Kresťanský očkovací teror? Snem Kresťansko-demokratickej únie požaduje zavedenie zákonnej očkovacej povinnosti v Nemecku

02.01.2016 20:23

Kopp online17.XII.2015Hans U. P. Tolzin

 

    Pôvodný článok Christlicher Impfterror? CDU-Parteitag fordert gesetzliche Impfpflicht
    z nemčiny preložila Mgr. Lenka Liščáková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Očkovanie je z právneho hľadiska považované za lekársky zásah (poranenie na tele), ktorý si vyžaduje ústny súhlas: pri vpichu injekcie dochádza k zraneniu pokožky a do zdravého organizmu sa zámerne vnesú pôvodcovia chorôb a neurotoxíny. Štúdie účinnosti a bezpečnosti v ktorých by sa porovnávala vakcína s placebom (neúčinnou látkou) sa nikdy neuskutočnili. To, že by boli ľudia s vysokou hladinou protilátkových titrov zdravší, sa tiež nikdy nedokázalo. Dodnes sa ani nevyžadovali bezpečnostné štúdie prídavných látok. Každé očkovanie je pokusom, vykonávaným na ľuďoch s nepredvídateľnými dôsledkami, a v súčasnosti explodujú neurologické a autoimunitné ochorenia z „neznámych“ dôvodov… Ale na sneme nemeckej Kresťansko-demokratickej únie (Christlich Demokratische Union Deutschlands = CDU) 15.XII.2015 bola vznesená požiadavka na zavedenie zákonnej očkovacej povinnosti proti mnohým infekčným ochoreniam. Dá sa to ešte zastaviť?

ilustračný obrázok: snem CDU     Niekedy mám dojem, že členovia tejto prispôsobivej strany žijú na nejakej inej planéte než obyčajný ľud, ku ktorému patrím aj ja. Alebo sú to iba delegáti na sneme spolkovej strany? Alebo posluhovači a lobisti, ktorí od úrovne okresov až po spolkový snem tkajú siete na plný úväzok, zatiaľ čo sa v Nemecku a okolo neho hromadia dôležitejšie problémy sťaby kopy odpadkov?

 

Neočakáva sa žiadny odpor?

    Zjavne sú farmaceutický lobisti toho názoru, že sa v súčasnosti nedá od kritikov a odporcov očkovania v Nemecku očakávať nejaký rozhodný odpor. Veď doteraz sa celkom držali v ústraní a očkovacia šikana sa raz za pár rokov pomaličky stupňovala.  

    Verejnú diskusiu o očkovaní však potrebujú marketingoví odborníci výrobcu zo všetkého najmenej, lebo len čo sa začnú objavovať kontroverzné správy o očkovaní, tak sa podľa doterajších skúseností znížia počty zaočkovaných, čo bolo možné pozorovať aj pred pár rokmi po niekoľkých úmrtiach v súvislosti s očkovaním proti HPV.

    Ale zdá sa, že staré prípady už nie sú také účinné. Začalo to koncom februára 2015 panikou po vykonštruovanom úmrtí na osýpky, keď v Berlíne zomrelo malé dieťa. Toto poslúžilo spolkovému ministrovi zdravotníctva ako argument, aby mohol krátko pred hlasovaním v spolkovom parlamente v tajnosti predložiť niektoré úpravy zákona o predchádzaní prenosným ochoreniam, ktoré očkovaciu šikanu poriadne vyostrujú.

    A k tomu teraz toto uznesenie snemu CDU. Keďže ostatné strany oplývajú prinajmenšom rovnako veľkým očkovacím fanatizmom ako takzvaní kresťanskí demokrati, môže sa ľahko stať, že už v roku 2016 bude v Nemecku zavedená všeobecná očkovacia povinnosť. A to nielen pre očkovanie proti osýpkam, ale pre všetky očkovania odporúčané zamaskovaným lobistickým klubom „Stála komisia pre očkovanie“ (STIKO; nemecká obdoba Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI) na Slovensku a Národní imunizační komise (NIKO) v Česku — pozn. red.).

    Rôzne nemecké hnutia, kritizujúce očkovanie, však vôbec nie sú jednotné. Každý si viac-menej hrabe na svojom piesočku, pričom tieto združenia sú skôr menšie.

    To nemusí automaticky znamenať, že by preto nemali dostatočnú silu. Nezávisí to však iba od nich, ale aj o toho, či jestvuje nejaká úspešná stratégia a v neposlednej rade od pripravenosti občanov brániť svoje práva.

 

Odpor je možný

    Pravdepodobne sa nebudú konať žiadne masové protesty pred parlamentom, ako ich pred nedávnom organizovala občiansko-právna koalícia k téme TTIP/CETA. Ale skupina aktivistov okolo kritičky očkovania Angeliky Müller (www.efi-online.de) a mojej maličkosti (www.impfkritik.de) dúfa, že s pomocou dobre pripravených a úradne overených precedenčných prípadov sa nám podarí obmedziť rozpínajúcu sa očkovaciu šikanu.

    K tomu chceme využiť jedno úplne zvláštne protirečenie v rámci očkovacích dogiem: Tak v ustanoveniach zákona, ako aj v úradníckej praxi sa pravidelne dávajú na rovnakú úroveň „očkovanie“ a „imunita“.

    To je čistý nezmysel, lebo podľa veľkej reprezentatívnej štúdie Výskumného ústavu Róberta Kocha (RKI = Robert-Koch-Institut), čo je nemecký spolkový epidemiologický úrad, je podiel tých, u ktorých sa nevytvorili protilátky proti osýpkam, napr. medzi riadne očkovanými žiakmi základných škôl, vyše 12%!

    Minimálne 2x veľká skupina očkovaných je z pohľadu školskej medicíny síce chránená proti ochoreniu, hladina protilátok však nie je dostatočne vysoká na to, aby sa zabránilo prípadnému vylučovaniu (= šíreniu) vírusov. Takže pri vzniku epidémie patrí k „roznášačom vírusov“ aj veľká časť zaočkovaných. Za týchto okolností sa nedá vecne ospravedlniť, že niekoľkým neočkovaným zakážu vstup do školy, ale zaočkovaným „roznášačom vírusov“ ho umožnia. Takého konanie predstavuje bezdôvodné nerovné zaobchádzanie (diskrimináciu) a je ústavno-právne napadnuteľné.