Kto presne je „proti očkovaniu“ („antivax“)?

10.06.2016 20:52

The Thinking Moms' Revolution25.IX.2014Julie Obradovic

 

    Pôvodný článok Exactly Who Is “Anti-vaccine”?
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Ak chcete bezpečné vakcíny pre každého, ktoré by neboli neurotoxické (jedovaté pre mozog a nervovú sústavu) a ktoré by sa podávali v nezávisle testovanom a overenom očkovacom kalendári a kombinácii, ste „proti očkovaniu“ („antivax“).

    Ak chcete transparentnosť, zodpovednosť a etickú vedu, keď ide o očkovanie, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že tí, čo majú z predaja vakcín zisk, by nemali ovplyvňovať očkovaciu politiku a výskum, ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že máte mať právo na informovaný súhlas a že nie všetky vakcíny sú vytvorené a potrebné rovnako, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že by sme mali skúmať tých, ktorí nepriaznivo reagovali na očkovanie, aby sa do budúcna predišlo problémom u iných, ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že máte právo nedať si vpichnúť niečo, čo bolo vyrobené pomocou bunkových kultúr, pochádzajúcich z umelo potrateného ľudského plodu, pretože je to proti vašej viere, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že očkovací program bol ovládnutý farmaceutickými firmami, prinajmenšom odkedy tieto dostali v USA federálnu ochranu pred žalobami o odškodnenie, a že táto ochrana pred žalobami by sa mala uplatňovať jedine vo výnimočnom stave (ak vôbec), ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že veda sa dá ľahko kúpiť alebo zaplatiť a že máte nielen právo, ale aj povinnosť prečítať si ju a spochybňovať ju, ste „proti očkovaniu“.

    Ak ste novinárom, ktorý skúma trestné činy úradu verejného zdravotníctva ohľadne očkovacej politiky a výskumu, alebo ktorý o nich píše, ste „proti očkovaniu“.

    Ak ste politikom, ktorý robí to isté, ste „proti očkovaniu“.

    Ak poviete iným, aby sa vzdelávali o rizikách a prínosoch očkovania, ste „proti očkovaniu“.

    Ak poviete iným, čo sa stalo niekomu, koho poznáte alebo milujete, po očkovaní, ste „proti očkovaniu“ (a klamár a nebezpečný).

    Ak sa domnievate, že korupcia je možná na akejkoľvek úrovni, či už v súkromnej alebo verejnej sfére, a že má byť odhalená a vykorenená odvšadiaľ, ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že 100 rokov je dosť na to, aby sa začali skúmať očkovaní v porovnaní s úplne neočkovanými, aby sa zistilo, či sme možno (iba možno) nevytvorili nejaké nezamýšľané dôsledky, ako napr. výmenu prenosných chorôb za chronické, a ak by ste to naozaj chcel(a) vedieť, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že životy všetkých detí sú cenné, nielen tých, ktoré (zdá sa) dobre znášajú očkovací kalendár, ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že veda, za ktorú ste ako daňoví poplatníci zaplatili, by vám mala byť sprístupnená, a nie vykonávaná v zámorí, ani zničená, ani zatajená, pretože výsledky vzbudzujú určité podozrenia, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že výskum hľadaného zločinca, používaný na tvorbu politiky a zákonov o tak dôležitej veci, ako sú vakcíny, podávané vašim deťom, je problém, ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že rodič pozná svoje dieťa lepšie než ktokoľvek iný a že vaša prvoradá zodpovednosť je voči vášmu dieťaťu, nie voči spoločnosti, ste „proti očkovaniu“.

    Ak protestujete proti úradníkovi z úradu verejného zdravotníctva, ktorý dnes príde k vášmu domu a povie vám, že nesmiete váš dom z ľubovoľného dôvodu opustiť, pokým sa nedáte preočkovať všetkými odporúčanými vakcínami pre dospelých, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že človek by nemal byť nútený absolvovať lekársky zákrok, ktorý by mu mohol ublížiť alebo ho zabiť, alebo ktorý je proti jeho svedomiu, sťaby podmienku pre udržanie si svojho pracovného miesta, ste „proti očkovaniu“.

    Ak si myslíte, že je šialené, ak môžete ísť do obchodu s potravinami, kde môžete byť zaočkovaní osobou, ktorá nepozná vás, ani vašu anamnézu, a ktorá vám nepovie, aké máte práva, čo robiť, ak nastanú zdravotné komplikácie, alebo že nemôžete žalovať o odškodnenie jeho/ju, daný obchod, ani výrobcu očkovacej látky, ak vás táto zmrzačí alebo zabije, ste „proti očkovaniu“.

    Ak sa domnievate, že je rovnako tak šialené, že ak sa liekovka s vakcínou proti chrípke, obsahujúcou thiomersal (zlúčeninu ortuti, používanú ako konzervant v niektorých vakcínach), v tomto obchode s potravinami nedopatrením rozbije alebo vyleje, tento obchod musí byť evakuovaný a musí tam prísť jednotka na odstraňovanie nebezpečných látok, aby tento obchod vyčistila od ortuti vo vakcíne, pričom zároveň vaša stará mama by si mala vyhrnúť rukáv a nechať si tú istú vakcínu pichnúť výmenou za 10%-nú zľavu z jej nákupu, pretože to je „bezpečná ortuť“, ste „proti očkovaniu“.

    Mohla by som pokračovať ešte pekne dlho. Ak na vás platí čokoľvek z vyššie uvedeného, ste „proti očkovaniu“. Potrebujem, aby ste to naozaj pochopili. Tu nejde o „rodičov autistických detí“ ani o „matky dievčat, poškodených Gardasilom/Silgardom“. Ide tu o ľubovoľného zákazníka, ktorý spochybňuje súčasný stav (status quo). Ide o ktorého-koľvek občana, ktorý povie:

„Hej, počkajte! Zadržte! Toto je šialenstvo. To je nerozumné. Mám obavy. Nemám dôveru v takúto vedu alebo v tento systém.

    Vykonajme nezávislý výskum a ustanovme nezávislú radu pre bezpečnosť očkovania. Byť zodpovedný za vysokú zaočkovanosť a zároveň za bezpečnosť očkovania je konflikt záujmov, obzvlášť keď ide o zisk.

ponuka očkovania proti chrípke v lekárni siete Walgreens    Získajme pôvodné sady údajov a skontrolujme ich štúdie! Nájdime toho zločinca a zahoďme jeho prácu! Zastavme sa a vyhľadajme tých, ktorí ochoreli alebo boli zdravotne poškodení očkovaním! Trápi ma, že z očkovania sa stal nesmierne ziskový obchod. Šli ste nedávno okolo lekárne zo siete Walgreens? Obávam sa, že tu nejde o najlepší záujem pacienta. To naozaj sotva.“

    Nie! Ste prekliatym antivaxxerom, ktorý nenávidí ľudstvo. Žiaden priestor na diskusii. Tu nie je nič k videniu. Postupujte ďalej. Buď ste s nimi alebo proti nim. A ak ste proti (podľa ich definície)? Nuž, v tom prípade s vami chcú skoncovať.

    Extrémistická očkovacia mašinéria, plná internetových šikanovačov a propagandistov — vaxtrémistov, ak chcete, — ktorých nič nezastaví v ich snahe zakázať rozhovor, nesúhlasný názor a debatu ako takú (pretože podľa nich tu jednoducho niet žiadneho dôvodu na rozhovor, debatu alebo na nesúhlasný postoj), to práve sama povedala tento týždeň (v 2. polovici septembra/září 2014 — pozn. prekl.).

    Tá istá skupina ľudí, čo si sama sebe udelila povolenie urážať a očierňovať ľudí, prekrúti svoje postoje, aby zapadli do jej plánov, siaha na živobytie ľuďom, ktorí s ňou nesúhlasia, sleduje všetky kroky svojich oponentov na internete a ukladá si fotky detí svojich oponentov, aby si z nich robila posmech na Facebookových stránkach, vytvorených výlučne za účelom potupiť ich, a to všetko v mene „verejného zdravia“.

fotografia: Rob Schneider    Sú to práve títo ľudia, ktorým sa podarilo znemožniť Robovi Schneiderovi pracovať ako hovorca pre istú poisťovňu, rovnako ako sa im podarilo, aby americká sieť reštaurácií Chili's zastavila zbierku, ktorá mala pomôcť rodinám nájsť svoje deti, ktoré sa zatúlajú preč z domova.

    A teraz chcú skoncovať s vami. A so mnou. A s každým, kto si myslí, že sú to strach-šíriadi somári, čo je presne tá vec, z ktorej obviňujú iných. A ako sa im to môže vôbec dariť?

    Jednoducho tak, že označia ľudí za antivaxerov (proti očkovaniu). To je všetko, čo im stačí urobiť. Fakty sú nepodstatné. Významové odtiene taktiež. Je pritom úplne jedno, že človek, ktorý sa zasadzuje za bezpečnejšie sedadlá v aute, nie je „proti sedadlám v aute“, ani človek, ktorý sa zasadzuje za bezpečnejšie autá, nie je „proti autám“. Zabudnite na to, že tisíce rodičov mali lístky do prvého radu na predstavenie o očkovaním spôsobenom poškodení zdravia ich dieťaťa, pričom nemajú nijaké iné plány, než zaistiť, aby sa to isté nestalo inému dieťaťu.

    Ale nie, oni to vedia lepšie. A vedia, že nemusia hovoriť pravdu. Vedia, že dokážu zmanipulovať verejnosť touto jedinou malou nálepkou. Touto nálepkou, ktorá sa dostala na roveň homofóbovi, rasistovi, či niekomu ešte horšiemu.

    A ono to funguje. Prečo?

    Pretože veľmi veľa ľudí si nevšimlo, že sú tiež považovaní za „antivaxerov“.

    Takže si dnes, prosím, zapamätajte, že ak máte akékoľvek pochybnosti o tomto systéme… akékoľvek pochybnosti… akékoľvek filosofické námietky voči tomu, že vám berú vaše občianske či rodičovské práva… akýkoľvek tiesnivý pocit o očkovacom programe v štýle „jedna miera pre všetkých“ („one size fits all“)… akékoľvek pochybnosti o čestnosti a bezúhonnosti vládou prevádzkovaných programov, ich vedy či ich vedcov… akékoľvek pochybnosti o pohnútkach farmaceutických spoločností a inštitucionalizovanej medicíny… akékoľvek pochybnosti o platnosti dôkazov, ktoré používajú na svoje tvrdenia o bezpečnosti očkovania… tak hovoria o vás.

    Vy ste „proti očkovaniu“.

    Pretože oni to povedali. A ak namietate? Ak prehovoríte? Ak ich kritizujete? Ak ich vyzvete? Prídu si po vás!

    Práve to učinili svojím poslaním.

 

K tomu viď článok: