Kto je chorý – vláda, lekári či pacienti?

27.11.2011 00:00

       [...]

       A lekári? Pánabeka, aký kredit majú vlastne dnešní felčiari – česť výnimkám – medzi zmrzačenými pacientmi, ktorých denno-denne ponižujú na chodbách nemocníc a ordinácií svojou nadutou mrzutosťou – lebo oni, páni nášho osudu a kalendáru povinných očkovaní, majú málo na páske?! Väčšina ľudí, keby nemusela, tak by týchto felčiarov najradšej nikdy vôbec ani nevidela!

       Áno, strata našej ľudskej i profesnej dôstojnosti by mala byť tým, prečo vyjdeme do ulíc. Jedinou otázkou je, kedy na to však máme absolútne morálne právo: iba vtedy, ak sa sami nepodieľame na strate dôstojnosti iných? Alebo by sme mali povstať práve kvôli tomu, aby už žiaden policajt netĺkol obuškom naše deti, žiaden lekár nevstrekoval novorodencom do tela očkovacie jedy a žiaden učiteľ nenechal nikoho vyštudovať za všimné? – iba preto, že to od nás chce tento režim!

 

       Viac na stránke Beo.sk.