENTO PODVOD funguje a KTO títo hráči sú, ako aj ČO majú za lubom práve teraz.

       Ak viete, kto sú a ako pracujú, môžete ich poraziť.

       Severná Amerika sa vo veľkej miere posunula k tomu, čo sa zvykne označovať za „alternatívy“ v zdravotníctve a medicíne. Vyše polovice dolárov, vydaných v USA na zdravie sa v súčasnosti vydáva na tento fenomén. S novými účtovnými kódmi (ABC kódy), ktoré majú vojsť do platnosti a ktoré dovolia zdravotným poisťovniam platiť za „alternatívnu“ liečbu, toto percento bezpochyby dramaticky vzrastie.

      V Kalifornii, čo je piata najväčšia samostatná ekonomika vo svete, kde i ja žijem, je hnutie za slobodu v zdravotníctve oveľa silnejšie než kdekoľvek inde. Tu sme radšej zdraví než na liekoch. Analyzovali sme politiku okolo tohto problému a úspešne sme upravili politické prostredie na náš spôsob zmýšľania. Jednoducho tu nebudeme trpieť drísty nejakých „Lovcov šarlatánov“… Prečo by sme mali?

       A ani vy by ste nemali…

       Počas tohto rozprávania majte toto na pamäti: my, čo sme v hnutí za slobodu v zdravotníctve, máme početnú prevahu nad lovcami šarlatánov v pomere 100.000 k 1. Máme viac peňazí než oni, máme lepších a talentovanejších ľudí, ako aj lepších právnikov. Je na čase využiť naše prednosti na to, aby sme ich zničili.

 

Prečo sa formálne zoskupili…

       Domnievam sa, že to boli tri veci, čo vážne vyplašili hlavno-prúdovú (mainstreamovú) medicínu a dohnali ju k činu na sklonku roku 1996.

       PRVOU vecou boli hlásenia, poukazujúce na to, že zdravotná starostlivosť je v USA až tak zlá, že lekári a nemocnice boli tretí v rebríčku príčin zbytočných úmrtí. Odvtedy sa posunuli na prvú priečku. Američania zisťovali, že priemerný mainstreamový lekár mimo pohotovosť v týchto dňoch nemá veľmi čo ponúknuť okrem „magickej guľky“, čim sa myslí nový medikament, ktorý tento týždeň vnucoval obchodník farmaceutickej firmy.

       Podstatou problému mainstreamovej medicíny je určitý šok a Američania vyjadrujú svoje rozčarovanie nad touto situáciou zmenou v nákupoch zdravotnej starostlivosti, čo vedie k druhej veci.

       DRUHOU vecou je článok z roku 1993 v časopise NEJM (New England Journal of Medicine), ktorý ukazuje obrovské finančné dopady „alternatívnej medicíny“ na výdavky na zdravotníctvo v USA.

       TREŤOU vecou bolo, že Clintonova vláda označila „podvody v zdravotníctve“ za hlavnú príčinu rastúcich nákladov na zdravotníctvo, ako aj oznámenie plánov generálnej prokurátorky Janet Reno PORIADNE sa vysporiadať s týmto problémom.

 

Účinky na mainstream…

 
Hlavybôľ č. 1

       Článok o alternatívnej medicíne v NEJM z roku 1993 musel byť pre mainstream šokom. Ukazoval, že americká verejnosť už nebola v režime „Marcus Welby“ alebo „Ben Casey“ (americké TV seriály z lekárskeho prostredia — pozn. prekl.), kde chlapík v bielom plášti so stetoskopom okolo krku bol jediným zdrojom zdravotného poradenstva v USA. Program „Ask Your Doctor“ („Spýtaj sa svojho lekára“) prudko upadal.

       Článok v NEJM poukazoval na to, že v roku 1990 bolo u nemainstreamových lekárov/liečiteľov viac návštev než u všeobecných lekárov primárneho kontaktu (obvoďákov — pozn. prekl.) — 488 miliónov nemainstreamových oproti 388 miliónom mainstreamových. 13,7 miliardy dolárov sa minulo na alternatívnu medicínu oproti 12,8 miliardám na nemocničnú zdravotnú starostlivosť. Alternatívna medicína, ktorá (ak nerátame úrazovku/pohotovosť) vyniká, ponúkala skutočné riešenia zdravotných problémov.

 

Hlavybôľ č. 2

       Potom v roku 1995 vtedajšia generálna prokurátorka Janet Reno na rozkaz prezidenta USA prišla s programom na zisťovanie „podvodov v zdravotníctve“ sťaby hlavného problému zdravotníctva v USA. Šokovala a vystrašila mainstreamových lekárov. „Podvod v zdravotníctve“ bol a je definovaný Ministerstvom spravodlivosti USA ako „účtovanie prehnaných súm, vykazovanie fiktívnych výkonov, provízie lekárom, atď.“. Janet Reno samozrejme mala pravdu: mainstreamová medicína bola a je po uši v čírej hrabivosti a nepoctivosti. Bol a je to obrovský problém.

       V odpovedi na to sa mainstreamoví lekári, ktorých to rozzúrilo, pokúsili odraziť útok Janet Reno — márna snaha. Janet Reno učila „starých ľudí“, ako čítať ich účty za zdravotnú starostlivosť — a ako udať svojho lekára federálnym vyšetrovateľom. Lekári (en: the „Meds“) mali problém s federálnymi vyšetrovateľmi (en: the „Feds“). A stále majú. A mali by mať…

       Takže mainstream miesto toho, aby si upratal pred vlastným prahom, prišiel s plánom, ako čeliť týmto dvom útokom na svoje príjmy. Urobili to a urobili to takto:

 

Ako tento podvod funguje…

       V roku 1996 spustil mainstream svoj proti-útok. Bola to štvor-zložková dezinformačná PR kampaň (PR = Public Relations = vzťahy s verejnosťou = Prefíkaná Reklama — pozn. prekl.), navrhnutá na zabitie dvoch múch (hlavybôľov) jednou ranou. Chceli, aby im Janet Reno (a americká verejnosť) nešliapala na päty, ako aj zbaviť sa novej konkurencie — alternatívnej medicíny. Takže prišli s jednoduchým plánom: predefinovať výraz „podvod v zdravotníctve“ pomocou masívnej dezinformačnej kampane. Úmyslom bolo vzdialiť definíciu tohto pojmu od definície Janet Reno („účtovanie prehnaných súm, vykazovanie fiktívnych výkonov, provízie lekárom, atď.“) k novému stredobodu — „alternatívnej medicíne“. Začali s realizáciou plánu.

       Na scénu prichádzajú „lovci šarlatánov“

 

Prvou časťou plánu

       bolo to, čo nazývam „prepnutím definície“. Janet Reno sa vo svojom pôvodnom pláne spoliehala na spoluprácu štátnych lekárskych komisíí (state medical boards = komisie, ktoré schvaľujú licencie na vykonávanie lekárskej praxe, ako aj určujú pravidlá a obmedzenia na poli zdravotníctva v tom-ktorom štáte USA — pozn. prekl.). Očakávala, že tieto komisie budú stíhať podvodníkov, nesprávne účtujúcich za zdravotnícke výkony. NIKDY sa jej tejto spolupráce nedostalo.

       V Chicagu v roku 1996 na výročnom stretnutí FSMB (Federation of States Medical Boards = federácia štátnych lekárskych komisií) bol predstavený hlavný program. Ako sa dalo očakávať, bol o „podvodoch v zdravotníctve“ a o boji proti nim. Pozoruhodné bolo, že ani jeden z rečníkov nebol z tímu Janet Reno. Ak si ktokoľvek z ľudí od Janet Reno myslel, že toto pomôže federálnemu programu, mýlil sa.

       Federálni vyšetrovatelia, ktorí sa prezentácie zúčastnili, museli byť po jej zhliadnutí šokovaní. Iba raz počas tohto programu bola „federálna“ definícia „podvodu v zdravotníctve“ vôbec zmienená. Bol to Matt Daynard z FTC (Federal Trade Comission = federálna komisia pre obchod — pozn. prekl.), ktorý objasníl, že ich (FTC) záber je OVEĽA širší než ponímanie FSMB. Odhliadnuc od očividne zmäteného Daynarda, nikde v celom programe nebola žiadna diskusia o tom, ako stíhať lekárov ktorí účtovali prehnané čiastky, vykazovali fiktívne výkony, brali provízie atď. Hovorili len a len o „alternatívnej medicíne“ a o tom, ako ju prenasledovať, pričom ju nazývali „podvodom v zdravotníctve“.

       Od tejto chvíle — zatiaľčo federálni vyšetrovatelia stíhali naničhodné nemocnice, nenažraných lekárov, kliniky, prevádzkovateľov ambulancií, domácich ošetrovateľov atď., štátne lekárske komisie sa zameriavali na dve kategórie:

 1. samostatných lekárov, ktorí odporúčali výživové doplnky, telesné cvičenie atď. namiesto liekov na predpis,
 2. nelicencovaných konkurentov, t.j. naturopatov, homeopatov, odborníkov na výživu, obchody so zdravými potravinami, masérov atď.

       A začala skutočná vojna, lebo dokonca aj hnutie za slobodu v zdravotníctve, hoci neorganizované, malo svaly. Po celých USA vzplanuli stovky bojov.

 

Druhou časťou plánu

       bolo ovplyvniť federálne úrady — pokúsiť sa presmerovať úsilie týchto úradov preč od programu Ministerstva spravodlivosti USA a presvedčiť ich, aby zamerali svoju energiu na predstaviteľov „alternatívnej medicíny“. Urobili to pomocou štvor-bodového pod-plánu:

 1. Pozvali nižších úradníkov FTC a FDA na svoje stretnutia za výslovným účelom ich propagandizácie a podlizovania sa im.
 2. Vytvorili systém „stretnutí“, na ktorých mali pravidelný prístup k týmto federálnym zamestnancom za účelom ich propagandizácie.
 3. Použili svoje kontakty v rámci týchto federálnych úradov, aby získali neoprávnenú dôveryhodnosť pre svoje vlastné plány a pre anti-alternatívne lekárske programy.
 4. Dokopali Ministerstvo zdravotníctva a služieb ľuďom USA k tomu, aby im dalo oficiálnu dôveryhodnosť vlády.

 

Treťou časťou plánu

       bol propagandistický taktický krok. Mal dve časti:

 1. vytvoriť tzv. „informačnú databázu“. Objavili sa webové stránky, ktoré zneli autoritatívne, ako úbohá stránka QuackWatch.com Stephena Barretta a ďalšie. Pochybná organizácia NCAHF (National Council Against Health Fraud = Federálna rada proti podvodom v zdravotníctve — pozn. prekl.) mala poskytnúť tak-zvaných „znaleckých svedkov“ pre svedecké výpovede. FSMB mala účinkovať ako zdroj informácií a ľudí, jednak mien ľudí, ktorí mali byť stíhaní (prenasledovaní), jednak „znaleckých svedkov“ a „poznatkov“. Ministerstvo zdravotníctva bolo prechytračené, aby dalo lovcom šarlatánov neobmedzenú dôveryhodnosť;
 2. démonizovať a kriminalizovať všetky aspekty „alternatív“ skrz nepravdivé tvrdenia, namierené proti nim. Napr. tvrdenie, že bylinky sú „netestované“ a nie sú „štandardizované“, je jednoducho trik, ktorý má postaviť bylinky do zlého svetla. Bylinky nepotrebujú byť „testované“ alebo „štandardizované“. Bylinky sú ako víno — keďže sú prírodným produktom, závislým na prírodných činiteľoch ako napr. počasie, žiadne dve výrobné dávky nebudú rovnaké. Bylinky, sťaby súčasť prírody (a časť kolobehu života Zeme) boli testované v ostrej prevádzke od počiatku časov. „Testovací“ proces, ktorý sme zaviedli my ľudia, je pre nové „medikamenty“, nie pre bylinky. Tieto medikamenty — na rozdiel od byliniek — neboli NIKDY predtým vpravené do ľudského tela. Vo všeobecnosti sú medikamenty OHROMNE NEBEZPEČNÉ — preto tie varovania o nežiaducich účinkoch.

 

Štvrtou časťou plánu

       bolo vytvoriť si vzťah k štátnej zdravotnej poisťovni Medicare a k odvetviu zdravotného poistenia, pravdepodobne aby ich poučili o „podvodoch v zdravotníctve“.

 

Kto sú títo hráči…

       Celý tento podfuk vyšiel z jednej newyorskej reklamnej agentúry.

       Domnievam sa, že jedným z popredných hráčov v tomto podfuku je rada, vedenie a zamestnanci FSMB. Ich webová stránka v zásade hovorí: „Nevieme, čo to je alternatívna medicína, a tak ju budeme nazývať podvodom v zdravotníctve“. Domnievam sa, že sú to oni, kto kontroluje každodennú prácu na tomto spiknutí. Vo chvíli, keď čítate tieto riadky, práve v tejto chvíli, niekto alebo všetci ľudia z FSMB sú pravdepodobne na telefóne, faxe či internete, aby organizovali prenasledovanie niekoho z nič netušiacich popredných liečiteľov v Severnej Amerike. O 10 minút od tejto chvíle sa pustia do niekoho iného. Potom do ďalšieho, ďalšieho, ďalšieho…

       NCAHF je ďalším hráčom. Chce vyzerať ako dôležité koliesko v zdravotníckej mašinérii. Skutočnosť je iná. Bola pred pár rokmi drsným spôsobom vysťahovaná z Univerzity Loma Linda a po potulovaní sa z miesta na miesto teraz našla domov v salóne na odstraňovanie chlpov v štáte Massachusetts, v ktorom je predseda NCAHF Robert S. Baratz, MD, DDS, PhD. (MD = MUDr., DDS = MUDr. zubár — pozn. prekl.) „medicínskym riaditeľom“. Odstraňovanie chlpov???

       Ďalším hráčom, ktorý v poslednom čase pomaly odchádza zo scény, súc vytesnený Robkom Baratzom, je Stephen Barrett, MD, ktorého rada pre udeľovanie lekárskych licencií štátu Pennsylvania oficiálne klasifikuje ako „Nie v dobrom stave“. Prevádzkuje pochybnú stránku QuackWatch.com zo svojho suterénu v Allentowne v Pennsylvanii.

       Sú aj ďalší hráči, ale zabralo by to veľa času vysvetliť, ako to funguje. Opäť odporúčam ako zdroj vynikajúcu knihu Jamesa Cartera, MD Racketeering in Medicine“ („Organizované vydieračstvo v medicíne“). Str. 44 obsahuje náčrt celého tohto podfuku s lovcami šarlatánov.

 

Skutočným problémom je…

       Čo presne je SKUTOČNÝM problémom? Vo všeobecnosti sme tým problémom „my“. „My“ znamená severo-americké hnutie za slobodu v zdravotníctve. Konkrétne je to to, že „my“ z hnutia za slobodu v zdravotníctve sme neodrazili úplne útočný plán, ktorý bol spustený pred niekoľkými rokmi (1996) spiklencami, zvanými „lovci šarlatánov“, aby zničil „alternatívnu medicínu“. Je na čase, aby sme to urobili — a môžeme to urobiť pomerne ľahko.

       Na čo musíme pamätať, je skutočnosť, že navzdory veľkej snahe lovcov šarlatánov „alternatívna medicína“ získava, nestráca na popularite. Američania sa nenechávajú zmasírovať nehorázne lživou propagandou lovcov šarlatánov.

       Keďže správne pomenovanie problému je polovicou úspechu, sme v riešení tohto problému viac než za polovicou.

 

Aký je teda veľký plán lovcov šarlatánov?

       Vieme, že pred niekoľkými rokmi bol tento plán zostavený a vysvetlený na stretnutí FSMB v roku 1996 istou skupinou spiklencov, aby využili lekárske komisie, FSMB, prokurátorov, niektorých zamestnancov FTC a FDA, ako aj popredných lovcov šarlatánov za účelom zničenia „alternatívnej medicíny“. Hoci celé toto spiknutie bolo prezradené v časopisoch ako napr. „The Townsend Letter“, plán bol spustení. Stále pokračuje. V tom čase nebolo žiadne super-silné (ako je teraz) „hnutie za slobodu v zdravotníctve“, ako je teraz, nebola teda žiadna celoštátna proti-stratégia, žiadna proti-akcia.

       To bolo VTEDY a toto je TERAZ.

       Teraz, samozrejme, vieme, že keď sa nejaký „popredný lovec šarlatánov“ objaví, aby niekde svedčil, niekto čaká s obdobou faktickej bejsbolky a že lovec šarlatánov je verejne odhalený ako nezamestnaný naničhodník a pomätenec, ktorým skutočne je. Inými slovami: znegovali sme dôležitú zložku ich útočného plánu — tak-zvaných „odborníkov“. Urobili sme to v prípade Robka Baratza z Wisconsinu. Kedykoľvek otvoril ústa, ponáral sa hlbšie a hlbšie do bahna.

       Demontáž ich „spusteného plánu“ je tiež jednoduchým cvičením. Jednoducho použijeme svoju veľkosť, inteligenciu a svoje prednosti.

       Plán z roku 1996 pozostával z piatich častí a mal základnú myšlienku: zničiť alternatívnu medicínu jej „kriminalizáciou“. To je niečo ako označiť Matku Terezu za „tú prostitútku z Kalkaty“.

       Päť-bodový plán vyzeral takto:

 1. Zriadiť propagandistické ústredie.
 2. Ovládať, kto bude stíhaný, skrz FSMB a lekárske komisie jednotlivých štátov.
 3. Ovplyvniť Medicare a rozhodovanie o platbách v súkromných zdravotných poisťovniach.
 4. Použiť tento systém na obťažovanie, odrádzanie a zničenie alternatívnych lekárov/liečiteľov a poskytovateľov alternatívnej zdravotnej starostivosti.
 5. Demoralizovať opozíciu krutosťou tejto kampane.

       Plán z roku 1996 má určitý úspech, nie však preto, že by to bol dobrý plán, ale preto, že s tým nič nerobíme. Naša reakcia doposiaľ spočívala len v presadzovaní ochranných „zákonov o slobode v zdravotníctve“ — a mali sme na tomto poli len ČIASTOČNÝ úspech. Potrebujeme mierne zmeniť stratégiu.

 

Prečo je tak jednoduché poraziť týchto ľudí…

       Lovci šarlatánov, ako som zistil, nie sú ani ako jednotlivci, ani ako skupiny zrovna bystrí. Prečítajte si webovú stránku QuackWatch.com Stephena Barretta, MD, ktorý už prišiel o lekársku licenciu, a jeho resumé a uvidíte, čo som mal na mysli — a to je vedúci ich propagandy. Čokoľvek povie, znie ako keby jednoducho vypĺňal nejaký formulár, ktorý mu dal niekto s vyššou inteligenciou. Jeho vyjadrenia sú zas a znova nudne rovnaké.

       Majte na pamäti, že Barrett, hoci o sebe tvrdí, že je psychiatrom na dôchodku, nikdy nebol schopný získať atestáciu. Nespravil test. Barrett sa tiež vzdal svojej lekárskej licencie v roku 1993. Mám podozrenie, že jednoducho nebol schopný držať krok s dobou. Jeho profesný životopis ukazuja, že NIKDY nebol schopný udržať si prácu na plný úväzok. Jeho nárok na „psychiatrickú slávu“ bol čiastočným úväzkom (4 až 8 hodín za týždeň) v Pennsylvánskej nemocnici pre duševne chorých (1978–1993). Od roku 1976 do 1978 si NEDOKÁZAL NÁJSŤ platenú prácu.

       Barrett s jeho nedostatkom základnej inteligencie sa opíja, keď sa objaví na nejakom súde, a snaží sa vyvaliť svoje výstredné názory na sudcu. Barrett má právne ťažkosti po celej krajine. V zásade vidím Barretta ako neschopáka, ktorý sa nedokázal presadiť v lekárskom povolaní. A Barrett je TYPICKÝM vodcom lovcov šarlatánov.

       Robko Baratz, súčasný predseda NCAHF je smiešny. Takmer doslovne sa schováva pod posteľou, vyhýba sa prehláseniam o svojej tak-zvanej „expertíze“ („odbornosti“). Domnievam sa, že zúfale potrebuje odmeny za „svedčenie“. Baratz, ktorý pretým robil v Bostonskom oblastnom zdravotnom stredisku, bol vyrazený (a nechce o tom hovoriť) po fyzickej „výmene názorov“ so 72-ročnou starenou. Teraz prevádzkuje salón na odstraňovanie ochlpenia. Riadny „odborník“. Z tohto salónu na odstraňovanie ochlpenia tiež prevádzkuje NCAHF.

       Polevoy v Kanade je zženštilý. Rád straší ženy. Myslím, že sa pociká, keď bude konfrontovaný s mužom tohto druhu. Veľmi rád by som počul jeho verziu príbehu o tom, prečo už viac nevykonáva PEDIATRICKÚ prax.

       Nevidím dôvod byť ohromený viditeľnou časťou činnosti lovcov šarlatánov… Som toho názoru, že pôvodný „plán“ bol napísaný niekým, s kým sme sa ešte nestretli.

 

Prečo teda slávili vôbec nejaké úspechy?

       Pretože zorganizovali a spustili určitý plán… a my z hnutia za slobodu v zdravotníctve sme neodpovedali naň našim vlastným plánom.

 

Ako ich plán funguje?

 

1. Zriadiť propagandistické stredisko

       Jednoducho zriadili sériu webových stránok a telefónnych čísel, na ktoré ich vojaci — vládni zamestnanci a verejnosť — môžu odkazovať ako na informácie o „alternatívnej medicíne“. Zriadili diskusný priestor („chat room“), kam posielajú svoje obete „po ďalšie informácie“. Nič netušiaci čitatelia nemajú poňatia, že to, čo čítajú, sú lži a dezinterpretácie.

 

2. Mať pod kontrolou, kto je stíhaný

       skrz FSMB a lekárske komisie jednotlivých štátov. Ten kto vymyslel tento plán — nech už to bol ktokoľvek — rozumel vede o spoločenskej manipulácii. Pochopili, ako využiť úradníkov na svoj vlastný prospech.

       Štátni zamestnanci vo všeobecnosti nebývajú najjasnejšími hviezdami na nebi — sú to úradníci. V knihe „The Peter Principle“ („Petrov princíp“) zo 70. rokov sa o nich písalo. Bol to Dr. Laurence J. Peter, kto povedal, že „v byrokracii každý stúpa až na úroveň svojej nekompetentnosti“ (na úroveň/do postavenia, na ktorú/ktoré nemá vlohy dobre ju/ho zastávať — pozn. prekl.). Aké pravdivé!

       Zamestnanci úradov, regulujúcich zdravotníctvo v USA, nie sú žiadnou výnimkou. Jediné, s čím môžete počítať, keď máte s nimi do činenia, je:

 1. sú to jednoznačne byrokrati,
 2. keď dôjde na znalosti predmetu, ktorý by mali regulovať — nikdy neočakávajte, že budú vedieť čokoľvek o tom, čo regulujú,
 3. očakávajte malosť, brutalitu a hlúposť pri plnení ich úloh.

       Ak budete mať toto na pamäti (a nebuďte šokovaní skutočnosťou), môžete mať s nimi do činenia a dostať od nich to, čo potrebujete.

       Áno, nie je to správne, ale tak sa veci majú.

       Lovci šarlatánov sa pohybujú v „aréne štátnych zamestnancov“ už veľmi dlhý čas. Vedia teda, ako ich manipulovať na svoj vlastný prospech. Dokonca aj keď my v hnutí za slobodu v zdravotníctve máme voči nim početnú prevahu 100.000 k 1, stále môžu určovať, kto bude napadnutý (stíhaný), pretože dokázali infiltrovať a poštvať mysle úradníkov zdravotníckych úradov proti „alternatívnej medicíne“. Jedným z najlepších príkladov, na ktorý sme nedávno narazili, je „Výcviková príručka pre stíhanie alternatívnej medicíny“, ktorú dostali ozbrojení vyšetrovatelia Kalifornskej lekárskej komisie (Medical Board of California = MBC).

       Vyšetrovatelia z MBC musia mať len stredoškolské vzdelanie, nepotrebujú nijaké lekárske vzdelanie a stačí im len 6-týždňový kurz na miestnej vysokej škole predtým, ako dostanú svoju 15-ranovú automatickú Berrettu ráže 9 mm a ich „Výcvikovú príručku pre stíhanie alternatívnej medicíny“.

       Vidíte, ako to funguje?

 

3. Ovplyvniť rozhodnutia štátnej zdravotnej poisťovne Medicare a súkromných zdravotných poisťovní…

       Nanešťastie sa veľká časť obyvateľov USA spolieha na Medicare a zdravotné poistenie pre prípad, že by potrebovali zdravotnú starostlivosť. Tí, čo používajú výlučne toto duo, zostávajú chorí a potom zomrú. Pretože, ako vieme, ponuky Medicare a zdravotných poisťovní musia prejsť „schvaľovacím procesom“ pred tým, ako môžu byť preplatené. To, nanešťastie, znamená, že ak sa spoliehate na to, za čo Medicare zaplatí, spoliehate sa na praktiky a procedúry, ktoré sú najmenej 15 ROKOV ZASTARALÉ. A v prípade súkromného zdravotného poistenia možno 10 ROKOV ZASTARALÉ. Nové veci jednoducho nie sú preplácané vo svete Medicare a súkromného zdravotného poistenia.

       „Lovci šarlatánov“ vytvorili organizáciu CHIRI (Consumer Health Information Research Institute = Výskumný ústav pre informácie o komerčnom zdravotníctve) práve za tým účelom, ako hovorí James Carter:

„Klientelou CHIRI sú zdravotné poisťovne. Podstatou CHIRI je slúžiť zdravotným poisťovniam ako poradný orgán, schvaľovať alebo neschvaľovať tú-ktorú liečbu, poskytovanú nejakým poskytovateľom zdravotnej starostivosti. CHIRI chce slúžiť ako konzultant zdravotných poisťovní ohľadne legitímnosti určitých zdravotných postihnutí a lekárov/liečiteľov. Príkladom „ilegálneho“ zdravotného postihnutia je chronický únavový syndróm. CHIRI sa tiež vyjadril, že má v počítači zoznam 40.000 amerických lekárov a ďalších zdravotníkov, u ktorých je podozrenie, že používajú „pochybné lekárske praktiky“.“

 

4. Použiť tento systém na obťažovanie, odrádzanie a zničenie špičkových lekárov/liečiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti…

       Keď zoberiete do úvahy vyššie uvedené tri body tohto plánu, môžete vidieť, aký účinok má táto kombinácia na špičkovú zdravotnú starostlivosť. Tento „systém“ je navrhnutý na ochranu status quo (súčasného stavu).

 

5. Demoralizovať opozíciu krutosťou tejto kampane

       Tento bod je samovysvetľujúci. Jednou z taktík je zaútočiť na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú málo finančných prostriedkov (alebo žiadne), tak brutálne, ako je len možné, tak verejne, ako je len možné, aby ostatný poskytovatelia zdravotnej starostlivosti videli, čo sa stane, keď povedia obchodníkovi z farmaceutickej firmy, aby vypadol.

 

A tak ďalej…

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

filip | 23.01.2014

Toto pustil mainstream,tak to platení hekáči nesmú spochybňovať:)
https://www.youtube.com/watch?v=KPCcrfNBRBs

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

Helena | 24.01.2014

Pán Filip, ďakujeme za link, zaujímavé video. Áno dobručké vakcíny, dobručké lieky (jedy), zdraví chemtrails, zdravé gmo (teraz sa schvaľujú nové typy gmo...) Depopulácia v plnom prúde.

Doktrina šoku

filip | 17.01.2014

No,ešte stále sú takéto spôsoby manipulácie prijateľnejšie ako doktrína elektrošoku.(pripadne iného) :):):)
https://afinabul.blog.cz/1401/v-tavistock-institute

Re:Doktrina šoku

filip | 17.01.2014

Koho by zaujímalo ešte viac:
https://afinabul.blog.cz/1401/architekti-kontroly-cely-film-s-cz-tit

Bezny postup

Kulich | 17.01.2014

Ak si vsimnete ktorukolvek korporaciu, alebo len takeho maleho Babisa, vsetci sa v podstate snazia ziskat kazdu proviziu a kazdy zisk v danom odvetvi. Tym, ze kontroluju cely kolobeh. V Babisovom pripade od hnojiv a pestovania az po pekarne a koncovu vyrobu.
Ak pride akakolvek konkurencia, postup je tiez viacmenej stale rovnaky, zosmiesnit a znicit, alebo skupit (rozumej privatizovat) a znicit.

Do hlavy mi nejde jedno. Ludia toto videli na vlastne oci vo vlastnej republike X krat, ako sa zatvarali fabriky a velke ryby na jachtach dohadovali jak vekslaci, za aky kurz pustia von euro. A ked Filo napise, ako funguje propaganda, tak sa tomu smejete, ze je to nerealne, ze to snad ani nemoze byt pravda. Prilis tvrda realita pre niekoho?

mám taký dojem

ferko | 17.01.2014

to je moja domnienka, že Tučna Vlašánek a kolektív zošalel, zošaleli...Ben so zníženou imunitou (so zníženou imunitou z očkovania...s imunodeficitom z očkovania)....Bingoó

Re:mám taký dojem

Ing. Marián FILLO | 17.01.2014

To je jedna možnosť.
Druhá možnosť je, že im tá šialenosť dobre vynáša.
Tretia možnosť je, že vôbec nezošaleli, že sa tak už narodili. :-)

Jen tak dále, baviči!

A.C.Dupin | 16.01.2014

Zastávám teorii, že vyznavači alternativní medicíny mají vesměs velmi nízký intelekt. Pozor, nezaměňovat s inteligencí, intelekt pokládám za inteligenci v kontextu ostatních kognitivních schopností. Tedy vysoká inteligence je podmínkou vysokého intelektu, ale bez rozhledu, paměti, kritického myšlení, fantazie, schopnosti oddělit emoce od úsudku,... je vysoká inteligence měřená IQ jen parametrem srovnatelným třeba s číslem bot.

Tenhle článek to dokladuje téměř učebnicově. Autor - a myslím původní - díky svému nízkému intelektu dokázal splácnout na první pohled nevěrohodný hanopis. Ing. Fillo dokázal projevil minimálně stejný nedostatek intelektu, když toto nekriticky přejal. Vysvětlení: Proponenti anti-quackery hnutí jsou v části textu líčeni jako neschopné nuly, v jiné části jako všehoschopní manipulátoři a intrikáni. Přitom účinné intriky vyžadují mimořádný intelekt. Tedy rozpor tak velký, že je jasné, že nejméně jedno z těchto tvrzení je lživé.

Re:Jen tak dále, baviči!

Ing. Marián FILLO | 17.01.2014

Pán A.C.Dupin,

buď ste ten článok nečítal poriadne, alebo máte problém porozumieť písanému textu v slovenčine. Prípadne oboje. V článku sa predsa jasne píše:
"Nevidím dôvod byť ohromený viditeľnou časťou činnosti lovcov šarlatánov… Som toho názoru, že pôvodný „plán“ bol napísaný niekým, s kým sme sa ešte nestretli."

Celkom jasne sa tam teda konštatuje, že ten plán očividne nevymysleli tie nuly, ktoré zastupujú Lovcov šarlatánov na verejnosti - na to im chýba IQ.

Druhá vec: Ako ste prišiel na to, že som ten článok nekriticky prevzal? Kde presne som sa ja osobne k tomu článku (nekriticky) vyjadril? Nikde!
Ja som ten článok len snažil čo najpresnejšie preložiť. S niektorými pasážami som mal vážnejšie problémy a nie som si 100% istý, či som ich preložil naozaj dobre, takže ak by ste našiel nejaké chyby prekladu, budem rád, keď ma na ne upozorníte a následne ich rád opravím.
K článku som sa pre krátkosť času ZATIAĽ ešte kriticky nevyjadril, ale čo nie je, môže byť. Každopádne k nemu mám určité výhrady. A to je moje historicky prvé (a kritické) vyjadrenie k tomu článku.
Žiaľ, nič lepšie o Lovcoch šarlatánov som na webe nenašiel, tak som preložil tento článok. Článok, s ktorým by som na 100% vo všetkom súhlasil, som nenašiel. Váš (mylný) úsudok bol teda značne uponáhľaný (uspěchaný).

Tretia vec: o vyslovený hanopis by mohlo ísť, keby nebol ničím podložený. Avšak ten plán z roku 1996 je oficiálne doložený audiozáznamom, ktorého textový prepis je odkazovaný vnútri článku.

Verím tomu, že ostatní čitatelia našej diskusie si určite aj sami vytvoria vlastný názor na to, kto z nás dvoch (prípadne troch) trpí nedostatkom intelektu či inteligencie.

Re:Re:Jen tak dále, baviči!

Peter | 18.01.2014

Marián, s platenými trollmi ťaháš za kratší koniec, lebo oni majú kopec času a na práci jedinú vec. Ak by si im venoval ekvivalentné množstvo času, nič iné (a zmysluplnejšie) by si nerobil.

Re:Re:Re:Jen tak dále, baviči!

Helena | 18.01.2014

Na jednom angl. webe som čítala, že ako sú vyberaní trolleri, ako sú nadpriemerne platení...Veľakrát to robia ľudia s poprednými univerzitami lebo vo svojom odbore by omnoho menej zarobili ako platení trolleri.
Tiež si myslím ak pán Ing. Fillo odpovedá na ich blog za svoj minimálny príjem je to len strata času.

Re:Re:Re:Re:Jen tak dále, baviči!

A.C.Dupin | 20.01.2014

Jasně, platí mě ilumináti. No a když se budu hodně snažit, tak na dovolenou pojedu na výstup na Olympus Mons. Vím, že mentálně postiženým bych se smát neměl, ale ty jsi, na rozdíl od "inženýra", který je potenciálně nebezpečný, pouze k smíchu.

...

Channel | 16.01.2014

Ano , jeden moj kamos sa mi priznal ze je v tej skupine, a vysledok? Bolo mi povedane, ze vraj musi ponatahovat ludi. Ked som sa opytala na veci ohladne ockovania, nemal sajnu proti comu sa ockuje a ze ho to vraj ani nezaujima...pracuje vo velkej firme, plat dobry...a pritom nestastny...ste slabochovia...nic ine..

Re:...

Ing. Marián FILLO | 17.01.2014

To ako že je medzi Lovcami šarlatánov?
A tá firma, pre ktorú pracuje, je reklamná/PR agentúra, farmaceutická firma/predajca liekov, či niečo úplne iné?

Re:Re:...

Channel | 17.01.2014

ano v tej skupine. podnik Ivana Boris Martin, dufam ze ste to spravne pochopil

vtip?

Jirka | 16.01.2014

pane inženýre, skvělé čtení
nemohl jsem se přestat smát od začátku do konce, jde vidět, že i odpůrci očkování mají smysl pro humor. nic jiného než vtip tohle totiž být nemůže. každopádně pokud to myslíte vážně a považujete se za člověka ,který hledá fakta, tak jste ve svém snažení absolutně selhal

Re:vtip?

:) | 16.01.2014

myslim ze mozna vy by jste si mel hledat novy algoritmus nalezani faktu

Re:vtip?

Ing. Marián FILLO | 17.01.2014

Jirko,

fakty sú predsa v tom článku zmienené resp. odkazované.
Máte problém porozumieť písanému textu v slovenčine?
Alebo je "overovanie faktov" pre Vás neznámym pojmom?

Re:vtip?

stara mama | 17.01.2014

Jirka, Vy ste asi farboslepý ? Takže fakty, Vám chýbajú, no to asi preto, že ste ich vôbec nečítal, tak tu od pása trieskate dve na tri. Začnite ich už konečne čítať máte ich na tejto stránke toľko, koľko sa Vám ani nesníva. Alebo ste Troll a dávate to tu naplno, no musíte vykázať nejakú činnosť, aby Vám zaplatili, že ??

WTF

Jon Doe | 16.01.2014

Ano, informace máme a víme, že vakcíny pomáhají. Volba by měla být, ale i se všemi důsledky. Neočkující by měli nést trestněprávní odpovědnost a nést případné finanční náklady na léčbu své ratolesti...

Re:WTF

fero | 16.01.2014

presne tak jak pro ockojici tak neockujici pokud se prokaze ze udelali chybu

mam 2 rocni dcerku kterou sem neockoval a kdyz ji potka jakakoli nemoc tak do 2 dne je zdrava

rozumi vsemu a myslim ze je genialni umi si poradit s jakymkoliv problemem jednou ji to ukazu a uz to aplikuje na cokoliv

takze za co by kdo me chtel trestat ..leda za to ze to vice nepropaguju

takze ockovani je svinstvo to vi uz kazdej tyhle ockovaci zaskuby nemaj sanci a lidi zacinaj se lecit sami sebou a svejma vedomostnma to framazmrdy uz dohani k silenstvi tak vymejslej ruzne tyhle trapne strategie

Re:Re:WTF

fero | 16.01.2014

a rozhodne pro ty kdo tyhle svinstva nabizej by mel bejt trest smrti jako za dielery jinejch hromadnejch zbrani

Re:Re:Re:WTF

Padmehum | 16.01.2014

Fero, ty jsi ale Fero :). Přestaň číst Elekovou, Filla, Struneckou. Prospěje to tobě i ratolestem. Udělej si vlastní výzkum, protože co předvádí výše uvedení je pouze faleš, lež a ziskuchtivost. Pro prachy udělají vše a neštítí se přitom lhát.

Re:Re:Re:Re:WTF

Martina | 16.01.2014

Já jsem tak ráda, že tito lidé píší, jdou s kůží na trh. Ema má rok, je to naše malá šikovná šibalka, netrpí na infekty, není očkovaná. Naši cestují, hodně, mimo Evropu, a nejezdí do 5 * hotelů, poznávají.
Chodíme mezi děti, je často v kontaktu s nemocnými, hlavně teď v zimě, neznáme horečky ani ATB. Jsem ráda, že jsem se rozhodla neočkovat.
Naši říkali, že naposledy v Indii chytla jedna účastnice nějaký kikiris s horečkou, dala si homeopatika, prý ji do druhého dny vždy zaberou. Nevěřila jsem vlastním uším, nicméně se jednalo o hodně zcestovanou dámu v letech, prostě dala přednost opakovaně homeopatii (tentokrát v Indii). Samozřejmě byla pak o.k.

Re:Re:Re:Re:Re:WTF

A.C.Dupin | 16.01.2014

Je zajímavé, že homeopatika takhle zázračně fungují jen v režimu "jedna paní povídala". V dobře designované klinické studii, tedy v takové, která minimalizuje vliv náhody podvádění (třeba i neúmyslného) nefngují lépe než placebo. Vlastně i ve špatně provedených klinických studiích prováděných samotnými homeopaty, které vycházejí tak nějak pozitivně, je celkový výsledek hodně slabý.

Takže co z toho plyne? Zatím jsi měla štěstí. Když budeš mít štěstí nadále, třeba ani nebudeš konfrontována s následky vlastní hlouposti. Když budeš mít smůlu, "potěšíš" patology na Bulovce nutností provést pitvu těl nakažených nebezpečnou infekcí.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:WTF

Ing. Marián FILLO | 17.01.2014

A.C.Dupin,

jediné, čo z toho plynie, je fakt, že designéri klinických skúšok homeopatík nepochopili paradigmatický rozdiel medzi homeopatiou a alopatiou.

Keď v alopatii má nejaká účinná látka účel zmierniť/potlačiť nejaký príznak, tak sa to dá klasickou klinickou skúškou celkom dobre otestovať.

Keď však v homeopatii má homeopat celostne (holisticky) liečiť celého človeka, tak sa to klasickou klinickou skúškou dosť dobre otestovať nedá, pretože je fakt problém nájsť niekoľko stoviek až tisíc ľudí, ktorí majú presne tie isté problémy (nielen tie isté príznaky, ale celkovo), životnú situáciu, vzťahy v rodine, práci atď.

Potom pochopiteľne alopatickým spôsobom designovaná klinická skúška nepreukáže (alebo len veľmi slabo) účinnosť homeopatika, pretože homeopatiká sú potom predpisované alopatickým spôsobom, čo zákonite vedie k ich slabšej (ak vôbec nejakej) účinnosti. To je mimochodom aj dôvod, prečo homeopatiká, predpisované rýchlokvaseným rádoby-homeopatom s pár víkendovými kurzami, čisto na základe dielčích príznakov (bez zváženia celkovej anamnézy a duševného/duchovného života pacienta), fungujú slabo alebo vôbec nie, čo však rozhodne nemožno povedať o homeopatikách, predpísaných klasickým homeopatom, ktorý homeopatiu systematicky študoval (a stále študuje) prinajmenšom niekoľko rokov a ktorý ich predpísal na základe dôkladného zváženia nielen toho príznaku, na ktorý sa pacient sťažuje, ale aj na základe typológie osobnosti, temperamentu, charakteru, medziľudských vzťahov a ďalších charakteristík pacienta.

Z toho vyplýva, že na skutočne seriózne vedecké testovanie homeopatie (nielen samotného homeopatika, ale homeopatika v spojení s klasickou homeopatickou diagnostikou a voľbou správneho lieku, bez ktorých to nedáva zmysel) musia byť klinické skúšky designované výrazne inak než u bežných alopatík. A to sa v praxi nedeje. Alopati, vedecky skúmajúci homeopatiu, musia z princípu dospieť k slabej (prípadne nulovej) účinnosti homeopatie, rovnako tak rýchlo-kvasení homeopati, uvažujúci stále alopatickým spôsobom.

P.S.: Ten Váš záver krásne ilustruje marketingovú metódu, zvanú "obchod so strachom", prípadne "zasievanie strachu", reznutú citovým vydieraním a osobným útokom (ad hominem), spolu s manipulatívnou technikou, zvanou "vzbudzovanie pocitu viny".

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:WTF

A.C.Dupin | 17.01.2014

Plácáte hlouposti. Design "obecných" homeopatických studií je velmi jednoduchý - a byl schválen homeopaty. Prostě pacient je vyšetřen skutečným lékařem a je stanovena diagnóza. Pokud tato umožnuje předání homeopatovi a pacient chce být zařazen do studie, je vyšetřen homeopatem a je vybrán vhodný homeopatický preparát. Pacient je pak náhodně zařazen do skupiny preparát (dostane konrétní preparát) nebo do skupiny placebo (dostane prázdnou tabletku). Informace o zařazení do skupiny je tajná. Změnu stavu pacienta může hodnotit skutečný lékař nebo homeopat, podle cílového stavu.

Selhání homeopati v takovéto studii je neoddiskutovatelné. Tvrzení, že jde o něco mimo homeopatii je směšné. Znamenalo by to totiž, že účinek homeopatie na zdravotní stav se nijak neprojeví. Tedy homeopat by musel zastávat myšlenku, že homeopatie někdy funguje (typicky když si nechává zaplatit nebo když se dožaduje, aby mu bylo placeno z veřejného zdravotního pojištění) a někdy nefunguje (když je hodnocen vliv na zdravotní stav).

Takže asi tolik o "ad hominem" - ani ťuk, nevalný intelekt zastánců homeopatie prokázán na vzorku Ing. Fillo.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:WTF

Machinator | 18.01.2014

Ak už chcem riešiť vonkajšie okolité prostredie a reakciu pacienta na ňu, to je práca psychológa a žiadne lieky a nech sa na mňa nikto nehnevá, ale dlhodobo ani alopatické nič neriešia. Učiteľka v detskom domove môže potlačiť symptómy lexaurinom skutočnú nápravu to neprinesie. Homeopatiká o tom sa už ani nebavme.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:WTF

stara mama | 17.01.2014

A.C.Dupin, nenadávaj tu na Martinu, máme presne tie isté skúsenosti ako ona, tiež namáme očkovaného vnuka a doposiaľ nemal žiadne ATB na rozdiel od ostatných a na poradne pediatrovi chodí len na pravidelné prehliadky, kde lekár skonštatuje, aaaale Vy ste vôbec neboli chorýýý..., A naozaj sme neboli, teplotu mal, iba keď mu išli zúbky. Konečne už pochop,ak nie si troll.Ak máš záujem dokážem Ti túto pravdu, že je to tak ako hovorím.

Re:Re:Re:Re:WTF

Ing. Marián FILLO | 17.01.2014

Anonym Padmehum,

poprosím o akýkoľvek dôkaz toho, že som tento článok (alebo čokoľvek iné) preložil či napísal pre prachy (tzn. že mi niekto zaplatil účelovo za to, aby som písal a prekladal články), a tiež akýkoľvek dôkaz toho, že vedome klamem (lžu).

Ak žiadny taký dôkaz neposkytnete, je to jasnou známkou toho, že v skutočnosti klamete (lžete) vy!

A samozrejme - zodpovednosť za vaše činy/vyjadrenia je úplne nulová, keďže sa ani nepodpíšete pravým menom a priezviskom (příjmením), nehovoriac o titule, ak vôbec nejaký máte.

P.S.: Je celkom dobre možné, že motivácia autora pôvodného článku mohla byť (aspoň čiastočne) aj finančná. Nie však motivácia moja.

Re:Re:Re:Re:Re:WTF

A.C.Dupin | 17.01.2014

"poprosím o akýkoľvek dôkaz toho, že som tento článok (alebo čokoľvek iné) preložil či napísal pre prachy (tzn. že mi niekto zaplatil účelovo za to, aby som písal a prekladal články)"
Poskytuješ jasný důkaz toho, že jsi demagog. Inkriminované tvrzení se týkalo ziskuchtivosti, ty to dosti průhledně posouváš do roviny "dostanu za to někým zaplaceno". Přitom tvoje finanční motivace je jasná, z prodeje knih o tzv. alternativě máš přímý zisk.

" tiež akýkoľvek dôkaz toho, že vedome klamem (lžu)."
Viz výše. Demagogie je jednou z nejodpornějších forem lži, protože se chce tvářit jako pravda.

"A samozrejme - zodpovednosť za vaše činy/vyjadrenia je úplne nulová, keďže sa ani nepodpíšete pravým menom a priezviskom (příjmením), nehovoriac o titule, ak vôbec nejaký máte."
Výše jsi psal o ad hominem a najednou ti nevadí, že sám se dopouštíš té nejkřiklavější formy? Inu, co bych chtěl po lháři a demagogovi nevalného intelektu..

WTF?

Honza | 16.01.2014

Lidi, to je satira nebo to myslíte vážně? :D

P.S.
Za napsání tohohle příspěvku dostanu od Big Pharmy jachtu a ostrov v Tichomoří. Už se těším.

Re:WTF?

Ing. Marián FILLO | 16.01.2014

Ľudia, ktorí si overujú fakty, nie sú odkázaní na to, aby kládli takéto zbytočné otázky.
:-)

Re:Re:WTF?

A.C.Dupin | 17.01.2014

A ty někoho, kdo si skutečně ověřuje fakty, znáš osobně? A opovrhuje tebou?
_______
Lhářům a demagogům nikdy nevykám, musela by mi huba příp. klávesnice upadnout.

Re:Re:Re:WTF?

armagedon | 18.01.2014

Ty,Vy, Oni-kanie je spoločenský konsezus a nesúvisí so vzťahom k osobe. Ja osobne si fakty overujem VŽDY, pretože je to nevyhnutná podmienka pre zistenie pravdy. Oslovovaniu (ty, vy, oni) sa lahko dá vyhnuť pri vecnej diskusii, kedy sa rieši problém a nie osoba. Že je osoba klamár a demagóg je tvrdenie ako každé iné a treba ho dokázať.

Re:Re:Re:Re:WTF?

A.C.Dupin | 18.01.2014

Důkaz, že je Ing. Fillo lhář a demagog, byl podán výše.

Re:Re:Re:Re:Re:WTF?

ferko | 21.01.2014

ste trápny,,,

Re:Re:Re:WTF?

Rajka | 18.01.2014

Si predstav, ja tykám aj Pánu Bohu...

Re:Re:Re:Re:WTF?

armagedon | 30.01.2014

Len deti veria na rozprávky.

Re:Re:Re:Re:Re:WTF?

ferko | 07.02.2014

Práveže sa mýliš. Deti neveria na rozprávky, oni vedia.

Záznamy: 201 - 240 zo 240
<< 1 | 2 | 3

Pridať nový príspevok