Krst knihy „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“ v Bratislave v piatok 9.XI.2012 od 13:00

09.09.2012 14:00
Čo: krst slovenského prekladu knihy
Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov

ruského lekára Dr. Alexandra Kotoka
ktorý vydalo vydavateľstvo Slovart-Print
Kto: recenzent knihy Ing. Marián Fillo
moderuje Andy Pavlík Timková
Kedy: v piatok
9. novembra/listopadu 2012
o 1300
krst
o 1500 beseda s recenzentom
Kde: výstavisko Incheba, a.s. (naproti Auparku)
Viedenská cesta 3-7

Bratislava-Petržalka
MAPKA
MHD: zastávky Einsteinova“ a Aupark“
Miesto: Pódium 1
V rámci: knižného veľtrhu Bibliotéka / Pedagogika