Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?

16.01.2014 05:00

Quackpot WatchTim Bolen, obhajca práv spotrebiteľov

 

       Pôvodný článok „Who are these so-called "Quackbusters"?
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Severo-Američania nejaký čas vedeli, alebo mali podozrenie, že tu (v USA — pozn. prekl.) bola istá organizovaná útočná skupina, zameraná proti spoločnostiam a lekárom/liečiteľom, ktorí ponúkali alternatívu voči paradigme medikamentov/chirurgie. Táto skupina samu seba nazývala „Lovci šarlatánov“ a sú to podvodníci.

       Teraz porozprávam o tom, PREČO sa táto úderka formálne zoskupila, AKO TENTO PODVOD funguje a KTO títo hráči sú, ako aj ČO majú za lubom práve teraz.

       Ak viete, kto sú a ako pracujú, môžete ich poraziť.

       Severná Amerika sa vo veľkej miere posunula k tomu, čo sa zvykne označovať za „alternatívy“ v zdravotníctve a medicíne. Vyše polovice dolárov, vydaných v USA na zdravie sa v súčasnosti vydáva na tento fenomén. S novými účtovnými kódmi (ABC kódy), ktoré majú vojsť do platnosti a ktoré dovolia zdravotným poisťovniam platiť za „alternatívnu“ liečbu, toto percento bezpochyby dramaticky vzrastie.

      V Kalifornii, čo je piata najväčšia samostatná ekonomika vo svete, kde i ja žijem, je hnutie za slobodu v zdravotníctve oveľa silnejšie než kdekoľvek inde. Tu sme radšej zdraví než na liekoch. Analyzovali sme politiku okolo tohto problému a úspešne sme upravili politické prostredie na náš spôsob zmýšľania. Jednoducho tu nebudeme trpieť drísty nejakých „Lovcov šarlatánov“… Prečo by sme mali?

       A ani vy by ste nemali…

       Počas tohto rozprávania majte toto na pamäti: my, čo sme v hnutí za slobodu v zdravotníctve, máme početnú prevahu nad lovcami šarlatánov v pomere 100.000 k 1. Máme viac peňazí než oni, máme lepších a talentovanejších ľudí, ako aj lepších právnikov. Je na čase využiť naše prednosti na to, aby sme ich zničili.

 

Prečo sa formálne zoskupili…

       Domnievam sa, že to boli tri veci, čo vážne vyplašili hlavno-prúdovú (mainstreamovú) medicínu a dohnali ju k činu na sklonku roku 1996.

       PRVOU vecou boli hlásenia, poukazujúce na to, že zdravotná starostlivosť je v USA až tak zlá, že lekári a nemocnice boli tretí v rebríčku príčin zbytočných úmrtí. Odvtedy sa posunuli na prvú priečku. Američania zisťovali, že priemerný mainstreamový lekár mimo pohotovosť v týchto dňoch nemá veľmi čo ponúknuť okrem „magickej guľky“, čim sa myslí nový medikament, ktorý tento týždeň vnucoval obchodník farmaceutickej firmy.

       Podstatou problému mainstreamovej medicíny je určitý šok a Američania vyjadrujú svoje rozčarovanie nad touto situáciou zmenou v nákupoch zdravotnej starostlivosti, čo vedie k druhej veci.

       DRUHOU vecou je článok z roku 1993 v časopise NEJM (New England Journal of Medicine), ktorý ukazuje obrovské finančné dopady „alternatívnej medicíny“ na výdavky na zdravotníctvo v USA.

       TREŤOU vecou bolo, že Clintonova vláda označila „podvody v zdravotníctve“ za hlavnú príčinu rastúcich nákladov na zdravotníctvo, ako aj oznámenie plánov generálnej prokurátorky Janet Reno PORIADNE sa vysporiadať s týmto problémom.

 

Účinky na mainstream…

 
Hlavybôľ č. 1

       Článok o alternatívnej medicíne v NEJM z roku 1993 musel byť pre mainstream šokom. Ukazoval, že americká verejnosť už nebola v režime „Marcus Welby“ alebo „Ben Casey“ (americké TV seriály z lekárskeho prostredia — pozn. prekl.), kde chlapík v bielom plášti so stetoskopom okolo krku bol jediným zdrojom zdravotného poradenstva v USA. Program „Ask Your Doctor“ („Spýtaj sa svojho lekára“) prudko upadal.

       Článok v NEJM poukazoval na to, že v roku 1990 bolo u nemainstreamových lekárov/liečiteľov viac návštev než u všeobecných lekárov primárneho kontaktu (obvoďákov — pozn. prekl.) — 488 miliónov nemainstreamových oproti 388 miliónom mainstreamových. 13,7 miliardy dolárov sa minulo na alternatívnu medicínu oproti 12,8 miliardám na nemocničnú zdravotnú starostlivosť. Alternatívna medicína, ktorá (ak nerátame úrazovku/pohotovosť) vyniká, ponúkala skutočné riešenia zdravotných problémov.

 

Hlavybôľ č. 2

       Potom v roku 1995 vtedajšia generálna prokurátorka Janet Reno na rozkaz prezidenta USA prišla s programom na zisťovanie „podvodov v zdravotníctve“ sťaby hlavného problému zdravotníctva v USA. Šokovala a vystrašila mainstreamových lekárov. „Podvod v zdravotníctve“ bol a je definovaný Ministerstvom spravodlivosti USA ako „účtovanie prehnaných súm, vykazovanie fiktívnych výkonov, provízie lekárom, atď.“. Janet Reno samozrejme mala pravdu: mainstreamová medicína bola a je po uši v čírej hrabivosti a nepoctivosti. Bol a je to obrovský problém.

       V odpovedi na to sa mainstreamoví lekári, ktorých to rozzúrilo, pokúsili odraziť útok Janet Reno — márna snaha. Janet Reno učila „starých ľudí“, ako čítať ich účty za zdravotnú starostlivosť — a ako udať svojho lekára federálnym vyšetrovateľom. Lekári (en: the „Meds“) mali problém s federálnymi vyšetrovateľmi (en: the „Feds“). A stále majú. A mali by mať…

       Takže mainstream miesto toho, aby si upratal pred vlastným prahom, prišiel s plánom, ako čeliť týmto dvom útokom na svoje príjmy. Urobili to a urobili to takto:

 

Ako tento podvod funguje…

       V roku 1996 spustil mainstream svoj proti-útok. Bola to štvor-zložková dezinformačná PR kampaň (PR = Public Relations = vzťahy s verejnosťou = Prefíkaná Reklama — pozn. prekl.), navrhnutá na zabitie dvoch múch (hlavybôľov) jednou ranou. Chceli, aby im Janet Reno (a americká verejnosť) nešliapala na päty, ako aj zbaviť sa novej konkurencie — alternatívnej medicíny. Takže prišli s jednoduchým plánom: predefinovať výraz „podvod v zdravotníctve“ pomocou masívnej dezinformačnej kampane. Úmyslom bolo vzdialiť definíciu tohto pojmu od definície Janet Reno („účtovanie prehnaných súm, vykazovanie fiktívnych výkonov, provízie lekárom, atď.“) k novému stredobodu — „alternatívnej medicíne“. Začali s realizáciou plánu.

       Na scénu prichádzajú „lovci šarlatánov“

 

Prvou časťou plánu

       bolo to, čo nazývam „prepnutím definície“. Janet Reno sa vo svojom pôvodnom pláne spoliehala na spoluprácu štátnych lekárskych komisíí (state medical boards = komisie, ktoré schvaľujú licencie na vykonávanie lekárskej praxe, ako aj určujú pravidlá a obmedzenia na poli zdravotníctva v tom-ktorom štáte USA — pozn. prekl.). Očakávala, že tieto komisie budú stíhať podvodníkov, nesprávne účtujúcich za zdravotnícke výkony. NIKDY sa jej tejto spolupráce nedostalo.

       V Chicagu v roku 1996 na výročnom stretnutí FSMB (Federation of States Medical Boards = federácia štátnych lekárskych komisií) bol predstavený hlavný program. Ako sa dalo očakávať, bol o „podvodoch v zdravotníctve“ a o boji proti nim. Pozoruhodné bolo, že ani jeden z rečníkov nebol z tímu Janet Reno. Ak si ktokoľvek z ľudí od Janet Reno myslel, že toto pomôže federálnemu programu, mýlil sa.

       Federálni vyšetrovatelia, ktorí sa prezentácie zúčastnili, museli byť po jej zhliadnutí šokovaní. Iba raz počas tohto programu bola „federálna“ definícia „podvodu v zdravotníctve“ vôbec zmienená. Bol to Matt Daynard z FTC (Federal Trade Comission = federálna komisia pre obchod — pozn. prekl.), ktorý objasníl, že ich (FTC) záber je OVEĽA širší než ponímanie FSMB. Odhliadnuc od očividne zmäteného Daynarda, nikde v celom programe nebola žiadna diskusia o tom, ako stíhať lekárov ktorí účtovali prehnané čiastky, vykazovali fiktívne výkony, brali provízie atď. Hovorili len a len o „alternatívnej medicíne“ a o tom, ako ju prenasledovať, pričom ju nazývali „podvodom v zdravotníctve“.

       Od tejto chvíle — zatiaľčo federálni vyšetrovatelia stíhali naničhodné nemocnice, nenažraných lekárov, kliniky, prevádzkovateľov ambulancií, domácich ošetrovateľov atď., štátne lekárske komisie sa zameriavali na dve kategórie:

 1. samostatných lekárov, ktorí odporúčali výživové doplnky, telesné cvičenie atď. namiesto liekov na predpis,
 2. nelicencovaných konkurentov, t.j. naturopatov, homeopatov, odborníkov na výživu, obchody so zdravými potravinami, masérov atď.

       A začala skutočná vojna, lebo dokonca aj hnutie za slobodu v zdravotníctve, hoci neorganizované, malo svaly. Po celých USA vzplanuli stovky bojov.

 

Druhou časťou plánu

       bolo ovplyvniť federálne úrady — pokúsiť sa presmerovať úsilie týchto úradov preč od programu Ministerstva spravodlivosti USA a presvedčiť ich, aby zamerali svoju energiu na predstaviteľov „alternatívnej medicíny“. Urobili to pomocou štvor-bodového pod-plánu:

 1. Pozvali nižších úradníkov FTC a FDA na svoje stretnutia za výslovným účelom ich propagandizácie a podlizovania sa im.
 2. Vytvorili systém „stretnutí“, na ktorých mali pravidelný prístup k týmto federálnym zamestnancom za účelom ich propagandizácie.
 3. Použili svoje kontakty v rámci týchto federálnych úradov, aby získali neoprávnenú dôveryhodnosť pre svoje vlastné plány a pre anti-alternatívne lekárske programy.
 4. Dokopali Ministerstvo zdravotníctva a služieb ľuďom USA k tomu, aby im dalo oficiálnu dôveryhodnosť vlády.

 

Treťou časťou plánu

       bol propagandistický taktický krok. Mal dve časti:

 1. vytvoriť tzv. „informačnú databázu“. Objavili sa webové stránky, ktoré zneli autoritatívne, ako úbohá stránka QuackWatch.com Stephena Barretta a ďalšie. Pochybná organizácia NCAHF (National Council Against Health Fraud = Federálna rada proti podvodom v zdravotníctve — pozn. prekl.) mala poskytnúť tak-zvaných „znaleckých svedkov“ pre svedecké výpovede. FSMB mala účinkovať ako zdroj informácií a ľudí, jednak mien ľudí, ktorí mali byť stíhaní (prenasledovaní), jednak „znaleckých svedkov“ a „poznatkov“. Ministerstvo zdravotníctva bolo prechytračené, aby dalo lovcom šarlatánov neobmedzenú dôveryhodnosť;
 2. démonizovať a kriminalizovať všetky aspekty „alternatív“ skrz nepravdivé tvrdenia, namierené proti nim. Napr. tvrdenie, že bylinky sú „netestované“ a nie sú „štandardizované“, je jednoducho trik, ktorý má postaviť bylinky do zlého svetla. Bylinky nepotrebujú byť „testované“ alebo „štandardizované“. Bylinky sú ako víno — keďže sú prírodným produktom, závislým na prírodných činiteľoch ako napr. počasie, žiadne dve výrobné dávky nebudú rovnaké. Bylinky, sťaby súčasť prírody (a časť kolobehu života Zeme) boli testované v ostrej prevádzke od počiatku časov. „Testovací“ proces, ktorý sme zaviedli my ľudia, je pre nové „medikamenty“, nie pre bylinky. Tieto medikamenty — na rozdiel od byliniek — neboli NIKDY predtým vpravené do ľudského tela. Vo všeobecnosti sú medikamenty OHROMNE NEBEZPEČNÉ — preto tie varovania o nežiaducich účinkoch.

 

Štvrtou časťou plánu

       bolo vytvoriť si vzťah k štátnej zdravotnej poisťovni Medicare a k odvetviu zdravotného poistenia, pravdepodobne aby ich poučili o „podvodoch v zdravotníctve“.

 

Kto sú títo hráči…

       Celý tento podfuk vyšiel z jednej newyorskej reklamnej agentúry.

       Domnievam sa, že jedným z popredných hráčov v tomto podfuku je rada, vedenie a zamestnanci FSMB. Ich webová stránka v zásade hovorí: „Nevieme, čo to je alternatívna medicína, a tak ju budeme nazývať podvodom v zdravotníctve“. Domnievam sa, že sú to oni, kto kontroluje každodennú prácu na tomto spiknutí. Vo chvíli, keď čítate tieto riadky, práve v tejto chvíli, niekto alebo všetci ľudia z FSMB sú pravdepodobne na telefóne, faxe či internete, aby organizovali prenasledovanie niekoho z nič netušiacich popredných liečiteľov v Severnej Amerike. O 10 minút od tejto chvíle sa pustia do niekoho iného. Potom do ďalšieho, ďalšieho, ďalšieho…

       NCAHF je ďalším hráčom. Chce vyzerať ako dôležité koliesko v zdravotníckej mašinérii. Skutočnosť je iná. Bola pred pár rokmi drsným spôsobom vysťahovaná z Univerzity Loma Linda a po potulovaní sa z miesta na miesto teraz našla domov v salóne na odstraňovanie chlpov v štáte Massachusetts, v ktorom je predseda NCAHF Robert S. Baratz, MD, DDS, PhD. (MD = MUDr., DDS = MUDr. zubár — pozn. prekl.) „medicínskym riaditeľom“. Odstraňovanie chlpov???

       Ďalším hráčom, ktorý v poslednom čase pomaly odchádza zo scény, súc vytesnený Robkom Baratzom, je Stephen Barrett, MD, ktorého rada pre udeľovanie lekárskych licencií štátu Pennsylvania oficiálne klasifikuje ako „Nie v dobrom stave“. Prevádzkuje pochybnú stránku QuackWatch.com zo svojho suterénu v Allentowne v Pennsylvanii.

       Sú aj ďalší hráči, ale zabralo by to veľa času vysvetliť, ako to funguje. Opäť odporúčam ako zdroj vynikajúcu knihu Jamesa Cartera, MD Racketeering in Medicine“ („Organizované vydieračstvo v medicíne“). Str. 44 obsahuje náčrt celého tohto podfuku s lovcami šarlatánov.

 

Skutočným problémom je…

       Čo presne je SKUTOČNÝM problémom? Vo všeobecnosti sme tým problémom „my“. „My“ znamená severo-americké hnutie za slobodu v zdravotníctve. Konkrétne je to to, že „my“ z hnutia za slobodu v zdravotníctve sme neodrazili úplne útočný plán, ktorý bol spustený pred niekoľkými rokmi (1996) spiklencami, zvanými „lovci šarlatánov“, aby zničil „alternatívnu medicínu“. Je na čase, aby sme to urobili — a môžeme to urobiť pomerne ľahko.

       Na čo musíme pamätať, je skutočnosť, že navzdory veľkej snahe lovcov šarlatánov „alternatívna medicína“ získava, nestráca na popularite. Američania sa nenechávajú zmasírovať nehorázne lživou propagandou lovcov šarlatánov.

       Keďže správne pomenovanie problému je polovicou úspechu, sme v riešení tohto problému viac než za polovicou.

 

Aký je teda veľký plán lovcov šarlatánov?

       Vieme, že pred niekoľkými rokmi bol tento plán zostavený a vysvetlený na stretnutí FSMB v roku 1996 istou skupinou spiklencov, aby využili lekárske komisie, FSMB, prokurátorov, niektorých zamestnancov FTC a FDA, ako aj popredných lovcov šarlatánov za účelom zničenia „alternatívnej medicíny“. Hoci celé toto spiknutie bolo prezradené v časopisoch ako napr. „The Townsend Letter“, plán bol spustení. Stále pokračuje. V tom čase nebolo žiadne super-silné (ako je teraz) „hnutie za slobodu v zdravotníctve“, ako je teraz, nebola teda žiadna celoštátna proti-stratégia, žiadna proti-akcia.

       To bolo VTEDY a toto je TERAZ.

       Teraz, samozrejme, vieme, že keď sa nejaký „popredný lovec šarlatánov“ objaví, aby niekde svedčil, niekto čaká s obdobou faktickej bejsbolky a že lovec šarlatánov je verejne odhalený ako nezamestnaný naničhodník a pomätenec, ktorým skutočne je. Inými slovami: znegovali sme dôležitú zložku ich útočného plánu — tak-zvaných „odborníkov“. Urobili sme to v prípade Robka Baratza z Wisconsinu. Kedykoľvek otvoril ústa, ponáral sa hlbšie a hlbšie do bahna.

       Demontáž ich „spusteného plánu“ je tiež jednoduchým cvičením. Jednoducho použijeme svoju veľkosť, inteligenciu a svoje prednosti.

       Plán z roku 1996 pozostával z piatich častí a mal základnú myšlienku: zničiť alternatívnu medicínu jej „kriminalizáciou“. To je niečo ako označiť Matku Terezu za „tú prostitútku z Kalkaty“.

       Päť-bodový plán vyzeral takto:

 1. Zriadiť propagandistické ústredie.
 2. Ovládať, kto bude stíhaný, skrz FSMB a lekárske komisie jednotlivých štátov.
 3. Ovplyvniť Medicare a rozhodovanie o platbách v súkromných zdravotných poisťovniach.
 4. Použiť tento systém na obťažovanie, odrádzanie a zničenie alternatívnych lekárov/liečiteľov a poskytovateľov alternatívnej zdravotnej starostivosti.
 5. Demoralizovať opozíciu krutosťou tejto kampane.

       Plán z roku 1996 má určitý úspech, nie však preto, že by to bol dobrý plán, ale preto, že s tým nič nerobíme. Naša reakcia doposiaľ spočívala len v presadzovaní ochranných „zákonov o slobode v zdravotníctve“ — a mali sme na tomto poli len ČIASTOČNÝ úspech. Potrebujeme mierne zmeniť stratégiu.

 

Prečo je tak jednoduché poraziť týchto ľudí…

       Lovci šarlatánov, ako som zistil, nie sú ani ako jednotlivci, ani ako skupiny zrovna bystrí. Prečítajte si webovú stránku QuackWatch.com Stephena Barretta, MD, ktorý už prišiel o lekársku licenciu, a jeho resumé a uvidíte, čo som mal na mysli — a to je vedúci ich propagandy. Čokoľvek povie, znie ako keby jednoducho vypĺňal nejaký formulár, ktorý mu dal niekto s vyššou inteligenciou. Jeho vyjadrenia sú zas a znova nudne rovnaké.

       Majte na pamäti, že Barrett, hoci o sebe tvrdí, že je psychiatrom na dôchodku, nikdy nebol schopný získať atestáciu. Nespravil test. Barrett sa tiež vzdal svojej lekárskej licencie v roku 1993. Mám podozrenie, že jednoducho nebol schopný držať krok s dobou. Jeho profesný životopis ukazuja, že NIKDY nebol schopný udržať si prácu na plný úväzok. Jeho nárok na „psychiatrickú slávu“ bol čiastočným úväzkom (4 až 8 hodín za týždeň) v Pennsylvánskej nemocnici pre duševne chorých (1978–1993). Od roku 1976 do 1978 si NEDOKÁZAL NÁJSŤ platenú prácu.

       Barrett s jeho nedostatkom základnej inteligencie sa opíja, keď sa objaví na nejakom súde, a snaží sa vyvaliť svoje výstredné názory na sudcu. Barrett má právne ťažkosti po celej krajine. V zásade vidím Barretta ako neschopáka, ktorý sa nedokázal presadiť v lekárskom povolaní. A Barrett je TYPICKÝM vodcom lovcov šarlatánov.

       Robko Baratz, súčasný predseda NCAHF je smiešny. Takmer doslovne sa schováva pod posteľou, vyhýba sa prehláseniam o svojej tak-zvanej „expertíze“ („odbornosti“). Domnievam sa, že zúfale potrebuje odmeny za „svedčenie“. Baratz, ktorý pretým robil v Bostonskom oblastnom zdravotnom stredisku, bol vyrazený (a nechce o tom hovoriť) po fyzickej „výmene názorov“ so 72-ročnou starenou. Teraz prevádzkuje salón na odstraňovanie ochlpenia. Riadny „odborník“. Z tohto salónu na odstraňovanie ochlpenia tiež prevádzkuje NCAHF.

       Polevoy v Kanade je zženštilý. Rád straší ženy. Myslím, že sa pociká, keď bude konfrontovaný s mužom tohto druhu. Veľmi rád by som počul jeho verziu príbehu o tom, prečo už viac nevykonáva PEDIATRICKÚ prax.

       Nevidím dôvod byť ohromený viditeľnou časťou činnosti lovcov šarlatánov… Som toho názoru, že pôvodný „plán“ bol napísaný niekým, s kým sme sa ešte nestretli.

 

Prečo teda slávili vôbec nejaké úspechy?

       Pretože zorganizovali a spustili určitý plán… a my z hnutia za slobodu v zdravotníctve sme neodpovedali naň našim vlastným plánom.

 

Ako ich plán funguje?

 

1. Zriadiť propagandistické stredisko

       Jednoducho zriadili sériu webových stránok a telefónnych čísel, na ktoré ich vojaci — vládni zamestnanci a verejnosť — môžu odkazovať ako na informácie o „alternatívnej medicíne“. Zriadili diskusný priestor („chat room“), kam posielajú svoje obete „po ďalšie informácie“. Nič netušiaci čitatelia nemajú poňatia, že to, čo čítajú, sú lži a dezinterpretácie.

 

2. Mať pod kontrolou, kto je stíhaný

       skrz FSMB a lekárske komisie jednotlivých štátov. Ten kto vymyslel tento plán — nech už to bol ktokoľvek — rozumel vede o spoločenskej manipulácii. Pochopili, ako využiť úradníkov na svoj vlastný prospech.

       Štátni zamestnanci vo všeobecnosti nebývajú najjasnejšími hviezdami na nebi — sú to úradníci. V knihe „The Peter Principle“ („Petrov princíp“) zo 70. rokov sa o nich písalo. Bol to Dr. Laurence J. Peter, kto povedal, že „v byrokracii každý stúpa až na úroveň svojej nekompetentnosti“ (na úroveň/do postavenia, na ktorú/ktoré nemá vlohy dobre ju/ho zastávať — pozn. prekl.). Aké pravdivé!

       Zamestnanci úradov, regulujúcich zdravotníctvo v USA, nie sú žiadnou výnimkou. Jediné, s čím môžete počítať, keď máte s nimi do činenia, je:

 1. sú to jednoznačne byrokrati,
 2. keď dôjde na znalosti predmetu, ktorý by mali regulovať — nikdy neočakávajte, že budú vedieť čokoľvek o tom, čo regulujú,
 3. očakávajte malosť, brutalitu a hlúposť pri plnení ich úloh.

       Ak budete mať toto na pamäti (a nebuďte šokovaní skutočnosťou), môžete mať s nimi do činenia a dostať od nich to, čo potrebujete.

       Áno, nie je to správne, ale tak sa veci majú.

       Lovci šarlatánov sa pohybujú v „aréne štátnych zamestnancov“ už veľmi dlhý čas. Vedia teda, ako ich manipulovať na svoj vlastný prospech. Dokonca aj keď my v hnutí za slobodu v zdravotníctve máme voči nim početnú prevahu 100.000 k 1, stále môžu určovať, kto bude napadnutý (stíhaný), pretože dokázali infiltrovať a poštvať mysle úradníkov zdravotníckych úradov proti „alternatívnej medicíne“. Jedným z najlepších príkladov, na ktorý sme nedávno narazili, je „Výcviková príručka pre stíhanie alternatívnej medicíny“, ktorú dostali ozbrojení vyšetrovatelia Kalifornskej lekárskej komisie (Medical Board of California = MBC).

       Vyšetrovatelia z MBC musia mať len stredoškolské vzdelanie, nepotrebujú nijaké lekárske vzdelanie a stačí im len 6-týždňový kurz na miestnej vysokej škole predtým, ako dostanú svoju 15-ranovú automatickú Berrettu ráže 9 mm a ich „Výcvikovú príručku pre stíhanie alternatívnej medicíny“.

       Vidíte, ako to funguje?

 

3. Ovplyvniť rozhodnutia štátnej zdravotnej poisťovne Medicare a súkromných zdravotných poisťovní…

       Nanešťastie sa veľká časť obyvateľov USA spolieha na Medicare a zdravotné poistenie pre prípad, že by potrebovali zdravotnú starostlivosť. Tí, čo používajú výlučne toto duo, zostávajú chorí a potom zomrú. Pretože, ako vieme, ponuky Medicare a zdravotných poisťovní musia prejsť „schvaľovacím procesom“ pred tým, ako môžu byť preplatené. To, nanešťastie, znamená, že ak sa spoliehate na to, za čo Medicare zaplatí, spoliehate sa na praktiky a procedúry, ktoré sú najmenej 15 ROKOV ZASTARALÉ. A v prípade súkromného zdravotného poistenia možno 10 ROKOV ZASTARALÉ. Nové veci jednoducho nie sú preplácané vo svete Medicare a súkromného zdravotného poistenia.

       „Lovci šarlatánov“ vytvorili organizáciu CHIRI (Consumer Health Information Research Institute = Výskumný ústav pre informácie o komerčnom zdravotníctve) práve za tým účelom, ako hovorí James Carter:

„Klientelou CHIRI sú zdravotné poisťovne. Podstatou CHIRI je slúžiť zdravotným poisťovniam ako poradný orgán, schvaľovať alebo neschvaľovať tú-ktorú liečbu, poskytovanú nejakým poskytovateľom zdravotnej starostivosti. CHIRI chce slúžiť ako konzultant zdravotných poisťovní ohľadne legitímnosti určitých zdravotných postihnutí a lekárov/liečiteľov. Príkladom „ilegálneho“ zdravotného postihnutia je chronický únavový syndróm. CHIRI sa tiež vyjadril, že má v počítači zoznam 40.000 amerických lekárov a ďalších zdravotníkov, u ktorých je podozrenie, že používajú „pochybné lekárske praktiky“.“

 

4. Použiť tento systém na obťažovanie, odrádzanie a zničenie špičkových lekárov/liečiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti…

       Keď zoberiete do úvahy vyššie uvedené tri body tohto plánu, môžete vidieť, aký účinok má táto kombinácia na špičkovú zdravotnú starostlivosť. Tento „systém“ je navrhnutý na ochranu status quo (súčasného stavu).

 

5. Demoralizovať opozíciu krutosťou tejto kampane

       Tento bod je samovysvetľujúci. Jednou z taktík je zaútočiť na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú málo finančných prostriedkov (alebo žiadne), tak brutálne, ako je len možné, tak verejne, ako je len možné, aby ostatný poskytovatelia zdravotnej starostlivosti videli, čo sa stane, keď povedia obchodníkovi z farmaceutickej firmy, aby vypadol.

 

A tak ďalej…

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?

Re:Re:Senior

guglielmo | 12.08.2014

He-he
Však ich nechaj. Evolúcia funguje, chce to len trocha času. Alebo, aby som išiel v duchu tých teórii z tohto servera:

Internet vymyslel ľudia, čo chceli, aby svet zmúdrel. Počítali s tým, že ak k nemu prídu nevzdelaní a hlúpi ľudia neschopní rozoznať argumenty od osobných útokov, vedu od šarlatánstva, tak vzniknú práve takéto veby. Tie sa už postarajú o evolučnú výhodu vzdelania :).

Krutý plán, hlavne keď si predstavíme tie nevinné deti takýchto rodičov, ale čo sa dá robiť. Ĺudia nemajú pamäť a zabudli na detskú úmrtnosť pred očkovaním. Zabudli na čierny kašel, záškrt, tetanus a iné lahôdky. Nevidia, o koľko stúpol priemerný vek dožitia a neveria lekárom. A to je presne spôsob, ako funguje prírodný výber. Ľudstvo vďaka internetu zmúdrie, lebo hlupáci pomrú skôr.

Senior

Helena | 02.02.2014

https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=biznis-s-vymyslenymi-chorobami&cisloclanku=2014020006

Nepřirozená bílá hmota v Aljašských lososech

Armagedon | 01.02.2014

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3435-neprirozena-bila-hmota-v-aljasskych-lososech

Is it The Final Countdown?

Re:Nepřirozená bílá hmota v Aljašských lososech

Armagedon | 03.02.2014

páči sa mi tam tento komentár:
"To, že je atomová elektrárna ve své podstatě zařízení na výrobu plutonia, není bohužel všeobecně známá skutečnost. Atomové elektrárny by měly být zahrnuty do smluv o odzbrojení."

Ešte dodám, že elektrina je iba vedľajší produkt pri výrobe vojenského plutónia.

Zastavme homo-loby pošlite email naším Europoslancom, aby nehlasovali za správu Lunacek.

mama | 31.01.2014

https://necenzurovane.sk/

Re:Zastavme homo-loby pošlite email naším Europoslancom, aby nehlasovali za správu Lunacek.

Jano | 08.02.2014

Neviem síce, ako to s týmto súvisí, ale tiež si neprajem vidieť na verejnosti teplošov, ako sa bozkávajú. Nech si to robia doma, ale nie na verejnosti.

sfalšovaná história

armagedon | 31.01.2014

"egyptské" nápisy v Austrálii: https://www.youtube.com/watch?v=e_BY0Xq3QZ8

šírenie modrej nákazy

čitateľ | 31.01.2014

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/European_Union_enlargement.gif

čipovanie novorodencov

mama | 30.01.2014

https://svobodnenoviny.eu/plany-na-cipovani-novorozencu-v-usa-a-evrope-se-vyviji-v-rychlem-tempu/

Re:čipovanie novorodencov

armagedon | 31.01.2014

RFID čip sa nedá zamerať zo satelitu. Nečudoval by som sa keby v tom čipe bolo nejaké ciankáli (cyklonB).

Re:Re:čipovanie novorodencov

mama | 31.01.2014

https://earth.tym.sk/jako-inzenyru-konstrukterovi-mikrocipu/

Z článku som pochopila, snáď správne, že sa to dá.
Re:Re:Re:čipovanie novorodencov

Armagedon | 01.02.2014

Prezraďte ako. Aký výkon má RFID čip (W) a akú citlivosť má satlit (Wm2)? Asi je to fyzikálne nemožné. Pravdepodobnejšie je snímanie pomocou dosť rozšírených čítačiek čipov, ktoré sa dávajú na miesta kde sa zhromažďuje tovar (supermarkety, sklady).

Re:Re:Re:čipovanie novorodencov

Jano | 02.02.2014

Ten článok je nezmysel od začiatku po koniec. Napríklad píše, že sa snažili urobiť ploché čipy, aby sa lepšie vkladali do tela. V skutočnosti sa na značkovanie živých tvorov (čítaj: zvierat) používajú čipy iného tvaru, zväčša valcového, na konci zašpicateného, aby vloženie spôsobilo čo najmenšie poranenie a najlepšie splynulo s okolitým tkanivom. Vyrobiť plochý čip je tiež jednoduchšie, ak sa pozriete do počítača, vidíte, že všetky čipy v ňom sú ploché. Ten autor nebol inžinier a nemal nijaké skúsenosti s tým, o čom písal. Nebol dobrý ani ako autor beletrie.

Uznávam, že je teoreticky možné človeka ovládať nejakým čipom, ale z technologického hľadiska je to sci-fi. Ten čip by musel nejak získavať energiu priamo z tela (trebárs kardiostimulátor s plutóniovou batériou ovláda iba srdce, je dosť veľký, a nevydrží tak dlho, ako človek žije) a zatiaľ sa nevie, ako by sa to robilo, teplo z tela zariadenia vovnútri tela nemôžu zužitkovať, nakoľko na to treba prechod medzi teplým a studeným; muselo by to nejak spotrebovávať priamo glukózu. Nervovú komunikáciu nikto poriadne nerozlúštil (a navyše je v podstate pri každom človeku trocha iná), protetické ruky dokážu komunikovať len s motorickými nervami a aj to nie poriadne.

Ďalší problém je komunikácia so satelitom. Mäso (a vlastne všetok organický materiál v ktorom je dosť vody) veľmi dobre absorbuje mikrovlny (to vie každý používateľ mikrovlnky), a všetky telekomunikačné signály sú mikrovlnné. Ak by mal taký čip v tele vysielať tak silno, aby to okolité mäso neodtienilo dostatočne a ešte bolo zachytené nejakým satelitom (mobil vysiela len telekmumikačnej veži asi dvadsať kilometrov odtiaľ, ak by mal dosiahnuť satelit najmenej štyri stovky kilometrov odtiaľ, teda dvadsať na druhú krát väčší výkon, teda stovky wattov), tak by ten absorbovaný výkon zohrieval okolité časti tela ako mikrovlnka, čo by každý očipovaný človek cítil.

Tiež neviem, načo by komu bolo ovládať ľudí. Ľudia bez voľnej mysle by boli dobrými vojakmi alebo robotníkmi, ale ak by niekto mal potenciál ovládať ľudí, tak by mu namiesto vojakov stačili atómové bomby (jednoduchšie, účinnejšie) a peňazí má evidentne dosť. Vládca ovládajúci mysle ľudí je ako človek ovládajúci programy v počítači - nedáva to vôbec dojem, že niekomu vládne, že je nejak dôležitý, aj ja si môžem napísať skript, aby som dostal milión mailov o tom, aký som úžasný. Ľudia, ktorí sa snažili o svetovládu, zvyčajne chceli vytvoriť utopický svet, alebo chceli byť na výslní, no ak by všetkých ľudí ovládali ako programy, nič z toho by nemali.

Ten článok skôr ruší akúkoľvek dôveryhodnosť tej stránky, nepotvrdzuje nič. Stačí len trocha kriticky myslieť.

Re:Re:Re:Re:čipovanie novorodencov

Armagedon | 03.02.2014

Existujú podstatne lepšie technológie na sledovanie ľudí. RFID je zastaralá technológia a tento článok je dobrý tak pre mainstream = bulvár.

RFID s výkonom 4 W a ziskom 1 by vo vzdialenosti 36.000 km vytvoril intenzitu poľa 0,3 mikroV/m a to je pod úrovňou šumu.

Senior

Helena | 30.01.2014

https://www.naturalnews.com/043711_Vaccination_Voodoo_book_review_vaccine_side_effects.html
Vakcinačné voodoo (čary? bosoráctvo?): Nová kniha odhaľuje pravdu o vakcínach.
Táto kniha má názov:
Vaccination Voodoo: What YOU Don't Know About Vaccines.

Learn more: https://www.naturalnews.com/043711_Vaccination_Voodoo_book_review_vaccine_side_effects.html#ixzz2rrzW9PFa

Re:Senior

Jano | 08.02.2014

Takže tuná si niekto aj zarába na týchto výmysloch. Dobre vedieť, komu mám poďakovať, ak sa táto iracionalita dostane aj do politiky. Je už dosť zlé, že homeopatiká možno predávať aj bez dokázateľného účinku.

Senior

Helena | 30.01.2014

https://www.naturalnews.com/043710_vaccines_toxins_blood_brain_barrier.html
Ako toxíny z vakcín penikajú do mozgu.

Veľmi zaujímavý článok (kiež by to niekto preložil).

Re:Senior

Helena | 30.01.2014

Aspoň túto časť z tohto článku som prekopírovala. Aké prídavné látky obsahujú vakcíny proti chrípke:

Influenza
Agriflu - Polysorbate 80
Flublok - Polysorbate 20, Triton X-100
Flucelvax - Polysorbate 80
Fluzone - Triton X-100
Fluarix - Polysorbate 80, Triton X-100, sodium deoxycholate
FluLaval - sodium deoxycholate


Learn more: https://www.naturalnews.com/043710_vaccines_toxins_blood_brain_barrier.html#ixzz2rrxDhVHH

Senior

Helena | 30.01.2014

Včera som v televízii pozerala správy na MTV2 (maďarské). Neskutočne pretláčajú vakcíny proti chrípke. Ale ani slovíčko o vedľajších účinkoch.

Babylon horí

Večný súboj dobra a zla | 29.01.2014

Ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostaň sebou sám, Boh má ešte s tebou plán :)

https://www.youtube.com/watch?v=jyZotYfXI1U

ferko

Re:Babylon horí

arma | 30.01.2014

Ako sa volá tvoj boh? Alebo je anonymný?

Re:Re:Babylon horí

ferko | 30.01.2014

nie je to deBill Gates ani dr prOffit

Re:Re:Re:Babylon horí

Jano | 08.02.2014

Ktokoľvek, kto ti odporuje je evidentne platený. Vlastne firmy, čo vyrábajú vakcíny, pravidelne platia miliónu vedcov, miliónu politikov, mnohým miliónom lekárov a miliónom iných používateľov internetu. Takže majú na výplatnej listine desať miliónov ľudí, ktorým platia mesačne desiatky miliárd eur, vlastne viac, ako sa celkovo vyberie na zdravotníctvo.

Re:Re:Re:Re:Babylon horí

ferko | 11.02.2014

"Ktokoľvek, kto ti odporuje je evidentne platený"

a na to ako si prišiel ???

Senior

Helena | 29.01.2014

https://www.infowars.com/gates-foundation-annual-letter-focuses-on-vaccines-population-reduction/
Ročenka (ročný list) nadácie Billa Gatesa sa zameriava na vakcíny, na depopuláciu.

Jano

Nepochopenie | 02.02.2014

Bill gates hovoril, že vysoká úmrtnosť v niektorých krajinách spôsobuje, že ľudia pre istotu si urobia strašne veľa detí (a tie sú potom zanedbané, vyhladovené). Preto chcel platiť očkovanie, ktoré by znížilo úmrtnosť, viedlo k tomu, že by ľudia plodili menej detí (podľa štatistík nižšia úmrtnosť vedie k zníženiu počtu splodených detí). On ich nechce zabíjať, on len chce, aby sa ľudia nekontrolovateľne nemnožili a nemali deti, o ktoré sa nemá kto starať a nemá ich kto nakŕmiť.

Mimochodom, nie som žiaden fanúšik Microsoftu, dokonca na počítači používam Linux (čo málokto tu o sebe môže povedať, okrem tých, čo majú mac a teda platili oveľa viac).

Re:Jano

Armagedon | 03.02.2014

Nie je Linux ako Linux, a Windows ako Windows. Aký OS používaš nevypovedá nič o tvojich morálnych postojoch.

Re:Re:Jano

Jano | 08.02.2014

Mojim cieľom bolo iba zabrániť tomu, aby ma označili za fanatického fanúšika Billa Gatesa.

Re:Jano

svetlolej | 15.02.2014

Bill Gates je zabiják, můj názor. Cíleně se snaží likvidovat lidskou rasu. Nejen vakcíny, ale G.MO, platí další věci o kterých sotva kdo ví :-)

s láskou¨sv

prianie

nepodstatné | 29.01.2014

Pravda nie je jednoduchá a priblížiť sa k nej vyžaduje vynaložiť značné vnútorné úsilie. Pre človeka je ľahšie veci si zjednodušiť a zaškatuľkovať. Prehlbovanie bariér a zotrvávanie vo svojich extrémistických postojoch nevedie k ničomu dobrému. Prajem Lovcom Šarlatánov, ako aj aktivistom venujúcim sa téme očkovania, aby ich úsilie cielilo k nájdeniu cesty ku spoločnej komunikácii.

Re:prianie

ferko | 30.01.2014

ja si hlavne želám aby ma nechali extrémistickí bratia a sestriy provax na pokoji... už som toho videl dosť, tých fatálnych následkov BCG, hexy, a MMR,....nájdete na detskej hematoonkológii....áno vnútorné úsilie, je to čo vás podrží...bingo

Re:prianie

Jano | 08.02.2014

Dobre, že sa im to snažíš vysvetliť, ale kým ich má kto klamať, tak pravde neuveria.

Re:Re:prianie

ferko | 08.02.2014

Jano nepoznáš nejakého morálneho teológa?, žeby ti vybavil exorcistu, podľa tvojich komentárov tu, si na tom dosť biedne.

zdanenie súkromného majetku

armagedon | 29.01.2014

https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=prekvapko-pro-podlomene-narody-eurozony-nejdrive-vyvlastnete-sve-bohate-obcany&cisloclanku=2014010127

Senior

Helena | 28.01.2014

https://www.badatel.sk/kpm/hrozne-video-co-na-vas-chystaju-fico-lajcak-a-pietruchova/
Ospravedlňujem sa, že tento článok nie je o očkovaní ale ako vidím sem hlavne píšu rodičia detí.

Toto je totálny úlet

Jano | 28.01.2014

V minulosti tu zabíjali choroby ako tuberkulóza, čierny kašeľ, kiahne a podobne. V súčasnosti už nie. Vymiznutie každej choroby nastalo v približne rovnakom čase, ako bolo objavené očkovanie na túto chorobu, takže prečo by to očkovanie nemalo fungovať? Po desaťročia to fungovalo a nikto sa s tým neznepokojoval, lebo si pamätali na hrozné choroby, ktoré sa stali minulosťou. Dnes je to už však zabudnutá minulosť, evidentne, čo táto stránka dokazuje. Tieto choroby stále existujú, v Afrike nespochybniteľne.

Ak má očkovanie nejaké vedľajšie účinky, tak pár vyrážok je lepšie dostať rubeolu, mumps, osýpky, ružičky a čo ja viem čo ešte, čo je bežné pre tých, čo niesu zaočkovaní. Pár ľudí čosi točilo a tom, že to spôsobuje autizmus, ale keďže očkovanie proti autizmu neexistuje a väčšina ľudí je zaočkovaná, je bežné, že sa nájdu zaočkované deti s autizmom (korelácia typu: zlomil som si ruku, lebo môj tatko šedivie; korelácia neimplikuje súvis).

Ak sa človek nenechá proti niečomu zaočkovať, môže sa nakaziť nejakou hroznou chorobou, a nakaziť aj iných, napríklad ľudí s oslabenou imunitou (nejaká normálna choroba, AIDS, imunodeficienčné lieky kvôli transplantácii) alebo iných nezaočkovaných. Nezaočkovať sa je nielenže hlúpe pílenie si konára pod zadkom, ale aj ohrozovanie iných. Ak to niekto robí svojim deťom, je to ako keby ich posielal na prázdniny k tete Oksane do Černobylu alebo na cesty za strýkom Harveym z Oklahomského motorkárskeho gangu. Akékoľvek zákony proti bezdôvodnému odmietaniu sa zaočkovať sú dobré pre všeobecné dobro, takže sú úplne na mieste - až na to, že pokuta za odmietnutie sa zaočkovať je od veci, zaočkovať za každú cenu hoci aj násilím je lepšie.

Ak niekto odpovie niečo na tému konšpirácia, tak sa tým sám diagnostikuje, pretože je naozaj pravdepodobnejšie, že žiadna s tých farmaceutických spoločností nevyrobí niečo, čo skutočne lieči a nie je očkovaním, a nezarobí si na tom hromadu peňazí. Že skupina spoločností, ktoré proti sebe vedú patentové vojny a snažia sa zlikvidovať protivníkov úplne šialenými spôsobmi dokáže spolu udržať nejaké tajomstvo. Aj keď sa to tajomstvo žiadnej z nich nevyplatí, pretože lieky na choroby stoja viac ako očkovanie, pretože očkovanie na bežné choroby existuje už roky a vyrábať ho za minimálnu cenu môže každá nízkonákladová firma.
Keď pár ľudí už fakt rozdráždia klamári, ktorí klamú ľudí za veľké peniaze (možno tomu sami veria, ale to akurát robí ich lži dôveryhodnejšími) a ešte majú tú drzosť z toho obviňovať práve tých, čo sa tvrdou prácou k pravde dostali, tak sa dá čakať, že skôr či neskôr vzniknú stránky odhaľujúce tieto plytké lži.

Okrem konšpirácií tento článok vrámci svojej pseudoargumentácie vzal na mušku aj celú modernú medicínu (samozrejme, bez najmenšej snahy spomenúť nejaké dôkazy), obhajujúc priekupníkov predraženého placeba (moja babka jednému zaplatila za 'vyšetrenie' 100€ a vôbec nič sa nezmenilo okrem stavu jej financií). Nespomína, že práve títo si zarábajú najviac (https://personal.tucna.net/medicina-a-alternativni-medicina-z-pohledu-financi/). Nespomína, že práve šmejdi sú totálne nejednotní, navzájom si do hĺbky spochybňujú svoje teórie a sľubujú hocičo (vrátane liekov na všetko, ktoré samozrejme zatiaľ neexistujú, lebo by si to farmaceutické spoločnosti dali patentovať a začali hromadne vyrábať, čo sa nedeje). Nespomína, že šarlatáni s ťažkou infekčnou chorobou chodia k normálnym lekárom (aj tí, ktorých oklamali a nedali zaočkovať svoje deti). Nespomína, že všetky účinné látky z rastlín, ktorých efekt sa podarilo dokázať sú už dávno používané v liekoch.

Tiež je dosť pochybné, že ľudia, čo prečítali príručku čitateľnú stredoškolákmi ako nejaké zjavenie z neba (reálny výskum, ktorý by to potvrdzoval samozrejme neexistuje) a nevedia ani, že sa píše takzvaní a nie tak-zvaní, majú pravdu, keď všetci, čo študovali niečo k veci celé roky si myslia niečo opačné (až na nejakých lekárov, ktorí sa zopsuli na podvodníkov).

Re:Toto je totálny úlet

BuG.ToM | 30.01.2014

V minulosti tu zabíjali choroby ako tuberkulóza, čierny kašeľ, kiahne a podobne. V súčasnosti už nie. Vymiznutie každej choroby nastalo v približne rovnakom čase, ako bolo objavené očkovanie na túto chorobu, takže prečo by to očkovanie nemalo fungovať?

Dakujem za dobru naladu, ktorú si mi spravil :)
Fakt som sa dobre zasmial...
Očkovanie vymizlo v tom čase, ako na nu objavili vakcínu?? :)
Tak to je brutal, ešte ju len vymysleli, a dokonca ani neodskúšali, či je funkčná, po niekolko rokov pred použitím do praxe a chorobnosť klesala a klesala, dokonca ani nemuseli navodiť kolektívnu imunitu, lebo nestihli nikoho zaočkovať, lebo načo, ked už chorobnost a umrtnosť klesala samovolne :)
Tie vakcíny sú uplne najlepšie, že? :)

Re:Re:Toto je totálny úlet

Jano | 01.02.2014

Odkedy 'v probližne rovnakom čase' znamená 'kúsok predtým'? Z kontextu je dokonale jasné, že to znamená 'kúsok potom' (alebo si vážne myslíš, že tie choroby zanikli len tak samy od seba?). Len som nechcel uvádzať roky, pretože by som sa musel odkazovať na zdroje, a to by niekto začal nazývať pokračovaním klamstva.

Re:Toto je totálny úlet

Premek | 01.02.2014

Váš příspěvek je skutečně totální úlet, to souhlasím :-).
Nejdřív jsem si myslel, že je to jen neinformovanost, ale po větě "zaočkovať za každú cenu hoci aj násilím je lepšie" je mi jasné, že musíte být nebezpečný vakci-fanatik, s kterým nemá cenu diskutovat. Proto si ušetřím práci s vyvracením nesmyslů typu vymýcení tuberkulózy nebo černého kašle očkováním apod.

Mizantropi sa ozývajú

Jano | 02.02.2014

Nebezpečný 'vakci-fanatik'? Nie, jediné, čo chcem je to, aby sa tak o tridsať rokov nevrátili epidémie tuberkulózy a čierneho kašľa a čo ja viem, čoho ešte, ohrozovali mojich blízkych (a ohrozovali ešte aj môj život, masívne epidémie ak raz vypuknú môžu zmutovať a potom za vhodných okolností nakaziť aj zaočkovaných). A tiež nechcem, aby deti nezodpovedných rodičov (ako napríklad aktivisti proti očkovaniu) netrpeli týmito chorobami, nie som mizantrop.

Pokiaľ si niekto myslí, že napríklad fakt o potlačení tuberkulózy je blbosť, nech si to proste overí (mimochodom, o žiadnom vyhynutí som nehovoril, tuberkulóza stále existuje v rozvojových krajinách a mnohí ľudia sú jej nosiči bez príznakov). Ak tu niekto uvedie ako prípad blbosti fakt, je jasné, že ho nikto neberie vážne.
Evidentne ujo Premek má problém vyvrátiť jediné tvrdenie, tak jediné, čo môže skúsiť, je to celé zmiesť zo stola jedinou vetou.

A len tak mimochodom, s očkovaním nič nepreháňam, keď som v škôlke nejak zmeškal ovčie kiahne (plané neštovice, aby Česi rozumeli), tak som sa na očkovanie vykašľal (všade sa akosi predpokladá, že všetci ľudia to mali v škôlke, keďže pre deti je to málo nebezpečné a tak ich proti tomu ktovieprečo neočkujú). V devätnástich som to schytal v plnom (keďže som už bol dospelý, a táto choroba je pre dospelých dosť nebezpečná), dostal som horúčky že som takmer ani chodiť nevládal (samotné vyrážky boli skôr otrava). Takéto horúčky spôsobuje aj kopa iných chorôb, ako osýpky alebo čierny kašeľ, a nič takéto nikomu neprajem. Táto stránka ich evidentne niekomu praje, neviem, kto je tá banda mizantropov, čo za týmto stojí (a na koho vilu tie finančné príspevky idú).

Re:Mizantropi sa ozývajú

Premek | 02.02.2014

Potlačení tuberkulózy očkováním je samozřejmě blbost, protože vakcína nechrání před samotným onemocněním, ale v nejlepším případně (možná) před určitými formami TBC. Na ústup onemocnění tedy nemůže mít žádný vliv. Podobné je to u černého kašle.
Doporučuji si nastudovat fakta zde: https://www.rizikaockovania.sk/dok/Kolektivna_imunita-myty_a_fakty.pdf
Je tam spousta odkazů na seriózní vědecké zdroje, takže je tam materiálů na mnoho hodin studia.
Do role vakci-fanatika jste se pasoval sám větou o zaočkování násilím, to byl opravdu velký úlet. Osobně nemám problém respektovat opačný názor, ovšem tohle bylo daleko za hranicí toho, co lze tolerovat.

Re:Re:Mizantropi sa ozývajú

Jano | 08.02.2014

Už prvá veta si protirečí, ak očkovanie nechráni pred TBC, tak ako môže chrániť pred TBC? Tiež tu evidentne predpokladáte, ako keby neúčinnosť očkovania proti tuberkulóze bola jasná vec; fakt opísaný z wikipedie proste nie je 'samozřejmě blbost', wikipedia nie je humoristický časopis ani antivax stránka.

Chorého jednotlivca očkovanie samozrejme nevylieči, očkovanie je predsa prevencia, zabránienie šíreniu choroby z chorých na zdravých. Chorých vyliečili (nie očkovaním) alebo zomreli, zdravých zaočkovali a teda to už nechytili, a tak teda sa choroba vytratila. Zatiaľ si mi nepovedal, prečo by sa mala tá tuberkulóza inak stratiť.

Pozrel som si ten odkázaný článok, ale nejak ma neprekvapil. Autorom je Peter Truhársky, známy mnohými kvalitne dezinformačnými článkami (teda to nie je žiaden uznávaný vedec, vlastne ani nemá PhD ani MUDr). Čítal som vedecké články, a tento nevyzeral ako vedecký článok. Odkazuje sa na päťsto zdrojových článkov, z ktorých každý iba trocha nasvedčuje, že očkovanie by mohlo byť menej účinné, ako sa niekedy predpokladá (teda, nie absolútne). Vyberá si fakty ktoré hovoria v jeho prospech, vytrháva ich z kontextu, a interpretuje ich tak, ako sa mu páči. Chýba tu objektivita, uznanie protinázorov, vlastne čokoľvek, čo by hovorilo opačne (a pritom cituje prevažne články, ktoré nijak nepodporujú neočkovanie). Jeho záver nijak nevyplýva zo zvyšku článkov. Je to jedna pekne namakaná demagógia.

A mimochodom, nemali byť tí vedci podplatení?

Očkovaním násilím som nemyslel toho človeka zbiť do bezvedomia, ale proste ak sa bude zdráhať, tak ho chytiť poriadne a zaočkovať ho (pre mňa za mňa nech si potom zoberie koloidné striebro a myslí si, že ho to zbaví účinkov očkovania). Čím je viac zaočkovaných ľudí, tým sa lepšie šíria choroby, a ak choroba nakazí veľa ľudí, je vyššia šanca, že nejak zmutuje a nakazí aj zaočkovaných. Nezaočkovaní ľudia ohrozujú seba aj ľudí okolo seba, sú časovanou bombou, a je aj pre nich dobré, aby boli zaočkovaní. V Amerike prepuklo niekoľko epidémií chorôb práve kvôli exotom, ktorí sa nenechali zaočkovať.

Re:Re:Re:Mizantropi sa ozývajú

ferko | 17.02.2014

Jano, neser sa do ockovania "proti" TBC, do očkovania BCG vakcínou 4.dňových novorodencov....detská onkológia môže zahorieť hnevom..:(

Re:Mizantropi sa ozývajú

ferko | 20.02.2014

Jano, s tebou nemá zmysel diskutovať o tuberkulóze a čiernom kašli, o BCG vakcíne, DiTePer Polio, hexe, Infanrix polio, MMR ani protichrípkovej, jednoducho si stratený prípad.

Re:Toto je totálny úlet

Mario | 08.02.2014

ten kto napisal tento clanok je totalny blbec co nevie o ockovani vôbec nic

Senior

Helena | 28.01.2014

Teraz som prečítala jeden blog, pod dnešným očkovacím článkom na www.infowars.com. Nahlas sa smejem pred počítačom. Bojím sa to prekopírovať ale pisateľ blogu sa vedel neskutočne vyjadriť.

Re:Senior

Jano | 08.02.2014

Nie je niečo o tom aj na serióznych stránkach, a nie len na stránkach sci-fi novinárov?

Senior

Helena | 27.01.2014

https://www.naturalnews.com/043662_vaccine_safety_medical_myths_junk_science.html
Veľký lekársky výmysel o bezpečnosti očkovania a účinnosti.

Zaujímavý článok (už len mať čas a síl to preložiť).

Re:Senior

Jano | 08.02.2014

To isté by som vedel napísať aj o homeopatoch, bylinkároch či akupresúre. Až na to, že nikde nevysvetlili, prečo tie očkovania s vraj neexistujúcim pozitívnym účinkom majú vedľajšie účinky (ktoré vraj musia potom zatajovať), najlacnejšia injekcia je predsa slaná voda, a tá vedľajšie účinky nemá.

Re:Re:Senior

ferko | 14.03.2014

ešte raz múdry Jano...pýtam sa ťa....Otrava Krvi...intoxikácia kovmi...intoxikácia vakcínami je pozitívny účinok ??...pre koho?

Zákon farmabiznisu nepustí

filip | 27.01.2014

...ani keď sa platení popierači potentujú:)

https://www.auria.sk/blog/zakony-farmapriemyslu

Re:Zákon farmabiznisu nepustí

Helena | 27.01.2014

Pán Filip, veľmi pekne ďakujeme za link na veľmi dobrý článok.

Re:Zákon farmabiznisu nepustí

Jano | 02.02.2014

Pár vecí je pravda, niektoré sú úlety, väčšinou polpravdy.

Pár extra faktov, ktoré zámerne neuviedli:
1. Lekári sú platení podľa počtu ľudí, ktorých ošetrujú, nie podľa počtu ošetrených, takže menej chorých znamená viac voľného času, nie menej peňazí.
2. Univerzity, podobne ako lekárov, platí štát, a to podľa toho, aké kvalitné články napíšu, a čím je to prevratnejšie, tým viac peňazí. Pár empirických disperzných vzťahov pre hexagonálnu mriežku selénu málokoho zaujíma, ale napríklad zistenie, že nejaký populárny liek nefunguje, by bol celkom prekvapením a zarobil veľa (a riadne uškodil tej farmaceutickej firme). Niektorí sa dokonca snažia dokázať platnosť nejakých alternatívnych liečiv, to sa niekedy podarí a začne sa vyrábať vo farmaceutickom priemysle.
3. Farmaceutické firmy ako každé poriadne zlo, napríklad Stalin s Hitlerom, vedú medzi sebou vojny, síce nie frontové, ale patentové. Ak jedna firma zdiskredituje druhú tak, že dokáže, že jej lieky nefungujú a musia byť stiahnuté z trhu, tak jej to pomôže, jednak ochudobní konkurenciu, jednak spopularizuje svoje lieky. Kvôli tomuto neúčinné lieky nepredávajú.
4. Skutočne fungujúci liek za milión eur by zarobil viac ako nefungujúce lieky za dve eurá, bohatí by si to kúpili, keď by potrebovali. Potom by samozrejme vypršal patent a niekto iný by to začal predávať za dve eurá.
5. Pokiaľ si zlý a potrebuješ udržať tajomstvo, tak tých, čo to prezradia nenápadne zabiješ a zničíš informácie, ktoré vyniesli. Stránok hovoriacich o farmeceutickom spiknutí je dosť veľa, evidentne ich ani neberú vážne.
6. O farmaceutickom spiknutí hovoria len šmejdi predávajúci megadrahé placebo (https://personal.tucna.net/medicina-a-alternativni-medicina-z-pohledu-financi/), ktoré nazývajú alternatívna medicína. Tento argument používajú vždy, keď niekto spomenie to, že by sa také zázračné lieky predávali v lekárňach ak by fungovali. Sami sa pritom nevedia zhodnúť a diskreditujú si svoje liečebné metódy navzájom (homeopati proti celistvým, celiství proti bylinkárom, bylinkári proti šamanom,...). A potom to šíria ľudia, ktorým úspešne vymyli mozgy.

A ešte aforizmus na záver:
Ako sa hovorí alternatívnej medicíne, ktorá funguje? Medicína.

Re:Re:Zákon farmabiznisu nepustí

Lojzo | 03.02.2014

Pekne si sa vyfarbil :-)

Re:Re:Re:Zákon farmabiznisu nepustí

Jano | 08.02.2014

Takto funguje iracionalita antivax hnutia - nemám protiargument, tak to proste spochybním ako celok, ako keby to hovorilo samo za seba.

Re:Re:Re:Re:Zákon farmabiznisu nepustí

ferko | 21.03.2014

teba Jano, školil sám Satan,,,ANCIKRIST

Senior

Helena | 27.01.2014

https://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/431-zmizela-obrna-nasledkem-ockovani-z-ditete-vynalezce-ockovani-jennera-vyrostl-po-uspesne-vakcinaci-idiot-jde-jen-o-prezitek-19-stoleti-.aspx

vypočujte si na slobodnom vysielači

mama | 27.01.2014

21.01.2014 | prevziať | vypočuť [vypočuť]

Kolektívna imunita. Hosť: Mgr. Peter Tuhársky

Re:vypočujte si na slobodnom vysielači

Martin | 27.01.2014

Štefan Hríb zase "zhasol" Pod Lampou: https://video.tyzden.sk/redakcia/2014/01/24/pod-lampou2-je-ockovanie-nebezpecne/
Škoda, že nenašiel odvahu pozvať do relácie Mgr. Petra Tuhárskeho.

Re:Re:vypočujte si na slobodnom vysielači

MarekSU | 28.01.2014

Veeelmi biedna relacia to bola. Stefan Hrib bol slabucky.

Re:Re:vypočujte si na slobodnom vysielači

stara mama | 29.01.2014

.....musela som to prestať pozerať, prišlo mi z toho zle, ten Tučný a Krištofíková, no comment, bola to hrôza..., na a čo keď Vaše dieťa má nežiadúce účinky z očkovania, no a čo, ked niektorí ľudia zomrú po užití aspirínu, na a čo... a toto sú slová lekárov, Pane Bože.....,

Re:Re:Re:vypočujte si na slobodnom vysielači

Helena | 30.01.2014

Mne jedno očkovanie zobralo pol života + nenormálne veľa peňazí.

Re:Re:Re:Re:vypočujte si na slobodnom vysielači

Jano | 08.02.2014

Ja môžem úplne rovnako povedať, že som skoro umrel kvôli tomu, že som sa na očkovanie vykašľal.

Senior

Helena | 27.01.2014

https://aircrap.org/global-march-against-chemtrails-geoengineering-jan-25-2014/338773/
25. januára 2014 bol celosvetový pochod proti postreku chemtrailsom. Jeden obrázok ma oslovil, presnejšie jeden transparent kde je napísané:
gmo, chemtrails, fluor, vakcíny = jed

Dobrý deň.

Mária | 27.01.2014

Je to síce mimo tému, ale na smečku je diskusia o relácii pod lampou s témou očkovanie, tak sa chcem spýtať, či náhodou p. Fillo boli ste tam pozývaný alebo nie. Ináč je to tam katastrofa v tej relácii myslím.

Senior

Helena | 26.01.2014

https://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/432-dalsi-faze-bitvy-o-detska-ockovani-prakticka-lekarka-se-neboji-rici-pravdu-a-proc-vetsina-doktoru-stale-veri-ze-ockovanim-delaji-dobrou-vec-.aspx

Re:Senior

Helena | 26.01.2014

Prekopírovala som tento peknučký komentár pod týmto článkom:

jak je možné že ta naše povedená lékařská komora nesleduje následky tzv. plošné /poviné/ vakcinace jež má na svědomí desetitisíce postižených dětí , a jenom slepě přebírají ty žvásty ze západu o nezávadnosti závadného ,proč tato hovada platíme ze státní kasy ?

Senior

Helena | 26.01.2014

https://www.infowars.com/vaccine-pioneer-admits-adding-cancer-causing-virus-to-vaccine/
Ako sa pridávali vírusy do vakcín ktoré spôsobovali rakovinu.

Re:Senior

Vírusy spôsobujúce rakovinu? | 02.02.2014

Vírusy spôsobujúce rakovinu neexistujú, sú len vírusy, ktoré sú rizikovými faktormi pre vznik rakoviny (sú známe vírusy, ktoré sú hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice, ale z toho vírusu dostane rakovinu iba zlomok nakazených; dá sa proti nim zaočkovať, mimochodom). Rakovina existovala odjakživa, už sa aj našli dinosaurie zdochliny, ktoré mali rakovinu. Hlavnou príčinou rakoviny v súčasnosti je staroba.

Tiež by ma zaujímalo, načo by niekto chcel hubiť populáciu, a to práve takto. Vládca chce predsa vládnuť viac ľuďom, nie? A na zabíjanie máme napríklad ANTRAX (čo ide ešte aj zvaliť na teroristov a zdôvodniť výdavky vlády), netreba nejaké špeciálne infikované a málo účinné vírusy.

Re:Re:Senior

ferko | 28.02.2014

počuj Jano, počul si už niečo o BK víruse ??....ach jaj,.., tá BCG vakcína :(

Re:Re:Senior

mám dosť | 05.04.2014

Si génius, vyriešil si hlavnú príčinu rakoviny v súčasnosti....A tou je STAROBA...podľa teba Hlavnou príčinou rakoviny v súčasnosti je staroba ..Si génius,,,mohol by si mi ale vysvetliť, prečo deti očkované chránené povinnou plošnou vakcináciou, kto chce aj dobrovolnou, prečo tieto očkované chránené deti pár mesačné, polročné, ročné , trojročné, päťročné, šesťročné, sedemročné, desať, jedenásť, dvanásť, až osemnásť ročné očkované deti,....deti CHránené očkovaním, deti ktoré by mali byť najzdravšie bojujú o svoj život na detskej HEMATOONKOLOGII!??

Senior

Helena | 25.01.2014

https://www.youtube.com/watch?v=8IR4_0nK7gA
Vedci odhaľujú klamstvá ohľadne vakcín proti chrípke a propagandu médii.
A čo tieto vakcíny obsahujú a aké choroby vyvolávajú...
Aké vedľajšie účinky majú iné vakcíny...
Obličkový priemysel a dializačné centrá prekvitajú vďaka vakcinačnému priemyslu.
Dobručké "psychiatrické lieky" - koľkí z nich umrú...
Koľkí ľudia zomrú z predpísaných liekov...

Re:Senior

Armagedon | 26.01.2014

Vážená pani Helena, toto je web o očkovaní.

Re:Re:Senior

Helena | 26.01.2014

Pán Armagedon, všetko so všetkých súvisí. Aj v knihe Mlčanie II. je spomínaný očkovací biznis.
Už len dodajme - konšpirácia.

Re:Re:Senior

Helena | 26.01.2014

Prepáčte pán Armagedon, na tejto stránke som Vám raz "vtipne" odpovedala. Ale nechcela som Vás uraziť.
Ja si už zo seba veľakrát robím "vtip" - ináč by som tento svet nezvládla prežiť.

xx

mama | 24.01.2014

https://www.badatel.sk/kpm/mozne-priciny-leukemie-u-deti-a-ako-nou-neochoriet/

Senior

Helena | 23.01.2014

https://www.infowars.com/pharmacies-push-untested-flu-shot-on-pregnant-women/
Lekárne pretláčajú vakcíny proti chrípke gravidným ženám (hoci nikdy neboli testované, či nie sú nebezpečné pre gravid. ženy).

Senior

Helena | 23.01.2014

https://www.badatel.sk/kpm/gardasil-znicil-dievcatu-vajecniky-merck-zabudol-otestovat-vakcinu/

mimo témy

mama | 22.01.2014

https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/bill-gates-v-roce-2035-skoro-nebude-chudych-zemi_295678.html?showTab=kurzovni-listek#.UuBFjPtNzGi

Senior

Helena | 22.01.2014

https://www.naturalnews.com/043615_vaccine_adjuvants_aluminum_hydroxide_neurological_disease.html
Štúdia: Prídavná látka vo vakcínach aluminum hydroxide spôsobuje neurologické choroby.

Senior

Helena | 22.01.2014

https://www.zvedavec.org/komentare/2014/01/5815-je-usda-opravdu-tak-blba-aby-schvalila-kukurici-s-agent-orange.htm
Aké gmo sa ide schváliť. A toto sa pridáva aj do vakcín.
Vyvolá to "len": rakovinu, parkinsonovu chorobu, endokrinné poruchy, vrodené poruchy, reprodukčné problémy...

Senior

Helena | 20.01.2014

https://tv.naturalnews.com/v.asp?v=C7D8140F5FE01B1663F9073FD54E1A19
Zaujímavé video od MUDr. Saputo o tom aký podvod sú vakcíny proti chrípke, ako sú veľmi nebezpečné, aký je to obrovský biznis, aký je v tom konflikt záujmov...
Miesto toho, že sa dáme zaočkovať proti chrípke máme sa snažiť zdravo žiť: zdravo sa stravovať, dostatok zeleniny, ovocia, dostatok spánku, vyhýbať sa stresu, v zime si pridávať D3 vitamín...

Re:Senior

ferko | 20.01.2014

ja som nikdy nebol ani som sa nedal pichnuť vakcínou "proti" chrípke :) a som tu, celé roky bez chrípky...musím priznať, že raz som ju schytal tú echt ozajstnú.

Re:Re:Senior

Jano | 08.02.2014

Ja som na očkovanie proti chrípke chodil, a chrípku som nedostal vôbec, ani náznak (dokonca som bol raz nachladnutý, keď ma zaočkovali, sám som si myslel, že to moja imunita nezvládne a budem mať prázdniny). Potom som prestal chodiť (z lenivosti, nie z presvedčenia). Dostal som ju potom asi dvakrát (nakoľko vírus chrípky mutuje o očkovanie funguje len dovtedy, kým sa nerozšíri nová mutácia) a pár krát to začalo ako chrípka, a potom sa to na druhý deň zoslabilo a na tretí deň som bol viac-menej zdravý (čo ja viem, či to bola chrípka alebo nie). Chrípku bez očkovania každý rok aj tak nedostaneš, len tak z času na čas.

Re:Re:Re:Senior

ferko | 12.02.2014

prečo si prestal chodiť, keď si presvedčený ?...ach tá lenivosť, tá ťa môže pripraviť o život, pokračuj v očkovaní zachrániš seba a hlavne svoje okolie, tých ktorí nemôžu byť očkovaní, tých ktorým očkovanie dodrbalo imunitu...milý Jano

Senior

Helena | 20.01.2014

https://www.naturalnews.com/043575_scientist_flu_shot_lies_media_propaganda.html
Ako sú veľmi nebezpečné vakcíny proti chrípke.

chemikálie na poliach

armagedon | 19.01.2014

Môžete mi povedať čo sa v súčastnosti strieka na polia, ako rýchlo sa to rozkladá a za akých podmienok?

Re:chemikálie na poliach

Helena | 19.01.2014

Vážený pán Armagedon, toto je web o očkovaní. O tom aké je očkovanie zdravé, ako nevytvorí žiadnu chorobu, ako nám posilní imunitu, ako potrebujeme ešte viac a viac očkovaní... Profity farmafiem sú prinízke...
A Vy sa tu pýtate čím sa postrekujú polia - no asi zdravým chemtrailsom, zdravým roundup ready...Profity geoinžinierskych a bioinžinierskych firiem sú prinízke...
A pomaly pôjdeme so nebíčka.
Ospravedlňujem sa za svoju iróniu.

Dobry den p.Fillo

Loskamilos | 19.01.2014

Chcel by som sa spýtať či si myslíte, že títo original Lovci Šarlatanov,ktorych popisujete tu sú tí istí Lovci Sarlatanov,ktori su na fb v jednej parte, ktori sú vaša opozicia v istych temach. Dakujem :)

Pozdrav

filip | 17.01.2014

Tak mi napadlo,pán Fillo,že niektorí z účastníkov toho slávneho vakcikongresu v Tatrách sú možno "kresťania" a tak by sa k tomu vášmu aktuálnemu pozdravu pre nich hodil tento citát:
Iz.5:20
"Beda tým,čo vravia zlému dobré a dobrému zlé,robia svetlo tmou a tmu svetlom,robia horké sladkým a sladké horkým!
Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!"

Re:Pozdrav

franto používajúci filipa | 18.01.2014

Tak mi napadlo, pán Fillo, že ak počas trvania kongresu uverejníte na titulke: "Srdečne pozdravujeme delegátov práve prebiehajúceho vakci-zjazdu na Štrbskom Plese! :-)", tak sa vôbec nečudujem, že s Vami odmietajú komunikovať a nereagujú ani na Vašu korešpondenciu. Podľa stránky https://www.sls.sk/11.html je Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, tak ako ďalších x odborných lekárskych spoločností. Takéto kongresy sú normálnou formou odborného rastu v každej vedeckej komunite. Ak ich Vy nazvete "delegátmi" a kongres "zjazdom", tak ste sa znížili na úroveň nevzdelaného neokrôchanca. Aj keď ste dali na koniec smajlíka.
To hovorím ako nie lekár, keď som si pozrel stránku SLS, po tom, čo ma zaujalo na Vašej stránke vyjadrenie "vakci-zjazd". Urobili ste z lekárov (najmä pediatrov a epidemiológov, lebo zrejme tí sú tam najviac zastúpení) masu hlupákov totálne indoktrinovaných nejakou podľa Vás asi "vacki-ideológiou", ľudí bez kritického názoru, ktorí slepo verklíkujú niečo, čo im tam hlavní "vakci-ideológovia" a farmafirmy nahustia do hlavy. Ako keby tí lekári nemali za sebou štúdium a osobné skúsenosti a boli neschopní si urobiť z toho všetkého aj vlastné závery a kriticky sa pýtať na nové skutočnosti v ich odbornosti.
Ako som napísal, nečudujem sa, že s Vami odmietajú komunikovať. Ak by napr. historici robili odbornú konferenciu o druhej svetovej vojne a chcel by sa na ňu prihlásiť popierač holokaustu, tak sa s ním baviť nebudú. O to viac, keby si od takého popierača mohli o sebe prečítať kopec urážok na jeho stránkach. Presne tak je to aj s odporcami očkovania.

Re:Re:Pozdrav

filip | 19.01.2014

Tie "vedecké" kongresy majú jedno spoločné:

Vakcikongresy nechcú počuť o vedľajších účinkoch vpichovaných jedovatých kokteilov.

Stomatologovia o jedovatosti ortuti a fluoru.
https://svetlanablog.nazory.eu/
https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3651-historie-totalitnich-snah-o-manipulaci-populace-pomoci-fluoru.aspx

Kongresy historikov o plynových komorách
https://www.rexvox.com/videofeed/B87SEWcWSBs
https://www.zvedavec.org/komentare/2013/02/5362-popirani-holokoustu-zcela-zakonne.htm

Klimatologovia pravdu o otepľovaní
https://www.youtube.com/watch?v=o7bO1WetRoM

Psychiatri pravdu o ich "liečbe"
https://www.auria.sk/blog/category/psychiatria

Ekonomovia o zotročovaní
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EM31myP0tqE

Onkologovia o rakovine
https://rakovina.nazory.eu/rubriky/liecba-rakoviny-z-vnutra

Kresťanské kongresy pravdu o modloslužbách v Asissi
https://www.youtube.com/watch?v=kz9mrrHegJ0

A tak sa tu všetci spolu hráme na objektívnosť a pravdivosť oficiálnych story. :)

Re:Re:Re:Pozdrav

stara mama | 19.01.2014

Tak čo, p. Franto používajúci Filipa, stačia Vám aspoň tieto dôkazy, ktoré Vám tu dal Filip ??? Alebo ste celkom mimo ???

Re:Re:Re:Re:Pozdrav

franto používajúci filipa | 19.01.2014

Si robíte srandu s tými zdrojmi alebo ste fakt stratili aj poslednú živú mozgovú bunku zodpovednú za činnosť kritického rozumu?

Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

filip | 20.01.2014

Podľa toho,že popierajú absolútne všetky mimomainstreamové informácie sa dá jednoznačne určiť,že ide o plateného trolla bez rozumu,pretože dnes už tí inteligentnejší platení diskutéri niektoré veci akože priznávajú a popierajú len časť,aby tak lepšie zmiatli gojov.
Koľko máš rozumu si už predviedol,ale ešte pre poriadok kontrola zraku trolle:
Vidíš tu obrovský Boeing vraziť do Pentagonu?
https://www.youtube.com/watch?v=TAaP4Z3zls8

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

diskutér | 20.01.2014

Možno tam vletel medzi políčkami filmu.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

franto používajúci filipa | 20.01.2014

-po prvé: neviem, čo je troll, a nikto ma neplatí za to, čo som sem napísal
-po druhé: rozumiete tomu, čo je bezpečnostná kamera, akým spôsobom sa na ňu zaznamenáva, v akej časovej frekvencii, a akú rýchlosť má asi lietadlo, keď LETÍ (nie KRÁČA) a vrazí do budovy?
- po tretie: táto diskusia nie je o 11.9.2001 a Pentagone, ale o očkovaní, ale teraz chápem, že niektorí sú skalopevne presvedčení, že celý útok 11.9. bol fingovaný (v oblasti s viac ako 200.000 obyvateľmi!, so záznamami o lete a počte pasažierov, ktoré sa dajú kedykoľvek overiť!, s obeťami priamo v Pentagone..)
-po štvrté: áno, aj celé očkovanie je konšpirácia, celý pokrok v medicíne je výmysel, filip jednoducho nepotrebuje ani stomatológiu, všetci lekári sú vrahovia v bielych plášťoch, dokonca aj tí na ARO/OAIM, keď im tam dovezú obete havárií, epidemiológovia sú len na to, aby dávali pokuty neočkujúcim rodičom, lebo dnes už neexistujú mikroorganizmy a Matka Príroda je k nám vždycky a len priateľská...
Veľa šťastia, priatelia, vráťte sa čím skôr do reality.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

ferko | 21.01.2014

franto, mám taký dojem, to je moja domnienka...že si zošalel...nehnevaj sa :) nie si Ty sám mimo reality?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

franto | 21.01.2014

Ferko môj zlatý, Tvoje dojmy a domnienky sú naozaj dojemné, ale sú dobré tak na dve veci...
Aj tento portál má totiž ambíciu preukazovať fakty, nie dojmy. (Akurát že sa mu to veľmi nedarí.) Preto sa budem vždy pýtať na dôveryhodnosť zdrojov, nech ich prezentuje ktokoľvek. Pýtam sa na ne aj preto, aby sa vedeli čím skôr zorientovať tí, ktorí sem náhodou alebo omylom zablúdia.
A keď budú mať tendenciu odmietnuť rady lekárov na základe informácií tu prezentovaných, aby sa nespoliehali na megadávky vitamínu C, ktorý ich ochráni pred všetkým alebo zo všetkého vylieči.
Howgh!

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pozdrav

ferko | 21.01.2014

:)
https://www.youtube.com/watch?v=uTibRIQJEQI

Záznamy: 101 - 200 zo 240
<< 1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok