Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?

16.01.2014 05:00

Quackpot WatchTim Bolen, obhajca práv spotrebiteľov

 

       Pôvodný článok „Who are these so-called "Quackbusters"?
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Severo-Američania nejaký čas vedeli, alebo mali podozrenie, že tu (v USA — pozn. prekl.) bola istá organizovaná útočná skupina, zameraná proti spoločnostiam a lekárom/liečiteľom, ktorí ponúkali alternatívu voči paradigme medikamentov/chirurgie. Táto skupina samu seba nazývala „Lovci šarlatánov“ a sú to podvodníci.

       Teraz porozprávam o tom, PREČO sa táto úderka formálne zoskupila, AKO TENTO PODVOD funguje a KTO títo hráči sú, ako aj ČO majú za lubom práve teraz.

       Ak viete, kto sú a ako pracujú, môžete ich poraziť.

       Severná Amerika sa vo veľkej miere posunula k tomu, čo sa zvykne označovať za „alternatívy“ v zdravotníctve a medicíne. Vyše polovice dolárov, vydaných v USA na zdravie sa v súčasnosti vydáva na tento fenomén. S novými účtovnými kódmi (ABC kódy), ktoré majú vojsť do platnosti a ktoré dovolia zdravotným poisťovniam platiť za „alternatívnu“ liečbu, toto percento bezpochyby dramaticky vzrastie.

      V Kalifornii, čo je piata najväčšia samostatná ekonomika vo svete, kde i ja žijem, je hnutie za slobodu v zdravotníctve oveľa silnejšie než kdekoľvek inde. Tu sme radšej zdraví než na liekoch. Analyzovali sme politiku okolo tohto problému a úspešne sme upravili politické prostredie na náš spôsob zmýšľania. Jednoducho tu nebudeme trpieť drísty nejakých „Lovcov šarlatánov“… Prečo by sme mali?

       A ani vy by ste nemali…

       Počas tohto rozprávania majte toto na pamäti: my, čo sme v hnutí za slobodu v zdravotníctve, máme početnú prevahu nad lovcami šarlatánov v pomere 100.000 k 1. Máme viac peňazí než oni, máme lepších a talentovanejších ľudí, ako aj lepších právnikov. Je na čase využiť naše prednosti na to, aby sme ich zničili.

 

Prečo sa formálne zoskupili…

       Domnievam sa, že to boli tri veci, čo vážne vyplašili hlavno-prúdovú (mainstreamovú) medicínu a dohnali ju k činu na sklonku roku 1996.

       PRVOU vecou boli hlásenia, poukazujúce na to, že zdravotná starostlivosť je v USA až tak zlá, že lekári a nemocnice boli tretí v rebríčku príčin zbytočných úmrtí. Odvtedy sa posunuli na prvú priečku. Američania zisťovali, že priemerný mainstreamový lekár mimo pohotovosť v týchto dňoch nemá veľmi čo ponúknuť okrem „magickej guľky“, čim sa myslí nový medikament, ktorý tento týždeň vnucoval obchodník farmaceutickej firmy.

       Podstatou problému mainstreamovej medicíny je určitý šok a Američania vyjadrujú svoje rozčarovanie nad touto situáciou zmenou v nákupoch zdravotnej starostlivosti, čo vedie k druhej veci.

       DRUHOU vecou je článok z roku 1993 v časopise NEJM (New England Journal of Medicine), ktorý ukazuje obrovské finančné dopady „alternatívnej medicíny“ na výdavky na zdravotníctvo v USA.

       TREŤOU vecou bolo, že Clintonova vláda označila „podvody v zdravotníctve“ za hlavnú príčinu rastúcich nákladov na zdravotníctvo, ako aj oznámenie plánov generálnej prokurátorky Janet Reno PORIADNE sa vysporiadať s týmto problémom.

 

Účinky na mainstream…

 
Hlavybôľ č. 1

       Článok o alternatívnej medicíne v NEJM z roku 1993 musel byť pre mainstream šokom. Ukazoval, že americká verejnosť už nebola v režime „Marcus Welby“ alebo „Ben Casey“ (americké TV seriály z lekárskeho prostredia — pozn. prekl.), kde chlapík v bielom plášti so stetoskopom okolo krku bol jediným zdrojom zdravotného poradenstva v USA. Program „Ask Your Doctor“ („Spýtaj sa svojho lekára“) prudko upadal.

       Článok v NEJM poukazoval na to, že v roku 1990 bolo u nemainstreamových lekárov/liečiteľov viac návštev než u všeobecných lekárov primárneho kontaktu (obvoďákov — pozn. prekl.) — 488 miliónov nemainstreamových oproti 388 miliónom mainstreamových. 13,7 miliardy dolárov sa minulo na alternatívnu medicínu oproti 12,8 miliardám na nemocničnú zdravotnú starostlivosť. Alternatívna medicína, ktorá (ak nerátame úrazovku/pohotovosť) vyniká, ponúkala skutočné riešenia zdravotných problémov.

 

Hlavybôľ č. 2

       Potom v roku 1995 vtedajšia generálna prokurátorka Janet Reno na rozkaz prezidenta USA prišla s programom na zisťovanie „podvodov v zdravotníctve“ sťaby hlavného problému zdravotníctva v USA. Šokovala a vystrašila mainstreamových lekárov. „Podvod v zdravotníctve“ bol a je definovaný Ministerstvom spravodlivosti USA ako „účtovanie prehnaných súm, vykazovanie fiktívnych výkonov, provízie lekárom, atď.“. Janet Reno samozrejme mala pravdu: mainstreamová medicína bola a je po uši v čírej hrabivosti a nepoctivosti. Bol a je to obrovský problém.

       V odpovedi na to sa mainstreamoví lekári, ktorých to rozzúrilo, pokúsili odraziť útok Janet Reno — márna snaha. Janet Reno učila „starých ľudí“, ako čítať ich účty za zdravotnú starostlivosť — a ako udať svojho lekára federálnym vyšetrovateľom. Lekári (en: the „Meds“) mali problém s federálnymi vyšetrovateľmi (en: the „Feds“). A stále majú. A mali by mať…

       Takže mainstream miesto toho, aby si upratal pred vlastným prahom, prišiel s plánom, ako čeliť týmto dvom útokom na svoje príjmy. Urobili to a urobili to takto:

 

Ako tento podvod funguje…

       V roku 1996 spustil mainstream svoj proti-útok. Bola to štvor-zložková dezinformačná PR kampaň (PR = Public Relations = vzťahy s verejnosťou = Prefíkaná Reklama — pozn. prekl.), navrhnutá na zabitie dvoch múch (hlavybôľov) jednou ranou. Chceli, aby im Janet Reno (a americká verejnosť) nešliapala na päty, ako aj zbaviť sa novej konkurencie — alternatívnej medicíny. Takže prišli s jednoduchým plánom: predefinovať výraz „podvod v zdravotníctve“ pomocou masívnej dezinformačnej kampane. Úmyslom bolo vzdialiť definíciu tohto pojmu od definície Janet Reno („účtovanie prehnaných súm, vykazovanie fiktívnych výkonov, provízie lekárom, atď.“) k novému stredobodu — „alternatívnej medicíne“. Začali s realizáciou plánu.

       Na scénu prichádzajú „lovci šarlatánov“

 

Prvou časťou plánu

       bolo to, čo nazývam „prepnutím definície“. Janet Reno sa vo svojom pôvodnom pláne spoliehala na spoluprácu štátnych lekárskych komisíí (state medical boards = komisie, ktoré schvaľujú licencie na vykonávanie lekárskej praxe, ako aj určujú pravidlá a obmedzenia na poli zdravotníctva v tom-ktorom štáte USA — pozn. prekl.). Očakávala, že tieto komisie budú stíhať podvodníkov, nesprávne účtujúcich za zdravotnícke výkony. NIKDY sa jej tejto spolupráce nedostalo.

       V Chicagu v roku 1996 na výročnom stretnutí FSMB (Federation of States Medical Boards = federácia štátnych lekárskych komisií) bol predstavený hlavný program. Ako sa dalo očakávať, bol o „podvodoch v zdravotníctve“ a o boji proti nim. Pozoruhodné bolo, že ani jeden z rečníkov nebol z tímu Janet Reno. Ak si ktokoľvek z ľudí od Janet Reno myslel, že toto pomôže federálnemu programu, mýlil sa.

       Federálni vyšetrovatelia, ktorí sa prezentácie zúčastnili, museli byť po jej zhliadnutí šokovaní. Iba raz počas tohto programu bola „federálna“ definícia „podvodu v zdravotníctve“ vôbec zmienená. Bol to Matt Daynard z FTC (Federal Trade Comission = federálna komisia pre obchod — pozn. prekl.), ktorý objasníl, že ich (FTC) záber je OVEĽA širší než ponímanie FSMB. Odhliadnuc od očividne zmäteného Daynarda, nikde v celom programe nebola žiadna diskusia o tom, ako stíhať lekárov ktorí účtovali prehnané čiastky, vykazovali fiktívne výkony, brali provízie atď. Hovorili len a len o „alternatívnej medicíne“ a o tom, ako ju prenasledovať, pričom ju nazývali „podvodom v zdravotníctve“.

       Od tejto chvíle — zatiaľčo federálni vyšetrovatelia stíhali naničhodné nemocnice, nenažraných lekárov, kliniky, prevádzkovateľov ambulancií, domácich ošetrovateľov atď., štátne lekárske komisie sa zameriavali na dve kategórie:

 1. samostatných lekárov, ktorí odporúčali výživové doplnky, telesné cvičenie atď. namiesto liekov na predpis,
 2. nelicencovaných konkurentov, t.j. naturopatov, homeopatov, odborníkov na výživu, obchody so zdravými potravinami, masérov atď.

       A začala skutočná vojna, lebo dokonca aj hnutie za slobodu v zdravotníctve, hoci neorganizované, malo svaly. Po celých USA vzplanuli stovky bojov.

 

Druhou časťou plánu

       bolo ovplyvniť federálne úrady — pokúsiť sa presmerovať úsilie týchto úradov preč od programu Ministerstva spravodlivosti USA a presvedčiť ich, aby zamerali svoju energiu na predstaviteľov „alternatívnej medicíny“. Urobili to pomocou štvor-bodového pod-plánu:

 1. Pozvali nižších úradníkov FTC a FDA na svoje stretnutia za výslovným účelom ich propagandizácie a podlizovania sa im.
 2. Vytvorili systém „stretnutí“, na ktorých mali pravidelný prístup k týmto federálnym zamestnancom za účelom ich propagandizácie.
 3. Použili svoje kontakty v rámci týchto federálnych úradov, aby získali neoprávnenú dôveryhodnosť pre svoje vlastné plány a pre anti-alternatívne lekárske programy.
 4. Dokopali Ministerstvo zdravotníctva a služieb ľuďom USA k tomu, aby im dalo oficiálnu dôveryhodnosť vlády.

 

Treťou časťou plánu

       bol propagandistický taktický krok. Mal dve časti:

 1. vytvoriť tzv. „informačnú databázu“. Objavili sa webové stránky, ktoré zneli autoritatívne, ako úbohá stránka QuackWatch.com Stephena Barretta a ďalšie. Pochybná organizácia NCAHF (National Council Against Health Fraud = Federálna rada proti podvodom v zdravotníctve — pozn. prekl.) mala poskytnúť tak-zvaných „znaleckých svedkov“ pre svedecké výpovede. FSMB mala účinkovať ako zdroj informácií a ľudí, jednak mien ľudí, ktorí mali byť stíhaní (prenasledovaní), jednak „znaleckých svedkov“ a „poznatkov“. Ministerstvo zdravotníctva bolo prechytračené, aby dalo lovcom šarlatánov neobmedzenú dôveryhodnosť;
 2. démonizovať a kriminalizovať všetky aspekty „alternatív“ skrz nepravdivé tvrdenia, namierené proti nim. Napr. tvrdenie, že bylinky sú „netestované“ a nie sú „štandardizované“, je jednoducho trik, ktorý má postaviť bylinky do zlého svetla. Bylinky nepotrebujú byť „testované“ alebo „štandardizované“. Bylinky sú ako víno — keďže sú prírodným produktom, závislým na prírodných činiteľoch ako napr. počasie, žiadne dve výrobné dávky nebudú rovnaké. Bylinky, sťaby súčasť prírody (a časť kolobehu života Zeme) boli testované v ostrej prevádzke od počiatku časov. „Testovací“ proces, ktorý sme zaviedli my ľudia, je pre nové „medikamenty“, nie pre bylinky. Tieto medikamenty — na rozdiel od byliniek — neboli NIKDY predtým vpravené do ľudského tela. Vo všeobecnosti sú medikamenty OHROMNE NEBEZPEČNÉ — preto tie varovania o nežiaducich účinkoch.

 

Štvrtou časťou plánu

       bolo vytvoriť si vzťah k štátnej zdravotnej poisťovni Medicare a k odvetviu zdravotného poistenia, pravdepodobne aby ich poučili o „podvodoch v zdravotníctve“.

 

Kto sú títo hráči…

       Celý tento podfuk vyšiel z jednej newyorskej reklamnej agentúry.

       Domnievam sa, že jedným z popredných hráčov v tomto podfuku je rada, vedenie a zamestnanci FSMB. Ich webová stránka v zásade hovorí: „Nevieme, čo to je alternatívna medicína, a tak ju budeme nazývať podvodom v zdravotníctve“. Domnievam sa, že sú to oni, kto kontroluje každodennú prácu na tomto spiknutí. Vo chvíli, keď čítate tieto riadky, práve v tejto chvíli, niekto alebo všetci ľudia z FSMB sú pravdepodobne na telefóne, faxe či internete, aby organizovali prenasledovanie niekoho z nič netušiacich popredných liečiteľov v Severnej Amerike. O 10 minút od tejto chvíle sa pustia do niekoho iného. Potom do ďalšieho, ďalšieho, ďalšieho…

       NCAHF je ďalším hráčom. Chce vyzerať ako dôležité koliesko v zdravotníckej mašinérii. Skutočnosť je iná. Bola pred pár rokmi drsným spôsobom vysťahovaná z Univerzity Loma Linda a po potulovaní sa z miesta na miesto teraz našla domov v salóne na odstraňovanie chlpov v štáte Massachusetts, v ktorom je predseda NCAHF Robert S. Baratz, MD, DDS, PhD. (MD = MUDr., DDS = MUDr. zubár — pozn. prekl.) „medicínskym riaditeľom“. Odstraňovanie chlpov???

       Ďalším hráčom, ktorý v poslednom čase pomaly odchádza zo scény, súc vytesnený Robkom Baratzom, je Stephen Barrett, MD, ktorého rada pre udeľovanie lekárskych licencií štátu Pennsylvania oficiálne klasifikuje ako „Nie v dobrom stave“. Prevádzkuje pochybnú stránku QuackWatch.com zo svojho suterénu v Allentowne v Pennsylvanii.

       Sú aj ďalší hráči, ale zabralo by to veľa času vysvetliť, ako to funguje. Opäť odporúčam ako zdroj vynikajúcu knihu Jamesa Cartera, MD Racketeering in Medicine“ („Organizované vydieračstvo v medicíne“). Str. 44 obsahuje náčrt celého tohto podfuku s lovcami šarlatánov.

 

Skutočným problémom je…

       Čo presne je SKUTOČNÝM problémom? Vo všeobecnosti sme tým problémom „my“. „My“ znamená severo-americké hnutie za slobodu v zdravotníctve. Konkrétne je to to, že „my“ z hnutia za slobodu v zdravotníctve sme neodrazili úplne útočný plán, ktorý bol spustený pred niekoľkými rokmi (1996) spiklencami, zvanými „lovci šarlatánov“, aby zničil „alternatívnu medicínu“. Je na čase, aby sme to urobili — a môžeme to urobiť pomerne ľahko.

       Na čo musíme pamätať, je skutočnosť, že navzdory veľkej snahe lovcov šarlatánov „alternatívna medicína“ získava, nestráca na popularite. Američania sa nenechávajú zmasírovať nehorázne lživou propagandou lovcov šarlatánov.

       Keďže správne pomenovanie problému je polovicou úspechu, sme v riešení tohto problému viac než za polovicou.

 

Aký je teda veľký plán lovcov šarlatánov?

       Vieme, že pred niekoľkými rokmi bol tento plán zostavený a vysvetlený na stretnutí FSMB v roku 1996 istou skupinou spiklencov, aby využili lekárske komisie, FSMB, prokurátorov, niektorých zamestnancov FTC a FDA, ako aj popredných lovcov šarlatánov za účelom zničenia „alternatívnej medicíny“. Hoci celé toto spiknutie bolo prezradené v časopisoch ako napr. „The Townsend Letter“, plán bol spustení. Stále pokračuje. V tom čase nebolo žiadne super-silné (ako je teraz) „hnutie za slobodu v zdravotníctve“, ako je teraz, nebola teda žiadna celoštátna proti-stratégia, žiadna proti-akcia.

       To bolo VTEDY a toto je TERAZ.

       Teraz, samozrejme, vieme, že keď sa nejaký „popredný lovec šarlatánov“ objaví, aby niekde svedčil, niekto čaká s obdobou faktickej bejsbolky a že lovec šarlatánov je verejne odhalený ako nezamestnaný naničhodník a pomätenec, ktorým skutočne je. Inými slovami: znegovali sme dôležitú zložku ich útočného plánu — tak-zvaných „odborníkov“. Urobili sme to v prípade Robka Baratza z Wisconsinu. Kedykoľvek otvoril ústa, ponáral sa hlbšie a hlbšie do bahna.

       Demontáž ich „spusteného plánu“ je tiež jednoduchým cvičením. Jednoducho použijeme svoju veľkosť, inteligenciu a svoje prednosti.

       Plán z roku 1996 pozostával z piatich častí a mal základnú myšlienku: zničiť alternatívnu medicínu jej „kriminalizáciou“. To je niečo ako označiť Matku Terezu za „tú prostitútku z Kalkaty“.

       Päť-bodový plán vyzeral takto:

 1. Zriadiť propagandistické ústredie.
 2. Ovládať, kto bude stíhaný, skrz FSMB a lekárske komisie jednotlivých štátov.
 3. Ovplyvniť Medicare a rozhodovanie o platbách v súkromných zdravotných poisťovniach.
 4. Použiť tento systém na obťažovanie, odrádzanie a zničenie alternatívnych lekárov/liečiteľov a poskytovateľov alternatívnej zdravotnej starostivosti.
 5. Demoralizovať opozíciu krutosťou tejto kampane.

       Plán z roku 1996 má určitý úspech, nie však preto, že by to bol dobrý plán, ale preto, že s tým nič nerobíme. Naša reakcia doposiaľ spočívala len v presadzovaní ochranných „zákonov o slobode v zdravotníctve“ — a mali sme na tomto poli len ČIASTOČNÝ úspech. Potrebujeme mierne zmeniť stratégiu.

 

Prečo je tak jednoduché poraziť týchto ľudí…

       Lovci šarlatánov, ako som zistil, nie sú ani ako jednotlivci, ani ako skupiny zrovna bystrí. Prečítajte si webovú stránku QuackWatch.com Stephena Barretta, MD, ktorý už prišiel o lekársku licenciu, a jeho resumé a uvidíte, čo som mal na mysli — a to je vedúci ich propagandy. Čokoľvek povie, znie ako keby jednoducho vypĺňal nejaký formulár, ktorý mu dal niekto s vyššou inteligenciou. Jeho vyjadrenia sú zas a znova nudne rovnaké.

       Majte na pamäti, že Barrett, hoci o sebe tvrdí, že je psychiatrom na dôchodku, nikdy nebol schopný získať atestáciu. Nespravil test. Barrett sa tiež vzdal svojej lekárskej licencie v roku 1993. Mám podozrenie, že jednoducho nebol schopný držať krok s dobou. Jeho profesný životopis ukazuja, že NIKDY nebol schopný udržať si prácu na plný úväzok. Jeho nárok na „psychiatrickú slávu“ bol čiastočným úväzkom (4 až 8 hodín za týždeň) v Pennsylvánskej nemocnici pre duševne chorých (1978–1993). Od roku 1976 do 1978 si NEDOKÁZAL NÁJSŤ platenú prácu.

       Barrett s jeho nedostatkom základnej inteligencie sa opíja, keď sa objaví na nejakom súde, a snaží sa vyvaliť svoje výstredné názory na sudcu. Barrett má právne ťažkosti po celej krajine. V zásade vidím Barretta ako neschopáka, ktorý sa nedokázal presadiť v lekárskom povolaní. A Barrett je TYPICKÝM vodcom lovcov šarlatánov.

       Robko Baratz, súčasný predseda NCAHF je smiešny. Takmer doslovne sa schováva pod posteľou, vyhýba sa prehláseniam o svojej tak-zvanej „expertíze“ („odbornosti“). Domnievam sa, že zúfale potrebuje odmeny za „svedčenie“. Baratz, ktorý pretým robil v Bostonskom oblastnom zdravotnom stredisku, bol vyrazený (a nechce o tom hovoriť) po fyzickej „výmene názorov“ so 72-ročnou starenou. Teraz prevádzkuje salón na odstraňovanie ochlpenia. Riadny „odborník“. Z tohto salónu na odstraňovanie ochlpenia tiež prevádzkuje NCAHF.

       Polevoy v Kanade je zženštilý. Rád straší ženy. Myslím, že sa pociká, keď bude konfrontovaný s mužom tohto druhu. Veľmi rád by som počul jeho verziu príbehu o tom, prečo už viac nevykonáva PEDIATRICKÚ prax.

       Nevidím dôvod byť ohromený viditeľnou časťou činnosti lovcov šarlatánov… Som toho názoru, že pôvodný „plán“ bol napísaný niekým, s kým sme sa ešte nestretli.

 

Prečo teda slávili vôbec nejaké úspechy?

       Pretože zorganizovali a spustili určitý plán… a my z hnutia za slobodu v zdravotníctve sme neodpovedali naň našim vlastným plánom.

 

Ako ich plán funguje?

 

1. Zriadiť propagandistické stredisko

       Jednoducho zriadili sériu webových stránok a telefónnych čísel, na ktoré ich vojaci — vládni zamestnanci a verejnosť — môžu odkazovať ako na informácie o „alternatívnej medicíne“. Zriadili diskusný priestor („chat room“), kam posielajú svoje obete „po ďalšie informácie“. Nič netušiaci čitatelia nemajú poňatia, že to, čo čítajú, sú lži a dezinterpretácie.

 

2. Mať pod kontrolou, kto je stíhaný

       skrz FSMB a lekárske komisie jednotlivých štátov. Ten kto vymyslel tento plán — nech už to bol ktokoľvek — rozumel vede o spoločenskej manipulácii. Pochopili, ako využiť úradníkov na svoj vlastný prospech.

       Štátni zamestnanci vo všeobecnosti nebývajú najjasnejšími hviezdami na nebi — sú to úradníci. V knihe „The Peter Principle“ („Petrov princíp“) zo 70. rokov sa o nich písalo. Bol to Dr. Laurence J. Peter, kto povedal, že „v byrokracii každý stúpa až na úroveň svojej nekompetentnosti“ (na úroveň/do postavenia, na ktorú/ktoré nemá vlohy dobre ju/ho zastávať — pozn. prekl.). Aké pravdivé!

       Zamestnanci úradov, regulujúcich zdravotníctvo v USA, nie sú žiadnou výnimkou. Jediné, s čím môžete počítať, keď máte s nimi do činenia, je:

 1. sú to jednoznačne byrokrati,
 2. keď dôjde na znalosti predmetu, ktorý by mali regulovať — nikdy neočakávajte, že budú vedieť čokoľvek o tom, čo regulujú,
 3. očakávajte malosť, brutalitu a hlúposť pri plnení ich úloh.

       Ak budete mať toto na pamäti (a nebuďte šokovaní skutočnosťou), môžete mať s nimi do činenia a dostať od nich to, čo potrebujete.

       Áno, nie je to správne, ale tak sa veci majú.

       Lovci šarlatánov sa pohybujú v „aréne štátnych zamestnancov“ už veľmi dlhý čas. Vedia teda, ako ich manipulovať na svoj vlastný prospech. Dokonca aj keď my v hnutí za slobodu v zdravotníctve máme voči nim početnú prevahu 100.000 k 1, stále môžu určovať, kto bude napadnutý (stíhaný), pretože dokázali infiltrovať a poštvať mysle úradníkov zdravotníckych úradov proti „alternatívnej medicíne“. Jedným z najlepších príkladov, na ktorý sme nedávno narazili, je „Výcviková príručka pre stíhanie alternatívnej medicíny“, ktorú dostali ozbrojení vyšetrovatelia Kalifornskej lekárskej komisie (Medical Board of California = MBC).

       Vyšetrovatelia z MBC musia mať len stredoškolské vzdelanie, nepotrebujú nijaké lekárske vzdelanie a stačí im len 6-týždňový kurz na miestnej vysokej škole predtým, ako dostanú svoju 15-ranovú automatickú Berrettu ráže 9 mm a ich „Výcvikovú príručku pre stíhanie alternatívnej medicíny“.

       Vidíte, ako to funguje?

 

3. Ovplyvniť rozhodnutia štátnej zdravotnej poisťovne Medicare a súkromných zdravotných poisťovní…

       Nanešťastie sa veľká časť obyvateľov USA spolieha na Medicare a zdravotné poistenie pre prípad, že by potrebovali zdravotnú starostlivosť. Tí, čo používajú výlučne toto duo, zostávajú chorí a potom zomrú. Pretože, ako vieme, ponuky Medicare a zdravotných poisťovní musia prejsť „schvaľovacím procesom“ pred tým, ako môžu byť preplatené. To, nanešťastie, znamená, že ak sa spoliehate na to, za čo Medicare zaplatí, spoliehate sa na praktiky a procedúry, ktoré sú najmenej 15 ROKOV ZASTARALÉ. A v prípade súkromného zdravotného poistenia možno 10 ROKOV ZASTARALÉ. Nové veci jednoducho nie sú preplácané vo svete Medicare a súkromného zdravotného poistenia.

       „Lovci šarlatánov“ vytvorili organizáciu CHIRI (Consumer Health Information Research Institute = Výskumný ústav pre informácie o komerčnom zdravotníctve) práve za tým účelom, ako hovorí James Carter:

„Klientelou CHIRI sú zdravotné poisťovne. Podstatou CHIRI je slúžiť zdravotným poisťovniam ako poradný orgán, schvaľovať alebo neschvaľovať tú-ktorú liečbu, poskytovanú nejakým poskytovateľom zdravotnej starostivosti. CHIRI chce slúžiť ako konzultant zdravotných poisťovní ohľadne legitímnosti určitých zdravotných postihnutí a lekárov/liečiteľov. Príkladom „ilegálneho“ zdravotného postihnutia je chronický únavový syndróm. CHIRI sa tiež vyjadril, že má v počítači zoznam 40.000 amerických lekárov a ďalších zdravotníkov, u ktorých je podozrenie, že používajú „pochybné lekárske praktiky“.“

 

4. Použiť tento systém na obťažovanie, odrádzanie a zničenie špičkových lekárov/liečiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti…

       Keď zoberiete do úvahy vyššie uvedené tri body tohto plánu, môžete vidieť, aký účinok má táto kombinácia na špičkovú zdravotnú starostlivosť. Tento „systém“ je navrhnutý na ochranu status quo (súčasného stavu).

 

5. Demoralizovať opozíciu krutosťou tejto kampane

       Tento bod je samovysvetľujúci. Jednou z taktík je zaútočiť na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú málo finančných prostriedkov (alebo žiadne), tak brutálne, ako je len možné, tak verejne, ako je len možné, aby ostatný poskytovatelia zdravotnej starostlivosti videli, čo sa stane, keď povedia obchodníkovi z farmaceutickej firmy, aby vypadol.

 

A tak ďalej…

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?

Ockovanie

Marek | 01.12.2016

Koľko času človek minie na blbosti.Smutne.Zas sa zarába na tupych ľuďoch.Neuveritelna konspiracia...Článok na zvracanie.

a ďalšie k vakcínam...

stara mama | 22.05.2014

https://www.vitalia.cz/clanky/5-rizika-ockovani-a-aplikace-vakcin/nazory/vlakno/2/

Senior

Helena | 25.04.2014

https://www.celostnimedicina.cz/ve-zdravotnictvi-uz-davno-nejde-o-pacienta-ale-o-prachy.htm

Prekopírovala som jednu vetu jednej lekárky:

Žádnou z nabízených vakcín proti chřipce, a nejen tu, bych si nikdy nepíchla, protože jim prostě nevěřím.

Více informací na: https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/ve-zdravotnictvi-uz-davno-nejde-o-pacienta-ale-o-prachy.html#ixzz2ztRCLmjf

Re : N O V E S P R A V Y - očkovaný s čiernym kašlom....,

stara mama | 15.05.2014

https://www.orangeportal.sk/dnes/spravy/z-domova/article/v-banskej-bystrici-sa-vyskytol-cierny-kasel-salmonela-i-meningokokova-meningitida/

Senior

Helena | 20.04.2014

https://naturalsociety.com/tell-npr-stop-pushing-deadly-hpv-vaccinations/
Ako je veľmi nebezpečná vakcína Gardasil, spôsobý aj smrť.

Film, ktorý by mal vidieť aj pediater vášho dieťaťa

mama | 19.04.2014

https://www.auria.sk/blog/

Senior

Helena | 19.04.2014

https://www.infowars.com/8-vaccinated-students-at-nj-college-contract-mumps/
Osem študentov chytilo mumps napriek tomu, že boli všetcia 2 x zaočkovaní proti mumpsu (zápalu príušných slinných žľiaz).

Re:Senior

Mishel | 12.10.2019

Došlo k tomu, pretože zvyčajne ochorenie spôsobuje nejaká "rodina" vírusov či baktérií a očkuje sa proti tým najrozšírenejším druhom.

Debrainizácia

demo | 19.04.2014

Upozornernie pre čitateľov - prečítaním viac ako 3. súvislých viet z tohoto webu Vám hrozí čiastočné alebo úplne debrainizovanie. Pozdravujem autora a jeho príšerné vyjadrovacie schopnosti, najmä v písomnej forme. Za takýto preklad by sa hanbil aj žiak ZŠ.
Obsah je mimochodom čistá somarina.

Re:Debrainizácia

jozef | 28.03.2016

teda vy ste už debrainizovaný, ked ste to prečítal? a komentár ste písal pred ci po dočítaní?

Senior

Helena | 16.04.2014

https://www.naturalnews.com/044742_bribes_doctors_drug_companies.html
Farmaceutické firmy dali 64 miliónov dolárov na úplatky lekárom vo Veľkej Británii minulý rok.

mimo témy

mama | 16.04.2014

Tento článok odporúčam tehotným mamičkám (aj ostatným) na prečítanie. Nieje síce o očkovaní, ale je o zdravej strave. Stojí za zamyslenie

https://www.zdravinadlani.cz/zeleninove-stavy/15-prirozeny-porod

Senior

Helena | 10.04.2014

https://tv.naturalnews.com/v.asp?v=A170398CFD18D7BC4170DF53DE3D0483
Vakcíny vyvolávajú autizmus. Keď už dieťa dostane autizmus treba začať s detoxikáciou.

Senior

Helena | 09.04.2014

https://www.naturalnews.com/044650_vaccination_children_chronic_disease.html
Bola urobená štúdia, že neočkované deti sú omnoho zdravšie ako očkované.
Očkované deti omnoho viac trpia chronickými chorobami...

Senior

Helena | 08.04.2014

https://www.naturalnews.com/044636_vaccine_myths_pertussis_whooping_cough.html
Prečo vakcíny rozširujú chorobu...
Vakcíny zničia imunitu...
Vakcíny sú nositeľmi choroby...

Re:Senior

zvedavec | 08.04.2014

Čo je to choroba, imunita a nositeľ choroby? Vedecká definícia, dôkaz, praktická ukážka.

Re:Re:Senior

aj ja som zvedavy | 09.04.2014

opýtaj sa na stránke Neverím mýtom o škodlivosti očkovania, bezpečné očkovanie

Re:Senior

mimi | 03.07.2014

veľká sprostosť

Senior

Helena | 03.04.2014

https://www.auria.sk/blog/vaccine-nation

Senior

Helena | 30.03.2014

https://www.youtube.com/watch?v=7cSLdioofVM
Zaujímavé video pána MUDr. John Bergman - Súvislosť medzi alergiami a očkovaním. Ako sa zbaviť alergii...
Na www.youtube.com sú zaujímavé videa tohto lekára - ako sa zbaviť rôznych chorôb zdravým spôsobom života...

Senior

Helena | 27.03.2014

https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=otevreny-dopis-mudr-elekove-spolku-sisyfos&cisloclanku=2014030169
Hamba, hamba.
Ja si pani MUDr. Elekovú veľmi vysoko vážim. Odvoláva sa na weby ktoré aj ja čítam, lenže ona ako lekárka ich vie viac dať do súvislosti. Držte sa pani MUDr. Eleková.

Senior

Helena | 25.03.2014

Prekopírovala som časť jedného článku - aké prídavné látky existujú vo vakcínach:

•aluminum hydroxide, acetone (solvent used in fingernail polish remover)
•• aluminum phosphate (toxic)
•• ammonium sulfate
•• amphotericin B
•• animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit brain,
•• dog kidney, monkey kidney
•• chick embryo, chicken egg, duck egg
•• calf (bovine) serum
•• betapropiolactone
•• fetal bovine serum
•• formaldehyde – used to embalm dead bodies
•• formalin
•• gelatin
•• glycerol
•• human diploid cells (originating from human aborted fetal tissue)
•• hydrolized gelatin
•• monosodium glutamate (MSG)
•• neomycin (antibiotic)
•• neomycin sulfate
•• phenol red indicator
•• phenoxyethanol (antifreeze)
•• potassium diphosphate
•• potassium monophosphate
•• polymyxin B
•• polysorbate 20
•• polysorbate 80
•• porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein
•• residual MRC5 proteins
•• sorbitol
•• sucrose
•• streptomycin (antibiotic)
•• thimerosal (mercury)
•• tri(n)butylphosphate (neurotoxin)
•• VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells
•• washed sheep red blood cells


Read more: https://naturalsociety.com/colorado-house-passes-forced-vaccination-bill-one-18-states-pushing-corporate-drugs/#ixzz2wyStOBoO
Follow us: @naturalsociety on Twitter | NaturalSociety on Facebook

Re:Senior

Helena | 25.03.2014

A aké choroby spôsobujú tieto prídavné látky vo vakcínach:

These adjuvants cause everything from Alzheimer’s, neurotoxicity, brain injury, auto-immune disorders, gastrointestinal damage, liver and lung damage, cysts, arthritis, kidney damage, allergic reactions, seizures, and even death.

Rýchly preklad: Alzheimerova choroba, neurol. choroby, poškodenie mozgu, autoimunitné choroby, poškodenie gastrointestinálneho traktu, poškodenie pečene a pľúc, cysty, artritídu, alergické reakcie, záchvaty a dokonca smrť.
Read more: https://naturalsociety.com/colorado-house-passes-forced-vaccination-bill-one-18-states-pushing-corporate-drugs/#ixzz2wyejXK4o

Pred pár dňami som pozerala Maďarské správy v TV. Neskutočne pretláčajú očkovanie proti HPV, je to zdarma, mladé dievčatá budú bez problémov uvoľnené zo školy aby sa mohli ísť dať zaočkovať... Ale ani slovo o vedľajších účinkoch. No comment

mimo témy očkovania

ferko | 17.03.2014

vzdávam úctu slovanským bratom a sestrám na Kryme, Ruskému národu, bratom a sestrám na Ukrajine...držme sa bratia a sestry Slovania

Mor ho!

https://www.youtube.com/watch?v=5KCse2zSzII...A Ty Slovän, vôl radšej nebyť ako byť OTROKOM !

Re:mimo témy očkovania

stará mama | 18.03.2014

......aj my sa pripájame a držíme im palce ! Zároveň ďakujeme za zverejnené videá o očkovaní p. Fillovi, najlepšie je to tretie a to pre to, že sme sa nemohli pozerať na falošné úsmevy a zosmiešňovanie, ktoré tam predvádzal p. Glassa " v prvých dvoch videách. Tretie video Super, veľmi veľa sme sa dozvedeli od Mudr.Elekovej a Mudr. Prymulu. Odporúčam pozrieť.

Re:mimo témy očkovania

zvedavec | 18.03.2014

Sloven, čo je to za blbosť? To je akože občan Slovenska?

Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 19.03.2014

blbosť? Máš niečo proti Slovanom, proti Ruskému ľudu?..snáď si nezabudol na I. II. svetovú vojnu kto nás zachránil pred fašistami...prostý Ruský národ...a ten istý fašista sa pokúša o III. kuca pacu proti Slovanom....Mor ho! nájdeš na internete a možno pochopíš rozdiel medzi Ruským národom Ruským ľudom Slovanom a otrokom občanom, vazalom, otrokom Eu fašistickej Európskej únie..

Re:Re:Re:mimo témy očkovania

zvedavec | 19.03.2014

Slovania sú slovania a rusi sú rusi. Nechápem čo to sú slovEnia. Občania SlovEnska? Každý kto má občiansky preukaz SR je slovEn? Predvídal Samo Chalupka vznik Slovenskej republiky?

Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 19.03.2014

nechápeš toho veľa, snaž sa chápať,... budeš múdrejší

Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 22.03.2014

je rozdiel aj medzi bohom a Bohom.., rusom a Rusom, slovanom a Slovanom...Samo Chalúpka predvídal čosi, niečo úplne iné...koľko krát si čítal Mor ho! ? je to náročný text...v podaní Viliama Záborského otvoreným srdciam však zrozumiteľný....Duch Slovanskej jednoty je tu s nami

Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

zvedavec | 23.03.2014

Aký je rozdiel medzi bohom a Bohom, rusom a Rusom, slovanom a Slovanom? Okrem kaligrafie.

Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

zvädavec | 23.03.2014

Rusi nie sú slovania. Celú báseň Mor ho! som nečítal, ale Samo bol asi odporca EU.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 24.03.2014

načo reaguješ, keď si nečítal Mor ho! "Celú báseň Mor ho!..až na to, že to nie je báseň, to je skutočnosť, realita v tej "básni"...zo Sama si nerob srandu

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 24.03.2014

zvedavče, čítaj....nechápeš toho veľa, snaž sa chápať budeš MÚDREJŠÍ

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 29.03.2014

ešte že si ho Sama, nepomänoval ako ODPORCU očkovania, antivaxera....

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

pozri | 11.04.2014

Velikaja Tartaria...YouTube com

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

ferko | 16.04.2014

a to kto ti povedal ???... "Rusi nie sú slovania"..... emerikánci ?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo témy očkovania

pozri reaľnaja voľa naroda | 07.06.2014

https://www.youtube.com/watch?v=C-a-eEkk1ro

Slovan nemá rád fašistov

Osm dětí zemřelo v Číně poté, co proti hepatitidě B očkování, výrobci vakcín mluví o "náhodě"

svetlolej | 12.03.2014

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=cs&u=https://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/ethan-a-huff/acht-babys-in-china-nach-hepatitis-b-impfung-gestorben-impfstoffhersteller-spricht-von-zufall-.html%3Bjsessionid%3D9337D05E8D526A9D5FEC0BBCCF44F3DC&usg=ALkJrhiabBIdHBYCOhS8LeONVvvRVHfK9Q

Osm dětí zemřelo v Číně poté, co proti hepatitidě B očkování, výrobci vakcín mluví o "náhodě"

svetlolej | 12.03.2014

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=cs&u=https://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/ethan-a-huff/acht-babys-in-china-nach-hepatitis-b-impfung-gestorben-impfstoffhersteller-spricht-von-zufall-.html%3Bjsessionid%3D9337D05E8D526A9D5FEC0BBCCF44F3DC&usg=ALkJrhiabBIdHBYCOhS8LeONVvvRVHfK9Q

Senior

Helena | 10.03.2014

https://preventdisease.com/news/14/031014_Most-People-Dont-Know-About-Father-Vaccination-History-Repeating-Itself.shtml
Čo väčšina ľudí nevie o praotcovi očkovania a prečo sa sama história opakuje.
Pseudoveda o očkovaní pokračuje až do dnešných dní...
Očkovacia agenda je založená na klamnej viere...
Deti celosvetovo dostávajú choroby proti ktorým boli očkované...

Senior

Helena | 07.03.2014

https://www.naturalnews.com/044213_vaccines_baby_deaths_hepatitis_B.html
Vakcína proti hepatitíde B zavraždí osem bábetiek v Číne; výrobca vakcín povie náhoda.

Senior

Helena | 06.03.2014

https://www.celostnimedicina.cz/nezadouci-ucinky-vakciny-proti-rakovine-delozniho-cipku-jsou-vazne.htm

Senior

Helena | 06.03.2014

https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=vaccine-nation-ockovany-narod-slovenske-titulky&cisloclanku=2014030042

Re:Senior

Helena | 06.03.2014

Prekopírovala som jeden odstavec:
Pokud očkování s velkým počtem vakcín je bezpečné, co potom znamená souvislost s rychlým nárůstem autismu a dalších mentálních postižením, které nyní dosahují už epidemických rozměrů? A proč není náhlý nástup neurologických onemocnění u dětí řešen našimi vládami a lékařským průmyslem?

Senior

Helena | 05.03.2014

https://www.auria.sk/blog/vaccine-nation

Časť som prekopírovala:
Čo asi neviete, vakcíny vás môžu poškodiť alebo zabiť! Pozrite sa na pravdu o nebezpečenstve vakcín a ich priamy vzťah k autoimunitným ochoreniam, infekciám, alergiám a masívnemu zvýšeniu vývojových porúch učenia a porúch správania u detí, ako je napríklad autizmus.

Najvyssi sud v ČR

MarekSU | 05.03.2014

V CR Najvyssi sud potvrdil povinnost ockovat. Neverim, ze ti sudcovia nemali namastene vrecka od lobby. Bolo to v pondelok v správach na RTVS. Ach moj boze...U nas to bude detto na 100%

"lovcom šarlatánov" zahrabalo

ferko | 05.03.2014

:)

Re:"lovcom šarlatánov" zahrabalo

ferko | 05.03.2014

zahrabalo honey badgerovi, medojedovi kapskému, stránke bezpečné očkovanie, a "lovcom šarlatánov..., Personál Tučna blog nemá zmysel ani spomínať,........ ste na smiech :) :) ..aj keď nebezbeční vakci fanatici...

Senior

Helena | 04.03.2014

https://www.infowars.com/pro-vaccine-messages-actually-backfire-study-finds/
Pre vakcinačné správy v skutočnosti zlyhávajú - zistila štúdia.

Senior

Helena | 04.03.2014

https://www.naturalnews.com/044162_pertussis_vaccination_whooping_cough_FDA.html
Štúdia FDA ukazuje, že očkovanie proti čiernemu kašlu zapríčiňuje rozširovanie patogénnych baktérií.
Prekopírovala som jeden odstavec z tohto článku:
the vaccine itself spreads Bordetella pertussis, the bacteria responsible for triggering the highly contagious respiratory disease.
Voľný preklad: Táto vakcína sa postará o rozšírenie Bordetella pertussis, ktorý je zodpovedný za spúšťanie vysoko nákazlivej respiračnej (dýchacej) choroby.

Learn more: https://www.naturalnews.com/044162_pertussis_vaccination_whooping_cough_FDA.html#ixzz2uyXilnKw

mimo témy-plazmový generátor

mama | 27.02.2014

https://www.detox-medicina.cz/template.php?page=39

Senior

Helena | 27.02.2014

https://www.wakingtimes.com/2014/02/24/phd-scientist-biochemist-reveals-hidden-cdc-documents-showing-thimerosal-vaccines-increase-neurologic-disorders/
Ako thimerosal vo vakcínach vyvoláva neurologické choroby, autizmus...Vyvoláva gastrointestinálne poruchy, poruchy imunity...
Túto "dobrôtku" obsahuje napr. 60 percent vakcín proti chrípke.

Senior

Helena | 26.02.2014

https://www.dolezite.sk/Ockovani-autismus-a-ignorance-LImX1m.html

očkovanie...,

stará mama | 26.02.2014

https://www.tvnoviny.sk/sekcia/ekonato/1745795_slovakov-trestaju-za-ich-deti.-ucet-rastie

Re:očkovanie...,

Helena | 26.02.2014

No comment. Ale vieme, že Big Pharma, čiže farmaceut. priemysel potrebuje väčšie a väčšie zisky. A ak budeme viac a viac chorí, zisky im budú rásť do miliárd ročne. Stačí čítam www.infowars.com Napr. v Amerike teraz veľmi zvýšili poplatky za zdravot. poistenie a súčasne oveľa menej sa prepláca zo zdravot. poistenia. Pacienti musia neskutočne doplácať. Ale farmaceut. firmy, zdravot. poisťovne ročne generujú miliardy ziskov. Nech žije demokracia, nech žije neoliberalizmus, nech umrie ovca. No comment
Ale na týchto weboch sa aj dočítame, že sa robí depolulácia pomocou chemtrails + vakcíny + gmo. Darmo elity sveta si chcú zdroje (nerast.suroviny) uchovať pre seba.
A lepšie nečítať aké podvody sa robia vo výskume liekov, vakcín...

Re:Re:očkovanie...,

stará mama | 26.02.2014

No toto je pre niektorých demokracia a pre niektorých totalita, záleží na ktorej strane stojíte. Ak ste pri moci, tak je to demokracia, ak ste len obyčajný človek tak pre Vás totalita, ktorá Vás bude trestať tak, ako je to v tomto prípade !! Alebo sa mýlim ?

Re:Re:Re:očkovanie...,

Helena | 27.02.2014

Veru "stará mama" aj ja veľakrát rozmýšľam, ktorá totolita bola väčšia. Tá do r. 1989 alebo táto čo nesie názov demokracia.
Bratislava je vo dne v noci postrekovaná chemtrailsom, každý je unavený, spomalený, teraz EÚ schválila ďalšiu odrodu gmo kukurice. Plus "zdravé očkovanie" a môžeme ísť do nebíčka. Ďakujem pánu Bohu, že už som baba stará, len mi je veľmi ľúto detí, mladých ľudí. Teraz som zase prečítala článok o platených trolleroch. Takže aj sem môžu takí prispievať. No comment

Re:Re:Re:Re:očkovanie...,

Helena | 27.02.2014

https://www.infowars.com/yes-there-are-paid-government-trolls-on-social-media-blogs-forums-and-websites/
Áno, sú štátom platení trolleri na sociálnych sieťiach, bloggoch, fórumoch a webových stránkach.

Senior

Helena | 24.02.2014

https://www.dolezite.sk/Pocet-chemikalii-o-nichz-se-vi-ze-jsou-toxicke-pro-detsky-mo-ewu.html

vypočujte si - zaujímavá relácia

mama | 24.02.2014

04.02.2014 | prevziať | vypočuť [vypočuť]

Obludný zločin medicíny proti ľudstvu? Ignorovanie účinnej metódy liečenia rakoviny a všetkých infekčných chorôb. Hostia: Peter Bulla a Mgr.Keteřina Konrádová

https://www.slobodnyvysielac.sk/informacna-vojna/m5/p19/r3

Clanok -ockovani-jako-manipulativni-ideologie/

Peter Šoltysik | 23.02.2014

Miloslav Pouzar :Ustav environmentalniho a chemickeho inzenyrstvi -Univerzita Pardubice.

"---------Měl jsem již bohaté zkušenosti s řevem vakcinologů věřících ve svatost svého poslání a neschopných mi odpovědět např. na to, jak si mohou být jistí neškodností vakcín, když při téměř 100% pro-očkovanosti populace neexistuje vhodná srovnávací (tedy neexponovaná) populace pro relevantní epidemiologický výzkum, jak mohou tak bohorovně tvrdit, že hliník z očkování nezvyšuje jeho koncentraci v krevním séru, když neexistuje jediná relevantní toxikokinetická studie daného problému, jak mohou brát vážně výsledky krátkodobých studií, když se hliník z mozku prakticky nevylučuje a tudíž se jedná o nezvyklou situaci dlouhodobého (chronického) účinku po krátkodobé expozici apod. Také jsem měl zkušenosti s naší dětskou lékařkou, která si mě při snaze diskutovat daný problém ihned zařadila mezi sluníčkové alternativce, potížisty a anarchisty............"

Cely clanok je tu :
https://www.vlastnihlavou.cz/ockovani-jako-manipulativni-ideologie/

Da sa v nom najst a stianut aj pekna strucna prezentacia v PPT s cislami grafmi .

Senior

Helena | 20.02.2014

https://aircrap.org/global-dimming-chemtrails-vaccines-epidemic-infantile-rickets/338827/
Globálne stmievanie - Chemtrails, vakcíny - epidémia detskej krivice.

mimo témy

mama | 16.02.2014

https://www.michal1.sk/na-citanie/marek-boka/76-marek-boka/2599-cennik-uplatkov-v-zdravotnictve#idc-cover

Senior

Helena | 15.02.2014

https://protiproud.parlamentnilisty.cz/svoboda/zdravi/duse/844-pripad-ditete-zabiteho-tresenim-otec-odsouzeny-na-dozivoti-je-mozna-nevinny-kdo-vrazdil-i-cesky-nejvyssi-soud-jde-proti-popiracum-ockovani.htm

Senior

Helena | 13.02.2014

https://preventdisease.com/news/14/021214_Families-Battle-Big-Pharma-Side-Effects-Vaccines-Disabled-Children.shtml
Rodiny bojujú s farmaceutickým priemyslom aby uznal, že ich deti sa stali invalidnými vďaka vedľajším účinkom očkovania.

slovenski lovci

petra | 13.02.2014

Neviete niekto nieco o tejto stranke? https://www.lovcisarlatanov.sk/

Re:slovenski lovci

mama | 13.02.2014

Ja som prečítala dva články z tejto stránky, - o vitamíne C a o Mudr. Elekovej. Lovci šarlatánov majú "dobrého sponzora", ktorý im diktuje čo majú písať....

Re:slovenski lovci

ferko | 15.02.2014

šarlatán medojed kapský zahviezdil

sloboda v ockovani 2: Antivax nevidi les pre stromy

Tak to je guláš provax fanatika na entú v extrémistickom podaní medojeda.

Re:slovenski lovci

pasant | 26.02.2014

Domain-name lovcisarlatanov.sk
Admin-id EXOT-0004
Admin-name EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Admin-legal-form s.r.o
Admin-org.-ID 36485161
Admin-address Garbiarska 3, Stara Lubovna 06401
Admin-email support@exohosting.sk
Tech-id EXOT-0004
Tech-name EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Tech-org.-ID 36485161
Tech-address Garbiarska 3, Stara Lubovna 06401
Tech-email support@exohosting.sk
dns_name ns.exohosting.sk
dns_name ns1.exohosting.eu
dns_name ns3.exohosting.cz
Last-update 2013-09-11
Valid-date 2014-08-28

V.provax kongres v Tatrách

Marcelo | 13.02.2014

K tomuto článku jedna pripomienka...stiahnite ( ulozto.sk ) a vypočujte si nahrávku z V.vakcinologického kongresu z januára t.r. Budete teda asi dosť prekvapený, kto všetko na výhradne "vysoko-odbornom" podujatí dostal príležitosť na prezentáciu. Bol to napr. M.Kasarda, predstaviteľ rekl. agentúry Snowball, ktorej kľúčovým zadávateľom reklamy je stále firma GSK. Obeťou jeho prezentácie sa stal časopis Dieťa a p.Krausová...tie perly a "logické" závery z jeho úst boli až neuveriteľné...ďaľším prednášajúcim turbo-odborníkom bol študent !!! 6.ročníka medicíny v Brne - T.Ondriga, ktorý sa už pekných pár mesiacov venuje popri štúdiu aj činnosti ( samozrejme dobre platenej ), ktorej sa po anglicky hovorí trolling ( prax používaná a oficiálne zverejnená aj na stránke RA snowball ). Možno že Vám to meno samo o sebe nepovie nič, ale keď poviem jeho NIKy, honey badger, alebo medojed kapský už asi viete o koho ide. Tento človek stojí aj za stránkou lovci šarlatánov resp.neverte mýtom o škodlivosti očkovania. Každopádne každá jedna prezentácia ( chuťovkou bola tiež tá od prof.Glasa ) bola riadnym vymývaním hláv pediatrov. Niet divu, že sa oficiálne žiadne záznamy robiť nesmeli.
Howgh

Re:V.provax kongres v Tatrách

Helena | 13.02.2014

Za všetkým sú money, money, money čiže peniaze. A čo sa týka našej milučkej, dobručkej farm. firmy GSK, na internete sa dočítame ako podpláca politikov, lekárov, riaditeľov nemocníc... a takto si "pretlačili" aj povinné očkovanie.
Ja obkolesená dôchodcami veľakrát by som "kričala" - ako napr. teraz keď som počula ako jedna obv. lekárka chcela nasilu zaočkovať 94 ročnú paniu proti tetenusu - asi už pridlho berie dôchodok:-)
No comment

Senior

Helena | 12.02.2014

https://www.naturalnews.com/043885_vaccinations_infant_mortality_prison_sentence.html
Viac medicínskej tyranie: Otec dostal doživotie po tom ako mu dcérka zomrela po ôsmich očkovaniach v jeden deň.

Oznam

filip | 11.02.2014

https://tvziar.tv/news.php?extend.3781

Senior

Helena | 10.02.2014

Očkovanie z nebíčka:
https://www.outsidermedia.cz/Odkud-fouka-chemtrails-1.aspx

Re:Senior

Rozhovor o geoinžinieringu v španielskej televízii | 12.02.2014

https://www.youtube.com/watch?v=dbFsQgXl0ZE

Re:Senior

stara mama | 18.02.2014

čo na toto dodať..., dnes sa bojuje tak sofistikovane, že si to len málokto všimne a vôbec už nikto nechce uveriť, že by to mohla byť pravda a preto je to tak dokonale vymyslené. Tí, čo toto vymysleli s týmto rátali!!!

Senior

Helena | 10.02.2014

https://preventdisease.com/news/14/021014_Parents-Voice-Childrens-Adverse-Outcomes-Following-Vaccination.shtml
Vyjadrenie rodičov: Nepriaznivé dôsledky ktoré nasledujú po očkovaní detí.

Re:Senior

Helena | 10.02.2014

Tento článok bol prevzatý z webu:
https://www.followingvaccinations.com/

aids

mama | 10.02.2014

https://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-je-choroba-aids-vyrobena-v-laboratoriu/817623.html

Jano

Mario | 08.02.2014

Ludia mali by ste sa konecne uvedomit a viac studovat ze povinne ockovanie je skutocne skodlive pre organizmus

Mario

Jano | 08.02.2014

Existuje isté riziko, samozrejme, vedľajšie účinky má všetko, ale musíš uvážiť, že pozitívny účinok prevláda. Ak si dáš na obed mäso, zvýšiš riziko problémov s cholesterolom, ak si nedáš mäso, zvýšiš riziko problémov s nedostatkom vitamínu D alebo bielkovín. Ak si umyješ zuby, tak zvýšiš ich citlivosť na špinu, ale v dlhodobom meradle vydržia zuby tým, čo si ich umývajú dlhšie, ako tým, čo si ich neumývajú. Podobne ak ťa zaočkujú, je nejaká drobná šanca, že sa vyskytnú nejaké menšie problémy (ktoré s tým navyše nemusia súvisieť), ale za to sa výrazne zníži šanca dostať nejakú smrteľnú chorobu. Ak Jožko z Hornej Dolnej dostane ekzém po očkovaní na detskú obrnu, o škodlivosti očkovania to nehovorí nič, pretože ten ekzém by mohol dostať aj tak (a aj tak, čo je horšie, ekzém alebo detská obrna?).

Re:Mario

ferko | 14.02.2014

pýtam sa ťa, Otrava Krvi vakcínami je pozitívny účinok?? pre koho??

Re:Re:Mario

ferko | 21.02.2014

to bola reakcia na Jana

Re:Mario

ferko | 27.02.2014

Ty Jano, ozaj, to mi chceš povedať, že zaočkovaní otrávení vakcínami (neutropénia - leukocytóza, leukopénia, pokles neutrofilov - prevládanie lymfocytov (lymfoblastov) ) ... majú nižšiu šancu dostať nejakú smrteľnú chorobu????

Maso moc nemusím, zuby si umývam občas so sódou bicarbónou, použil som aj MMS aj kuchynskú soľ, používam aj zubné pasty. Ekzém po očkovaní je jasným dôkazom organizmu zbavovania/vylučovania sa toxínov z očkovania. A ten ekzém, milý Jano hovorí o škodlivosti očkovania a geniálnosti ľudského organizmu a IS.

AIDS z labolatorií

filip | 07.02.2014

https://www.auria.sk/blog/doktor-farmakoncernu-merck-o-aids-z-ich-vakcin

Re:AIDS z labolatorií

Jano | 08.02.2014

Stačí sa po tej stránke trocha obzrieť, a je vidno, že je to blbosť. Tomu článku chýba aj úvaha, načo by vôbec ľudí tým AIDS infikovali, keď by tú chorobu potom mohli od nich pri nejakej nehode chytiť aj sami.

Re:Re:AIDS z labolatorií

ferko | 15.03.2014

vieš milý Jano? syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti AIDS...nesposôbuje len/iba HIV vírus.....deti očkované BCG vakcínou, DiTePer Polio,Hexou,MMR,Infanrix polio.. v podstate všetkými vakcínami ...trpia syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti...a fčul buc múdry

Senior

Helena | 06.02.2014

https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=anna-strunecka-varovne-signaly-ockovani&cisloclanku=2014020023

Senior

Helena | 06.02.2014

https://www.dolezite.sk/Rozsahle-vrazdeni-nenarozenych-deti-ockovacim-prumyslem-a-na-fWv.html

Re:Senior

Helena | 06.02.2014

Prekopírovala som jednu vetu z tohto článku:

Množia sa astma, cukrovka, alergie, autizmus, ADHS a bipolárna porucha, ktoré sú dávané do spojitosti so škodami z očkovania.

Read more: https://www.dolezite.sk/Rozsahle-vrazdeni-nenarozenych-deti-ockovacim-prumyslem-a-na-fWv.html#ixzz2sYcC3Upg

panika alebo realita Fukušimi?

Armagedon | 04.02.2014

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7242-internetem-koluje-teorie-ze-za-informacemi-kolem-radioaktivni-kontaminace-vod-ticheho-oceanu-u-zapadniho-pobrezi-severni-ameriky-stoji-iluminati-podivejte-se-na-tento-material-a-udelejte-si-vlastni-nazor/

Senior

Helena | 04.02.2014

Prekopírovala som časť dnešného článku z www.pravda.sk

Vo veľkých častiach Afriky potom prevažuje rakovina krčka maternice. Jej príčinou je papilomavírus (HPV), proti ktorému ale existuje vakcína.

No comment.

Re:Senior

Jano | 08.02.2014

Evidentne sa tam proti tomu neočkuje, aj u nás je to nepovinné očkovanie.

Senior

Helena | 04.02.2014

https://afinabul.blog.cz/1402/rozsiahle-vrazdenie-nenarodenych-deti-ockovacim-priemyslom-a-nasimi-vladami

Re:Senior

Jano | 08.02.2014

Chýba to zas dôležitá vec - prečo by to robili? Ak by som si chcel zarábať na reálne nepotrebných prípravkoch, robil by som to ako homeopati, teda vydával za liek niečo bez akýchkoľvek účinkov, nie jedy (ktoré mimochodom aj stoja viac ako slaná voda pri injekciách alebo cukor pri tabletkách).

o čipovaní

mama | 03.02.2014

https://dolezite.sk/Novy-svetovy-poriadok-zacal-Cipmi-CxWFUY.html

https://gloria.tv/?media=480064

Senior

Helena | 03.02.2014

https://naturalsociety.com/nyc-mandate-flu-shots-children-6/
Tak to vyzerá, že bude schválená povinná vakcinácia detí v meste New York proti chrípke do veku 6 rokov, ktoré budú umiestnené v škôlke.
Ale otrasné vedľajšie účinky týchto vakcín sa rodičom neoznamujú.

Re:Senior

Jano | 08.02.2014

Neoznamujú ich, pretože si ich vymysleli homeopati a podobní podvodníci, ktorí si chcú zarobiť na pseudoliekoch, ktoré nefungujú a stoja viac ako konvenčné lieky.

Re:Re:Senior

ferko | 08.03.2014

Jano, nehovor mi o konvenčných liekoch nič,,,medzi ktoré patrí onko chemoterapia, kombinácia..."liekov "5-7 aj viac chemoterapeutík plus kortikoidov plus antibiotík ktorými sú "liečené" následky očkovania ...nešpecifické systémové zápaly (infekcie)...systémové infekcie...otrava krvi...intoxikácia kovmi....intoxikácia vakcínami..nechcem robiť reklamu na tie svinstva chemoterapeuitika, ale patrí medzi ne metotrexát, vinkristín, daunorubicín asparagináza atď....svinstvo, ktoré nefunguje

Záznamy: 1 - 100 zo 240
1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok