Krčok maternice: cytológia aj očkovanie proti HPV vírusu

22.01.2011 07:00

       [...]

       Súčasná medicína ponúka ako prevenciu aj očkovanie. To súbežne s pravidelnými skríningovými vyšetreniami zabezpečuje najlepšiu možnú ochranu pred rakovinou krčka maternice. To však neznamená, že netreba chodiť na pravidelné prehliadky.

       [...]

       Medzi najčastejšie onkogénne typy patria HPV 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51 a 52. HPV typy 16 a 18 sú spoločne zodpovedné za 70 % prípadov karcinómu krčka maternice na celom svete. Z toho dôvodu by vakcína proti HPV typom 16 a 18 mohla predísť 70 % prípadov karcinómu krčka maternice.

 

       Viac na stránke Zdravie.Pravda.sk.

       Viď tiež článok "Očkovanie proti HPV je zbytočné a škodlivé" a ďalšie články v tomto prehľade.